Löntagaren kan se sina egna lönespecifikationer (.pdf) i Netvisor under Löntagarlistan eller under Semestrar och löner. Om en löntagare lagts till som användare i Netvisor kan hen själv granska sina egna basuppgifter i Netvisor. Användare kan inte granska sina egna löne- eller arbetstidsrapporter via en säker länk. Löntagaren ser även sina löneuppgifter i Netvisor-mobilappen.

Arbetstid > Semestrar och löner > Lönespecifikationer

INNEHÅLL

Information som visas på lönespecifikationen

Det går inte att dölja uppgifterna som visas på lönespecifikationen, såsom personnumret eller semesterinformation. All information är obligatorisk och visas i pdf-utskriften.


1. Betalarens uppgifter

I lönespecifikationens vänstra hörn syns betalarens uppgifter och företagets logotyp. I uppgifterna visas företagsnamnet och adressen. Företagets basuppgifter och logotyp hittar du i företagets meny och dessa syns endast för en begränsad mängd användare:

Företagets namn > Företagets basuppgifter och inställningar

Bruksanvisning: Basuppgifter om företaget

2. Mottagarens uppgifter

I mottagarens uppgifter visas löntagarens namn och adress, som sparats i löntagarens basuppgifter

Löner > Personal > Löntagarlista > Löntagarens namn > Löntagarens uppgifter

Om en löntagare lagts till som användare i Netvisor kan hen själv granska sina egna basuppgifter i Netvisor. 

 

3. Betalningsdag

Betalningsdagen är den dag då lönen är på löntagarens konto. Du kan definiera löneutbetalningsdagen i Netvisors inställningar för lönemallen.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Lönemallens namn > Basuppgifter

Bruksanvisning: Lönemallens inställningar

Bruksanvisning: Lönernas betalnings- och förfallodagar

 

4. Löneintervall

Med löneintervall avses lönens intjäningsperiod. Löneintervall definieras på sidan Lönespecifikationer och löneintervall.

Löner > Löneberäkning > Lönespecifikationer och -perioder

Bruksanvisning: Löneintervall

Om en löntagares anställningsförhållande har avslutats visas anställningsförhållandets slutdatum som slutdatum för löneintervallet.

 

5. Personbeteckning

I lönespecifikationens uppgifter visas löntagarens personbeteckning. Personbeteckningen kan inte tas bort eller döljas från lönespecifikationen via Netvisor.

6. Yrkesbeteckning

Yrkesbeteckningen hittas under löntagarens anställningsförhållanden och är en obligatorisk uppgift i inkomstregistret.

Bruksanvisning: Löntagarens anställningsförhållanden

7. Inbetalas på kontot

Kontonummer som sparats i löntagarens basuppgifter. Kontonumret krävs för att kunna betala lön. Endast ett kontonummer kan sparas i löntagarens uppgifter. Till samma kontonummer betalas såväl löner som rese- och kostnadsersättningar.

8. Anställningsförhållandets startdatum

Sparat startdatum för löntagarens anställningsförhållanden.

9. Tillgängliga semesterdagar

Intjänade semesterdagar som löntagaren inte tagit ut före utgången av det föregående kvalifikationsåret den 31.3.20xx. Semesterdagar hämtas till lönespecifikationen från Bokföring av semesterdagar.

Löner > Semestrar > Bokföring av semesterdagar

Bruksanvisning: Bokföring av semesterdagar

Bruksanvisning: Granskning av semesterdagar

10. Nya intjänade semesterdagar

De nyaste semestrarna under det innevarande kvalifikationsåret, som kumuleras 2 eller 2,5 dagar/månad enligt kollektivavtalet eller semesterlagen från 1.4.20xx. Nya intjänade semesterdagar hämtas till lönespecifikationen från Bokföring av semesterdagar.

11. Skattekortsuppgifter

Skattekortsuppgifterna visar löntagarens årsinkomstgräns för grundprocent och tilläggsprocent. Från och med 1.1.2019 har alla löntagare endast ett löneskattekort, som använder en årlig inkomstgräns.

12. Text före lönespecifikationsrader

Texten är frivillig. Texten kan läggas till från löntagarens basuppgifter och visas på löntagarens lönespecifikation.

 

13. Lönespecifikationens raddata

I lönespecifikationens raddata visas de löneslag för vilka lön betalts till löntagaren. Obligatoriska löneslag är Penninglön, Bruttolön, Försäkringsavdrag, Förskottsinnehållning, Nettolön och Betalas. Löneslagen definieras i Netvisors lönemallar.

Bruksanvisning: Företagsspecifika löneslag

I kolumnen "Löneintervall" på lönespecifikationen visas de inkomster som betalas under löneintervallet i fråga. Kolumnen "Fr. årets början" visar alla inkomster som intjänats sedan början av året. I lönespecifikationen visas Från årets början och €-märket för de löneslag som i tilläggsinställningarna valts Visas på rapporter under Företagsspecifika löneslag.

Antal och enhetspris visas för löneslag för vilka man under inställningarna för löneslagens formler definierat ett enhetspris eller en timuppgift. För exempelvis semesterlön som ska betalas visar antal-kolumnen antalet semesterdagar som ska betalas. Vid förskottsinnehållning visas förskottsinnehållningsprocenten. Enhetspriset måste specificeras om man exempelvis betalar timarbete till olika priser.

Ordningen på löneslagen och textstorleken kan ändras genom att formatera lönemallen.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Lönemallens namn > Formatera-fliken

14. Text efter lönespecifikationsrader

Texten är frivillig. Texten kan läggas till från löntagarens basuppgifter och visas i slutet av sidan på löntagarens lönespecifikation. Textfälten är löntagarspecifika och det är inte möjligt att lägga till text samtidigt för alla löntagare.

15. Arbetstidsbokföring 2 (2)

Om löntagaren har använt arbetstidsbokföring skrivs även en andra (2) sida ut av lönespecifikationen, som visar en specifikation över arbetade timmar och kostnadsställen.  Den andra sidan skickas även som e-lön.

I lönemallens inställningar kan du välja om lönespecifikationens andra sida ska skrivas ut eller inte. 

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Välj lönemall > Basuppgifter-fliken > Visa specifikation av timbokföring på lönespecifikation

16. Företagets basuppgifter

I slutet av lönespecifikationen visas betalarens basuppgifter. Data hämtas från samma plats som betalarens uppgifter under företagets basuppgifter.

  • Företagets namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Fax
  • Webbplats
  • Postanstalt
  • FO-nummer

 

17. Nätlönebesked

Löntagaren ser lönespecifikationer från Maventas Nätlön genom att logga in till sin egen nätbank. Olika bankers vyer skiljer sig något innehållsmässigt, men det finns ett avsnitt i nätbanken som heter Nätlön eller Löneuppgifter, där du kan hitta nätlönespecifikationerna. Exempel på olika bankers nätlönsvyer hittar du i vårt Community-blogginlägg.

Bruksanvisning: Maventa Nätlön

I Nätlön-vyn ska löntagaren välja Maventa som leverantör av lönespecifikation.

 Så här ser Maventa Nätlön-vyn ut för löntagaren:

Öppna nätlönebeskedet genom att klicka på företagets namn (se bild nedan, punkt 1) och lönespecifikationens bilagssida genom att klicka på gemikonen (2).

Nätlönebeskedet under företagets namn öppnas som på nedanstående bild, både på bordsdator och i mobilenheter.


18. Leveransmetod för lönespecifikation

Lönespecifikationen kan levereras till löntagaren genom att skicka den till lönespecifikationen skickas till nätlönetjänsten, genom att skriva ut den lokalt eller skicka den till utskriftstjänsten, beroende på valt leveranssätt i löntagarens basuppgifter. 

Bruksanvisning: Skicka lönespecifikation

  Löner > Personal > Löntagarlista > Visa kolumner > Löneberäkningens uppgifter > Lönespecifikationens leveranssätt  

 

19. Lönespecifikationens språkval

Lönespecifikationens språkval bestäms av språket i löntagarens basuppgifter.


 

Användarrättigheter

Löntagaren (Löntagare-profil) ser endast sina egna lönespecifikationer. I rollen Löneräknare (P) kan du se alla löntagares lönespecifikationer (.pdf) endast från Löntagarlistan eller lönespecifikationsprocessen. I löntagarens uppgifter visas endast betalade lönespecifikationer.

Löner > Personal > Löntagarlista > Löntagarens namn > LönespecifikationerHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.