I inköpsreskontra kan du manuellt skapa en kreditnota för en inköpsfaktura genom att ange ett negativt fakturabelopp.

Om leverantören och valutan är samma kan du ansluta kreditnotan till en befintlig faktura. Kreditnotan bör vara minst sakgranskad. På fakturan får heller inte finnas betalningsbekräftelser.

Du kan allokera kreditnotan genom att välja önskad faktura i inköpsfakturalistan. För kreditnotans del finns i slutet av raden i kolumnen "Betalningar" länken "Fördela kreditering".


Systemet föreslår möjliga inköpsfakturor som du kan allokera kreditnotan till. Kreditera fakturan genom att klicka på länken Allokera.

Efter allokeringen återgår systemet till vyn Inköpsreskontra. I inköpsfakturalistan visas kreditnotans status som allokerad och på den krediterade fakturan uppenbarar sig en lika stor betalning som på den allokerade fakturan. Både originalfakturan och kreditnotan måste vara godkända för att kunna kvitteras utom synhåll från de öppna inköpsfakturorna.

Om kreditnotan har betalats som en återbetalning bokförs en negativ betalning på kreditnotan för den dagen och det bankkonto där denna återbetalning visas. Det är värt att länka verifikationen till det berörda kontoutdraget.

Om kreditnotan är större än debetfakturan kommer debetfakturan att kvitteras som betald och kreditnotan förblir öppen för det resterande, öppna beloppets del. Du kan fortsätta allokeringen av kreditnotan tills den är helt använd.

Upplös tilldelning

Om du av någon orsak tilldelat kreditnotan felaktigt kan du fortfarande ångra tilldelningen. För att göra detta, gå till Inköp > Betalningar > Betalningslista. Ange önskad leverantör och kryssa för rutan Alla i vyn som öppnar sig. Justera tidsintervallet för att hitta fakturan.

Leta rätt på de rätta fakturorna i vyn som öppnar sig. Fakturorna bör ha en positiv och en negativ summarad. Obs! I det här fallet får du inte makulera fakturaverifikationerna, då de är OL-verifikationer som är länkade till varandra och inte prestationsverifikationer. Bägge raderna kan tas bort med hjälp av länken Ta bort. För att ta bort en faktura krävs KP-roll. När den första raden har tagits bort måste du hämta leverantören på nytt för att ta bort den andra raden.

Efter detta syns kreditnotan igen i läget oallokerad och kan vid behov allokeras på nytt.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.