I den här artikeln går vi en bank åt gången igenom kundsupportens nummer, betalningskörningar, täckningskontroller, hur kontoutdrag genereras och begränsningar i betalningsuppgifterna. Betalningsmaterialet skickas från Netvisor till banken inom några minuter efter sändningen. Behandlingen av materialet beror på bankens egen tidtabell för betalningskörningar.

Använder du ännu inte Netvisor? Prova gratis.
Danske Bank

 • Kundsupport:
  • puh: 0600 12525 mån-fre 8–17 (1,18 €/min + lna/msa)
  • e-post: yrityasiakastuki@danskebank.fi
 • Web Services-kanalens avtalsnummer: 7E7144
 • Betalningskörningar: betalningar och löner bör skickas senast kl. 18.30 för att de ska gå till betalning ännu under samma dag. Det rekommenderas att skicka betalningar före kl 17.00 så att det vid eventuella problemsituationer ännu går att kontakta bankens kundsupport.
 • Täckningskontroll: Om kontot inte har täckning väntar betalningsmaterialet på täckning i fem bankdagar räknat från förfallodagen, om betalningen har gjorts från ett annat konto än Danske Bank. Uppgifter som betalas från Danske Banks konto väntar på täckning i 7 bankdagar räknat från förfallodagen. Efter detta får betalningsmaterialet ett täckningsfel.
 • Begränsningar i anslutning till betalningar:
  • Företagsnamnet får innehålla max. 35 tecken
  • I meddelandefältet max. 75 tecken
  • Leverantörens adress max. 35 tecken.
  • Betalningsmaterial kan skickas 365 dagar före betalningsdagen
  • Vid utlandsbetalning kan kundens namn innehålla max. 34 tecken. Eventuella överflödiga tecken ska läggas till manuellt i kundens adressfält. 

Nordea

 • Kundsupport: 0200–672 10 (lna/msa) öppet vardagar 8–17
 • Web Services-kanalens avtalsnummer: 32762403
 • Betalningskörningar: Betalningskörningar utförs i banken kl. 18.00, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00, 17.30 och 18.00.
  • Inrikes betalningar senast kl. 18 på betalningsdagen, tidigast 90 dagar före betalningsdagen
  • Betalningar i utländsk valuta (utlandsbetalningar) kl. 16 på betalningsdagen, betalningar ämnade för nästa bankdag efter kl. 19.00, tidigast 90 dagar före betalningsdagen
  • Vi rekommenderar att lönerna betalas 2 bankdagar innan betalningsdagen före kl. 18 och tidigast 90 dagar innan betalningsdagen
  • Betalningsmaterial kan skickas 90 dagar före betalningsdagen
 • Täckningskontroll: Täckningskontrollen för betalningsmaterial görs klockan 7.00, 10.00, 13.00, 15.00 och 17.30 -> om det inte finns täckning på kontot får betalningsmaterialet ett täckningsfel klockan 18
 • Kontoutdrag: Veckokontoutdrag skapas ALLTID den 8:e, 15:e, 23:e och 31:a dagen i månaden (=sista bankdagen i månaden) och ifrågavarande kontoutdrag hämtas alltid nästa dag. Om det inte finns några transaktioner på kontoutdraget skickar Nordea ett kontoutdrag med summan noll. 

Andelsbanken

 • Kundsupport:
  • tfn 0100 051 51 (lna/msa) öppet vardagar 8–16
  • e-post: yrityspuhelinpalvelu@op.fi
 • Web Services-kanalens avtalsnummer: 1000047062
 • Betalningskörningar: 
  • SEPA-betalningar från och med klockan 7.00 varje halvtimme till klockan 18.00. Material som tas emot efter kl. 18.00 kommer att behandlas nästa bankdag. Material kan skickas för att vänta på betalning upp till 365 kalenderdagar före förfallodagen.
  • SEPA periodiska betalningar (C2B) från och med klockan 7.00 varje halvtimme till klockan 18.00. Material som tas emot efter kl. 18.00 kommer att behandlas nästa bankdag. Förfallodagen för SALA-satsen (Category Purpose) måste vara en bankdag, annars kommer partiet att avvisas.
  • Utgående betalningar till utlandet (C2B) från och med kl. 7.30 varje halvtimme fram till kl. 17.00. Betalningar som tas emot före kl. 17.00 på betalningsdagen kommer att behandlas samma bankdag. Det gäller även nyårsafton och skärtorsdagen.
 • Täckningskontroll: Om kontot saknar täckning väntar betalningsmaterialet på täckning till förfallodagen kl. 18. Efter detta får betalningsmaterialet ett täckningsfel.
 • Kontoutdrag: Andelsbanken utfärdar inte kontoutdrag om det inte har skett några transaktioner under kontoutdragsperioden.
 • Begränsningar i anslutning till betalningar:
  • När det gäller betalningar får adressuppgifterna innehålla max. 70 tecken
  • Gireringsmeddelandet för innehålla max. 140 tecken, specialtecken accepteras inte
  • Betalningar till Kina: om betalningen använder en BIC-kod får betalningsmaterialet inte ha bankens namn och adress.

Samlink (bankernas sparbanksgrupp (inkl. Nooa sparbank), POP bankgruppen, Handelsbanken Finland gemensam systemproducent)

 • Kundsupport: 0100 4052 (1,17 eur + lna) på bankdagar kl. 8.30-16.30.
 • Täckningskontroll: Om kontot saknar täckning väntar betalningsmaterialet på täckning till förfallodagen kl. 17.30. Efter detta får betalningsmaterialet ett täckningsfel.
 • Begränsningar för betalningar:
  • Adress max. 70 tecken
  • För kinesiska betalningar adress max. 35 tecken
 • Sparbanksgruppen
  • Web Services-kanalens avtalsnummer: 05900378
  • Lönematerial senast kl. 13
  • Referensbetalningar kvitteras en gång i månaden, den 7:e varje månad.
  • Betalningsmaterial kan skickas 120 dagar före betalningsdagen
 • Handelsbanken
  • Web Services-kanalens avtalsnummer: 5760962
  • Det högsta tillåtna antalet tecken i meddelandefältet för gireringar är max 35 tecken.
  • Ett kontoutdrag skapas inte om det inte finns några transaktioner på kontot under kontoutdragsperioden.
  • Betalningskörningarna sker under dagen med en timmes intervall. Den sista betalningskörningen sker tidigt på kvällen. På natten sker inga betalningskörningar.
 • POP Bank
  • Web Services-kanalens avtalsnummer: 06252381

Aktia Abp

 • Kundsupport: 010 247 6700–9 20 (lna/msa) öppet vardagar 9.00–16.30.
 • Web Services-kanalens avtalsnummer: 06212831
 • Täckningskontroll: Om kontot saknar täckning väntar betalningsmaterialet på täckning till förfallodagen kl. 17.30. Efter detta får betalningsmaterialet ett täckningsfel.
 • Begränsningar i betalningar: Det högsta tillåtna antalet tecken i meddelandefältet för gireringar är max. 140 tecken.
 • Kontoutdrag: Ett kontoutdrag skapas inte om det inte finns några transaktioner på kontot under kontoutdragsperioden

Ålandsbanken

 • Kundsupport: 020 429 2920 Öppet mån–fre kl. 8.30–18.00
 • Web Services-kanalens avtalsnummer: 55
 • Täckningskontroll: Om kontot saknar täckning väntar betalningsmaterialet på täckning till förfallodagen kl. 16.15. Efter detta får betalningsmaterialet ett täckningsfel.
 • Kontoutdrag: Ett kontoutdrag skapas inte om det inte finns några transaktioner på kontot under kontoutdragsperioden

S-Banken

 • Kundsupport: tfn 010 765 8703 mån–fre 8.30–16.30 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)
 • Web Services-kanalens avtalsnummer: 1967543-8
 • Täckningskontroll: Om kontot saknar täckning väntar betalningsmaterialet på täckning till förfallodagen kl. 17.00. Efter detta får betalningsmaterialet ett täckningsfel.

DnB Bank

Den Norske bank

 • Kundsupport: 010 548 2100 
 • E-post: finland.cm@dnb.no
 • Web Services-kanalens avtalsnummer: 19675438
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.