På den här hjälpsidan presenteras produkternas funktionaliteter när företaget har något annat servicepaket än Premiumpaketet. Premiumpaketet innehåller utökad produkthantering med mer omfattande produkthantering. Det är lätt att importera produktdata till Netvisor från en Excel-tabell eller andra system. Det här kan du göra genom att importera produktuppgifter: Import av produktuppgifter.

Så här skapar du en ny produkt: Produkter > Ny produkt. Härefter öppnas nedanstående vy:


Produktkod och produktnamn: Det är alltid bra att använda en unik produktkod för varje produkt, vilket gör det enklare att exempelvis uppdatera priser. Produktnamnet får innehålla högst 200 tecken och produktkoden högst 50 tecken. Produktkoden är obligatorisk, om inte företaget använder utvidgad produkthantering (Premiumpaketet).

Standardbeskrivning: Här kan du ange önskad produktbeskrivning.

Primär EAN-kod: Ange produktens EAN-kod.  Uppgiften visas i e-fakturameddelandet, formatet måste vara EAN13. Om företaget använder offert- och orderdelen kan du skriva ut en streckkod på följebrevet.

Sekundär EAN-kod: Produktens eventuella sekundära EAN-kod. Observera att e-fakturor vid behov även använder sekundär EAN-kod. Den primära EAN-koden används först vid sändning, om den är i formatet EAN13. Om så inte är fallet importeras den sekundära EAN-koden till meddelandet (men endast om den är i formatet EAN13). Om ingen av EAN-koderna är i formatet EAN13 importeras dessa inte till meddelandet.

Till salu: Om inte detta har kryssats för kan du inte välja produkten på din faktura, offert eller order. Produkten visas som standard på rapporter.

Lagras: Kräver användning av lagerhantering (Premiumpaket). Om detta har valts är produkten lagerförd och en försäljningstransaktion minskar antalet lagerförda produkter.

Produktgrupp: Du kan välja att produkten tillhör en viss produktgrupp. På sidan Produktkatalog visas produkterna enligt grupp. Du kan skapa en produktgrupp från länken "Hantera produktgrupper".

Enhet: Här kan du välja önskad enhet för produkten. Om enheten inte har skapats kan du skapa den via länken Hantera enheter. En produkt kan ha endast en enhet.

Mervärdesskattesats: Produktens skatteprocent.

Grupperingsgrunder: Grupperingsgrunderna kan användas för att disponera och hämta produkter från produktförteckningen. Läs mer om dem här: Grupperingsgrunder.

Anskaffningspris: Det pris som den aktuella produkten anskaffas för till företaget i fråga, exempelvis från en importör. Anskaffningspriset påverkar bland annat lagervärdet.

För att lägga till/redigera anskaffningspriset måste du ha redigeringsbehörighet för anskaffningspriset i försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheterna. Om alternativet är att anskaffningspris inte visas, visas märket * i fältet anskaffningspris.

Grundpris: Det här är produktens försäljningspris. Priset i fråga ger priset för produkten på försäljningsfakturan. Som standard är priset nettopris, men om brutto väljs bredvid priset inkluderar det även moms.

Provisionsprocent: Om en provisionsprocent anges för produkten kumulerar försäljningen av produkten provision på fakturan för den valda säljaren. En rapport om provisioner för önskad tidsperiod kan hämtas från försäljningsrapporterna (Försäljning > Rapporter) genom att välja Försäljarrapport som rapportens format (kräver att du har behörighet att se provisionen i sälj- och inköpsreskontrabehörigheterna). Om en provision angetts i försäljaruppgifterna åsidosätter den produktens provision på fakturan. För att du ska kunna fördela en provision till produkten måste du ha redigeringsbehörighet för provision i försäljnings- och inköpsreskontrabehörigheterna. Om "Provision visas inte" är valt, visas ett *-märke i provisionsfältet.

Lageruppgifter
Om företaget använder den lagerhantering som medföljer Premiumpaketet visar produktkortet även lageruppgifter och lagerkvantiteter. Uppgifterna används för att avgöra om en produkt är en lagerprodukt och vilket standardlager som används för att generera lagertransaktioner från en försäljningsfaktura. En larmgräns kan ställas in för produkten, som då den underskrids bildar en lagerspecifik lagerrapport.

Standardlager: Anger det lager från vilket försäljningstransaktionen minskar på lagerkvantiteter som standard och till vilket anskaffningstransaktioner ökar lagerkvantiteterna. Lageruppgiften kan bytas ut på lagertransaktionsblanketten.

Alarmgräns: Den lagergräns under vilken produkterna listas i bristlistan. Om produkten redan är beställd och lagerkvantiteten och den beställda kvantiteten överstiger larmgränsen, listas produkten inte i bristlistan.

Tullbenämning: Här kan du ange produktens tullbenämning. Tullbenämningen används för massbearbetning på tullrapporter. Den här funktionen är endast tillgänglig om företaget använder lagervärderingsmetoden FIFO. Tullbenämningen skrivs inte ut på offerten/ordern eller fakturan.

Ursprungsland: Här kan du välja produktens ursprungsland. Valet påverkar överföringen av EDI-meddelandet.

Uppgifter för bokföring
Produktens bokföringsuppgifter används för att automatiskt generera verifikationer för försäljningsfakturor för bokföringen. Den fakturerade kundens landskod avgör vilket konto som används med produkten i olika situationer.

Du kan definiera standardkontona i bokföringens basuppgifter.

I vyn "Konton för standardkontosättning" väljer du de skuld- och fordringskonton som används av reskontra (inköp och försäljning) samt standardkonton för momsredovisning. Standardkonton anges även för sådana inköps- och försäljningsfakturor som saknar dessa i sina produkt- eller leverantörsuppgifter.

Standardkontona är obligatoriska och väljs från kontoplanen. Systemet skapar automatiskt standardkonton under företagets uppstartsprocess. Kontona kan dock vid behov ändras, varvid standardkontosättningen ändras omedelbart i samband med uppdateringen.

Valda standardkonton visas som länkar. Genom att klicka på en länk ändras den till redigeringsläge och öppnar en rullgardinsmeny där du kan välja önskat konto. Kom ihåg att spara eventuella ändringar.

I bokföringens basuppgifter kan du välja en eller flera räkenskapsobjektsrubriker för användning med produkter, varvid deras underposter kan användas som standardposter för produkter som ärvs till fakturaraderna och vidare till bokföringsverifikationen. Räkenskapsobjektet kan även väljas för en hel produktgrupp, varvid det automatiskt väljs för en ny produkt som grundas för gruppen i fråga.

Räkenskapsobjekt

Om företaget har räkenskapsobjekt i bruk under Hantera räkenskapsobjekt på bokföringssidan. Här kan du definiera räkenskapsobjektets rubrik i produktuppgifterna, varvid du kan välja räkenskapsobjekt för produkten under rubriken i fråga. I detta fall visas räkenskapsobjektet i fråga på verifikationen när du skapat och skickat/skrivit ut en faktura för produkten. En produkt kan endast ha ett räkenskapsobjekt per räkenskapsobjektsrubrik. Men om företaget har fler än en räkenskapsobjektsrubrik kan du alltid välja ett lämpligt räkenskapsobjekt under dessa.

När du har angett alla nödvändiga uppgifter för produkten sparar du den nya produkten genom att klicka på knappen "Spara". Via länken "Produktkatalog" längst upp till höger i vyn kan du gå till produktkatalogen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.