Bakom länken är Netvisors senaste företagsprislista för användning av tjänsten. Priset på tjänsten påverkas av företagets omsättning, antal användare och mängden fakturor på årsbasis. 

Här är företagsprislistan enligt den gamla prismodellen

Här hittar du information om paketprissättning.

Här är den senaste paketprislistan

 
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.