Med marginalbeskattningsförfarandet avses skatteförfarandet för inköp av begagnade varor samt konst, samlarföremål och antikviteter som köpts skattefritt. Tillämpningen av marginalbeskattningen är alltid frivillig. Alternativt kan det normala momsförfarandet användas.

För att få bort den dolda skatten som ingår i priset på begagnade varor och konstverk, samlarföremål eller antikviteter kan ett marginalbeskattningsförfarande i vissa återförsäljningssituationer tillämpas. Marginalbeskattningsförfarandet avlägsnar den dolda skatten. Återförsäljaren betalar då skatt på den vinstmarginal hen får, det vill säga skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset för varan.

Vinstmarginalen på försäljningen kan beräknas antingen per artikel eller genom ett s.k. förenklat förfarande. Metoderna kan också användas parallellt. Inköpspriset är det pris som betalats till försäljaren, medan försäljningspriset är det pris som debiteras köparen, vilket inkluderar alla debiterade tilläggsavgifter.

Anvisningarna nedan är avsedda för en situation där företagets bokföring hanteras manuellt på Netvisor utan reskontra.

Exempel på hantering av marginalskatt i Netvisor:

OBS! Användaren ansvarar alltid för att kontrollera aktuella anvisningar som ges av Skatteförvaltningen och för att följa dem vid bokföringen. Anvisningarna tar inte hänsyn till avsnittet i KILA:s utlåtande (1400/1996) om justering av försäljning och köp. Detta måste själv beräknas eftersom det inte är ett mjukvaruberoende ärende.

MARGINALBESKATTNING, BOKFÖRING AV FÖRSÄLJNING (Enkelt förfarande moms 79 §)

Exempel:

 

Skatten baseras på en vinstmarginal på 1 860 €.

Varav skatten som ska betalas är 24 %, dvs 1 860 € / 124 * 24 = 360 €

Skatten redovisas i punkt 301 i periodskattedeklarationen. Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna 24 %.

Den skattefria försäljningens andel är 4 200 € – 1 860 € = 2 340 €.

Bokföring av försäljning i Netvisor:

Bokför först andelen försäljning inklusive skatt, det vill säga vinstmarginalen.

Välj momsnummer och moms-%. Med styrinformationen KOMY redovisas 24 % i punkt 301 i periodskattedeklarationen. Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna 24 %.

Redovisa sedan den skattefria andelen av försäljningen, det vill säga skillnaden mellan försäljningspriset på de begagnade varorna och vinstmarginalen.

Välj inte ett momsnummer eller en momsprocent för den här raden.

Nu är försäljningens bokföring gjord.

Verifikationen separerar nu försäljningspriset för de begagnade varorna med det totala beloppet. Ange Debet-kontosättning för verifikationen.

 

BEHANDLING AV NEGATIV VINSTMARGINAL

Vinstmarginalen är negativ när skatteperiodens inköpspriser är högre än försäljningspriserna. En negativ vinstmarginal kan läggas till följande skatteperiods marginalbeskattningsbara inköp. Vid räkenskapsperiodens slut kan den negativa vinstmarginalen föras över till nästa räkenskapsperiod. Den negativa vinstmarginalen får inte behandlas på annat sätt. Med andra ord får den skatt som beräknas på den inte bokföras som avdrag från skatt eller tillägg av avdragbar skatt vid försäljning av nya varor. Om vinstmarginalen för skatteperioden är negativ uppkommer ingen skatt och i periodskattedeklarationen anges ingen skatt i samband med försäljningen.

Februari:

Eftersom den månatliga vinstmarginalen är negativ ska ingen skatt betalas.

I periodskattedeklarationen för februari deklareras ingen skatt i samband med försäljningen.

Bokföring av försäljning i Netvisor:

I Netvisor bokförs försäljningen utan momshantering. Momsbehandlingen beaktas i följande månads poster.

Nu är försäljningens bokföring gjord. Verifikationen separerar nu försäljningspriset för de begagnade varorna med det totala beloppet. Ange Debet-kontosättning för verifikationen.

 

Mars:

I mars betalas skatten och den sammanlagda vinstmarginalen för februari och mars anmäls, det vill säga 2 360 € – 810 € = 1 550 €.

Skatten baseras på vinstmarginalen dvs. 1 550 €.

Varav skatten som ska betalas är 24 %, dvs 1 550 € / 124 * 24 = 300 €

Skatten redovisas i punkt 301 i periodskattedeklarationen. Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna 24 %.

Den skattefria försäljningsandelen i mars är 3 850 € -1 550 € = 2 300 €.

Bokföring av försäljning i Netvisor:

Bokför först andelen försäljning inklusive skatt, det vill säga vinstmarginalen.

Välj momsnummer och moms-%. Med styrinformationen KOMY redovisas 24 % i punkt 301 i periodskattedeklarationen. Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna 24 %.

Redovisa sedan den skattefria andelen av försäljningen, det vill säga skillnaden mellan försäljningspriset på de begagnade varorna och vinstmarginalen.

Välj inte ett momsnummer eller en momsprocent för den här raden.

Nu är försäljningens bokföring gjord.

Verifikationen separerar nu försäljningspriset för de begagnade varorna med det totala beloppet. Ange Debet-kontosättning för verifikationen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.