Marginaaliverotusmenettelyllä tarkoitetaan verotta ostettujen käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily ja antiikkiesineiden erityistä verotusmenettelyä. Marginaaliverotuksen soveltaminen on aina vapaaehtoista. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää normaalia arvonlisäverotusmenettelyä.

Käytetyn tavaran ja taide-, keräily- tai antiikkiesineen hintaan sisältyvän piilevän veron eliminoimiseksi arvonlisäverotuksessa voi tietyissä edelleenmyyntitilanteissa soveltaa marginaaliverotusmenettelyä, joka poistaa piilevän veron. Jälleenmyyjä suorittaa tällöin veron saamastaan voittomarginaalista eli tavaran myyntihinnan ja ostohinnan erotuksesta.

Myynnin voittomarginaali voidaan laskea joko tavarakohtaisesti tai ns. yksinkertaistettua menettelyä käyttäen. Menetelmiä voidaan käyttää myös rinnakkain. Ostohintana pidetään tavaranmyyjälle maksettua hintaa, myyntihintana taas ostajalta perittävää hintaa, joka sisältää kaikki perittävät hinnanlisät.

Alla oleva ohjeistus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa yrityksen kirjanpito hoidetaan manuaalisesti Netvisorissa ilman reskontria.

Esimerkkejä marginaaliveron käsittelemisestä Netvisorissa:

HUOM! Käyttäjän vastuulla on aina tarkastaa Verohallinnon antama ajantasainen ohjeistus ja noudattaa niitä kirjausten tekemisessä. Ohje ei ota huomioon KILAn lausunnon (1400/1996) kohtaa myyntien ja ostojen oikaisusta. Tämä pitää laskea itse, koska tämä ei ole ohjelmistoriippuvainen asia.

MARGINAALIVEROTUS, MYYNNIN KIRJAAMINEN (Yksinkertainen menettely ALV 79 §)

Esimerkki:

 

Veron perusteena on voittomarginaali eli 1.860 €.

Josta suoritettava vero on 24 % eli 1.860 € / 124 * 24 = 360 €

Vero ilmoitetaan kausiveroilmoituksen kohdassa 301. Vero kotimaan myynnistä verokannoittain 24 %.

Verottoman myynnin osuus on 4.200 € - 1.860€ = 2.340€.

Myynnin kirjaaminen Netvisorissa:

Kirjaa ensin verotettavan myynnin osuus eli voittomarginaali.

Valitse ALV-tunnus ja ALV-%. Ohjaustiedoilla KOMY ja 24 % arvonlisävero kirjautuu kausiveroilmoituksella kohtaan 301. Vero kotimaan myynnistä verokannoittain 24 %.

Kirjaa sitten verottoman myynnin osuus eli käytettyjen tavaroiden myyntihinnan ja voittomarginaalin erotus.

Älä valitse tälle riville ALV-tunnusta tai ALV-%:a.

Nyt myynnin kirjaukset on tehty.

Tosite erottaa nyt Käytettyjen tavaroiden myyntihinnan yhteismäärän verran. Anna tositteelle Debet-tiliöinti.

 

NEGATIIVISEN VOITTOMARGINAALIN KÄSITTELY

Voittomarginaali on negatiivinen, kun verokauden ostohinnat ovat myyntihintoja suuremmat. Negatiivinen voittomarginaali voidaan lisätä seuraavan verokauden marginaaliverotettaviin ostoihin. Tilikauden päätyttyä negatiivinen voittomarginaali voidaan siirtää seuraavalle tilikaudelle. Negatiivista voittomarginaalia ei saa käsitellä muulla tavoin eli esimerkiksi siitä laskettua veroa ei saa kirjata uusien tavaroiden myynnistä suoritettavan veron vähennykseksi tai vähennettävän veron lisäykseksi. Jos verokauden voittomarginaali on negatiivinen, suoritettavaa veroa ei synny lainkaan ja kausiveroilmoituksessa ei ilmoiteta tältä osin mitään myynnistä suoritettavissa veroissa.

Helmikuu:

Koska kuukauden voittomarginaali on negatiivinen, suoritettavaa veroa ei synny lainkaan.

Helmikuun kausiveroilmoituksella ei ilmoiteta tältä osin mitään myynnistä suoritettavaa veroa.

Myynnin kirjaaminen Netvisorissa:

Netvisorissa kirjataan myynnit ilman alv-käsittelyä. Alv-käsittely huomioidaan seuraavan kuukauden kirjauksissa. Tarvittaessa myyntilaskutuksesta muodostuneet ML-tositteet tulee muokata kirjauksl

Nyt myynnin kirjaukset on tehty. Tosite erottaa nyt Käytettyjen tavaroiden myyntihinnan yhteismäärän verran. Anna tositteelle Debet-tiliöinti.

 

Maaliskuu:

Maaliskuussa veroa suoritetaan ja ilmoitetaan helmi- ja maaliskuun yhteenlasketusta voittomarginaalista eli 2.360€-810€=1.550€.

Veron perusteena on voittomarginaali eli 1.550 €.

Josta suoritettava vero on 24 % eli 1.550 € / 124 * 24 = 300 €

Vero ilmoitetaan kausiveroilmoituksen kohdassa 301. Vero kotimaan myynnistä verokannoittain 24 %.

Verottoman myynnin osuus maaliskuulta on 3.850€ -1.550€ = 2.300€.

Myynnin kirjaaminen Netvisorissa:

Kirjaa ensin verotettavan myynnin osuus eli voittomarginaali.

Valitse ALV-tunnus ja ALV-%. Ohjaustiedoilla KOMY ja 24 % arvonlisävero kirjautuu kausiveroilmoituksella kohtaan 301. Vero kotimaan myynnistä verokannoittain 24 %.

Kirjaa sitten verottoman myynnin osuus eli käytettyjen tavaroiden myyntihinnan ja voittomarginaalin erotus.

Älä valitse tälle riville ALV-tunnusta tai ALV-%:a.

Nyt myynnin kirjaukset on tehty.

Tosite erottaa nyt Käytettyjen tavaroiden myyntihinnan yhteismäärän verran. Anna tositteelle Debet-tiliöinti.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.