SISÄLTÖ

Maventa Verkkopalkka mahdollistaa palkkalaskelman toimittamisen suoraan palkansaajan verkkopankkiin katseltavaksi. Verkkopalkan toimittaminen vaatii sähköisen palvelukanavan avaamisen ja palkkalaskelman toimitustavan valitsemisen palkansaajan tietoihin. Käyttöönottoon tarvitaan Käyttäjähallitsijan (KH) -rooli (Sähköisen palvelukanavan avaamiseen).

Mikäli verkkopalkkalaskelmaa ei saa lähetettyjä tietylle palkansaajalle, tarkista palkansaajan tilinumero, hetu ja työsuhteen alkamispäivämäärä. Mikäli työsuhteen alkamispäivämäärä on tulevaisuudessa verrattuna palkkajaksoon, ei verkkopalkkalaskelmaa voi lähettää.

Palkansaajan kansalaisuus muu kuin suomi

14.12.2017 tehdyssä ohjelmistopäivityksessä tarkennettiin ulkomaisen palkansaajan henkilötunnusta. Muutoksesta johtuen palkanlaskentaprosessissa ulkomaalainen palkansaaja ei voi enää ilmestyä "Toimittamattomat palkkalaskelmat kohdassa" "Verkkopalkka" -listaukseen, vaikka hänelle olisi määritelty "Palkkalaskelman toimitustavaksi" "Verkkopalkka". Sen sijaan hänet laitetaan "Paikallinen tulostus" listaukseen. 

Sähköisen palvelukanavan avaaminen

Pääset näkymään näin: Yritysvalikko > Netvisor Store > Netvisor-palvelupaketit > Sähköiset palvelukanavat > Maventa verkkopalkka > Ota käyttöön

 

Mikäli haluat sulkea Verkkopalkka-kanavan, voi samasta paikasta valita "Poista käytöstä". 

Palkkalaskelman toimitustavan valitseminen

Pystyt muokkaamaan palkkalaskelman toimitustavan massatoiminnolla kaikille valituille palkansaajille yhdellä kertaa. Pääset näkymään näin: Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus

 1. Valitse haluamasi palkansaajat
 2. Käsittele x valittua > Muokkaa palkanlaskennan tietoja > Aseta palkkalaskelman toimitustapa
 3. Valitse toimitustavaksi Verkkopalkka > Aseta
 4. Muutoksen jälkeen saat ilmoituksen päivityksen onnistumisesta

 

Pystyt listaamaan palkkalaskelman toimitustavan palkansaajalistauksesta. Valitse Näytä sarakkeet -valikosta kentät Palkanlaskennan tiedot>Palkkalaskelman toimitustapa.

Verkkopalkkalaskelman lähettäminen

Verkkopalkkalaskelmat lähetetään Palkanlaskentaprosessissa. Pääset näkymään näin: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot.

 1. Verkkopalkkalaskelmat lähetetään vaiheessa "Toimittamattomat palkkalaskelmat"
 2. Valitse palkansaajat
 3. Lähetä valitut verkkopalkka-palveluun
 4. Tarkasta laskelmien tiedot esikatselunäkymässä
 5. Lähetä ja merkitse tulostetuksi
 6. Kun palkkalaskelma on lähetetty onnistuneesti verkkopalkka-palveluun, tallentuu tieto palkkalaskelman käsittelyhistoriaan
 7. Käsittelyhistorian saa avattua heti verkkopalkkalaskelman lähetyksen jälkeen "Tiedot" otsikon alta "kynä/lehtiö" -kuvasta.

Verkkopalkan lähetyksen onnistumisen tarkistaminen

Verkkopalkan onnistuneen lähetyksen jälkeen palkkalaskelman käsittelyhistoriassa lukee "Siirretty verkkopalkka-palveluun". Mikäli käsittelyhistoriassa lukee jotain muuta, ei verkkopalkkalaskelmaa ole lähetetty palkansaajalle.

 • Käsittelyhistorian saa avattua heti verkkopalkkalaskelman lähetyksen jälkeen "Tiedot" otsikon alta "kynä/lehtiö" -kuvasta palkanlaskentaprosessista

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot > Näytä kaikki palkkajaksot > Valitse palkkajakson päivämäärät > Tiedot > kynä/lehtiö -kuva

Verkkopalkkalaskelma voidaan lähettää uudestaan asetusten tarkistamisen jälkeen.

Käyttöohje: Palkkalaskelman uudelleen tulostaminen ja lähettäminen 

Verkkopalkkalaskelman näkyminen palkansaajalle

Palkansaaja näkee Maventa Verkkopalkkalaskelmat kirjautumalla omaan verkkopankkiinsa. Eri pankkien näkymät eroavat sisällöltään hieman toisistaan, mutta verkkopankista löytyy Verkkopalkka tai Palkkatiedot -niminen osio, mistä verkkopalkkalaskelmat löytyvät. Esimerkkejä eri pankkien verkkopalkkanäkymistä löydät Communityn blogikirjoituksesta.

Verkkopalkka-näkymässä palkansaajan tulee valita palkkalaskelman toimittajaksi Maventa

Maventa Verkkopalkka -näkymä näyttää palkansaajalle tältä:

Verkkopalkkalaskelma avautuu klikkaamalla yrityksen nimen kohdalta (katso kuva alla, kohta 1) ja palkkalaskelman liitesivu avautuu klikkaamalla klemmarin kuvaa (2).

 

Verkkopalkkapalvelun tietoturva

Palkanlaskentajärjestelmän ja Maventa Verkkopalkan välillä on salattu HTTPS yhteys. Autentikointi palkanlaskentajärjestelmän ja Maventan välillä tehdään API avaimilla. XML -aineisto prosessoidaan Maventan päässä ja palkkalaskelmat tallennetaan esilläpitopalveluun. Maventa Verkkopalkan palvelimet sijaitsevat Elisa Appelsiinin palvelinkeskuksessa Espoossa. Palvelu on sijoitettu varavoimalla varustettuun palvelinlaitetilaan. Maventa Verkkopalkan tukema XML -aineisto perustuu payslipXML 2.0 sanomakuvaukseen, joka on verkkopalkkaoperaattoreiden yhdessä toteuttama verkkopalkkaformaatti.

Tietoliikenne Maventa Verkkopalkan ja Pankkien välillä on salattua ja välitettävien tietojen eheys on turvattu tarkisteella. Pääsy Maventa Verkkopalkan esilläpitopalveluun tapahtuu hyvin samankaltaisesti kuin TUPAS-tunnistautumisen tekeminen. Pankki lähettää Maventa Verkkopalkkapalveluun palkansaajan nimen ja hetun. Hetu on tieto jolla, palkansaajan tiedot yhdistetään palkkalaskelmaan ja vain pankista saadun hetun perusteella näytetään palkkalaskelmat. Mistään muualta kuin pankista ei pysty kirjautumaan esilläpitopalveluun, eli edes palveluntarjoajan puolella yksikään työntekijä ei pysty kirjautumaan verkkopalkan tuotantoon kenenkään muiden palkkalaskelmiin kuin omiinsa.

Maventa Verkkopalkan admin-liittymässä ylimmillä oikeuksilla on mahdollista ladata raaka-aineistoa virheenselvitystilanteita varten. Nimilista henkilöistä, joilla on ylimmät admin-liittymän oikeudet saadaan toimitettua tarvittaessa. Ylimmän admin-liittymä oikeuden omaavia henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja raaka-aineiston lataaminen on sallittua vain ja ainoastaan vaadittujen työtehtävien niin edellyttäessä.

Lisäinfona vielä, että verkkopalkan käyttö on tupasiakin turvallisempaa, koska henkilötiedot salataan vielä erikseen ja puretaan kohdejärjestelmässä (verkkopalkka) ainoastaan käyttäjän tunnistamista varten, koska palkkalaskelmat kohdennetaan vain ja ainoastaan hetulla.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä teen jos Verkkopalkkalaskelma ei ole mennyt perille?

Mikäli Verkkopalkkalaskelma ei ole saapunut palkansaajan Verkkopalkka-palveluun, tarkista "Palkkalaskelman käsittelyhistoriasta" että palkkalaskelma on varmasti lähetetty Verkkopalkka-palveluun onnistuneesti. Mikäli lähetys on onnistunut palkkalaskelman käsittelyhistorian mukaan, lähetä tukipyyntö Netvisorin asiakaspalveluun ja kerro seuraavat asiat:
- Palkansaajan nimi
- Palkkajakso
- Yrityksen nimi
- Verkkopalkkalaskelman lähetysaika

Voiko lähetetyn verkkopalkkalaskelman peruuttaa ja poistaa, ettei sitä näytetä palkansaajalle?

Lähetettyä verkkopalkkalaskelmaa ei voi poistaa tai peruuttaa suoraan Netvisorista. Verkkopalkan lähetyserä voidaan tarvittaessa poistaa, joka veloitetaan tuntityönä.

Voivatko molemmat nähdä verkkopalkkalaskelman, jos on yhteinen pankkitili?

Verkkopalkkalaskelmat toimitetaan pankin esilläpitopapalveluun, jossa näytetään kunkin palkansaajan verkkopalkkalaskelma henkilötunnuksen perusteella. Palkansaajan henkilötunnukseen liitetyillä verkkopankkitunnuksilla näkee ainoastaan hänen henkilötunnuksellaan toimitetut verkkopalkkalaskelmat. Joten verkkopalkkapalvelussa ei näe puolison verkkopalkkalaskelmaa, vaikka pankkitili olisi yhteinen.

Miksi palkkalaskelma näkyy Tulostuspalvelu-otsikon alla vaikka Palkkalaskelman toimitustavaksi on valittu Verkkopalkka?

Ohjelma ohjaa Verkkopalkkana toimitettavan palkkalaskelman automaattisesti Tulostuspalvelun puolelle, mikäli asetuksissa on puutteita. Tarkasta, että Verkkopalkan sähköinen palvelukanava on avoinna ja että palkansaajan perustiedoissa on tilinumero. Verkkopalkan sähköinen palvelukanava määrittää, voidaanko kyseisestä yrityksestä lähettää aineistoa Verkkopalkkapalveluun. Palkansaajan pankkitilin perusteella varmistetaan, että kyseinen pankki vastaanottaa Maventa Verkkopalkkalaskelmia.

Miksi palkkalaskelma näkyy Paikallinen tulostus -otsikon alla vaikka Palkkalaskelman toimitustavaksi on valittu Verkkopalkka?

Ohjelma ohjaa Verkkopalkkana toimitettavan palkkalaskelman automaattisesti Paikalliseen tulostukseen, jos palkansaajan kansalaisuus on muu kuin suomi. Ulkomaalaisille palkansaajille ei Verkkopalkkalaskelmaa pysty toimittamaan.

Miksi verkkopalkkapalvelussa näkyy yrityksen vanha nimi?

Yrityksen nimi tallentuu verkkopalkkapalveluun rekisteröitymishetken tietojen perusteella. Mikäli yrityksen nimi sen jälkeen muuttuu, voi sähköisen palvelukanavan ottaa pois päältä ja asettaa uudestaan aktiiviseksi Netvisor Storesta kohdasta: Yritysvalikko (yrityksen nimi) > Netvisor Store > Netvisor palvelupaketit > Sähköiset palvelukanavat > Maventa Verkkopalkka > Poista käytöstä > (Ja odota noin 45 minuuttia)> Ota käyttöön. Näin yrityksen nimi päivittyy uuteen.

Miksi verkkopalkkalaskelmien lähettäminen ei onnistu ja saan virheilmoituksen?

 1. Tarkista, että kaikille palkansaajille on tallennettuna Työsuhteen alkamispäivä ja ettei se ole tulevaisuudessa käsiteltävään palkkajaksoon nähden. Näet sen helposti Palkansaajalistauksesta, valitsemalla "Näytä sarakkeet" -valikosta "Työsuhteen tiedot" ja "Aloituspäivämäärä". Työsuhteen alkamispäivä on pakollinen kenttä ja sen puuttuessa verkkopalkkalaskelman tiedot jäävät puutteellisiksi eikä lähettäminen sen vuoksi onnistu.
 2. Tarkista, että kaikilla palkansaajilla on oikeanmuotoinen henkilötunnus. Näet sen helposti Palkansaajalistauksesta. Tarkista, että henkilötunnuksen viimeinen kirjain on isolla kirjaimella ja että kaikkilla on oikea vuosisatatunnus. Jos henkilötunnuksessa on virheellisenti esim. viivan tilalla A-kirjain, niin palkansaajan ikä tulkitaan 100 vuotta myöhemmin ja syntymävuosi voi olla tulevaisuudessa, jolloin ikä näytetään miinusmerkkisenä Palkansaajalistauksella (katso kuva alla). Saat "Ikä"-sarakkeen näkyviin valitsemalla "Näytä sarakkeet" -valikosta "Henkilötiedot" ja "Ikä". 
 3. Jos yllä mainituista ei ole apua, yritä lähettää verkkopalkkalaskelmia vähän pienemmissä erissä. Jos erän mukana on yksi virheellisillä tiedoilla oleva laskelma, se estää muidenkin valittujen laskelmien lähettämisen. Valitse siis lähetykseen aina muutama palkansaaja kerrallaan, jolloin saat rajattua minkä laskelman lähettäminen ei onnistu.
  • Syynä voi olla esim. verokortin tietoihin on tallennettu sama prosentti sekä perusprosentissa että lisäprosentissa. Tällöin sääntö, jonka mukaan lisäprosentin tulee olla isompi kuin perusprosentin estää verkkopalkkalaskelman lähettämisen.


Mihin pankkiin verkkopalkkalaskelmia voi lähettää?

Maventa Verkkopalkkalaskelman voi toimittaa kaikkiin suurimpiin pankkeihin. Alla listaus pankeista ja BIC-koodeista, jotka ovat mukana Verkkopalkassa:

AktiaHELSFIHH
Danske BankBABAFIHH, DABAFIHX
HandelsbankenHANDFIHH
NordeaNDEAFIHH
OsuuspankkiOKOYFIHH
POP PankkiPOPFFI22
S-pankkiSBANFIHH
SäästöpankkiITELFIHH
Oma Säästöpankki     ITELFIHH
ÅlandsbankenAABAFI22

 

Kuinka nopeasti Verkkopalkkalaskelma on perillä?

Verkkopalkkalaskelma on palkansaajan nähtävillä omassa verkkopankissa puolen tunnin kuluessa sen lähettämisestä.

Mitä palkansaajan pitää tehdä saadakseen Verkkopalkkalaskelman?

Verkkopalkkalaskelman vastaanottaminen ei vaadi palkansaajalta mitään toimenpiteitä etukäteen. Riittää kun hänellä on olemassa henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset siihen pankkitiliin, jolle palkka maksetaan.

Kuka on Verkkopalkan toimittaja?

Verkkopalkan toimittajana on Maventa.

Mistä löydän verkkopalkkalaskelman omasta verkkopankistani?

Ohessa muutama kuvaesimerkki eri verkkopankkien sivuilta, mistä verkkopalkkalaskelmat ovat löydettävissä (Nordea, OP, S-Pankki ja OmaSP).

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.