Mikäli palkkatietoilmoituksella halutaan ilmoittaa samalla tulolajilla useita ansaintakausia, tulisi käytettävien palkkalajien asetuksissa olla valittuna Yksikkö kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > klikkaa palkkalajin nimestä.

Kun palkkalajille on valittu yksikkö, muodostuvat ansaintakaudet palkkatietoilmoitukselle sen mukaan, miten ne on tallennettu palkkalaskelmalle. Huomioithan, että palkkalaji täytyy lisätä palkkalaskelmalle muodossa "Määrä x Yksikköhinta" (kuva 1), että tulolajille muodostuu palkkakaudesta poikkeava ansaintakausi omana rivinään palkkatietoilmoitukselle (kuva 2).

Kuva 1. Palkkalajin lisääminen palkkalaskelmalle

Kuva 2. Tulolajin ansaintakaudet palkkatietoilmoituksellaOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.