SISÄLTÖ

Yrittäjäpalkka-widget on tarkoitettu helpottamaan yrittäjän elämää, kun hän haluaa maksaa itselleen palkkaa. Yrittäjän ei tarvitse hallita koko palkanlaskentaprosessia, vaan hän voi muodostaa palkkalaskelman helposti widgetistä parilla valinnalla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Yrittäjäpalkka-toiminto ei hoida palkanlaskennan velvoitteita kuten Erillisilmoituksen lähettämistä tulorekisteriin. Yrittäjäpalkka-widgetillä voi maksaa palkan vain itse itselleen. Palkanlaskija ei siis voi widgetin avulla laskea palkkaa yrittäjälle. Yrittäjäpalkka-widget näkyy sekä Tiedotusnäkymässä että Palkat-osiossa.

 

Käyttöönotto

Maksaaksesi itsellesi palkkaa Yrittäjäpalkka-widgetillä, sinun tulee olla Netvisor-käyttäjä, sinut täytyy olla perustettuna palkansaajaksi ja sinulla täytyy olla Palkat -palvelu päällä. Käyttöoikeuksista tarvitset Myynti- ja ostoreskontraoikeuksiin "Ostolaskujen ja palkkojen maksaja" maksatusoikeudet (kuva alla) ja Palkanlaskennan Toimintokohtaisiin oikeuksiin muokkausoikeuden kohtaan Palkanlaskenta. Lisäksi yrityksellä tulee olla käytössään Osakeyhtiön tilikartta.

 

 

Jos yrittäjällä on Palkanlaskija-rooli (P), hän pystyy ottamaan Yrittäjäpalkan käyttöön itse itselleen, klikkaamalla widgetin "Ota käyttöön tästä" -painiketta.

 

Jos yrittäjällä ei ole Palkanlaskija-roolia (P), tulee toisen käyttäjän aktivoida Yrittäjäpalkka käyttöön lisäämällä yrittäjälle Palkansaajan perustietoihin "Saa maksaa itselleen palkkaa" -valinta.

 

Palkanlaskijan on myös tarkistettava, että yrittäjän palkkaperusteisiin kohdassa Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta ei ole määriteltynä kiinteäksi palkkaperusteeksi "Kuukausipalkkaa". Muuten Yrittäjäpalkan käyttäminen tekee palkkalaskelmalle väärän palkkalajin, jolla yrittäjäpalkkaa on maksettu.

Yrittäjä, näin maksat itsellesi palkkaa

Yrittäjäpalkka-widget näkyy sekä Netvisorin tiedotusnäkymässä että Palkat -osiossa. Ensin widgettiin annetaan "Maksettava palkka" -summa ja valitaan sisältääkö se sivukulut. "Lisätään maksettavaan palkkaan" vie annetun summan palkkalaskelmalle Maksetaan-summaksi ja vastaavasti "Vähennetään maksettavasta palkasta" vie annetun summan palkkalaskelmalle Bruttopalkan määräksi, josta vähennetään vielä ennakonpidätys ja jäljelle jäävä määrä maksetaan yrittäjän tilille. "Laske esikatselu" -painikkeella näet muodostumassa olevan laskelman tiedot.

Esikatselu -osiossa näytetään muutamalla rivillä muodostumassa olevan palkkalaskelman tiedot, mistä voit tarkistaa, että maksuun menossa oleva summa on halutunlainen. Sen jälkeen voit valita pankkitilin, mistä palkka maksetaan. Jos yrityksellä on vain yksi pankkitili, on se oletuksena jo valittu.

Maksupäivä muodostuu laskelmalle automaattisesti, sitä ei voi käsin muokata. Toiminnossa näkyvä palkanmaksupäivä on se päivä, jona palkka on viimeistään käytettävissä palkansaajan tilillä. Kun tiedot on tarkistettu, voit klikata "Vahvista ja maksa" -painiketta. Tämä muodostaa palkkalaskelman ja vie palkan maksuun. Muita toimenpiteitä ei tarvita!

Onnistuneen maksatuksen jälkeen saat kuittausviestin, jossa kerrotaan vielä maksettu summa ja päivä jolloin rahat ovat viimeistään tililläsi.


 

Tästä pääset tarkempaan käyttöohjeeseen Pankkien maksuajoista.

 

Virheilmoitukset

Mikäli joku asetus estää laskelman muodostamisen tai maksamisen, tulee siitä virheilmoitus widgetin yläreunaan. Mikäli omat käyttöoikeudet eivät riitä asetusten korjaamiseen,  Palkanlaskija-roolillinen (P) voi muokata asetuksia.

Virheilmoitus voi näyttää esimerkiksi tältä: 

Jos yhteystiedot ovat kunnossa yrittäjän käyttäjätiedoissa, saa hän ilmoituksen tekstiviestillä tai sähköpostilla, jos maksun käsitteleminen pankissa epäonnistuu. Omat yhteystiedot voi tarkastaa Käyttäjä-valikosta (oma nimi Netvisorin oikeassa yläkulmassa) ja valitsemalla Omat perustiedot.

 

Palkanlaskentaprosessi

Kun yrittäjäpalkka maksetaan widgetin kautta, muodostuu siitä palkkalaskelma, joka on viety koko palkanlaskentaprosessin läpi. Palkkalaskelma on "Palkkalaskelmat ja -jaksot" -näkymässä  "Valmiit palkkalaskelmat" -tilassa.

Palkkajakso määräytyy sen päivämäärän mukaan, jona widgettiä on käytetty. Netvisor muodostaa tarvittaessa uuden palkkajakson palkkamallin asetusten perusteella.

Palkkalaskelmalla käytetään palkkalajina "Yrittäjäpalkka itsepalvelu", jotta se erottuu muista laskelmista. 


Ensimmäinen widgetistä maksettu palkka muodostaa sille palkkamallille, johon yrittäjä kuuluu, uuden palkkalajin "Yrittäjäpalkka itsepalvelu". Uusi palkkalaji kiinnitetään Rahapalkan kaavaan ja sen oletustiliöintinä on per 5800 Osakkaiden/omaisten palkat an 2961 Palkkamenot (siirtovelat). 

 

Palkkajakson ensimmäinen palkkalaskelma osaa huomioida kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta annetut tiedot luontoiseduista, jotta ne tulevat huomioiduksi laskelmalla. Lisälaskelmille ei enää tuoda palkkaperusteita.

 

Yrittäjäpalkka-widgetillä muodostettu palkkalaskelma toimitetaan automaattisesti yrittäjälle valitun toimitustavan mukaan. 

Palkkalaskelmasta muodostuu automaattisesti myös kirjanpidon tosite.

 

Velvoitteet

Huomioithan, että Kuukausittaiset velvoitteet täytyy edelleen tehdä manuaalisesti myös Yrittäjäpalkan osalta. Työnantajan erillisilmoitus muodostetaan normaalisti Erillisilmoitukset -osiosta.

Yrittäjäpalkasta muodostuu myös palkkatietoilmoitus tulorekisteriä varten. Näin palkkatietoilmoitus tulee annettua palkan maksamisen yhteydessä 5 vuorokauden määräajan sisällä maksupäivästä.

 

Käyttöoikeudet

Yrittäjäpalkka mainoksen näkevät kaikki sellaiset käyttäjät, joilla on maksatusoikeudet ja joiden yrityksessä on käytössä osakeyhtiön tilikartta.

Jos yrittäjällä on Palkanlaskija (P) -rooli, hän pystyy ottamaan Yrittäjäpalkan käyttöön itse itselleen. Palkkalaskelman muodostaminen Yrittäjäpalkka-widgetin kautta ei vaadi Palkanlaskija-roolia, se ainoastaan mahdollistaa omatoimisen käyttöönoton.

Yrittäjäpalkka-laskuria pystyy käyttämään kun yrittäjä on Netvisor-käyttäjä, hän on palkansaajana yrityksessä ja hänellä on Palkat -palvelu päällä. Käyttöoikeuksista tarvitaan myynti- ja ostoreskontran oikeuksiin "ostolaskujen ja palkkojen maksaja" oikeus sekä palkanlaskennan toimintokohtainen muokkausoikeus Palkanlaskenta -osioon.

 

Usein kysyttyä

Laskettuuko ennakonpidätys oikein jos maksaa useamman kerran kuussa yrittäjäpalkkaa?

Ennakonpidätys lisälaskelmalla laskeutuu oikein verokortin mukaisesti. 

Saako yrittäjäpalkan widgetin pois käytöstä?

Mainos widgetin voi sulkea oikean yläkulman ruksista, minkä jälkeen sitä ei enää näytetä uudelleen.

Yrittäjäpalkan voi kuitenkin edelleen ottaa käyttöön lisäämällä "Saa maksaa itselleen palkkaa" -valinnan palkansaajan perustietoihin. Ottamalla tuon valinnan pois, pystyy myös varsinaisen Yrittäjäpalkka-widgetin poistamaan näkymästä.

Miksi Yrittäjäpalkan esikatselu näyttää miinusmerkkistä lukua?

Palkkajakson ensimmäisellä laskelmalla otetaan mukaan myös palkkaperusteet, missä voi olla esimerkiksi luontoisetuja. Jos valitsemasi "Maksettava palkka" summa on sen verran pieni, ettei se riitä luontoisetujen ennakonpidätyksen käsittelyyn, voi joko Bruttopalkka tai Maksetaan-summa mennä miinukselle.

Jos miinusmerkkinen summa näkyy Esikatselussa, "Yrittäjäpalkka itsepalvelu" -rivillä, mutta "Maksetaan"-rivillä oleva summa on oikein, voit jatkaa palkan vahvistamiseen ja maksamiseen. Yrittäjäpalkka-widgetin palkkalaskelman esikatselu ei kata koko palkkalaskelmaa, minkä vuoksi esimerkiksi luontoisetujen käsittelyä on siitä vaikea hahmottaa. Kaikki kirjatut rivit näet varsinaiselta palkkalaskelmaltasi.

Jos taas "Maksetaan"-summa on miinuksella, ei palkkalaskelmaa voi laittaa maksuun. Muuta tällöin "Maksettava palkka" -summaa tai sivukulujen käsittelyn valintaa päästäksesi haluttuun lopputulokseen.


Miten yrittäjä voi käyttää Yrittäjäpalkka -widgetiä, jos yrityksessä on palkkojen hyväksyntä käytössä?

Mikäli yrityksessä on palkanlaskennassa käytössä vapaaehtoinen palkkojen hyväksynnän vaihe, tulee tämä huomioida yrittäjän käyttöoikeuksissa.  Joko yrittäjälle tulee antaa Palkanlaskija-rooli (P) tai vaihtoehtoisesti hänelle tulee antaa Yrityshierarkiaan hyväksymisoikeus omaan hierarkiatasoon sekä Esihenkilö-rooli (E) ja palkanlaskennan toimintokohtaisiin oikeuksiin edellä mainittujen oikeuksien lisäksi  muokkausoikeus"Palkkojen hyväksyntään".

 

Miten yrittäjäpalkka -widgetin palkanmaksupäivä määräytyy?

Yrittäjäpalkka -widgetin kautta palkkaa maksettaessa palkanmaksupäivä on lähtökohtaisesti seuraava pankkipäivä. Mikäli palkka käsitellään widgetin kautta kello 12 jälkeen esimerkiksi iltapäivällä, tarjoaa ohjelma palkanmaksupäivää kahden päivän päähän. 

 

Ottaako yrittäjäpalkka huomioon maksussa olevia matkalaskuja?

Mikäli yrittäjällä on Netvisorin Matkat -osiossa hyväksyttyjä matkalaskuja, joita ei ole siirretty erikseen maksatusnäkymälle, nousevat nämä automaattisesti maksettavaksi seuraavaan muodostettavaan yrittäjäpalkkaan. 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.