Netvisorin palkkatietoilmoituksella on mahdollista hakea Kelalta korvausta eli tehdä työnantajan sairauspäivärahahakemus. Tämä tapahtuu palkkatietoilmoituksella palkanlaskentaprosessissa. Huomioitavaa on, että Kela ei hyödynnä osa-aikaista sairauspoissaolotietoa eikä osasairauspäivärahan hakeminen ei ole mahdollista palkkatietoilmoituksella. Kelalle voidaan tehdä ohjelmistosta myös suoraan perhevapaakorvaushakemus.

Ensin muodostetaan palkkalaskelma palkanlaskentaprosessiin. Kun palkkalaskelma on vaiheessa "Käsittelemättömät palkkalaskelmat" pääsee palkkatietoilmoitusta katsomaan Esikatselu -tilassa "Esikatselu" -painikkeesta. "Työaika, matka ja poissaolot" -välilehdellä voidaan katsoa työajankirjauksesta siirtyneitä Työaikatietoja ja lisätä tarvittaessa manuaalisesti palkallisia (ja palkattomia) poissaoloja.

Korvaushakemusta varten tulee Poissaolot -osiossa olla palkallinen poissaolo vähintään yhden kokonaisen työpäivän ajalta.

Tähdellä merkityt tietokentät ovat pakollisia. "Poissaolon syy" valitaan pudotusvalikosta. "Palkan määrä poissaoloajalta" annetaan euroina. Tämä tieto ei tule automaattisesti palkkalaskelmariveiltä. "Maksutiedon tyyppi" -kohdan pudotusvalikosta valitaan onko kyseessä päivärahahakemus vai perhevapaakorvaus. Maksun tarkenne annetaan omaan kenttään.

Jotta Kelan korvauksen hakeminen on mahdollista ohjelmistosta tulee työntantajan olla antanut Kelalle suostumus sähköisen päätöksen vastaanottamisesta ja palkkatietoilmotuksen "Aineiston tiedot" -osion Yhteyshenkilöt -kentässä tulee olla sähköpostiosoite. Lisäksi yrityksen tulee olla ilmoittanut tilinumeronsa Kelalle, ennen hakemuksen tekemistä.

Huomaathan, että Kela maksaa sairauspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Lääkärintodistukset ja -lausunnot tulee eedelleen toimittaa Kelaan, vaikka päivärahahakemus lähetettäisiinkin suoraan järjestelmästä. 

Palkkatietoilmoituksen Poissaoloihin Netvisorissa on yleisesti oma ohjeensa, johon pääset tästä. Tulorekisterin verkkosivuilta voi lukea tarkemmin palkallisista poissaoloista.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.