SISÄLTÖ


Palkkaperusteiden hallinnassa hallitaan palkansaajien palkkaperusteita eli palkkalajeja, joiden lähteenä on palkansaajan perustiedot ja joista palkka muodostuu. Muutokset voidaan päivittää helposti massatyökalun avulla. Sivun lopussa on käyttöesimerkkejä.

Palkkaperusteet löytyvät valikosta "Henkilöstö"-otsikon alta:                                               

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta

Mikäli palkkaperusteet sivu on tyhjä, tarkista, että olet lisännyt palkanlaskennan käyttöönoton vaiheessa 1. palkkamallin, jossa on kaikki tarvittavat palkkalajit. Suosittelemme lisäämään palkkamallin kopioimalla valmiin Netvisorin palkkamallipohjan.

Palkansaaja pitää olla myös liitettynä palkkamallin palkanlaskennan käyttöönottovaiheessa "7.Henkilöiden lisäys", jotta palkanasaajalle voidaan lisätä palkkaperusteet.

Palkkaperusteisiin pääsee myös palkansaajan tiedoista ensimmäiseltä välilehdeltä Palkansaajatoiminnot > Palkkaperusteet

 

Palkkaperusteet

Sivulla jokaisen palkkamallin palkansaajat muodostavat oman taulukkonsa. Taulukoissa näytetään vain aktiiviset palkansaajat.

Taulukoita voi tarvittaessa kutistaa/avata taulukon sinistä otsikkopalkkia klikkaamalla. Näin voi helposti käsitellä vain yksittäistä palkkamallia. Otsikkopalkeissa näkyvät myös plus"+" ja miinus"-" -ikonit. Plussasta saa avattua lisää rivejä näkyviin. Miinuksesta voi sulkea/piilottaa ylimääräiset rivit näkyvistä.

Kentän muokkaaminen

Yksittäisiä kenttiä voidaan helposti muokata klikkaamalla kenttää, jolloin kenttä avautuu muokkaustilaan ja uusi arvo voidaan antaa suoraan.

Sivun lopussa on "Tallenna" -painike, josta muokkauksen voi tallentaa.

Massatyökalu

Kenttiin voidaan syöttää tai laskettaa arvoja myös massana. Jokaisen palkkalajisarakkeen oikeasta reunasta löytyy ikoni, josta klikkaamalla massatyökalun saa avattua.

Työkalulla voidaan käsitellä massana sen sarakkeen tietoja, minkä kohdalta syöttömahdollisuus on avattu. Käsiteltävä palkkalaji lukee työkaluikkunan yläreunassa.

Työkalu voidaan sulkea sen oikean ylänurkan rastista tai alareunan "Peruuta"-linkistä. Kummassakaan tapauksessa mahdollisesti annettuja tietoja ei päivitetä taulukoon.

Käsiteltävät rivit 

Työkalussa valitaan mille käsiteltävän sarakkeen kentille muutos halutaan tehdä.

Kaikki 
Tehtävä muutos koskee kaikkia sarakkeen kenttiä.

Vain muokkaustilassa olevat 
Tehtävä muutos koskee vain sarakkeen niitä kenttiä, jotka olivat muokkaustilassa ennen työkalun avaamista.

Tämä on kätevä tapa poimia käsiteltäväksi juuri tietyt halutut rivit.

Vain tyhjät 
Tehtävä muutos koskee vain sarakkeen kenttiä, jotka olivat tyhjiä kuin työkalu avattiin.

Vain joissa on arvo
Tehtävä muutos koskee kaikkia sarakkeen kenttiä, joissa on jokin arvo eli eivät ole tyhjiä.

Vain joissa on arvo  on yhtä kuin/pienempi kuin/suurempi kuin/erisuuri kuin...
Valinta tuo viereen kentän, johon ehtoarvo voidaan antaa.

Tehtävä muutos koskee kaikkia sarakkeen kenttiä, joissa annettu ehto täyttyy (esim. "vain, joissa arvo on pienempi kuin 1500").

Uuden arvon määrittäminen

Käsiteltäviin kenttiin voidaan antaa suoraan uusi arvo tai uusi arvo voidaan laskea. Kenttä voidaan myös tyhjentää.

Aseta uudeksi arvoksi
Asettaa käsiteltäville kentille annetun arvon uudeksi arvoksi. Esim. 1200,00 tai 6. Luku tallentuu annetulla tarkkuudella.

Muuta prosentilla
Kasvattaa/vähentää käsiteltävää kenttää prosentin mukaan.
Arvon kasvattaminen tapahtuu antamalla muutosprosentti.
Arvon vähentämiseen prosentti annetaan negatiivisena. Esim. 2,5 tai -0,3.
Prosentilla muuttaminen pyöristää lasketun arvon kahden desimaalin tarkkuuteen.
Prosentilla muuttaminen ei päivitä tyhjiä kenttiä.

Muuta summalla
Kasvattaa/vähentää käsiteltävää kenttää annetulla summalla.
Kentän arvon kasvattaminen tapahtuu yksinkertaisesti antamalla summa, jolla arvoa halutaan kasvattaa.
Arvon pienentäminen tapahtuu samoin, mutta luku annetaan negatiivisena. Esim. 50 tai -2,5
Summalla muuttaminen ei päivitä tyhjiä kenttiä.

Aseta tyhjäksi
Tyhjentää käsiteltävät kentät (jättää kentän tyhjäksi eikä aseta arvoksi nollaa).

Massatoiminnon tekeminen

Uusi arvo päivitetään halutuille riveille ikkunan painikkeesta, jolloin uusi tieto on esikatseltavissa ja tarvittaessa jatkokäsiteltävissä.

Päivitä saraketiedot esikatseltaviksi

Esikatselussa nähdään suoraan taulukossa muokatut tai työkalun kautta massana asetetut arvot. Tietoja voi vielä muokata ennen tallennusta. Myös massatyökalua voi käyttää useaan kertaan ennen tallennusta. Tämä on hyödyllistä, jos joillekin riveille tarvitsee tehdä useampi muutos peräkkäin.

Kentän taustaväri kertoo kentän muokkauksen tilan.

Valkoinen
Kenttä on avattu muokkaustilaan, mutta arvo on sama kuin edellisen tallennuksen jälkeen.

Vihreä
Kentän arvoa on muokattu (eroaa siitä, mitä arvo oli ennen edellistä tallennusta).
Jos arvo muutetaan takaisin siihen mitä se oli, taustaväri muuttuu valkoiseksi.

Punainen
Kentän arvoa on muutettu ja se on nyt virheellinen (aiheuttaa virheen tallennuksessa).

Muutosten tallentaminen tai peruuttaminen

"Tallenna" ja "Peruuta"- toiminnot nousevat esille sivun alareunasta heti kun yksikin kenttä on avattu muokkaustilaan.

Tallentaminen

Muutosten tallentaminen tapahtuu sivun alareunan "Tallenna"-painikkeesta. Kentän vihreä taustaväri kertoo, että arvoa muutettu ja uusi tieto on tallentumassa tietokantaan. Jos kenttä on muokkaustilassa, mutta taustaväri on valkoinen, arvo ei ole muuttumassa.

Peruuttaminen

Tehdyt muutokset voidaan peruuttaa. Tämä palauttaa sivun tilanteen siihen, mitä se oli ennen edellistä tallentamista. "Peruuta"-linkki löytyy sivun "Tallenna"-painikkeen vierestä.

Virheet

Jos muokatuissa tiedoissa on virheitä, ohjataan käyttäjä ensimmäisen kentän kohdalle, joka virheen aiheutti. Tietoja ei tallenneta ennen kuin kaikki tiedot ovat virheettömiä.


Käyttöesimerkkejä

Esimerkki 1:

Jonkin palkkamallin kaikille palkansaajille tulee käyttöön liikuntaetu, jonka arvo 40,00€ kuukaudessa.

Ratkaisu:

Avataan massatyökalu sen palkkamallin sarakkeen kohdalta, jota muutos koskee.
Valitaan "Kaikki" rivit (uusi arvo tulee kaikkiin sarakkeen kenttiin).
Annetaan uudeksi arvoksi 40,00.

Esimerkki 2: 

Jonkin palkkamallin palkansaajien peruspalkka pienenee 0,3 prosenttia.

Ratkaisu:

Avataan massatyökalu sen palkkamallin sarakkeen kohdalta, jota muutos koskee.

Valitaan "kaikki" rivit (voitaisiin myös valita "vain, joissa on arvo", mutta prosentilla muutettaessa tyhjiä rivejä ei päivitetä). 

Annetaan muutosprosentiksi -0,3. 

Esimerkki 3: 

Puhelinetu (20,00€) suurenee kolmella eurolla niillä palkansaajilla, joilla puhelinetu on käytössä.

Ratkaisu:

Avataan massatyökalu sen palkkamallin sarakkeen kohdalta, jota muutos koskee.
Valitaan "vain rivit, joissa arvo yhtä kuin" ja annetaan arvoksi 20,00.
Kasvatetaan summalla antamalla kenttään 3,00 TAI
Voidaan suoraan asettaa ehtojen mukaisille riveille uudeksi arvoksi 23,00.


Esimerkki 4: 

Jokin palkkalaji pitää tyhjentää osalta ko. palkkamallin palkansaajilta.

Ratkaisu 1:

Kenttiä vain muutama eikä haluta käyttää massatyökalua.
Etsitään kentät, joista arvo pitää muuttaa.
Klikataan kenttä muokattavaksi ja poistetaan arvo kentästä.

Ratkaisu 2:

Etsitään palkansaajat, joiden osalta kenttä tulee tyhjentää ja avataan näiden ko. palkkalajin kentät muokkaustilaan.
Avataan ko. palkkalajin massatyökalu näkyviin.
Valitaan "Vain muokkaustilassa olevat".

Valitaan kentän tyhjentämistoiminto.

 

Muutoshistoria

16.11.2023 alkaen Palkkaperusteet -sivulla on näkyvissä Muutoshistoria -sarake oikeassa reunassa, josta voi tarkastella kunkin työntekijän palkkaperusteisiin tehtyjä muutoksia. Muutoshistoriaan alkaa kertyä tietoja vasta 16.11.2023 jälkeen, joten aikaisemmin tehdyistä muutoksista siellä ei valitettevasti näy tietoja.

Muutoshistoriasta näet kuka muutoksen on tehnyt, koska arvoa on muutettu sekä uuden ja vanhan arvon.


Käyttöoikeudet

Sivulle pääsee vain Palkanlaskija (P) -roolilla.

Palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa "Palkansaajien hallinta" kohdassa tulee olla "Muokkausoikeus", jotta palkkaperusteita saa muokata. Lukuoikeudella tiedot saa nähdä, mutta niitä ei voi muokata.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.