Käyttöönoton aloitus
Tunnistautuminen
Valvonta / Siirtohistoria

Severan käyttöönotto sujuu nopeammin ja hallitummin kouluttajiemme avustuksella. Maksullinen käyttöönotto ohjatusti kouluttajiemme kanssa kestään noin 1-2 tuntia.

Käyttöönoton aloitus

Netvisor-Severa -integraatioliittymän käyttöönotto on ohjattu ja vaiheistettu. Käyttöönottoa ja asetusten tallentamista varten käyttäjällä tulee olla Käyttäjähallitsija (KH)-rooli Netvisorissa sekä lisäksi Accouting-osion Toimintokohtaisissa oikeuksissa "Muokkausoikeus" yhteen Accounting-osion palveluun (esimerkiksi Kirjanpidon Perusraportointiin). Käyttöönotto aloitetaan valitsemalla Laajennokset > Severa > Asetukset

Netvisor-Severa -perusasetusten kautta tehdään liittymän käyttöönotto, asetetaan liittymän tunnistautumistiedot ja otetaan kantaa liittymän automaattisesti siirtyvien rekistereiden asetuksiin. Näitä ovat asiakas- ja tuoterekisteri sekä laskentakohteiden siirto Severasta Netvisoriin. Tarkemmat ohjeet asiakas- ja tuotetietojen sekä laskentakohteiden siirrosta löytyy sivulta: Laskentakohteiden, asiakas- ja tuoterekisterien siirto.

Integraatioliittymän käyttöönoton vaiheet löytyvät asetuksista "Käyttöönotto" -välilehdeltä. Käyttöönottoa avustaa käyttöönottoapuri. Suorittamalla huolellisesti kaikki vaiheet ja noudattamalla ohjeita varmistetaan palvelun virheetön käyttöönotto. Käyttöönottoapurin otsikoihin on tehty valmiit linkit eri puolelle palvelua siirtymiseen, esimerkiksi tunnusten luomiseen sekä asiakas- ja tuoterekisteriin siirtymiseen.

Kun kaikki vaiheet on käyty läpi ja kuitattu tehdyksi, vahvistetaan käyttöönotto tehdyksi sivun alareunaan ilmestyvällä "Aloita käyttö" -painikkeella.

Netvisor kytkee automaattisesti päälle Severan tarvitsemat rajapintaresurssit käyttöönoton 1. kohdan yhteydessä. Voit myös tarkistaa Integraatioiden tarvitsemat rajapintaresurssit -sivustolta, mitä resursseja Severa tarvitsee toimiakseen.

Tunnistautuminen

Integraatioliittymän käyttöönotossa tulee määrittää molempien järjestelmien tunnistautumistiedot, jotta järjestelmät saadaan kytkettyä keskenään ja tietojen siirto järjestelmien välillä saadaan toimimaan. 

"Netvisor-Severa liittymän Asetukset" -välilehdelle oleviin tunnistautumistietoihin syötetään Visma Severan API-avain ja Netvisorin integraatiokäyttäjän tunnukset. Visma Severan API-avaimen luonnista löytyy ohjeet Severan tukisivuilta: Liittymän aktivointi. Netvisorin ohjelmistorajapintatunnusten luonnista löytyy ohjeet tukisivuilta kohdasta: Ohjelmistorajapintatunnukset


Integraatioliittymä näyttää vihreällä oikein-merkillä, kun liittymään on syötetty oikeelliset tunnukset. Mikäli tiedot eivät täsmää, liittymä ilmoittaa siitä keltaisella kolmiolla ja virheviestillä tietojen tallennuksen yhteydessä:

  • Virheellinen Severan API-avain: Yhteyttä ei voida muodostaa. Tarkista API-avain.
  •  Virheelliset Netvisorin tunnistetiedot: Yhteyttä ei voida muodostaa. Tarkista integraatiotunnukset. 

Huomioi, että integraatioliittymä voi lopettaa toimimasta, jos toisesta järjestelmästä poistetaan käyttäjätunnukset, johon on liitetty liittymän integraatiotunnukset.

Valvonta/Siirtohistoria

"Siirtohistoria" -välilehdellä on ohjelmistorajapintalokinäkymä, jonka avulla voi seurata integraatioliittymän kautta siirtyjä aineistoja. Näkymää on tärkeää tarkkailla, jotta havaitaan mahdolliset virheet automaattisissa aineistojen siirroissa, esimerkiksi asiakastietojen siirrossa. Siirtonäkymään pääsee myös suoraan Laajennokset > Severa > Siirtohistoria -valinnan kautta ja siirtohistoriaan pääsee käyttäjä, jolla on yrityksen käyttöoikeuksissa Käyttäjähallitsija-rooli.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.