SISÄLTÖ

Käyttöönoton vaiheet
1. Valmistele integraatioliittymän käyttöönotto Severassa
2. Luo integraatiokäyttäjä Netvisorissa
Rekistereiden synkronointi
3. Asiakasrekisterin siirto

4. Tuoterekisterin siirto

5. Laskentakohdehierarkian tuonti
6. Tarkkaile siirtolokia
Siirtoasetukset

Netvisor-Severan -integraation käyttöönotto sujuu nopeammin ja hallitummin kouluttajiemme avustuksella. Maksullinen käyttöönotto ohjatusti kouluttajiemme kanssa kestään noin 1-2 tuntia.

Käyttöönoton vaiheet

Netvisor-Severa -integraatioliittymän käyttöönotto on ohjattu ja vaiheistettu. Käyttöönottoa ja asetusten tallentamista varten käyttäjällä tulee olla Käyttäjähallitsija (KH)-rooli Netvisorissa sekä lisäksi Accouting-osion Toimintokohtaisissa oikeuksissa "Muokkausoikeus" yhteen Accounting-osion palveluun (esimerkiksi Kirjanpidon Perusraportointiin). 

Integraatioliittymän perusasetusten kautta tehdään liittymän käyttöönotto, asetetaan liittymän tunnistautumistiedot ja otetaan kantaa liittymän automaattisesti siirtyvien rekistereiden asetuksiin. Näitä ovat asiakas- ja tuoterekisteri sekä laskentakohteiden siirto Severasta Netvisoriin. Tarkemmat ohjeet asiakas- ja tuotetietojen sekä laskentakohteiden siirrosta löytyvät alempaa tältä sivulta.

Aloita käyttöönotto valitsemalla Laajennokset > Severa > Asetukset. "Käyttöönotto" -välilehdeltä löytyy integraatioliittymän käyttöönoton vaiheet. Käyttöönottoa avustaa käyttöönottoapuri. Suorittamalla huolellisesti kaikki vaiheet ja noudattamalla ohjeita varmistetaan palvelun virheetön käyttöönotto. Käyttöönottoapurin otsikoihin on tehty valmiit linkit eri puolelle palvelua siirtymiseen, esimerkiksi tunnusten luomiseen sekä asiakas- ja tuoterekisteriin siirtymiseen.

Kun kaikki vaiheet on käyty läpi ja kuitattu tehdyksi, vahvistetaan käyttöönotto tehdyksi sivun alareunaan ilmestyvällä "Aloita käyttö" -painikkeella. Asiakkaiden, tuotteiden ja laskentakohteiden siirto aloitetaan vasta, kun käyttöönotto on suoritettu loppuun.

1. Valmistele integraatioliittymän käyttöönotto Severassa

Liittymän kytkentä tapahtuu Severassa "Laajennukset" -sivulla pääkäyttäjän oikeuksilla. Kytkennän jälkeen Severassa tulee ottaa API käyttöön sekä muodostaa API-avain. API -avain syötetään Netvisorissa integraatioliittymän asetussivulle (katso kuva 2. Luo integraatiokäyttäjä Netvisoriin -kohdasta.) Lisätietoa Severan liittymän aktivoinnista löytyy täältä.

Netvisorissa yritykselle kytketään automaattisesti päälle Rajapintaresurssien käyttöoikeudet Severa -integraaiota varten, kun 1. vaihe kuitataan tehdyksi. Käyttöoikeudet on sallittu seuraaville rajapintaresursseille:

 • Asiakaslistan nouto Netvisorista
 • Asiakastietojen nouto Netvisorista
 • Asiakastietojen tuonti Netvisoriin
 • Laskentakohdelistan nouto Netvisorista
 • Laskentakohteen lisäys tai muokkaus
 • Matkalaskun tuonti Netvisoriin
 • Myyntilaskun, hyvityslaskun tai -tilauksen tuonti Netvisoriin
 • Palkkaennakon tuonti Netvisoriin
 • Tuotelistan nouto Netvisorista
 • Tuotetietojen nouto Netvisorista
 • Tuotetietojen tuonti Netvisoriin
 • Työaikatietojen tuonti Netvisoriin

Yrityksen rajapintaresurssien käyttöoikeudet voi tarkastaa avaamalla: "Yritysvalikko > Rajapintaresurssien oikeudet".

2. Luo integraatiokäyttäjä Netvisorissa

Integraatioliittymän käyttöönotossa määritetään molempien järjestelmien tunnistautumistiedot. Näin järjestelmät saadaan kytkettyä keskenään ja tietojen siirto järjestelmien välillä toimimaan. 

Valitse kenen Netvisor-käyttäjän ohjelmistorajapintatunnuksilla aineisto tuodaan Netvisoriin. Huomioi, että aineistot siirtyvät tämän käyttäjän nimissä Netvisoriin. Netvisorin ohjelmistorajapintatunnusten luonnista löytyy ohjeet kohdasta: Ohjelmistorajapintatunnukset. Visma Severan API-avaimen luonnista löytyy ohjeet Severan tukisivuilta: Liittymän aktivointi.

"Netvisor-Severa liittymän Asetukset" -välilehdelle oleviin tunnistautumistietoihin syötetään Visma Severan API-avain ja Netvisorin integraatiokäyttäjän tunnukset: käyttäjätunniste ja avain. 


Integraatioliittymä näyttää vihreällä oikein-merkillä, kun liittymään on syötetty oikeat tunnukset. Mikäli tiedot eivät täsmää, liittymä ilmoittaa siitä keltaisella kolmiolla ja virheviestillä tietojen tallennuksen yhteydessä:

 • "Virheellinen Severan API-avain:Yhteyttä ei voida muodostaa. Tarkista API-avain.". 
  • Jos saat tämän virheen, niin tarkasta Severaan luotu API -avain ja korjaa API -avain Netvisorin käyttöönottoasetuksiin. Tallenna asetukset uudelleen.
 • "Virheelliset Netvisorin tunnistetiedot: Yhteyttä ei voida muodostaa. Tarkista integraatiotunnukset.". 
  • Tarkasta Netvisoriin luodut ohjelmistorajapintatunnukset ja korjaa tunnukset käyttöönoton asetuksiin. Tallenna asetukset uudelleen.

Huomioi, integraatioliittymä lopettaa toimimasta, jos Severasta tai Netvisorista poistetaan käyttäjä, jonka API-avainta tai ohjelmistorajapintatunnusta käytetään integraatioliittymässä. Integraation saa toimimaan uudelleen, kun joku toinen yrityksen käyttäjä luo itselleen tunnukset ja lisää luodut tunnukset käyttöönottoasetuksiin. 

Rekistereiden synkronointi

Netvisor-Severa -integraatio on toteutettu niin, että asiakas- ja tuoterekisteri siirtyvät automaattisesti Severasta Netvisoriin tai Netvisorista Severaan. Tämän lisäksi voi myös siirtää Severan työt/projektit ja yksiköt automaattisesti Netvisoriin laskentakohteiksi.  Huomaa, että laskentakohdetiedot voivat siirtyä myös Severasta Netvisoriin esimerkiksi laskun siirron yhteydessä. Synkronointiasetuksia voi muokata käyttäjä, jolla on yrityksen käyttöoikeuksissa Käyttäjähallitsija (KH)-rooli.

"Netvisor-Severa liittymän asetukset"-välilehdellä määritetään liittymän automaattisesti siirtyvien rekistereiden asetukset. Automaattisesti siirrettävien rekistereiden synkronointi tapahtuu noin (40) neljänkymmenen minuutin välein. Käyttöönotossa rekistereiden synkronointi voi kestää kauemmin ja laskentakohteiden siirto tapahtuu viimeistään seuraavan yön aikana. Jokaisen synkronointivalinnan jälkeen on pieni info -ympyrä, joka kertoo milloin kyseiset tiedot on viimeksi synkronoitu.

3. Asiakasrekisterin siirto

Asiakasrekisterin voi siirtää joko Netvisorista Severaan tai Severasta Netvisoriin (katso kuva yllä, kohta 2). Asiakasrekisterin siirtoasetuksia pääset muokkaamaan avaamalla Laajennokset > Severa > Asetukset. Asiakastietojen osalta liittymä tuo uusia asiakkaita sekä päivittää olemassa olevien asiakkaiden muuttuneita tietoja asiakaskoodin perusteella. Liittymä siirtää myös passiiviset asiakkaat Netvisorista Severaan sekä Severasta Netvisoriin päin. Huomioi, asiakkaan poistaminen tulee tehdä molemmissa järjestelmässä manuaalisesti. Varmista, jos molemmissa järjestelmissä on jo sama asiakaskortti perustettuna, että näillä on samat asiakaskoodit. Näin vältytään tuplatiedoilta.

Kun asiakastietoja ollaan siirtämässä Severasta Netvisoriin päin, tulee Severan asiakaskortilta löytyä siirron kannalta pakolliset tiedot:

 • Y-tunnus (paitsi jos kyseessä on henkilöasiakas)
 • Nimi
 • Osoitetieto, tulee löytyä pääkonttorin alta
 • Asiakasnumero, Severan asiakasnumeroa ei saa löytyä Netvisorista

Huomioi että mikäli Severassa asiakkaalle ei ole valittu osoitteen tyyppiä, siirtyy osoitetiedot tyhjänä ja maaksi tulee Suomi. Verkkolaskuosoitteen siirrossa tulee huomioida, että verkkolaskuoperaattorin tulee olla tuettu Netvisorissa ja kirjoitusmuoto vastaa Netvisorin muotoa. Katso tuetut verkkolaskuoperaattorit taulukosta. Tarkasta, että verkkolaskuosoite ja verkkolaskuoperaattorin tunnus ovat oikeissa kentissä Severassa. Asiakkaan siirto jää virheeseen, mikäli verkkolaskuosoite ja operaattorin tunnus ovat Severassa väärissä kentissä tai verkkolaskuoperaattoria ei löydy Netvisorista.

Kun asiakastietoja ollaan siirtämässä Netvisorista Severaan päin, Netvisorin asiakaskortilta tulee löytyä asiakasnumero. Asiakasnumero ei saa alkaa nollalla ja se saa sisältää ainoastaan numeroita. Asiakasnumero on pakollinen tieto Severassa. 

Mikäli asiakasrekisterin osalta tehdään "Ei siirretä - Käytä tilapäisasiakasta" -valinta, on Netvisorin asiakasrekisteriin ensin luotava uusi "TEMP"- asiakaskoodilla varustettu tilapäisasiakas asiakaskortti, jolloin tuotavat laskut voidaan kohdistaa kyseiselle asiakaskortille.

Asiakasrekisterin kenttien vastaavuudet

Alla olevassa taulukossa on Severan ja Netvisorin asiakasrekisterin kenttien vastaavuudet

Kenttä NetvisorissaKenttä SeverassaMerkkimäärä/Lisätietoja
AsiakaskoodiAsiakasnumeroEi saa alkaa nollalla, esim. 0001, kun tietoja siirretään Netvisorista Severaan päin.
Asiakkaan nimiAsiakkaan nimiPakollinen tieto, että asiakastiedot siirtyvät Netvisoriin
VerkkolaskuosoiteVerkkolaskuosoite 
OperaattoritunnusVälittäjän tunnusVerkkolaskuoperaattorin tunnuksen kirjoitusmuodon tulee vastata Netvisorin muotoa, muutoin asiakastiedot eivät siirry Netvisoriin. Tästä taulukosta löytyy lista Netvisorin sallimista verkkolaskuoperaattoreista.
KommenttiMuistiinpanot 
Sähköpostiosoite / sähköpostilaskutusosoiteSähköpostiJos Netvisorissa on aktivoitu sähköisistä palvelukanavista Myyntilaskun välitys sähköpostitse -kanava päälle, viedään Severassa oleva sähköpostiosoite molempiin Netvisorin kenttiin.
Y-tunnusY-tunnusPakollinen tieto, että asiakastiedot siirtyvät Netvisoriin
KotisivutWww-sivu 
LaskutusosoiteOsoiteLaskutustiedot siirtyvät, kun Severassa on valittu "Laskutus" -valinta yhteystieto valintoihin ja lisäksi laskutusosoite tulee olla valittu yrityksen pääkonttorin osoitteeksi
PostitoimipaikkaKaupunki 
PostinumeroPostinumero 
MaaMaa 
PuhelinPuhelin 
TelefaxFaksi 
Toimipaikan nimiAsiakkaan nimiToimitusosoitetiedot siirtyvät, jos Severassa osoite löytyy pääkonttorin alta ja osoitteelle on valittu Posti -valinta osoitteen tallennuksen yhteydessä.
OsoiteOsoite 
KaupunkiKaupunki 
PostinumeroPostinumero 
MaaMaa 
Laskun kieliKieli 
AktiivinenAktiivinen 

4. Tuoterekisterin siirto

Tuoterekisterin voi siirtää joko Netvisorista Severaan tai Severasta Netvisoriin (katso kuva yllä, kohta 3). Tuoterekisterin siirtoasetuksia pääset muokkaamaan avaamalla Laajennokset > Severa > Asetukset. Tuotteiden osalta liittymä siirtää uusia tuotteita järjestelmien välillä, mutta liittymä ei päivitä olemassaolevien tuotteiden tietoja Severasta Netvisorin päin. Mikäli tuotteiden siirto on määritetty Netvisorista Severaan päin, Netvisorin tuotekortille tehdyt muutokset päivittyvät Severan tuotteelle. Huomioi, tuotteen poistaminen tulee tehdä molemmissa järjestelmässä manuaalisesti. Tuotteen poistaminen onnistuu vain siinä tapauksessa, jos tuotetta ei ole käytetty laskulla. 

Tuotteet kohdistetaan tuotekoodin perusteella. Jos molemmissa järjestelmissä on jo sama tuote perustettuna, varmista, että näillä on samat tuotekoodit. Näin vältytään tuplatiedoilta.

Mikäli tuoterekisterin osalta tehdään "Ei siirretä - Käytä tilapäistuotetta" -valinta, on Netvisorin tuoterekisteriin ensin luotava uusi "TEMP" -tuotekoodilla varustettu tilapäistuote, jolloin laskurivit voidaan kohdistaa kyseiselle tuotteelle.

Tuoterekisterin kenttien vastaavuudet

Alla olevassa taulukossa on Severan ja Netvisorin tuoterekisterin kenttien vastaavuudet.

Kenttä NetvisorissaKenttä Visma SeverassaMerkkimäärä/Lisätietoja
TuotekoodiTuotteen koodiAnnettava Netvisorissa, että tiedot siirtyvät Severaan
TuotenimikeNimiVain 100 merkkiä voidaan siirtää, tuonti epäonnistuu jos Netvisor nimike ylittää tuon 
HankintahintaKuluAsetetaan nollaksi Netvisorissa, jos Severasta ei saada arvoa
PerushintaYksikköhintaAsetetaan nollaksi Netvisorissa, jos Severasta ei saada arvoa. Aina nettohinta.
Alv-kantaALVAsetetaan nollaksi Netvisorissa, jos Severasta ei saada arvoa
YksikköYksikkö 
Kuvaus- 
AktiivinenAktiivinen 
Myyntituote-Siirrettävä tuote merkitään aina Netvisorissa myyntituotteeksi siirron yhteydessä

5. Laskentakohdehierarkian tuonti

Severan työt/projektit ja yksiköt on mahdollista siirtää laskentakohteiksi Netvisoriin. Laskentakohteiden siirtoasetuksia pääset muokkaamaan avaamalla Laajennokset > Severa > Asetukset. Laskentakohteiden osalta synkronointi tuo uusia projekteja ja yksikköitä sekä päivittää olemassa olevien laskentakohteiden muuttuneita nimitietoja. Laskentakohdetietoja siirtyy Severasta Netvisoriin myös myynti- ja matkalaskujen siirtojen yhteydessä, jos myynti- ja matkalaskujen siirtoasetuksiin on määritetty laskentakohteiden siirtyminen. Mikäli Netvisorista siirretään ostolaskurivit Severaan kuluriveiksi, tulee automaattisynkronoinnin olla päälle. 

Ennen synkronointiasetusten määrittämistä, tulee Netvisoriin ensin luoda laskentakohdeotsikot, jotta nämä otsikot voidaan määrittää siirtoasetuksissa. Laskentakohteiden synkronointiasetuksissa on kaksi valintaa (katso kuva yllä, kohta 1): 

 • "Siirretään Severan projektit laskentakohteiksi Netvisoriin" 
  • Tällä valinnalla siirretään Severasta avoimet projektit Netvisoriin
 • "Siirretään Severan projektit laskentakohteiksi Netvisoriin, myös piilotetut" 
  • Tällä valinnalla siirretään myös Severassa piilotetut projektit Netvisoriin. Huomioi, että nämä kohteet eivät siirry piilotettuna Netvisorin laskentakohteisiin, vaan ne tulee erikseen piilottaa Netvisorissa.

Kun Laskentakohteet -valinta on tehty, niin valinta tuo esille "Laskentakohdeotsikot" - valikon (kohta 2). Valitse minkä Netvisorin laskentakohdeotsikon alle Severan työt/projektit ja ja liiketoimintayksiköt listautuvat. Mikäli valinta jätetään otsikon osalta tyhjäksi, ei kyseisiä kohteita luoda Netvisoriin automaattisesti. "Tuo myös töiden vaiheet" -valinnalla voidaan Severasta tuoda myös töiden vaiheet laskentakohteiksi Netvisoriin (kohta 3). Vaiheet tulee olla Severassa numeroitu yksilöllisesti, jotta esimerkiksi saman nimisten vaiheiden siirto onnistu järjestelmien välillä.


6. Tarkkaile siirtolokia

"Siirtohistoria" -välilehdellä on ohjelmistorajapintalokinäkymä, jonka avulla voi seurata integraatioliittymän kautta siirtyviä aineistoja. Siirtonäkymään pääsee myös suoraan "Laajennokset > Severa > Siirtohistoria" -valinnan kautta. Siirtohistoriaan pääsee käyttäjä, jolla on yrityksen käyttöoikeuksissa Käyttäjähallitsija (KH)-rooli. 

Kun synkronointiasetukset on asetettu käyttöönotossa, alkaa aineisto siirtymään automaattisesti. Tarkkaile siirtolokia ja varmistu, että aineisto kulkee oikein. Näkymästä voi tarkastaa mahdolliset virheet automaattisissa aineistojen siirroissa, esimerkiksi asiakastietojen siirrossa.

Siirtoasetukset

Ennen varsinaista tietojen siirtoa käyttäjän tulee valita, mitä tietoa järjestelmien välillä siirretään sekä määrittää aineistokohtaiset tuontiasetukset kuntoon. Tuontiasetuksiin pääsee avaamalla "Laajennokset > Severa > Myyntilaskut" ja klikkaamalla siirtonäkymän "Asetukset" -linkkiä. Tuontiasetuksiin pääsee myös käyttöönottoapurin otsikon kautta. Asetusten määrittämiseen käyttäjällä tulee olla Netvisorissa Käyttäjähallitsija (KH)-rooli.

Jokaiselle aineistosiirrolle valitaan asetuksista tuontitila, eli siirretäänkö aineistoa järjestelmien välillä vai ei. Kun aineistosiirto valitaan siirrettäväksi, avautuvat tämän alapuolelle lisäasetukset, joissa voi määrittää tarkemmat siirtoasetukset. Asetusten määrittämisen jälkeen tiedot tallennetaan painamalla "Tallenna" -painiketta. Jos asetuksissa on valittu tilaksi "Ei siirretä", ei aineiston tuonti ole mahdollista liittymän kautta, eikä kyseisen aineiston tuontiin liittyviä lisäasetuksia näytetä.

7. Myyntilaskujen tuonnin asetukset

Myyntilaskujen siirrossa valintaan ensin siirretäänkö Severan laskut Netvisoriin laskuina vai tilauksina "Siirrä Severan laskut" -pudotusvalikosta(katso kuva alla, kohta 1). Siirto aktivoituu päälle, kun "Tila" -pudotusvalikosta valitaan "Tuo viemättömät laskut Severasta Netvisoriin" -valinta (2).

Kohdassa "Tuotujen laskujen tila" valitaan tuodaanko laskut Severasta Netvisoriin lähettämättöminä vai avoimina, tai jos laskut tuodaan tilauksiksi, voi tilaksi määrittää toimittamaton tai toimitettu (3). Mikäli tuotavat laskut on jo lähetetty Severasta asiakkaalle ja laskut tuodaan Netvisoriin ainoastaan kirjanpitoa ja suoritusten seurantaa varten, valitaan tilaksi "Avoin". Jos laskut halutaan myös lähettää Netvisorista, valitaan tilaksi "Lähettämätön"

Severan työltä voi tuoda asiakkaan laskutusyhteyshenkilön joko "Vapaa teksti ennen laskurivejä" tai "Vapaa teksti jälkeen laskurivejä" -kenttään. Valinta kentästä tehdään pudotusvalikosta "Näytä asiakkaan laskutusyhteyshenkilön nimi" (4).

Tuotaville laskuille tai tilauksille voi valita "Laskunumerointi" ja "Viitenumerointi" joko Severassa olevien laskutietojen mukaan tai valita, että Netvisor muodostaa tuotaville laskuille tai tilauksille viite- ja lasku-/tilausnumerot (5). Mikäli käytetään Severan laskunumerointia, löytyvät laskut sekä tilaukset molemmissa järjestelmissä samoilla numeroilla. 

"Tuotenimikkeet" -kohdan "Netvisor" -valinnalla määritetään, että laskurivituote kohdistetaan Netvisorin tuoterekisterissä olevaan tuotenimikkeeseen, joka vastaa Severan tuotavan laskurivin tuotekoodia (6), mutta laskurivillä näytetään tällöin Netvisorin tuotenimikkeen tiedot. Jos "Tuotenimikkeet" -kohdassa käytetään "Severa" -valintaa, voi tämän lisäksi määrittää tuotenimikkeen ja tuotekuvauksen siirtymistapaa pudotusvalikosta:

 • "Molemmat":
  • Tuodaan Severan laskurivillä näkyvä tuotenimike Netvisorin laskuriville nimikkeeksi ja leikataan se 50 merkkiin, jos se on sen yli.
  • Tuodaan Severan laskurivillä näkyvä kuvaus Netvisorin laskurivin kuvaukseksi ja leikataan se 200 merkkiin, jos se on sen yli.
 • "Tuotenimike":
  • Tuodaan Severan laskurivillä näkyvä tuotenimike Netvisorin laskuriville nimikkeeksi ja leikataan se 50 merkkiin, jos se on sen yli.
 • "Tuotekuvaus":
  • Tuodaan Severan laskurivillä näkyvä kuvaus Netvisorin laskuriville nimikkeeksi ja leikataan se 50 merkkiin, jos se on sen yli
  • Tuotekuvauksen tuontiin voi oletusasetuksen lisäksi vaikuttaa laskurivikohtaisesti aineiston siirtonäkymässä

Mikäli Severasta tuotavia myyntilaskuja ei tarvitse jaksottaa Netvisorissa, löytyy asetuksista valinta "Ohita jaksotusten muodostaminen"(7). Asetusta voidaan käyttää mm. Severan toistuvaistuotteita käytettäessä. Joissain tapauksissa toistuvaistuotteita sisältävät laskut eivät jaksotu oikein Netvisorissa, ja tällöin laskun siirtymiseksi tulee jaksotusten muodostaminen ohittaa.

Netvisorissa tehtävää laskentakohderaportointia varten tulee siirtoasetuksissa valita tarvittavat laskentakohdeotsikot (8), jotta myyntilaskujen tai tilauksien siirrossa aineistot kohdistetaan halutuille laskentakohteille. Kun laskentakohdeotsikot on asetettu, Severan työt, liiketoimintayksiköt, käyttäjät ja kustannuspaikat perustetaan Netvisoriin laskentakohteiksi myyntilaskujen siirron yhteydessä. Laskentakohteiden automaattisynkronoinnin ei tarvitse olla päällä. Laskentakohteita voi hallinta Netvisorissa kohdassa "Taloushallinto > Laskentakohteiden hallinta".

8. Matkalaskut

Matkalaskujen siirto aktivoituu, kun "Tila" -kohdan pudotusvalikosta valitaan "Siirretään matkalaskut Severasta Netvisoriin" (katso kuva alla, kohta 1).

Netvisorissa tehtävää kohdelaskentaa varten, tulee siirtoasetuksissa valita tarvittavat laskentakohdeotsikot (2), jotta matkalaskut kohdistetaan halutuille laskentakohteille. Severan työt ja liiketoimintayksiköt perustetaan Netvisoriin laskentakohteiksi myös matkalaskujen siirron yhteydessä, jos automaattisynkoronointia ei ole laitettu päälle.

9. Työaikarivit

Työaikarivien siirto aktivoituu, kun "Tila" -kohdan pudotusvalikosta valitaan "Siirretään tuntitiedot Severasta Netvisoriin" (katso kuva alla, kohta 1).

Valitsemalla "Vain hyväksytyt"(2), saadaan Severasta noudettua ainoastaan "Hyväksytty" -tilassa olevat tuntikirjaukset Netvisoriin.

Netvisorissa tehtävää kohdelaskentaa varten tulee siirtoasetuksissa valita tarvittava laskentakohdeotsikko (3), jotta työaikarivit kohdistetaan halutulle laskentakohteelle. Severan työt perustetaan Netvisoriin laskentakohteiksi myös työaikarivien siirron yhteydessä, jos automaattisynkoronointia ei ole laitettu päälle.

10. Ostolaskurivien vienti -asetukset

Ostolaskurivien siirtoasetuksissa voi määrittää oletusasetukset siirrettävien rivien osalta, jolloin ostolaskurivien siirtonäkymässä ei tarvitse valita näitä tietoja uudelleen. "Severan oletustuote" -kohtaan valitaan tuote mitä käytetään oletuksena siirrettävillä ostolaskuriveillä (katso kuva alla, kohta 1). "Severan oletustuote" -kenttään valitaan tuote, joko kirjoittamalla tuotteen nimi kenttään tai valitsemalla tuote suurennuslasista avautuvasta pudotusvalikosta.

"Kulujen oletussiirtotapa" -valinnalla määritetään oletusasetus ostolaskurivien kulutietojen siirtotavasta Visma Severaan (2). Pudotusvalikosta voi valita siirtotavaksi:

 • "Vain kulut" -valinnalla tiedot siirtyvät Visma Severaan ainoastaan työn kulujen seurantaa varten. 
 • "Läpilaskuta" -valinta siirtää ostolaskurivin kokonaishinnan Visma Severaan läpilaskutusta varten. 
 • Tämän lisäksi jälleenmyyntihinnan voi laskea hintakertoimella tekemällä valinnan "Hintakerroin". Tällöin ostolaskurivin kokonaishinta lasketaan syötetyn kertoimen mukaan, kertoimen voi antaa neljän desimaalin tarkuudella.

"Severaan siirrettävä oletuskuvaus" -valinnalla määritetään mitä tietoja ostolaskun ja ostolaskurivin tiedoista lisätään oletuksena siirrettävän kulurivin kuvaukseksi Visma Severaan (3). Visma Severassa näytettävä kuvaus muodostetaan valituista vaihtoehdoista: "Severan tuotenimestä", "Ostolaskurivin tuotenimestä", "Riviselitteestä" ja/tai "Laskun tiedoista". Huomioi, että "Ostolaskurivin tuotenimestä" -valinta kohdistuu vain verkkolaskuna saapuneelle ostolaskuriville.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.