SISÄLTÖNäkymään pääsee, mikäli omaa vähintään muokkausoikeudet ostoreskontran perustoimintoihin ja näkymiin ja luetteloihin toimintokohtaisissa oikeuksissa, sekä omaa ostolaskun hyväksyntäkierron asettajan oikeudet myynti ja ostoreskontrien oikeuksissa. 

Asiatarkastaminen

Asiatarkastajan tehtävänä on tarkastaa ostolaskun asiasisältö ja verrata sitä laskun liitteenä mahdollisesti olevaan skannattuun kuvaan tai verkkolaskuun. Tarvittavat korjaukset tulee tehdä laskulle tässä vaiheessa. 

Pääasiatarkastaja

Jos laskulle valitaan enemmän kuin yksi asiatarkastaja, tulee yksi heistä valita pääasiatarkastajaksi. Jos tarkastajia on vain yksi, on hän automaattisesti pääasiatarkastaja. Pääasiatarkastaja pystyy asiatarkastamaan laskun muiden kierrossa määriteltyjen asiatarkastajien puolesta esimerkiksi tilanteessa, jossa joku kierrossa määritellyistä käyttäjistä on estynyt tekemään asiatarkastuksen. Mikäli laskua ei ole tiliöity ja asiatarkastajalla on tiliöintioikeus ostolaskulle, ehdotetaan hänelle automaattisesti laskun tiliöintiä. Mikäli tiliöintiä muutetaan asiatarkastuksen jälkeen, päivittyvät muutokset laskun tositteelle hyväksynnän yhteydessä.

Kuka voi asiatarkastaa laskun?

  • Laskun voi asiatarkastaa käyttäjä, joka on asetettu asiatarkastajaksi ostolaskukierrossa.
  • Laskun saa asiatarkastaa käyttäjä, jolle on Myynti- ja ostoreskontran oikeuksissa asetettu ostolaskujen asiatarkastusoikeus.

 

Ostolaskujen hyväksyntäkierto ja maksaminen

Ostolaskun hyväksyntäkierrolla tarkoitetaan ostolaskun kulkemista tiettyjen asiatarkastajien kautta tietylle hyväksyjälle ja siitä edelleen maksatukseen.

 

Kiertolistan luominen

(Ostot > Ostolaskut > Ostolaskujen kiertolistat)

Kiertolistojen luominen aloitetaan painamalla asiaankuuluvaa painiketta.

Kiertolistalle annetaan nimi ja sille määritellään yksi tai useampi asiatarkastaja sekä laskujen hyväksyjä. Jos asiatarkastajia on useampi kuin yksi, on asiatarkastamisen järjestys mahdollista pakottaa asetetun mukaiseksi. Jos on ruksattu kohta "Pakota tarkastusjärjestys asetetun mukaisesti", ostolaskun pystyy ensin asiatarkastamaan listalla ensimmäisenä ylimpänä oleva henkilö ja vasta sen jälkeen listan seuraava henkilö. Ostolaskun pääasiatarkastaja (tähtimerkki nimen edessä) on listalla viimeisenä alimpana ja pakotetussa asiatarkastusjärjestyksessä pääasiatarkastaja pääsee tarkastamaan laskun vasta viimeisenä.

 

 

Kiertolistojen hallintanäkymä

Kiertolistojen hallinta tapahtuu kiertolistojen hallintanäkymän kautta. Näkymästä voi valita näytettäväksi yrityksen kaikki kiertolistat tai vaihtoehtoisesti tietyn toimittajan mukaiset kiertolistat.

Sivulla näkyy Oletuskierto (1) joka on asetettu yritykselle tai toimittajalle sekä mahdollisuuden muokata asetusta, kierron nimi (2), Kiertoon asetettu hyväksyjä (3), Kiertoon asetetut asiatarkastajat (4) ja niiden järjestys, mikäli sellainen on asetettu sekä tieto, milloin kiertoon on tehty viimeksi muutoksia ja kenen toimesta (4).

Lisäksi rivikohtaisesta toimintopainikkeesta pääsee tekemään toimenpiteitä kiertolistalle sekä näkemään kiertolistaan liitetyt toimittajat.

 

 

Toimittajan kiertolistat

Toimittajalle voidaan luoda oma kiertolista, jolloin kyseisen toimittajan laskut käsitellään tämän kiertolistan avulla. Kiertolista pitää olla käytössä ja määriteltynä oletuskierroksi toimittajan kiertolistaksi. 

 

Käyttöoikeudet

Ostolaskujen asiatarkastus tai hyväksyntä vaatii käyttäjältä seuraavia oikeuksia.

Toimintokohtaisista asetuksista:

  • Ostoreskontran perustoiminnot (muokkaus)
  • Ostoreskontran näkymät ja luettelot (muokkaus)

Lisäksi myynti- ja ostoreskontrien oikeuksista tulee määritellä oikeus ostolaskujen asiatarkastamiseen ja/tai hyväksyntään sekä tarvittaessa käyttäjäkohtaiset rajaukset.

Ostolaskujen hyväksyntäkierron asettamiseksi ja Ostolaskun kiertolistat -näkymään vaaditaan reskontrien oikeuksista valittuna kohta " Ostolaskun hyväksyntäkierron asettaja."

Kiertolistan muokkaaminen ostolaskulla 

Kiertolistaa voi muokata ostolaskulla jos:

  • Käyttäjällä on oikeus "ostolaskun hyväksyntäkierron asettaja".
  • Käyttäjä ei ole kirjautunut Netvisoriin pikalinkin kautta.
  • Lasku on tilassa käsittelemätön tai asiatarkastettu. Mikäli lasku hylätty asiatarkastuksessa voidaan muokata kiertolistaa vain hyväksyjän osalta, lasku tulee palauttaa käsittelemättömäksi jotta kiertolistaa voidaan muokata myös asiatarkastajan osalta
  • Lisäksi, mikäli laskulle on asetettu pääasiatarkastaja tai hyväksyjä, valintana on muokkaa kiertoa, muutoin valintana on aseta kierto

Kiertolistan poistaminen ostolaskulla

Mikäli ostolaskulta poistaa kierron, mitätöityy samalla myös ostolaskun aiemmat asiatarkastukset. Erityisesti, jos ostolaskulla on useampi asiatarkastaja ja kierron poistaa kesken tarkastuskierron eli ostolasku on jo osittain asiatarkastettu, mitätöityy kierron poiston yhteydessä jo aiemmin tehdyt asiatarkastukset. Ostolasku tulee asiatarkastaa mitätöityneiden asiatarkastajien osalta uudelleen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.