Asetuksen valitseminen
Lomarahojen maksaminen pidettyjen lomapäivien mukaan
Lomarahojen maksaminen keskitetysti


Palkkamallin Loma-asetuksissa on mahdollista valita, ehdotetaanko palkkalaskelmaa muodostettaessa lomarahapäiviä maksuun pidettyjen lomapäivien verran vai ei lainkaan. Palkkamallilla on aina oletuksena lomarahapäivien maksaminen pidettyjen lomapäivien mukaisesti. Jos lomarahat halutaan maksaa keskitetysti joinain tiettyinä kuukausina, voidaan asetuksella "Älä ehdota lomarahapäivien maksamista" estää Maksettavien lomarahapäivien lukumäärän tarjoaminen palkkalaskelmaa muodostettaessa. Tämä tekee palkkalaskelmien muodostamisesta helpompaa ja nopeampaa, kun lomarahapäivien arvoja ei tarvitse muistaa käsin nollata. 

 

Asetuksen valitseminen

Palkkamallin Loma-asetukset löydät Palkat-valikosta, Palkanlaskenta-osiosta, kohdasta Palkkamallien hallinta. Klikkaa palkkamallirivillä "Kaavat"-painiketta ja siirry "Loma-asetukset" -välilehdelle. "Lomarahapäivien maksaminen" -alasvetovalikosta voit valita vaihtoehdot "Ehdota lomarahapäivien maksamista käytettyjen lomapäivien mukaan" tai "Älä ehdota lomarahapäivien maksamista" (katso kuva alla, kohta 1). 

 

Lomarahojen maksaminen pidettyjen lomapäivien mukaan

Palkkamallin Loma-asetuksiin on valittu vaihtoehto "Ehdota lomarahapäivien maksamista käytettyjen lomapäivien mukaan". Lisäksi palkansaajalle on kirjattu lomatapahtumia työaikakirjauksiin. Kun sen jälkeen muodostetaan palkkalaskelma, tuodaan "Tarkasta valittujen palkkaperusteet" -näkymään, "Käytetyt vuosilomapäivät" -osioon, automaattisesti "Pidetyt lomapäivät" ja "Maksettavat lomapäivät" työaikakirjauksien mukaan. Palkkamallin Loma-asetuksesta johtuen, myös "Maksettavat lomarahapäivät" -kenttään tarjotaan samaa arvoa (katso kuva alla, kohta 2).

 

Lomarahojen maksaminen keskitetysti

Kun Palkkamallin Loma-asetuksiin on valittu vaihtoehto "Älä ehdota lomarahapäivien maksamista" ei palkkalaskelmaa muodostettaessa tuoda "Tarkasta valittujen palkkaperusteet" -näkymään koskaan automaattisesti arvoja "Maksettavat lomarahapäivät" -kenttiin (katso kuva alla, kohta 3). Työaikakirjauksiin kirjatut lomatapahtumat näytetään, "Käytetyt vuosilomapäivät" -osiossa, kentissä "Pidetyt lomapäivät" ja "Maksettavat lomapäivät".

 

Kun halutaan maksaa lomarahaa, niin "Tarkasta valittujen palkkaperusteet" -näkymässä voidaan maksettavien lomarahapäivien lukumäärä tallentaa massana "Maksettavien lomapäivien asettaminen" -toiminnolla.

Avautuvassa näkymässä voit asettaa "Maksettavat lomarahapäivät" kerralla kaikille palkansaajille.

Ohjelma tallentaa kaikilla palkansaajille annetun arvon, mikäli heillä on riittävästi maksamattomia lomarahapäiviä jäljellä, päättyneiltä lomanmääräytymisvuosilta. Jos maksamattomia lomarahapäiviä on vähemmän kuin annettu arvo, tallennetaan ko. palkansaajalle hänen jäljellä olevien lomarahapäivien lukumäärä. Alla esimerkki tilanteesta, jossa kaikille on tallennettu maksuun 6 lomarahapäivää, mutta Kaisa Ketulla on jäljellä enää vain 4 lomarahapäivää. 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.