Resurssi: extendedproductlist.nv

HTTP-metodi: GET

Huom! Mikäli Netvisorissa käytetään Rackbeat varastonhallintaa, löytyvät rajapintakuvaukset täältä: https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000554491-rackbeat-stoplight-rajapinta

Resurssilla extendedproductlist.nv voi noutaa mallituotteita sekä normaaleja tuotteita mutta ei päätuotteita tai TEMP-tuotetta. Resurssia voi halutessaan rajata useilla eri parametreilla, jotka löytyvät alla olevasta taulukosta. Resurssia voi käyttää myös ilman laajennettua tuotehallintaa, tällöin ei välttämättä palauteta kaikkia tietoja, koska näitä ei ole saatavilla.
Nouto palauttaa julkaistut tuotteet, poistettuja tuotteita ei palauteta koskaan. Mikäli halutaan noutaa julkaisemattomia tuotteita, täytyy tuotelistaa noutaa tuotteen NetvisorKey:llä. 

Parametrin nimiIlmentymiäKuvausEsimerkki
replyoptions0...1Valitaan, mitä tietoja palautetaan perustietojen lisäksi. Annetaan lukuarvona tai lippujen nimillä. Optiot ja lippuarvot:
Hintaryhmät - IncludeProductPriceGroups (1)
Asiakashinnat - IncludeProductCustomerPrices (2)
Toimittajatiedot - IncludeDistributerPurchaseInformation (4)
Hyllytiedot - IncludeProductInventoryPlaceShelves (8)
Toimitustiedot - IncludeProductShipmentInformation (16)
Rymittelyperusteet - IncludeProductGroupingCriterias (32)
Kirjanpidon tiedot - IncludeProductAccountingInformation (64)
Laskentakohteet - IncludeProductDimensionInformation (128)
Lisätietokentät - IncludeProductInformationFields (256)
Tuoteviittaukset - IncludeProductReferences (512)
Ominaisuudet - IncludeProductProperties (1024)
Alituotteet - IncludeProductSubProducts (2048)
Kuvat - IncludeProductImages (2096)
Liitteet - IncludeProductAttachments (8192)
Aseta kaikki hakuehdot - SetAllReplyOptions (4294967295)
3
Palauttaa tällöin hintaryhmät sekä asiakashinnat. Saadaan laskemalla optioiden lippuarvot yhteen. 

Jos käytetään lippuarvojen nimiä, annetaan muodossa "IncludeProductPriceGroups, IncludeProductCustomerPrices".
Parametrinä:
*.nv?replyoptions=includeproductpricegroups, includeproductcustomerprice
tai
*.nv?replyoptions=3
searchlanguage0...1Valitaan mihin kieliversioon hakusanoja kohdistetaan. Ilman laajennettua tuotehallintaa vain "fi" on käytössä.
Sallitut arvot "fi", "se" ja "en". Jos ei anneta mitään, käytetään arvoa "fi".
se
productnetvisorkeys0...1Pilkulla eroteltu lista tuotteiden netvisorkey- arvoja. Voi olla myös vain yksi arvo.7,12
productnamekeyword0...1Yksi hakusana jota etsitään tuotenimestä.test
productcodekeyword0...1Yksi hakusana jota etsitään tuotekoodista.ABC
producteancode0...1Etsittävän tuotteen ean-koodi. Koodia verrataan ensisijaiseen ja toissijaiseen ean-koodiin.
onlysellableproducts0...1Onko tuote myytävä. Arvot true tai false.true
onlystoragedproducts0...1Onko tuote varastoitava. Merkitystä vain, jos varastonhallinta käytössä. Arvot true tai false.false
productchangedsince0...1Onko tuotetta muutettu annetun pvm:n ja kellonajan jälkeen. Minuutin tarkkuus. Muodossa yyyy-MM-ddTHH:mm2020-09-17T10:21
productgroupnetvisorkeys0...1Pilkulla eroteltu lista tuoteryhmien netvisorkey-arvoja. Voi olla myös vain yksi arvo.7, 20
productgroupname0...1Noudettavien tuotteiden tuoteryhmän nimi.Test product
productgroupnamekeyword0...1Noudettavien tuotteiden tuoteryhmän nimen alkuosa.Test
productgroupnamefreetext0...1Noudettavien tuotteiden tuoteryhmän nimi sisältää annetun parametrinTest
excludeproductgroupnamefreetext0...1Poisrajattavien tuotteiden tuoteryhmän nimi sisältää annetun parametrinTest
productgroupingcriterianame0...1Noudettavien tuotteiden ryhmittelyperusteiden nimi.Grouping
productsonpage0...1Tuotteiden maksimimäärä per sivu eli sanoma. (1-Netvisorissa asetettu maksimimäärä)2500
page0...1Palautettavan sivun numero. (1-hakutuloksen sivujen määrä)

Osa palautuvasta datasta on saatavilla vain, jos yrityksellä on käytössä laajennettu tuotehallinta, ostotilauskäsittely tai varastohallinta. Muuten rakenne palautuu samanalaisena oli laajennettu tuotehallinta päällä tai ei.

Palautuvan sanoman koolle on asetettu maksimikooksi 25Mb. Jos maksimi on ylittymässä, palauttaa rajapinta virheen ja ohjeen, kuinka pienentää sanoman kokoa. Dataa ei palauteta ennen kuin sanoman kokoa on pienennetty. 

Sivutuksessa voi asettaa maksimimäärän tuotteita per sanoma (ProductsOnPage = 1 - Netvisorissa asetettu maksimi)  ja sanomalle voidaan hakea tietty sivu (Page = 1 - PageCount). Sivut  tulee aina hakea samoilla hakukriteereillä. Huomioithan, että jos tuoterekisteriä muokataan noutojen välissä, voi täysin sama nouto palauttaa eri tuloksen.

Lue laajennetun tuotehallinnan termistöstä lisää täältä.      

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1ProductsAggregaatti1

2ProductAggregaatti1

3NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey13848
3ProductCodesAggregaatti1

4ProductCodeNumeerinen1Tuotteen tuotekoodi1
4ProductPrimaryEanCodeNumeerinen1Tuotteen ensisijainen ean-koodi
4ProductSecondaryEanCodeNumeerinen1Tuotteen toissijainen ean-koodi
3ProductNameTranslationsAggregaatti1Tuotteen nimen käännökset
4TranslationMerkkijono1Tuotteen nimiTestituote
Attr.LanguageMerkkijono1FI, SE tai ENFI
3ProductDescriptionTranslationsAggregaatti1Tuotteen kuvauksen käännökset
4TranslationMerkkijono1Tuotten kuvausKuvaus
Attr.LanguageMerkkijono1FI, SE tai ENFI
3ProductFeaturesAggregaatti1Tuotteen ominaisuudet
4IsPublishedProductMerkkijono1Onko tuote julkaistu, true tai falsetrue
4IsSellableProductMerkkijono1Onko tuote myyntituote, true tai falsetrue
4IsStorageProductMerkkijono1Onko tuote varastoitava, true tai falsefalse
4IsProductStructureProductMerkkijono1Onko tuote laajennetun tuotehallinnan tuote, true tai falsefalse
4IsModelMerkkijono1Onko tuote mallituote, true tai falsefalse
4IsSummaryOfProductsMerkkijono1Onko tuote koostetuote, true tai falsefalse
4LastChangedDatePäivämäärä1Viimeisen muokkausen päivämäärä2021-03-23 09:30
Attr.FormatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
3ProductGroupAggregaatti1Tuoteryhmä
4NetvisorKeyNumeerinen0...1Tuoteryhmän NetvisorKey5
4ProductGroupTranslationsAggregaatti0...1Tuoteryhmän kielikäännökset
5TranslationMerkkijono0...1Tuoteryhmän kielikäännösTuoteryhmä
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEFI
3ProductUnitAggregaatti1Tuotteen yksikkötiedot
4NetvisorKeyNumeerinen0...1Yksikön NetvisorKey10
4ProductUnitTranslationsAggregaatti0...1Yksikön kielikäännökset
5TranslationMerkkijono0...1Yksikön kielikäännöskpl
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEFI
3ProductPriceInformationAggregaatti1Tuotteen hintatiedot
4DefaultNetPriceNumeerinen1Tuotteen nettohinta5,00
4DefaultGrossPriceNumeerinen1Tuotteen bruttohinta5,00
4VatAggregaatti1Tuotteen ALV-kanta
5NetvisorKeyNumeerinen1ALV-kannan NetvisorKey1
5PercentageNumeerinen1ALV-prosentti0
4PriceMarginNumeerinen1Alin myyntihinta8,00
4ProvisionPercentageNumeerinen1Provisioprosentti2,00
4PriceGroupsAggregaatti0...nHintaryhmät
5GroupAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Hintaryhmän NetvisorKey7
6PriceGroupNameMerkkijono1Hintaryhmän nimiPrice group
6NetPriceNumeerinen1Nettohinta7,00
6GrossPriceNumeerinen1Bruttohinta9,00
4CustomerPricesAggregaatti0...nAsiakashinnat
5CustomerAggregaatti1Asiakas
6NetvisorKeyNumeerinen1Asiakkaan NetvisorKey11
6CustomerCodeNumeerinen1Asiakkaan asiakaskoodi1000
6CustomerNameMerkkijono1Asiakkaan nimiCustomer
6NetPriceNumeerinen1Asiakaskohtainen nettohinta6,50
6GrossPriceNumeerinen1Asiakaskohtainen bruttohinta8,05
3ProductPurchaseInformationAggregaatti0...1Hankintatiedot
4DefaultPurchasePriceNumeerinen1Tuotteen hankintahinta2,50
4DistirbuterPurchaseInformationsAggregaatti0...1Toimittajan tiedot
5DistributerAggregaatti1Toimittaja
6NetvisorKeyNumeerinen1Toimittajan NetvisorKey33587
6DistributerCodeNumeerinen1Toimittajakoodi855
6DistributerNameMerkkijono1Toimittajan nimiDistributer
6DistributerProductCodeMerkkijono1Toimittajan tuotekoodiabc
6DistributerProductNameMerkkijono1Toimittajan tuotenimiName
6PurchasePriceNumeerinen1Toimittajan hankintahinta1,50
6CurrencyAbbreviationMerkkijono1Toimittajan valuuttaSEK
3ProductStorageInformationAggregaatti0...1Varastotiedot
4DefaultInvetoryPlaceAggregaatti1Oletusvarasto
5NetvisorKeyNumeerinen0...1Varaston NetvisorKey17
5InventoryPlaceNameMerkkijono0...1Varaston nimiWarehouse
4InventoryPlaceShelvesAggregaatti0...1Hyllypaikat
5InventoryPlaceShelveAggregaatti1Hyllypaikka
6InventoryPlaceNetvisorKeyNumeerinen1Varaston NetvisorKey22
6InventoryPlaceNameMerkkijono1Varaston nimiWarehouse 1
6ShelveNetvisorKeyNumeerinen1Hyllypaikan NetvisorKey31
6ShelveNameMerkkijono1Hyllypaikan nimiShelve 1
4AlertLimitNumeerinen1Hälytysraja10
4CustomsTariffHeaderMerkkijono1TullinimikeCode
4ProductBatchLinkingModeAggregaatti0...1Eräkäsittely
5NetvisorKeyNumeerinen1Eräkäsittelytavan NetvisorKey4
5DefinitionMerkkijono1Eräkäsittelytavan tyyppiOldestFirstByValueDate
3ProductShipmentInformationAggregaatti0...1Tuotteen kuljetustiedot
4DefaultProductCountryOfOriginMerkkijono1Tuotteen alkuperämaaSE
Attr.typeMerkkijono1Aina ISO-3166ISO-3166
4ProductNetWeightNumeerinen1Tuotteen nettopaino0
Attr.unitMerkkijono1Painon yksikkög
4ProductGrossWeighNumeerinen1Tuotteen bruttopaino0
Attr.unitMerkkijono1Painon yksikkög
4ProductPackageWidthNumeerinen1Pakkauksen leveys0
Attr.unitMerkkijono1Leveyden yksikköcm
4ProductPackageHeightNumeerinen1Pakkauksen korkeus0
Attr.unitMerkkijono1Korkeuden yksikköcm
4ProductPackageLengthNumeerinen1Pakkauksen pituus0
Attr.unitMerkkijono1Pituuden yksikköcm
3ProductGroupingCriteriasAggregaatti0..nRyhmittelyperusteet
4TranslationMerkkijono1Rymittelyperusteen nimiTestGroup
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEFI
3ProductAccountInformation
Aggregaatti0...1Tuotteen kirjanpidon tiedot
4DefaultDomesticAccountNumberNumeerinen1Kotimaan myynnin kirjanpidon oletustili3000
4DefaultEuAccountNumberNumeerinen1EU-myyntien kirjanpidon oletustili3360
4DefaultOutsideEUAccountNumberNumeerinen1EU-ulkopuolisten myyntien kirjanpidon oletustili3380
4DefaultInventoryAccountNumberNumeerinen1Kirjanpidon oletusvarastotili1521
3ProductDimensionInformation
Aggregaatti0...1Tuotteen oletuslaskentakohteet
4DimensionAggregaatti1

5NameNetvisorKeyNumeerinen1Laskentakohdeotsikon NetvisorKey2
5DimensionNameNameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimiDimension header
5DetailNetvisorKeyNumeerinen1Laskentakohteen NetvisorKey15
5DimensionDetailNameMerkkijono1Laskentakohteen nimiDimension
3ProductInformationFields
Aggregaatti0...nTuotteen lisätietokentät
4InformationField
Aggregaatti1

5InformationFieldNameMerkkijono1Lisätietokentän nimiInformation field
5InformationFieldItemValueMerkkijono1Lisätietokentän arvo24
3ProductReferences
Aggregaatti0...1Tuoteviittaukset
4RelatedProducts
Aggregaatti0...nTuotteeseen liittyvät päätuotteet/tuotteet
5ProductAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey5
6ProductCodeNumeerinen1Tuotekoodi1000
6ProductNameTranslations
Aggregaatti1Tuotenimen kielikäännökset
7TranslationMerkkijono1TuotenimiProduct 7
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEEN
4ComplementaryProducts
Aggregaatti0...nTäydentävät päätuotteet/tuotteet
5ProductAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey13
6ProductCodeNumeerinen1Tuotekoodi2005
6ProductNameTranslationsAggregaatti1Tuotenimen kielikäännökset
7TranslationMerkkijono1TuotenimiProduct 10
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEEN
3ProductProperties
Aggregaatti0...1Tuotteen ominaisuudet
4PropertyAggregaatti0...nOminaisuus
5NetvisorKeyNumeerinen1Ominaisuuden NetvisorKey88
5PropertyTranslations
Aggregaatti1Ominaisuuden kielikäännökset
6TranslationMerkkijono1Ominaisuuden nimi
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEFI
5PropertyValuesAggregaatti0...1Ominaisuuden arvot
6NetvisorKeyNumeerinen1Arvon NetvisorKey70
6PropertyValueTranslationsAggregaatti1Arvon kielikäännökset
7TranslationMerkkijono1Arvon nimi
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEFI
3SubProductInformationAggregaatti0...1Alituotteet
4ParentsAggregaatti0...nVanhemmat
5ProductAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey55
6AmountNumeerinen1Määrä25
6PurchasePriceChangeNumeerinen1Ostohinnan muutos
6UnitPriceChangeNumeerinen1Yksikköhinnan muutos
4ChildrenAggregaatti1Lapset
5ProductAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey47
6AmountNumeerinen1Määrä20
6PurchasePriceChangeNumeerinen1Ostohinnan muutos
6UnitPriceChangeNumeerinen1Yksikköhinnan muutos
3ProductImagesAggregaatti1Tuotekuvat
4ImageAggregaatti0...nTuotekuva
5NetvisorKeyNumeerinen1Kuvan NetvisorKey12
5IsDefaultImageMerkkijono1Onko kuva tuotteen oletuskuva, true tai falsefalse
5MimeTypeMerkkijono1Kuvan mime-typeimage/jpeg
5TitleMerkkijono1KuvatekstiDescription
5FileNameMerkkijono1Kuvan tiedostonimiberlin-attractions-map-large.jpg
5LastEditedDateDate1Viimeisin muokkausajankohta2021-09-24 23:08
3ProductAttachmentsAggregaatti0...1Tuotteen liitetiedostot
4AttachmentAggregaatti0...nLiitetiedosto
5NetvisorKeyNumeerinen1Liitetiedoston NetvisorKey10
5MimeTypeMerkkijono1Liitetiedoston mime-typedocument/pdf
5FileNameMerkkijono1Liitetiedoston nimiberlin-attractions-map-large.pdf


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.