SISÄLTÖ

Lomaoikeuden hallinnassa Vuosilomatiedot-sarakkeessa valittavissa olevat Kuukaudessa kertyvät lomapäivät ja Lomaprosentti perustuvat yritykseen tehtyihin Lomien kertymäsääntöihin. Mikäli valikosta ei löydy tarvittavaa sääntöä, niitä voidaan luoda lisää Lomien kertymäsäännöt -näkymässä. Lomien kertymäsääntöjä on erikseen Lomapäivien kerryttämiselle ja Lomaprosentin määräytymiselle. Palkat > Lomalaskennan asetukset > Lomien kertymäsäännöt

Uuden Lomapäivien kertymäsäännön luominen

Uusi sääntö saadaan lisättyä "Lisää uusi sääntö" -painikkeesta. Lomien kertymäsäännölle annetaan seuraavat tiedot:

  • Asetettavissa palkansaajille: Valitaan Kyllä, kun säännön sisältö on valmis ja haluat käyttää sitä palkansaajan Lomaoikeuden hallinnassa.
  • Säännön nimi: Sääntö voidaan nimetä halutulla tavalla.
  • Tyyppi: Tyypiksi valitaan Lomapäivien kertymäsääntö.
  • Liitetyt palkansaajat: Luontivaiheessa liitettyjä palkansaajia on vielä 0.
  • Työssäolokuukaudet ja Kuukaudessa kertyvät lomapäivät: Näillä määritetään käytettävä arvo työsuhteen keston perusteella. Alla olevassa esimerkkikuvassa on haluttu määrittää, että heti työsuhteen alusta alkaen (0 kk) kertyy lomapäiviä 2pv/kk. Kun työsuhde on kestänyt vuoden (12kk) lomakertymän halutaan nousevat 2,5pv/kk. Lisäksi on määritelty kolmas porras, jossa työsuhteen kestettyä 5 vuotta (60kk) lomakertymä nousee 3pv/kk.

Työssäoloehdon vaikutus lomapäivien kertymiseen

Palkansaajalle voidaan valita työssäoloehto (14 päivää tai 35 h sääntö), joka määrittää sen, milloin kuukausi tulkitaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jolta kertyy valitun lomien kertymäsäännön mukaiset lomapäivät.

Jotta työssäoloehdon tulkinta toimii ja lomat kertyvät valitun kertymäsäännön mukaisesti, tulee palkansaajalla olla Työajan kirjaus -toiminnossa ehdon mukaisesti työajan kirjauksia laskenta kuukaudella. Mikäli ehto ei täyty, vuosilomapäiviä ei kerry

Uuden Lomaprosentin säännön luominen

Uusi sääntö saadaan lisättyä "Lisää uusi sääntö" -painikkeesta. Lomien kertymäsäännölle annetaan seuraavat tiedot:

  • Asetettavissa palkansaajille: Valitaan Kyllä, kun säännön sisältö on valmis ja haluat käyttää sitä palkansaajan Lomaoikeuden hallinnassa. 
  • Säännön nimi: Sääntö voidaan nimetä halutulla tavalla.
  • Tyyppi: Tyypiksi valitaan Lomaprosentin sääntö.
  • Liitetyt palkansaajat: Luontivaiheessa liitettyjä palkansaajia on vielä 0.
  • Työssäolokuukaudet ja Lomaprosentti: Näillä määritetään käytettävä arvo työsuhteen keston perusteella. Alla olevassa esimerkkikuvassa on haluttu määrittää, että heti työsuhteen alusta alkaen (0 kk) lomaprosentti on 9%. Kun työsuhde on kestänyt vuoden (12kk) lomaprosentin halutaan nousevan 11,5%:iin. Lisäksi on määritelty kolmas porras, jossa työsuhteen kestettyä 3 vuotta (36kk) lomaprosentti nousee 13%:iin.

Kertymäsäännön poistaminen käytöstä 

Kertymäsääntöjä ei pysty poistamaan kokonaan, mutta ne säännöt mitä ei haluta enää käyttää muutetaan "Ei asetettavissa palkansaajille" -tilaan. Lomien kertymäsäännöt -näkymästä porautumalla kyseisen säännön tietoihin voit valita "Asetettavissa palkansaajalle" -kohtaan vaihtoehdon: "Ei" (katso kuva alla, kohta 1).

Säännöt, jotka eivät ole asetettavissa palkansaajille, näytetään ainoastaan "Lomien kertymäsäännöt"-näkymässä.

Palkansaajalle on valittavissa vain aktiiviset säännöt.

Käyttöoikeudet

Lomien kertymäsäännöt -näkymään vaaditaan Palkanlaskennan Toimintokohtaisissa oikeuksissa luku- tai muokkausoikeus kohtaan Ajanhallinta > Lomat ja poissaolot. Lisäksi tulee olla Palkansaaja-rooli.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.