SISÄLTÖ

Netvisorissa voidaan luoda erilaisia kertymäsääntöjä lomapäivien kertymiselle sekä lomaprosentin määräytymiselle. Näitä sääntöjä voidaan luoda ja hallinnoida kohdasta Palkat > Lomalaskennan asetukset > Lomien kertymäsäännöt.

Lomaoikeuden hallinnassa kohdassa Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset voidaan tarkastella nykyisiä palkansaajakohtaisia loma-asetuksia ja niitä voidaan tarvittaessa päivittää esimerkiksi työsuhteen ollessa yli vuoden mittainen.

Uuden Lomapäivien kertymäsäännön luominen

Uusi sääntö saadaan lisättyä "Lisää uusi sääntö" -painikkeesta. Lomien kertymäsäännölle annetaan seuraavat tiedot:

  • Asetettavissa palkansaajille: Valitaan Kyllä, kun säännön sisältö on valmis ja haluat käyttää sitä palkansaajan Lomaoikeuden hallinnassa.
  • Säännön nimi: Sääntö voidaan nimetä halutulla tavalla.
  • Tyyppi: Tyypiksi valitaan Lomapäivien kertymäsääntö.
  • Liitetyt palkansaajat: Luontivaiheessa liitettyjä palkansaajia on vielä 0.
  • Työssäolokuukaudet ja Kuukaudessa kertyvät lomapäivät: Näillä määritetään käytettävä arvo työsuhteen keston perusteella. Alla olevassa esimerkkikuvassa on haluttu määrittää, että heti työsuhteen alusta alkaen (0 kk) kertyy lomapäiviä 2pv/kk. Kun työsuhde on kestänyt vuoden (12kk) lomakertymän halutaan nousevat 2,5pv/kk. Lisäksi on määritelty kolmas porras, jossa työsuhteen kestettyä 5 vuotta (60kk) lomakertymä nousee 3pv/kk.

Työssäoloehdon vaikutus lomapäivien kertymiseen

Palkansaajalle voidaan valita työssäoloehto (14 päivää tai 35 h sääntö), joka määrittää sen, milloin kuukausi tulkitaan täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi, jolta kertyy valitun lomien kertymäsäännön mukaiset lomapäivät.

Jotta työssäoloehdon tulkinta toimii ja lomat kertyvät valitun kertymäsäännön mukaisesti, tulee palkansaajalla olla työajan kirjauksessa ehdon mukaisesti lomaoikeuteen vaikuttavia työaikamerkintöjä käsiteltävällä kohdekuukaudella. Mikäli ehto ei täyty, vuosilomapäiviä ei kerry

Uuden Lomaprosentin säännön luominen

Uusi sääntö saadaan lisättyä "Lisää uusi sääntö" -painikkeesta. Lomien kertymäsäännölle annetaan seuraavat tiedot:

  • Asetettavissa palkansaajille: Valitaan Kyllä, kun säännön sisältö on valmis.
  • Säännön nimi: Sääntö voidaan nimetä halutulla tavalla.
  • Tyyppi: Tyypiksi valitaan Lomaprosentin sääntö.
  • Liitetyt palkansaajat: Luontivaiheessa liitettyjä palkansaajia on vielä 0.
  • Työssäolokuukaudet ja Lomaprosentti: Näillä määritetään käytettävä arvo työsuhteen keston perusteella. Alla olevassa esimerkkikuvassa on haluttu määrittää, että heti työsuhteen alusta alkaen (0 kk) lomaprosentti on 9%. Kun työsuhde on kestänyt vuoden (12kk) lomaprosentin halutaan nousevan 11,5%:iin. Lisäksi on määritelty kolmas porras, jossa työsuhteen kestettyä 3 vuotta (36kk) lomaprosentti nousee 13%:iin.

Kertymäsäännön poistaminen käytöstä 

Kertymäsääntöjä ei pysty poistamaan kokonaan, mutta ne säännöt mitä ei haluta enää käyttää muutetaan "Ei asetettavissa palkansaajille" -tilaan. Lomien kertymäsäännöt -näkymästä porautumalla kyseisen säännön tietoihin voit valita "Asetettavissa palkansaajalle" -kohtaan vaihtoehdon: "Ei" (katso kuva alla, kohta 1).

Säännöt, jotka eivät ole asetettavissa palkansaajille, näytetään ainoastaan "Lomien kertymäsäännöt"-näkymässä.

Palkansaajalle on valittavissa vain aktiiviset säännöt.

Käyttöoikeudet

Lomien kertymäsäännöt -näkymään vaaditaan Palkanlaskennan Toimintokohtaisissa oikeuksissa luku- tai muokkausoikeus kohtaan Ajanhallinta > Lomat ja poissaolot. Lisäksi tulee olla Palkanlaskija-rooli.


Usein kysytyt kysymykset

Kuinka voin asettaa palkansaajalle lomapäivien kertymäsäännöksi 2,5 päivää kuukaudessa työsuhteen alusta alkaen?

Voit muokata palkansaajan lomakertymiä Lomien hallinnassa. Lomakertymiä voi muokata klikkaamalla solua "Kertyneet lomapäivät". Voit myös luoda uuden kertymäsäännön, jossa palkansaajalle kertyy 2,5 päivää lomaa työssäolokuukausien alusta alkaen. Kertymäsäännön voit asettaa palkansaajalle kohdassa Palkansaajan tiedot - Vuosilomatiedot - Lomapäivien kertymäsääntö. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.