Resurssi: getemployee.nv

HTTP-metodi: GET

Resurssi palauttaa yhden palkansaajan 

Kutsussa käytettävät parametrit: 

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
netvisorkey0...11Palkansaajan netvisorkey, jos annettu älä anna parametria employeenumber
employeenumber0...1100Palkansaajan numero, jos annettu älä anna parametria netvisorkey
employmentperiods0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan työsuhteet. Ei haeta jos ei ole määritelty. 
employeepayrollinformation0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan palkanlaskennan tiedot. Ei haeta jos ei ole määritelty.
educationalinformation0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan koulutustiedot. Ei haeta jos ei ole määritelty.
additionalinformationfields0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan lisätietokentät. Ei haeta jos ei ole määritelty.
employeesettlementpoints0...11 = kyllä
0 = ei
Haetaanko palkansaajan tilityspisteet. Ei haeta jos ei ole määritelty.

Vastaus: 

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1

1employeeAggregaatti1

2employeebaseinformation Aggregaatti1...n

3netvisorkey Kokonaisluku 1Palkansaajan netvisorkey 8
3employeenumber Kokonaisluku 1Palkansaajan numero 123
3employeeidentifier Merkkijono1Palkansaajan tunnisteen tyyppi: finnishidentifier, foreignidentifier, companyidentifier foreignidentifiertype 
Attr.foreignidentifiertypeMerkkijono1Ulkomaalaisen henkilön tunnisteen tyyppi: taxidentificationnumber, foreignpersonalidentifier, other. Mikäli henkilö ei ole ulkomaalainen, ei tyyppiä tuoda. taxidentificationnumber 
3issuingcountry Merkkijono max 21Ulkomaalaisen henkilön maa. 
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muoto ISO-3166
3firstnameMerkkijono max 501Palkansaajan etunimi Anna
3lastname Merkkijono max 501Palkansaajan sukunimi Ammattilainen
3fullnameMerkkijono1Palkansaajan koko nimi Ammattilainen Anna
3payrollserviceKokonaisluku1Palkanlaskentapalvelu1 = kyllä 0 = ei
3resourcemanagement Kokonaisluku1Matkat1 = kyllä 0 = ei
3nationalityMerkkijono, maks. 21Palkansaajan kansalaisuus, oletus fise
Attr.typeMerkkijono1MerkkijonoISO-3166
3languageMerkkijono, maks. 21Palkansaajan käyttämä kieli, oletus fi
Attr.typeMerkkijono
Kielitiedon muotoISO-3166
3municipalityMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan asuinpaikkakuntaLappeenranta
3genderMerkkijono1Sukupuoli: male, femalemale
3dateofbirthPäivämäärä1Syntymäaika1970-10-20
3streetaddressMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan katuosoiteKeisarinnankatu 1
3postnumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan postinumero56120
3cityMerkkijono, maks. 2551Palkansaajan postitoimipaikkaLappeenranta
3countryMerkkijono, maks. 21Palkansaajan kotimaan koodifi
Attr.typeMerkkijono1Maatiedon muotoISO-3166
3phonenumberMerkkijono, maks. 501Palkansaajan puhelinnumero050 123 456
3emailMerkkijono, maks. 1001Palkansaajan sähköpostiosoiteanna.ammattilainen@yritys.fi
3bankaccountnumberMerkkijono, maks. 341Palkansaajan pankkitilinumero, IBAN-tilinumeroFI71 7997 9580 0073 35
3bankidentificationcodeMerkkijono. maks. 201Pankin BIC-koodiNDEAFIHH
3activityKokonaisluku
Palkansaajan aktiivisuus. Tätä ei pidä sekoittaa siihen, että onko palkansaajalla tällä hetkellä aktiivisista työsuhdetta.1 = kyllä
0 = ei
2employmentperiodsAggregaatti0...1Työsuhteet
3employmentperiodAggregaatti0...nTyösuhde
4netvisorkeyKokonaisluku1Työsuhteen tunniste3
4companystartdatePäivämäärä1Yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi

startdatePäivämäärä1Alkamispäivä2017-01-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4probationenddatePäivämäärä1Koeajan päättymispäivä2017-04-01
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4employmentmodeKokonaisluku1Työsuhteen tapa1 = työsuhteinen
2 = vuokratyöntekijä
3 = ammatinharjoittaja tai muu vastaava
4 = harjoittelija
5 = talkootyö
Attr.typeMerkkijono1Työsuhteen linkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4professionMerkkijono, maks. 2501AmmattinimikeTestaaja
4commentMerkkijono, maks. 5001KommenttiUusi osaava tyyppi
4enddatePäivämäärä1Päättymispäivä2017-12-31
Attr.formatMerkkijono1Päivämäärän muotoansi
4endreasonKokonaisluku1Päättymisen syy2=Työntekijän vanhuuseläke
4=Työntekijän oma pyyntö
5=Työntekijästä johtuva syy
6=Työsuhteen määräaikaisuus
11=Yrityksen tuotannolliset ja taloudelliset syyt
12=Työsuhteen päättyminen yhteisestä sopimuksesta
13=Muu syy
(Seuraavat poistuneet käytöstä:
1 = Normaali työsuhteen päättyminen
3 = Työntekijän kuolema
7 = Työsuhteen päättyminen koeaikana
8 = Työsuhteen purkaminen
9 = Yrityksen konkurssi
10 = Yrityksen omistajan vaihtuminen)
Attr.typeMerkkijono1Päättymisen linkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4occupationclassificationMerkkijono1Ammattiluokka Ammattiluokan TK10-koodi
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina isco
4employmentcontractKokonaisluku1Työsuhteen voimassaolo1 = Toistaiseksi voimassa oleva
2 = Määräaikainen
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4employmentformKokonaisluku1Työsuhteen tyyppi1 = Kokoaikainen
2 = Osa-aikainen
Attr.typeMerkkijono1LinkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
4parttimepercentOsa-aikaisuuden prosentti1Osa-aikaisuuden prosenttiDesimaaliluku väliltä 0-100
4regularworkinghoursKokonaisluku1Säännöllinen työaikaDesimaaliluku väliltä 0-168
4groundsforemploymentKokonaisluku1Työsuhteen peruste0=Muu peruste
1=Työsuhde tai virkasuhde
4kevaprofessionalclasscodeKokonaisluku1Keva Ammattiluokan koodi, max 20 merkkiäKeva: Ammattinimikkeiden haku
4kevaemploymentregistrationKokonaisluku1Keva Palvelusuhteen rekisteröinti, max 2 merkkiä.Keva: Tulorekisterin koodisto
Attr.typeMerkkijono1aina kevakeva
Attr.pensionprovidercodeKokonaisluku1Työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen koodi.Keva: Tulorekisterin koodisto
4ispaymenttypemonthlywageKokonaisluku1Palkkauksen muoto: Kuukausipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypehourlywageKokonaisluku1Palkkauksen muoto: Tuntipalkka1=kyllä
0=ei
4ispaymenttypepiecewageKokonaisluku1Palkkauksen muoto: Urakka1=kyllä
0=ei
4collectiveagreementKokonaisluku1TyöehtosopimusTulorekisteri: Koodistot
Attr.pensionprovidercodeMerkkijono1aina cbacodecbacode
4stateemploymentfundKokonaisluku1Valtion työllisyysmäärärahoilla työllistetty1=kyllä
0=ei
4carbenefityearKokonaisluku1Autoetuauton käyttöönottovuosi2012
4isabroadcarbenefitKokonaisluku1Autoetu on saatu ulkomailla1=kyllä
0=ei
4caremissionvalueKokonaisluku1Auton päästöarvoArvo väliltä 0-100
2employeepayrollinformationAggregaatti0...1Palkanlaskennan tiedot
3payrollrulegroupAggregaatti1Palkkamalli
4netvisorkeyKokonaisluku1Palkkamallin netvisorkey2
4nameMerkkijono1Palkansaajan palkkamallin nimiKuukausipalkkalaiset
3taxnumberKokonaisluku1Veronumero123456789101
3foreclosureKokonaisluku1Ulosotto1=kyllä
0=ei
3foreclosuremaintenancepersonsKokonaisluku1Ulosotossa elatuksen varassa olevien henkilöiden määrä3
3nosocialsecuritypaymentKokonaisluku1Työnantajan sairausvakuutusmaksun alainen1=kyllä
0=ei
3accountingaccountAggregaatti1Ennakon velkatili
4netvisorkeyKokonaisluku1Ennakon velkatilin tunniste
4nameMerkkijono1Ennakon velkatilin nimiSaamiset työntekijöiltä
4numberKokonaisluku1Ennakon velkatilin numero1751
3hierarchyAggregaatti1Hierarkiataso
4netvisorkeyKokonaisluku1Hierarkiatason tunniste4
4nameMerkkijono1Hierarkiatason nimiOy Yritys Ab
3placeofbusinessMerkkijono1Toimipaikka tulorekisteriinPääkonttori
3defaultdimensionsAggregaatti0...1Oletuslaskentakohteet
4defaultdimensionAggregaatti0...nOletuslaskentakohde
5dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi.
Luodaan tarvittaessa
Kustannuspaikat
5dimensionitemMerkkijono1Laskentakohteen nimi.
Luodaan tarvittaessa
DevOps
3payslipdeliverymethodMerkkijono1Palkkalaskelman toimitustapa1 = paikallinen tulostus
2 = tulostuspalvelu
3 = verkkopalkka
3typeMerkkijono1Toimitustavan linkitystyyppiAttribuutti type on aina netvisor,
eli Netvisorin tunniste
3isjointownerKokonaisluku1Osakasasemassa maksajaan1=kyllä
0=ei
3isathleteKokonaisluku1Urheilija1=kyllä
0=ei
3isperformingartistKokonaisluku1Esiintyvä taitelija1=kyllä
0=ei
3employeeinsurancetypeKokonaisluku1Työeläkevakuutuksen tyyppi1=Tyel
2=MYEL
3=YEL
4=Ei eläkevakuutettu
3ispersonworkingonaroadferryonalandislandsKokonaisluku1Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö1=kyllä
0=ei
3isentrepreneurwithoptionalyelormyelKokonaisluku1Yrittäjä1=kyllä
0=ei
3receivessalaryfromdiplomaticembassy
Kokonaisluku
1Diplomaattisen edustuston maksamaa palkkaa saava henkilö
1=kyllä
0=ei
3ispersonreceivingeppoinsurancesalary
Kokonaisluku1EPPO-lain mukaista vakuutuspalkkaa saaja henkilö
1=kyllä
0=ei
3isinvoicingserviceuserwithoutbusinessid
Kokonaisluku1Laskuttava henkilö, jolla ei ole y-tunnusta1=kyllä
0=ei
2employeeeducationalinformationAggregaatti0...1Tutkinnot
3degreeAggregaatti0...nTutkinto
4nameMerkkijono1Tutkinnon nimiMerkonomi
4schoolKokonaisluku1OppilaitosKauppaoppilaitos
4graduationyearKokonaisluku1Valmistumisvuosi2021
4isprimarydegreeKokonaisluku1Päätutkinto1=kyllä
0=ei
2employeeadditionalinformationfieldsAggregaatti0...1Lisätietokentät
3additionalinformationfieldAggregaatti0...nLisätietokenttä
4netvisorkeyKokonaisluku1Kokonaisluku1
4nameMerkkijono1Lisätietokentän nimiRuoka-aine allergiat
4valueMerkkijono1Lisätietokentän arvokala
Attr.typeMerkkijono1text, datetimetext
4groupMerkkijono11=Perustiedot
2=Yhteystiedot
3=Koulutustiedot
1
Attr.typeMerkkijono1Attribuutti type on aina netvisor, eli Netvisorin tunnistenetvisor
2employeesettlementpointsAggregaatti0...1Tilityspisteet
3employeeunemploymentinsuranceAggregaatti0...nTyöttömyysvakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste1
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyautomatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to64yearsold=17-64 vuotias
over65yearsold=yli 65-vuotias
partowner=osaomistaja
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteTyöttömyysvakuutus
3employeeaccidentinsuranceAggregaatti0...nTapaturmavakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste2
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteVakuutuskohtainen tilityspiste
3employeegrouplifeinsuranceAggregaatti0...nRyhmähenkivakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste3
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteRyhmähenkivakuutus
3employeeunionmembershipfeeAggregaatti0...nAmmattiliiton jäsenmaksu
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste4
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteAmmattiliiton jäsenmaksu
3employeeotherinsuranceAggregaatti0...nMuu vakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste5
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteMuu vakuutus
3employeeworkpensioninsuranceAggregaatti0...nTyöeläkevakuutus
4netvisorkeyKokonaisluku1Tilityspisteen tunniste
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyautomatichandling=
Automaattinen käsittely
under17yearsold=Alle 17-vuotias
17to52yearsold=17-52 vuotias
53to62yearsold=53-62 vuotias
63to67yearsold=63-67 vuotias
over68yearsold=yli 68-vuotias
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteTyEL
3employeeforeclosureAggregaatti0...nUlosotto
4netvisorkeyKokonaisluku1Kokonaisluku6
4typeMerkkijono1Tilityspisteen käsittelyattachedtosettlementpoint
4nameMerkkijono1Vakuutuskohtainen tilityspisteUlosotto


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.