Tiliöintisääntöjä voidaan käyttää tiliöimään halutut rivit tiliotteelta luodun säännön perusteella. Näkymään pääsee hakemalla haluttu Netvisor tiliote ja painamalla tiliotteen muokkausnäkymä -linkistä.

Hae tiliöintisäännöt -linkistä haetaan kaikille tiliotteen tapahtumariveille sopivat tiliöintisäännöt ja niiden mukaiset ehdotukset. Mikäli sääntöjä ei ole, tai sääntö ei kohdistu riviin, niin riville ei ehdoteta tiliöintiä.

Alla olevassa esimerkissä on maksuaihekoodi 700 ja tiliöintisääntö on tehty tämän perusteella. Tiliotteen maksuaihekoodit näkyvät vasta, kun painaa hae tiliöintisäännöt -linkistä.

Tiliöintisääntöjä käytettäessä on huomioitava, että tiettyjä tiliotetapahtumatyyppejä ei voida tiliotteen tietojen perusteella erotella toisistaan. Tällaisia ovat esimerkiksi joidenkin pankkien palvelumaksujen yhteissumma ja sen erittelyrivit. Jos näille tekee tiliöintisäännön, on tiliöi rivi -ruudusta muistettava ottaa rasti pois yhteissumman kohdalta ennen muodosta tositteet -painikkeen painamista.

Tiliöintisääntöjä voidaan käyttää myös saapuneiden suoritusten tiliöinnissä. Tänne pääsee myynti>laskutus>suoritukset -kohdasta (vaatii myyntireskontra -osion). Haetaan halutut suoritukset ja valitaan ne.

Voidaan syöttää näille haluttu selite ja valita kirjataanko kaikki rivit samalle tositteelle, vai jokainen rivi omana tositteena.

Tiliöintisääntöjen hallintaan pääset Tiliöintisääntöjen hallinta -linkistä. Täältä voidaan luoda uusia tiliöintisääntöjä tai tarvittaessa muokata olemassa olevia. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.