Palkansaaja näkee omat palkkalaskelmansa pdf-muotoisena Netvisorin palkansaajalistauksesta tai Netvisorin mobiilisovelluksesta. Palkansaaja voi tarkastella omia perustietoja Netvisorin selainversiosta vain, jos hänet on lisätty varsinaiseksi käyttäjäksi Netvisorin Käyttäjät ja roolit -listaukselle. Kaikki palkansaajat näkevät palkkatietonsa Netvisor-mobiilisovelluksesta. Työaika > Lomat ja palkat > Palkkalaskelmat

SISÄLTÖ

Palkkalaskelmalla näkyvät tiedot

Palkkalaskelmilla näkyviä tietoja esimerkiksi henkilötunnusta tai vuosilomatietoja ei ole mahdollista piilottaa, vaan kaikki tiedot ovat pakollisia ja esitetään pdf-tulosteessa.

1. Maksajan tiedot

Palkkalaskelman vasemmassa kulmassa näytetään maksajan tiedot ja yrityksen logo. Tiedoissa kerrotaan yrityksen nimi ja osoite. Yrityksen perustiedot ja logo löytyvät yrityksen valikosta ja on näkyvissä vain rajatuille käyttäjille:

Yrityksen nimi > Yrityksen perustiedot ja asetukset

Käyttöohje: Yrityksen perustiedot

2. Vastaanottajan tiedot

Vastaanottajan tiedoissa näytetään palkansaajan nimi ja osoite, jotka on tallennettu palkansaajan perustietoihin.

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > Palkansaajan nimi > Palkansaajan tiedot

Palkansaaja voi tarkastella omia perustietoja Netvisorista, jos palkansaaja on lisätty käyttäjäksi Netvisoriin. 

 

3. Maksupäivä

Maksupäivä tarkoittaa palkanmaksupäivämäärää eli päivää, jolloin palkka on palkansaajan tilillä. Palkanmaksupäivämäärä määritellään Netvisorissa palkkamallin asetuksissa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Palkkamallin nimi > Perustiedot

Käyttöohje: Palkkamallin asetukset

Käyttöohje: Palkkojen maksu- ja eräpäivämäärät

 

4. Palkkakausi

Palkkakaudella tarkoitetaan palkan ansaintakautta. Palkkajaksot määritellään Palkkalaskelmat -ja jaksot -sivulla.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot

Käyttöohje: Palkkajaksot

Mikäli palkansaajan työsuhde on päätetty, näytetään palkkajakson päättymispäivämääränä työsuhteen tietoihin tallennettu päättymispäivämäärä.

5. Henkilötunnus

Palkkalaskelman tiedoissa näytetään palkansaajan henkilötunnus. Mikäli henkilötunnusta ei haluta näyttää palkkalaskelmalla, voi tämän tiedon piilottaa kohdasta Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset:

Muutos ei vaikuta takautuvasti jo muodostettuihin pdf-tiedostoihin.

6. Ammattinimike

Ammattinimike löytyy palkansaajan työsuhteista ja on pakollinen tieto tulorekisterissä.

Käyttöohje: Palkansaajan työsuhteet

7. Maksetaan tilille

Palkansaajan perustietoihin tallennettu tilinumero. Tilinumero on pakollinen tieto, jotta palkka voidaan maksaa. Palkansaajan tietoihin on mahdollista tallentaa vain yksi tilinumero. Samalle tilinumerolle maksetaan palkat sekä matka- ja kulukorvaukset.

8. Työsuhteen aloituspäivä

Palkansaajan työsuhteisiin tallennettu alkamispäivä.

9. Käytettävissä olevat lomapäivät

Palkansaajan pitämättömät vuosilomapäivät edellisen lomanmääräytymisvuodelta 31.3.20xx loppuun mennessä kertyneet lomapäivät. Lomapäivät tulevat palkkalaskelmalle Lomapalkkavelka -toiminnosta kun valitaan palkansaajan riviltä "kaikki tiedot". Käyttöohje: Lomapalkkavelka

Palkat > Lomat > Lomapalkkavelka

10. Uusi lomapäivien kertymä

Palkansaajan kuluvan lomanmääräytymisvuoden kertyneet lomapäivät, joita kerrytetään asetetun kertymäsäännön mukaisesti TESsin tai vuosilomalain mukaan 2 tai 2,5 pv/kk 1.4.20xx alkaen. Uudet kertyneet lomapäivät haetaan Lomakertymät -toiminnosta palkkalaskelmalle. Käyttöohje: Lomakertymät

11. Verokorttitiedot

Verokorttitiedoissa esitetään palkansaajan verokortin tiedot.

12. Teksti ennen palkkalaskelmarivejä

Teksti on vapaaehtoinen. Tekstin voi lisätä palkansaajan perustiedoista ja näytetään palkansaajan palkkalaskelmalla.

 

13. Palkkalaskelman rivitiedot

Palkkalaskelman rivitiedoissa näytetään palkkalajit, joilla palkkaa on maksettu palkansaajalle. Pakollisia palkkalajeja ovat Rahapalkka, Bruttopalkka, Vakuutusvähennykset, Ennakonpidätys, Nettopalkka ja Maksetaan. Palkkalajit määritellään Netvisorin palkkamalleissa. Käyttöohje: Yrityskohtaiset palkkalajit

Palkkalaskelmalla näytetään "Palkkajaksolla" -sarakkeessa ansiot, jotka maksetaan kyseisella palkkakaudella. "Vuoden alusta" -sarakkeessa esitetään kaikki vuoden alusta ansaitut ansiot. Vuoden alusta ja € -merkin saa palkkalaskelmalle näkyviin nille palkkalajeille, joille on valittu aktiiviseksi yrityskohtaisissa palkkalajeissa lisäasetuksista asetus Näytetään raporteilla.

Määrä ja yksikköhinta esitetään palkkalajeilla, joilla on palkkalajin kaavoihin asetuksiin määritelty yksikköhinta tai tuntitieto. Maksettavan lomapalkan kohdalla esimerkiksi määrä -sarakkeessa on maksettavien vuosilomapäivien lukumäärä. Ennakonpidätyksessä näytetään ennakonpidätyksen prosentti. Yksikköhinta on tarve eritellä, jos maksetaan esimerkiksi eri hintaisia tuntitöitä.

Palkkalajien järjestystä, muotoilua sekä tekstin kokoa voi muokata palkkamallin muotoilusta.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Palkkamallin nimi > Muotoilu -välilehti

14. Teksti palkkalaskelmarivien jälkeen

Teksti on vapaaehtoinen. Tekstin voi lisätä palkansaajan perustiedoista ja näytetään palkansaajan palkkalaskelmalla palkkalaskelman sivun lopussa. Tekstikentät ovat palkansaajakohtaiset, eikä tekstiä ole mahdollista lisätä massana kaikille palkansaajille.

15. Työaikakirjaukset 2 (2)

Mikäli palkansaaja on käyttänyt työaikakirjauksia ja/tai palkansaajan matka- ja kululasku on maksettu palkkalaskelmalla, tulostuu palkkalaskelmasta myös toinen (2) sivu, jossa näytetään eriteltynä tehdyt työtunnit ja niiden kustannuspaikat, sekä matkalaskun tiedot. Toinen sivu lähetetään myös verkkopalkkana.

Palkkamallin asetuksissa määritellään, halutaanko palkkalaskelman 2. sivu tulostaa palkansaajille vai ei. 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Perustiedot -välilehti > Näytä tuntikirjausten ja matkalaskujen erittelyt palkkalaskelmalla

16. Yrityksen perustiedot

Palkkalaskelman lopussa näytetään maksajan perustiedot. Tiedot tulevat samasta paikasta kuin maksajan tiedot eli yrityksen perustiedoista.

  • Yrityksen nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Telefax
  • Kotisivut
  • Postitoimipaikka
  • Y-tunnus

 

17. Verkkopalkkalaskelma

Palkansaaja näkee Maventa Verkkopalkkalaskelmat kirjautumalla omaan verkkopankkiinsa. Eri pankkien näkymät eroavat sisällöltään hieman toisistaan, mutta verkkopankista löytyy Verkkopalkka tai Palkkatiedot -niminen osio, mistä verkkopalkkalaskelmat löytyvät. Esimerkkejä eri pankkien verkkopalkkanäkymistä löydät Communityn blogikirjoituksesta.

Käyttöohje: Maventa verkkopalkka

Verkkopalkka-näkymässä palkansaajan tulee valita palkkalaskelman toimittajaksi MaventaMaventa Verkkopalkka -näkymä näyttää palkansaajalle alla olevan kuvan mukaiselta.

Verkkopalkkalaskelma avautuu klikkaamalla yrityksen nimen kohdalta (katso kuva alla, kohta 1) ja palkkalaskelman liitesivu avautuu klikkaamalla klemmaria (2).

Yrityksen nimestä aukeava verkkopalkkalaskelma avautuu alla olevan kuvan mukaisesti niin pöytäkoneella kuin mobiililaitteella.

18. Palkkalaskelman toimitustapa

Palkkalaskelman voi toimittaa palkansaajalle lähettämällä palkkalaskelman verkkopalkkapalveluun, tulostaa paikallisesti tai lähettää laskelma tulostuspalveluun riippuen palkansaajan perustiedoissa olevasta palkkalaskelman toimitustapa valinnasta. 

Käyttöohje: Palkkalaskelman lähettäminen

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > Näytä sarakkeet > Palkanlaskennan tiedot > Palkkalaskelman toimitustapa  

 

19. Palkkalaskelman kielivalinta

Palkkalaskelman kielivalinta määräytyy palkansaajan perustiedoissa olevan kielen mukaan.

Käyttöoikeudet

Palkansaaja (Palkansaaja -profiili) näkee vain omat palkkalaskelmansa. Palkanlaskija (P) -roolilla voi nähdä kaikkien palkansaajien palkkalaskelmat (pdf) palkansaajalistauksesta tai palkanlaskentaprosessista. Palkansaajan tiedoissa näytetään vain maksetut palkkalaskelmat.

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > Palkansaajan nimi > PalkkalaskelmatOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.