Netvisorissa on tietyissä palkkamallipohjissa valmiiksi rakennettuna keskituntiansion laskenta. Palkkamallin palkkalajien kaavoista voi tarkistaa kta-laskentaan sisältyvät palkkalajit ja niiden kaavat. Palkkalajien kaavat ovat vapaasti muokattavissa, jos esimerkiksi kta:n laskentaan vaikuttaviin ansioihin halutaan lisätä yrityksen omia palkkalajeja.

SISÄLTÖ

Kta:n laskentavaihtoehdot

Kta-laskenta on mahdollista toteuttaa seuraavilta ajanjaksoilta:

  • neljännesvuosi
  • puolivuosi (=kaksi vuosineljännestä)
  • kalenterivuosi / edellinen kalenterivuosi
  • lomanmääräytymisvuosi / edellinen lomanmääräytymisvuosi
  • juoksevasti aina laskentaa edeltäneeltä palkkajaksolta

Neljännesvuosittain tapahtuvan kta-laskennan voi kopioida suoraan "Tuntipalkkalaiset, teknologiateollisuus" -palkkamallipohjasta. 

Valmiin palkkamallipohjan pystyy kopioimaan suoraan jo olemassa olevan palkkamallin päälle tietyin rajoituksin. Jos palkanlaskenta on jo aloitettu ennen kuin palkkamalli kta-laskentoineen tuodaan sen päälle, tulee varmistaa että kta-laskennan tarvitsevat palkkatiedot ovat ohjelman saatavilla. Mikäli kaikkea tietoa ei ole ohjelman käytettävissä niin historiatietojen avulla voidaan antaa palkkatietoja laskennan tueksi.   

Eikö sinulla vielä ole Netvisoria käytössäsi? Kokeile ilmaiseksi. 

Kta-laskennan käyttöönotto

Esimerkissä toteutetaan kta-laskennan käyttöönotto ns. juoksevasti eli aina laskentaa edeltävältä palkkajaksolta.

Ohje on sovellettavissa minkä tahansa ajanjakson kta-laskentaan huomioimalla vain eri ajanjaksovalinnan ohjeen eri vaiheissa.

Luo uusi palkkalaji KTA-laskentaa varten

Kta-laskennan aloittamiseksi luodaan uusi palkkalaji, joka suorittaa kta-laskennan.

Palkat > Palkanlaskenta >Palkkamallien hallinta > Valitse halutun palkkamallirivin (mihin kta-laskennan haluat lisätä) oikeasta reunasta Kaavat-painike.

Näkymän oikeassa yläreunassa on linkki  "Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin".

Palkkalajin yrityskohtaisiin perustietoihin annetaan kuvan mukaiset tiedot.

Poista palkkalajilta asetus "Lisää tämä palkkalaji Rahapalkka -palkkalajin kaavaan ennen tallennusta.

KTA:n laskentakaavan rakentaminen

Tallennuksen jälkeen näkymän alaosaan tulee Palkkalajin kaava -otsake.

Tähän rakennetaan haluttu kta-laskennan kaava. Kaavan rakentaminen Netvisorissa noudattaa matemaattisia sääntöjä, joten sulkeiden käyttö ja laskentajärjestys tulee huomioida kaavaa rakennettaessa.

Esimerkissä on kta-laskenta yksinkertaistettu siten, että kta saadaan jakamalla palkkajakson tuntityöansio, iltalisä ja sunnuntailisä, palkkajakson tehdyillä työtunneilla.

HUOM! Kaavaan sisällytetään kaikki työehtosopimuksen mukaan kta-laskentaan vaikuttavat asiat kunkin yrityksen omien tarpeiden mukaisesti.

Saat uuden kaavarivin aina sivun alareunassa olevasta vihreästä plus-merkistä.

Kaavaan rakennetaan ensin sulkujen sisään laskentakaava, haluttujen palkkalajien euromääristä eli "Rivisumma".

  • "Laskutoimitus" tarkoittaa aina matemaattisen merkin valitsemista.
  • "Palkkalajin arvo aikajaksolla" antaa seuraavat vaihtoehdot:
  • "Palkkalaji": valitaan minkä palkkalajin halutaan vaikuttavan laskentakaavaan

HUOM! Tuntipalkka valittaessa kaavaan tulee kiinniittää Tuntityöansio niminen palkkalaji, EI Tuntipalkka-palkkalajia. Tuntipalkka tarkoittaa kulloinkin voimassa oleva tunnin yksikköhintaa, ei palkkajaksolla maksettuja tuntityöansioita.

Arvojen lähde

Rivisumma tarkoittaa palkkalajin euromäärää ja Määrä vastaavasti palkkalajin tuntien kpl-määrää. 

Jakson alku ja Jakson loppu

Määrittävät ajanjakson jolta laskenta suoritetaan. (Esimerkissä: juokseva kta aina edelliseltä palkkajaksolta)

Laskentapäivä

Ilmaisee minkä ajanmääreen mukaisesti laskenta noudattaa annettua Jakson alku ja Jakson loppu päivämääräväliä. Vaihtoehtoina on Palkkajakson viimeinen päivä, tositteen päiväys ja Palkanmaksupäivä. Kta-laskennassa halutaan yleensä käyttää Palkkajakson viimeistä päivää.

Kun kaikki tarvittavat palkkalajit on listattuna suljetaan laskentakaava sulkeilla ja Tallennetaan.

Voit välitallentaa kaavan missä tahansa välissä. Tarvittaessa pääset muokkaamaan rivejä oikeassa reunassa olevasta kynän ja lehtiön kuvasta.

Kun euromääräiset palkkalajit on listattu kaavaan, lisätään väliin "Laskutoimitus" ja jakomerkki. Tämän jälkeen listataan vastaavasti sulkeiden sisään laskentakaava niiden palkkalajien tuntimäärille valitsemalla "Määrä", jotka toimivat kta-laskennan jakajina.

Kun kaikki tarvittavat palkkalajit on listattuna laitetaan sulkeet kiinni ja tallennetaan kaava.

Esimerkissämme valmis kta-kaava näyttää tältä (kuva alla).

Vertailuehto Kta-laskennassa

Kta-laskennan tuottamaa yksikköhintaa on mahdollista automaattisesti verrata johonkin toiseen voimassa olevaan yksikköhintaan (esim. Tuntipalkkaan tai Taulukkopalkkaan) ja käyttää niistä kulloinkin suurempaa arvoa palkanlaskennassa, ilman erillisiä manuaalisia toimenpiteitä.

Tälle toiminnolle muodostetaan oma palkkalajinsa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse halutun palkkamallirivin oikeasta reunasta Kaavat-painike (kynä)

Näkymän oikeassa yläreunassa on linkki "Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin".

Palkkalajin yrityskohtaisiin perustietoihin annetaan kuvan mukaiset tiedot.

Tallennuksen jälkeen näkymän alaosaan tulee "Palkkalajin kaava" -otsake.

Tähän rakennetaan haluttu ehtolauseke. Kaavan rakentaminen Netvisorissa noudattaa matemaattisia sääntöjä, joten ehtolauseketta tehtäessä annetaan verrattavat arvot sekä toimenpide mikäli väite on tosi ja vastaavasti toimenpide mikäli väite on epätosi.

Saat lisättyä uuden rivin vihreästä plus-merkistä. Valitaan alasvetovalikosta Ehtolauseke. Annetaan Ehtolause-riville vertailuarvot joiden suuruutta verrataan keskenään. Ensimmäiseen ruutuun valitaan haluttu vertailtava yksikköhinta (esimerkiksi Tuntipalkka tai Taulukkopalkka) ja toiseen ruutuun Kta-laskennan palkkalaji. Arvo, jos ehto tosi/epätosi -ruutuihin annetaan ne palkkalajit joita halutaan käytettävän ehtolausekkeen toteutumisen perusteella.

Esimerkissä halutaan verrata tuntipalkkaa keskituntiansioon ja käyttää niistä kulloinkin suurempaa arvoa. Tällöin muodostettava Ehtolauseke näyttää tältä (kuva alla):

Mikäli Kta-laskennan vertailuehto on käytössä, on tällöin palkkamallilla olemassa kaksi Kta-laskentaan liittyvää palkkalajia. 

Esimerkissämme nuo palkkalajit ovat nimeltään "KTA (ed. palkkajakso)" ja "KTA Ehto"

KTA (ed. palkkajakso) on palkkalaji joka suorittaa kta-laskennan annettujen kaavojen mukaisesti.

KTA Ehto on palkkalaji joka suorittaa vertailun kta:n ja tuntipalkan välillä ja ohjaa ohjelman käyttämään palkanlaskennassa noista yksikköhinnoista kulloinkin suurempaa.

Kun kirjauslajin kaavaan lisätään yksikköhinnaksi kta, niin valinta tehdään sen mukaan onko vertailuehto käytössä vai ei. Mikäli kta-laskennalle on kaksi erillistä palkkalajia, laskeva ja vertaava, tulee kirjauslajin kaavassa käyttää vertailuehdon palkkalajia eli esimerkissämme KTA Ehto-palkkalajia.

Kta:n käyttäminen palkanlaskennassa

Uusi luotu Kta-laskennan palkkalaji laskee annettujen kriiterien mukaisesti Kta:ta kokoajan automaattisesti palkanlaskennan taustalla.

Erillisiä laskenta-ajoja ei keskituntiansiota varten tarvitse suorittaa.

Keskituntiansion raportointi ja tarkastaminen henkilöittäin onnistuu linkistä löytyvän erillisen ohjeen avulla.

Jotta ohjelma osaa käyttää kta:ta palkanmaksussa tulee kta:ta käyttävän kirjauslajin laskentakaavaan lisätä viittaus kta-laskennan palkkalajiin.

HUOM! Mikäli kta:n vertailuehto on käytössä, tulee kirjauslajin kaavassa käyttää kta ehtolauseke -palkkalajia, ei kta:ta laskevaa palkkalajia, jotta vertailuehto on voimassa kirjauslajia käytettäessä. 

Pääset katsomaan palkkamallin kirjauslajeja seuraavasta polusta:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse halutun palkkamallirivin oikeasta reunasta Kaavat-painike.

Näkymän alalaidasta näet kyseiselle palkkamallilla käytössä olevat Kirjauslajit.

Pääset muokkaamaan kirjauslajin käyttämää tuntihintaa rivin oikeassa reunassa olevasta "Muokkaa"-painikkeesta.

Avautuvasssa näkymässä on Palkkamallikohtaiset kaavat, jossa näkyy kaikki Palkkamallit joilla kyseinen kirjauslaji on käytössä. Valitse oikean palkkamallirivin oikeasta reunasta muokkaus-kuvake (kynä ja lehtiö). Valitse Palkkalajikerroin sarakkeessa alasvetovalikosta tunnin yksikköhintana käytettävä palkkalaji.

Tallenna muutos.

Kulloinkin voimassa oleva kta

Mikäli käytetään ns. juoksevaa kta-laskentaa eli kta lasketaan aina edellisen palkkakauden ansioista, niin kta-tietoa ei tarvitse päivittää kirjauslajille. Riittää, että se on kerran kiinnitetty kirjauslajin laskentakaavaan.

Mikäli käytetään tietyin väliajoin vaihtuvaa kta:ta (esim. neljännesvuosittain), silloin tulee aina uuden kta:n voimaan astuessa käydä päivittämässä kirjauslajeille kulloinkin voimassa oleva kta-palkkalaji.

HUOM! Päivitys tulee tehdä ennen palkkalaskelmien muodostamista palkanlaskentaprosessissa. Työajan kirjausnäkymään voidaan viedä tietoa ennen päivityksen tekemistä.

Esimerkki neljännesvuosittain laskettavan kta-tiedon päivittämisestä käyttöön kirjauslajille:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse oikein palkkamallirivin oikeasta reunasta Kaavat-painike.

Sivun alareunassa näet palkkamallilla käytössä olevat Kirjauslajit. Näet yhdellä silmäyksellä mikä yksikköhinta milläkin kirjauslajilla on käytössä ja pääset myös suoraan muokkaamaan kirjauslajin käyttämää yksikköhintaa.

Kirjauslajin oikeassa reunassa on muokkaus-kuvake (kynä ja lehtiö), josta pääset muokkaamaan kirjauslajia.

Avautuvassa näkymässä on Palkkamallikohtaiset kaavat, jossa näkyy kaikki Palkkamallit joilla kyseinen kirjauslaji on käytössä. Valitse oikean palkkamallirivin oikeasta reunasta muokkaus-kuvake (kynä ja lehtiö).

Valitse Palkkalajikerroin sarakkeessa alasvetovalikosta oikea kta-palkkalaji.

HUOM! Mikäli kta-laskennassa on käytössä vertailuehto niin kirjauslajin tulee käyttää laskentakaavassa KTA Ehto -palkkalajia. KTA laskenta -palkkalaji laskee kta:n kultakin vuosineljännekseltä, sen kiinnittäminen laskentakaavaan ohittaa vertailuehdon.

Tallenna muutokset.

Voimassa oleva KTA

Netvisorin tietyistä palkkamallipohjista (esim. Teknologiateollisuus, Tuntipalkka) löytyy valmiina palkkalaji "Voimassa oleva KTA", johon voidaan kerralla päivittää kta:n palkkalaji. Kirjauslajien kaavoissa Palkkalajikertoimeksi kun on valittuna  "Voimassa oleva KTA", ei tarvitse erikseen päivittää kaikkia kirjauslajeja, vaan riittää kaavan päivittäminen palkkalajien kaavoissa.

Palkkamallin lopussa näkyvät kirjauslajien kaavat, josta toi tarkistaa kirjauslajien käytössä olevan palkkalajikertoimen.

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.