Netvisorin tietyissä palkkamallipohjissa valmiiksi rakennettuna keskituntiansion laskenta. Palkkamallin palkkalajien kaavoista voidaan tarkistaa kta-laskentaan sisältyvät palkkalajit ja niiden kaavat. Palkkalajien kaavat ovat vapaasti muokattavissa, mikäli laskentakaavan sisältö ei ole haluttu.

SISÄLTÖ

KTA:n laskentavaihtoehdot

Kta-laskenta on mahdollista toteuttaa seuraavilta ajanjaksoilta:

 • neljännesvuosi
 • puolivuosi (=kaksi vuosineljännestä)
 • kalenterivuosi / edellinen kalenterivuosi
 • lomanmääräytymisvuosi / edellinen lomanmääräytymisvuosi
 • juoksevasti aina laskentaa edeltäneeltä palkkajaksolta

Neljännesvuosittain tapahtuvan kta-laskennan voi kopioida suoraan esimerkiksi "Teknologiateollisuus, tuntipalkka" -palkkamallipohjasta. Valmiin palkkamallipohjan pystyy kopioimaan suoraan jo olemassa olevan palkkamallin päälle tietyin rajoituksin. Jos palkanlaskenta on jo aloitettu ennen kuin palkkamalli kta-laskentoineen tuodaan sen päälle, tulee varmistaa että kta-laskennan tarvitsevat palkkatiedot ovat ohjelman saatavilla. Mikäli kaikkia laskennassa tarvittavia tietoa ei ole ohjelman käytettävissä niin palkkojen historiatietojen avulla voidaan antaa palkkatietoja laskennan tueksi.   

Eikö sinulla vielä ole Netvisoria käytössäsi? Kokeile ilmaiseksi. 

KTA-laskennan käyttöönotto

Tämän käyttöohjeen esimerkissä toteutetaan kta-laskennan käyttöönotto ns. juoksevasti eli aina laskentaa edeltävältä palkkajaksolta. Ohje on sovellettavissa minkä tahansa ajanjakson kta-laskentaan huomioimalla vain eri ajanjaksovalinnan ohjeen eri vaiheissa.

Kta-laskennan aloittamiseksi luodaan uusi palkkalaji, joka suorittaa kta-laskennan.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > valitse halutun palkkamallirivin oikeasta reunasta "kaavat"-painike.

Näkymän oikeassa yläreunassa on linkki  "Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin".

Palkkalajin yrityskohtaisiin perustietoihin annetaan kuvan mukaiset tiedot.

Poista palkkalajilta asetus "Lisää tämä palkkalaji Rahapalkka -palkkalajin kaavaan" ennen tallennusta.

KTA:n laskentakaavan rakentaminen

Edellisessä vaiheessa luotiin uusi palkkalaji. Palkkalajin tallennuksen jälkeen näkymän alaosaan tulee Palkkalajin kaava -otsikko:

Tähän rakennetaan haluttu kta-laskennan kaava. Kaavan rakentaminen Netvisorissa noudattaa matemaattisia sääntöjä, joten sulkujen käyttö ja laskujärjestys tulee huomioida kaavaa rakennettaessa.

Tämän käyttöohjeen esimerkissä on kta-laskenta yksinkertaistettu niin, että kta saadaan jakamalla edellisen palkkajakson "Tuntityöansio" -palkkalajin, "lltalisä" -palkkalajin ja "Sunnuntailisä" -palkkalajin rivisummat edellisen palkkajakson tehdyillä työtunneilla.

HUOM! Kaavaan sisällytetään kaikki työehtosopimuksen mukaan kta-laskentaan vaikuttavat asiat tapauskohtaisesti.

Saat uuden kaavarivin sivun alareunassa olevasta vihreästä plussamerkistä.

Kaavaan rakennetaan ensin sulkujen sisään laskentakaava haluttujen palkkalajien euromääristä eli "Rivisummista".

 • "Laskutoimitus" tarkoittaa matemaattisen laskutoimituksen merkkiä
 • "Palkkalajin arvo aikajaksolla" tarkoittaa aikajaksoa, jolta valitun palkkalajin arvoja käytetään
 • "Palkkalaji" tarkoittaa sitä palkkalajia, jonka ansioita halutaan laskea mukaan laskentakaavaan

HUOM! Kun haluat laskea tuntipalkasta ansioita, kaavaan tulee kiinnittää "Tuntityöansio" niminen palkkalaji, EI "Tuntipalkka" -palkkalajia. Tuntipalkka tarkoittaa kulloinkin voimassa olevan tuntipalkan yksikköhintaa, ei palkkajaksolla maksettuja varsinaisia tuntityöansioita.

 • "Arvojen lähteeksi" valitaan "rivisumma", joka viittaa palkkalajin euromäärään ("määrä" viittaisi tuntien kappalemäärään)
 • "Jakson alku ja jakson loppu" määrittävät ajanjakson, jolta laskenta suoritetaan (tässä esimerkissä juokseva kta aina edelliseltä palkkajaksolta) 
 • "Laskentapäivä" ilmaisee minkä aikamääreen mukaisesti laskenta noudattaa annettua alku-loppu päivämääräväliä

Kun kaikki tarvittavat palkkalajit on listattuna suljetaan laskentakaava sululla ja kaava tallennetaan. Tarvittaessa pääset muokkaamaan rivejä rivien oikeassa reunassa olevasta kynä/lehtiö -kuvakkeesta.

Kun euromääräiset palkkalajit on listattu kaavaan, lisätään väliin "laskutoimitus" ja jakomerkki (/). Tämän jälkeen listataan sulkujen sisään laskentakaava niiden palkkalajien tuntimäärille, jotka toimivat kta-laskennan jakajina. Muista valita arvojen lähteeksi "määrä".  

Kun kaikki tarvittavat palkkalajit on listattuna, laitetaan sulku kiinni ja kaava tallennetaan.

Tässä esimerkissä valmis kta-kaava näyttää tältä (kuva alla):

Vertailuehto KTA-laskennassa

Kta-laskennan tuottamaa yksikköhintaa on mahdollista verrata automaattisesti johonkin toiseen voimassa olevaan yksikköhintaan (esim. tuntipalkkaan tai taulukkopalkkaan) ja käyttää niistä kulloinkin suurempaa arvoa palkanlaskennassa, ilman erillisiä manuaalisia toimenpiteitä. Tälle vertailutoiminnolle muodostetaan oma palkkalajinsa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse halutun palkkamallirivin oikeasta reunasta kaavat-painike (kynä)

Näkymän oikeassa yläreunassa on linkki "Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin".

Palkkalajin yrityskohtaisiin perustietoihin annetaan kuvan mukaiset tiedot.

Tallennuksen jälkeen näkymän alaosaan tulee "Palkkalajin kaava" -otsikko. Tähän rakennetaan haluttu ehtolauseke. Kaavan rakentaminen Netvisorissa noudattaa matemaattisia sääntöjä, joten ehtolauseketta tehtäessä annetaan verrattavat arvot sekä toimenpide mikäli väite on tosi ja vastaavasti toimenpide mikäli väite on epätosi.

Saat lisättyä uuden rivin vihreästä plussamerkistä. Valitaan pudotusvalikosta "ehtolauseke". Annetaan riville vertailuarvot, joiden suuruutta verrataan keskenään. Ensimmäiseen ruutuun valitaan haluttu vertailtava yksikköhinta (esimerkiksi tuntipalkka tai taulukkopalkka) ja toiseen ruutuun kta-laskennan palkkalaji. Arvo, jos ehto tosi/epätosi -ruutuihin annetaan ne palkkalajit, joita halutaan käytettävän ehtolausekkeen toteutumisen perusteella.

Esimerkissä halutaan verrata tuntipalkkaa keskituntiansioon ja käyttää niistä kulloinkin suurempaa arvoa. Tällöin muodostettava ehtolauseke näyttää tältä (kuva alla):

Mikäli kta-laskennan vertailuehto on käytössä, on tällöin palkkamallilla olemassa kaksi kta-laskentaan liittyvää palkkalajia. 

Esimerkissä nuo palkkalajit ovat nimeltään "KTA (ed. palkkajakso)" ja "KTA Ehto".

KTA (ed. palkkajakso) on palkkalaji, joka suorittaa kta-laskennan annettujen kaavojen mukaisesti.

KTA Ehto on palkkalaji, joka suorittaa vertailun kta:n ja tuntipalkan välillä ja ohjaa ohjelman käyttämään palkanlaskennassa noista yksikköhinnoista kulloinkin suurempaa.

Kun kirjauslajin kaavaan lisätään yksikköhinnaksi kta, niin valinta tehdään sen mukaan onko vertailuehto käytössä vai ei. Mikäli kta-laskennalle on kaksi erillistä palkkalajia, laskeva ja vertaava, tulee kirjauslajin kaavassa käyttää vertailuehdon palkkalajia eli esimerkissämme KTA Ehto -palkkalajia.

KTA:n käyttäminen palkanlaskennassa

Uusi luotu Kta-laskennan palkkalaji laskee annettujen kriteereiden mukaisesti keskituntiansiota kokoajan automaattisesti palkanlaskennan taustalla.

Erillisiä laskenta-ajoja ei keskituntiansiota varten tarvitse suorittaa.

Keskituntiansion raportointi ja tarkastaminen henkilöittäin onnistuu linkistä löytyvän erillisen ohjeen avulla.

Jotta ohjelma osaa käyttää kta:ta palkanmaksussa tulee kta:ta käyttävän kirjauslajin laskentakaavaan lisätä viittaus kta-laskennan palkkalajiin.

HUOM! Mikäli kta:n vertailuehto on käytössä, tulee kirjauslajin kaavassa käyttää kta ehtolauseke -palkkalajia, ei kta:ta laskevaa palkkalajia, jotta vertailuehto on voimassa kirjauslajia käytettäessä. 

Pääset katsomaan palkkamallin kirjauslajeja seuraavasti:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse halutun palkkamallirivin oikeasta reunasta Kaavat-painike.

Näkymän alalaidasta näet kyseiselle palkkamallilla käytössä olevat kirjauslajit.

Pääset muokkaamaan kirjauslajin käyttämää tuntihintaa rivin oikeassa reunassa olevasta "Muokkaa"-painikkeesta.

Avautuvassa näkymässä on palkkamallikohtaiset kaavat, jossa näkyy kaikki palkkamallit, joilla kyseinen kirjauslaji on käytössä. Valitse oikean palkkamallirivin oikeasta reunasta muokkaus-kuvake (kynä ja lehtiö). Valitse "palkkalajikerroin" -sarakkeessa pudotusvalikosta tunnin yksikköhintana käytettävä palkkalaji.

Tallenna muutos.

Kulloinkin voimassa oleva KTA

Mikäli käytetään ns. juoksevaa kta-laskentaa eli kta lasketaan aina edellisen palkkakauden ansioista, niin kta-tietoa ei tarvitse päivittää kirjauslajille. Mikäli käytetään tietyin väliajoin vaihtuvaa kta:ta (esim. neljännesvuosittain), silloin tulee aina uuden kta:n voimaan astuessa käydä päivittämässä kirjauslajeille kulloinkin voimassa oleva kta-palkkalaji.

HUOM! Päivitys tulee tehdä ennen palkkalaskelmien muodostamista.

Esimerkki neljännesvuosittain laskettavan kta-tiedon päivittämisestä käyttöön kirjauslajille:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse oikein palkkamallirivin oikeasta reunasta "kaavat" -painike.

Sivun alareunassa näet palkkamallilla käytössä olevat kirjauslajit. Näet yhdellä silmäyksellä mikä yksikköhinta milläkin kirjauslajilla on käytössä ja pääset myös suoraan muokkaamaan kirjauslajin käyttämää yksikköhintaa.

Kirjauslajin oikeassa reunassa on muokkaus-kuvake (kynä ja lehtiö), josta pääset muokkaamaan kirjauslajia.

Avautuvassa näkymässä on palkkamallikohtaiset kaavat, jossa näkyy kaikki palkkamallit, joilla kyseinen kirjauslaji on käytössä. Valitse oikean palkkamallirivin oikeasta reunasta muokkaus-kuvake (kynä ja lehtiö).

Valitse "palkkalajikerroin" -sarakkeessa pudotusvalikosta oikea kta-palkkalaji.

HUOM! Mikäli kta-laskennassa on käytössä vertailuehto, tulee kirjauslajin käyttää laskentakaavassa "KTA Ehto" -palkkalajia. KTA laskenta -palkkalaji laskee kta:n kultakin vuosineljännekseltä, sen kiinnittäminen laskentakaavaan ohittaa vertailuehdon.

Tallenna muutokset.

Voimassa oleva KTA

Netvisorin tietyistä palkkamallipohjista (esim. Teknologiateollisuus, tuntipalkka) löytyy valmiina palkkalaji "Voimassa oleva KTA", johon voidaan kerralla päivittää kta:n palkkalaji. Kun kirjauslajien kaavoissa on valittuna palkkalajikertoimeksi "Voimassa oleva KTA", ei tarvitse erikseen päivittää kaikkia kirjauslajeja, vaan riittää kaavan päivittäminen palkkalajien kaavoissa.

Palkkamallin kaavalistauksen lopussa näkyvät kirjauslajien kaavat, josta voi tarkistaa kirjauslajien käytössä olevan palkkalajikertoimen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.