Yleistä näkymästä

Lomapalkkavelan raportti löytyy kohdasta Palkat > Lomat > Lomapalkkavelka. 

Lomapalkkavelan raportti näyttää kumulatiiviset tiedot valittuun hetkeen. Raportin tietojen aikajaksoa voi rajata vaihtamalla ajankohtaa "näytä raportilla tiedot tähän asti" -toimintoa hyödyntäen. Valitse ensin haluttu kuukausi ja vuosi ja päivitä näkymä.

Lomapalkkavelan näkymää voidaan hyödyntää lomapalkkavelan täsmäyttämiseen. "Maksamaton lomapalkka" ja "maksamaton lomaraha" -sarakkeiden tiedot näyttävät kumulatiiviset tiedot valittuun hetkeen asti. "Arvioitu sivukulu" -sarakkeessa näytetään kertymistä arviolta aiheutuvat sivukulut. Arvioitujen sivukulujen laskentaan käytetään tilityspisteille asetettuja prosentteja ja voimassa olevaa sairausvakuutusmaksun prosenttia. Näkymän alareunan oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa on yhteensä summa, joka pitää sisällään edellä mainitut arvot. Voit hyödyntää näitä arvoja lomapalkkajaksotusten täsmäyttämiseen kirjanpidossa. 

Lomapalkkavelka -näkymää voi käyttää hyödyksi myös esimerkiksi palkansaajien kirjattavissa olevien lomien raportoimiseen. 

Sarakkeet

Uusi kertymä = Kuluvan lomanmääräytymisvuoden lomakertymä lomapäivistä, jotka eivät ole vielä pidettävissä

Kirjattavissa = Kirjattavissa olevat lomapäivät, joista vähennetään uusi kertymä ja suunnitellut lomapäivät

Suunnitellut = Työajan kirjaus -toimintoon kirjatut vuosiloma-tyyppiset kirjaukset (kaikki historiaan tai tulevaisuuteen tehdyt kirjaukset huomioidaan, kunnes tuntikirjauksen tila muuttuu Maksettu-tilaiseksi eli avoimet ja kuitatut ja hyväksytyt näkyvät suunnitelluissa)

Pitämättä = Uusi lomapäivien kertymä + kirjattavissa olevat lomapäivät + suunnitellut lomapäivät (eli palkansaajan kaikki lomat esim. lopputilin maksamiseen)

Tietojen muokkaaminen

Mikäli haluat muokata tietoja, voit porautua näkymän oikeasta laidasta "kaikki tiedot" -linkistä palkansaajakohtaiselle näkymälle. "Jaksotuskertymiä" sekä "pidettyjä ja maksettuja" saa muokata suoraan sarakkeiden lokeroihin. Näiden muokkaamisesta ei muodostu kirjanpidon tositetta, eikä sen vuoksi näistä tule vaikutusta kirjanpitoon.

Miksi lomapalkkavelka ei täsmää kirjanpitoon?

Mikäli kirjanpidossa oleva saldo ei täsmää suuruusluokaltaan lomapalkkavelan raportin arvoihin, voi kyse olla esimerkiksi jostakin seuraavista:

  • Kirjanpitoon on jaksotettu lomapalkkaa ja -rahaa erisuuruisella summalla, kuin millä toteutuneet lomapalkat ja -rahat on maksettu > tämä tulee oikaista manuaalisesti kirjanpidosta
  • Netvisorin lomalaskennan käyttöönoton yhteydessä kertyneet lomapalkat on viety Lomakertymät -näkymälle, mutta vastaavaa tietoa ei ole tuotu kirjanpitoon
  • Lomatietoja on muokattu manuaalisesti Lomien hallinnassa sellaisiin näkymiin, joilla ei ole vaikutusta kirjanpitoon, eikä vientejä kirjanpitoon ole päivitetty
  • Lomakertymät -näkymälle on tehty lomajaksotuksen tosite, jonka jälkeen tietoja on vielä muutettu sarakkeisiin > tositteen muodostamisen jälkeen tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutusta kirjanpitoon
  • Lomapalkkavelka -näkymän "arvioitu sivukulu" -sarakkeen suuruus sisältää myös palkansaajien osuuden, ellei tätä ole erikseen valittu pois käytöstä palkanlaskennan asetuksissa kohdassa Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Vähennä palkansaajan osuus lomapalkkajaksotuksien sivukuluista
  • Lomapalkkavelka -näkymän rajausta on muutettu > tarkista rajaus
  • Lomapalkkojen sivukulujen jaksottaminen on tehty eri vuoden vakuutusprosenteilla, kuin mitä nykyhetken prosentit ovat
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.