SISÄLTÖ

Ennen lomien maksamista suositellaan palkansaajan lomakertymien tilanteen tarkistamista Lomapalkkavelka -näkymästä.

Palkat > Lomat > Lomien hallinta > Lomapalkkavelka

Tarkista valittujen palkkaperusteet

Netvisorin lomalaskennalla lomapäivien maksaminen onnistuu kolmella eri tavalla:

 • Netvisorin työaikaan kirjattujen vuosiloma- tyyppisten hyväksyttyjen tuntikirjauksien perusteella, jotka nousevat automaattisesti maksettavaksi 
 • Tai syöttämällä käsin "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -vaiheessa "Hyväksytyt ajanhallinnan tiedot" -kohtaan vuosiloma-tyyppisiä kirjauksia
 • Jos työajan kirjaus ei ole käytössä,  palkanlaskentaprosessissa "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -vaiheessa ennen palkkalaskelman muodostamista voidaan lisätä käsin "Pidetyt lomapäivät", "Maksettavat lomapäivät" ja "Maksettavat lomarahapäivät" lokeroihin arvoja

Pidetyt lomapäivät

 • Pidettyihin lomapäiviin tuodaan (oletuksena) palkkajakson hyväksytyt lomapäivät
 • Jos tieto on jo työaikakirjauksissa, ei tietoa voi muokata suoraan sarakkeeseen, vaan lomapäivät tulee korjata työaikakirjauksista, jotta laskelman ja työaikanäkymän kirjaukset ovat yhtenevät.
 • Jos työaikakirjauksista ei ole haettavaa, voidaan pidetyt päivät antaa kenttään manuaalisesti

Maksettavat lomapäivät

 • Maksettaviksi lomapäiviksi tarjotaan palkkalaskelman lomatietojen pidetyt ja maksetut erotusta. Sarakkeeseen muodostuva arvo voi siis poiketa ”Pidetyt lomapäivät” sarakkeen arvosta.
 • Eri lomavuosilta maksamattomat lomapäivät tulkitaan Lomapalkkavelka-listauksen mukaisesti siten, että kaikki maksetut lomat katsotaan käytetyiksi vanhimmasta uusimpaan.

Maksettavat lomarahapäivät

 • Maksettaviksi lomarahapäiviksi tarjotaan palkkalaskelman lomatietojen pidetyt ja maksetut erotusta. Sarakkeeseen muodostuva arvo voi siis poiketa aiempien sarakkeiden arvosta.
 • Maksettavat lomarahapäivät voidaan määrittää erikseen yrityksen toimintatapojen mukaisesti
 • "Nuolesta" voi valita "Maksettavien lomarahapäivien asettaminen"

 • Lomarahapäiviä maksetaan enintään palkansaajan maksamattomien lomarahapäivien verran. Mikäli asetat maksettavaksi tätä suuremman lukumäärän, maksetaan kyseiselle palkansaajalle hänelle kertyneiden päivien mukaisesti.

Lomarahapäivien maksamisen oletusasetusasetusta voi muokata palkkamallin asetuksista, halutaanko lomarahat maksaa käytettyjen lomapäivien mukaan.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Loma-asetukset -välilehti

Voit valita kahdesta vaihtoehdosta:

 • Ehdota lomarahapäivien maksamista käytettyjen lomapäivien mukaan
 • Älä ehdota lomarahapäivien maksamista

Kuluvan lomavuoden lomien maksaminen

Jos palkkalaskelmalle lisätään maksuun niin paljon lomapäiviä, että ne kuluttavat jo kuluvan uuden lomavuoden lomakertymiä, niin palkkalaskelmalla maksussa olevat ansiot (esim. kuukausipalkka, tuntityöansio) eivät vaikuta sen vuosilomapäivän hinnan laskentaan. Näissä tilanteissa vuosilomapäivän hinta tulee tarkistaa ja muokata käsin palkkalaskelmalle. Vuosilomapäivän hintaan osataan ottaa mukaan vain maksetut palkkalaskelmat ja palkkojen historiatietoihin syötetyt ansiot.

Varoitus: Rahapalkan kaavasta puuttuu seuraavat palkkalajit (Ei lomalaskentatapaa)

Mikäli palkansaajalla ei ole käytössä lomalaskentatapaa, ohjelma varoittaa, että "Rahapalkan kaavasta puuttuu seuraavat lomapalkan palkkalajit: "Lomapalkka (Ei lomalaskentatapaa), Lomaraha (Ei lomalaskentatapaa)".

Suosittelemme käyttämään Netvisorin lomalaskentaa ja ottamaan sen käyttöön kaikille palkansaajille Lomalaskennan asetuksista. 

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset 

Käyttöohje: Lomalaskennan käyttöönotto

Varoitus ei estä palkanlaskentaa, vaan palkat voi laskea ja maksaa myös manuaalisesti, mutta varoitus poistuu vasta, kun palkansaajalle on valittu lomalaskentatapa ja lomapalkan maksamiseen tarvittavat palkkalajit on liitettynä palkkamallin Rahapalkan kaavaan. 

Varoitus: Rahapalkan kaavasta puuttuu seuraavat palkkalajit 

Mikäli palkansaajalla on käytössä lomalaskentatapa, joka on otettu myöhemmin käyttöön, ohjelma tarkistaa, että tarvittavat palkkalajit löytyvät palkkamallin Rahapalkan kaavasta, jotta palkkalaskelmalle ei muodostuisi rivejä, jotka eivät vaikuttaisi Rahapalkan summiin. Mikäli lomalaskentatavan palkkalajit puuttuvat palkkamallin Rahapalkasta, varoitetaan tästä:

"Rahapalkan kaavata puuttuu seuraavat lomapalkan palkkalajit: Lomapalkka (Kuukausipalkkalaiset), Lomaraha (Kuukausipalkkalaiset)".

Rahapalkan kaavan voi tarkistaa ja muokata kohdasta: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välilehti > Laskennalliset > Rahapalkka > Muokkaa (kynä/lehtiö) 

Lisää puuttuvat lomalaskentatavan palkkalajit vihreästä plussasta: 

 • Laskutoimitus: +
 • Palkkalaji: Lomapalkka (Kuukausipalkkalaiset)
 • Laskutoimitus: +
 • Palkkalaji: Lomaraha (Kuukausipalkkalaiset)
 • Laskutoimitus: +
 • Palkkalaji: Lomakorvaus lomapalkasta (Kuukausipalkkalaiset)
 • Laskutoimitus: +
 • Palkkalaji: Lomakorvaus lomarahasta (Kuukausipalkkalaiset)

Varoitus: Lomalaskentatavan kaava ei muodosta päivähintaa

Jos lomalaskentatavan kaava ei lasketa arvoa vuosilomapäivän hinnalle (esim. Palkansaajan palkkaperusteista puuttuu Kuukausipalkka), tulee palkanlaskentaprosessiin varoitus: "Lomalaskentatavan kaava ei muodosta päivähintaa".

Kun palkkalaskelman avaa "Muokkaa" -linkistä, näkyvät varoituskolmiot Lomapalkkalajiriveillä, joissa on huomautettavaa.

Kun palkkalajiriviä muokkaa "kynä/lehtiö" kuvasta ja tallentaa sarakkeisiin arvoja, varoitus poistuu. Kun kaikkien rivien kolmiot on poistuneet, poistuu varoitus myös palkanlaskentaprosessin etusivulta.

Lomalaskentatavan kaavan tarkistaminen

Lomalaskentatavan kaavan voi tarkistaa palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä viemällä hiiren osoittiminen palkkalajin nimen kohdalle. 

Mikäli palkansaajalla on käytössä esim. LomaKTA- tai LomaKPA-laskenta, näkyy "Ansioissa huomioitavat palkkalajit" ja "Jakajana huomioitavat palkkalajit" kohdissa "harmaa nuoli", josta voi tarkistaa laskennassa huomioitavat palkkalajit lomavuoden aikajaksolta.

Lomalaskentatavan kaavan näkee myös Lomalaskennan asetuksista: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Valitse lomalaskentatapa > Vuosilomapäivän hinta

Lomapäivien pyöristykset

Sekä lomien maksaminen palkkalaskelmalla, että Lopputili-toiminto tuovat maksuun kaikki maksamattomat lomapäivät ja lomarahapäivät lomavuosittain. Jos lomakertymiin on jäänyt pyöristämättömiä lomasaldoja tai jos on maksettu puolikkaita lomapäiviä, niin silloin maksuun nousee myös desimaalilukuja lomavuosittain. Lopputili-toiminto pyöristää ainoastaan kuluvan lomavuoden maksamattomat kertymät kokonaisiksi lomapäiviksi. 

Lomapäivien pyöristäminen käsin

Lomasaldot pitää pyöristää manuaalisesti lomaraporteilta. Raportilla voi merkitä lisää lomakertymää aina esim. kunkin lomavuoden maaliskuulle Lomapalkkavelka-näkymässä. Jos esimerkiksi huomaa, että joltain vanhalta lomavuodelta on kertynyt 6,5pv, niin se tulee käsin käydä korjaamassa 7pv:ksi jotta lomaraportteihin ja kaavoihin ei jää puolikkaita päiviä.

Kerrointaulukko ja pyöristykset

Kun lomia maksetaan palkkalaskelmalla, niin lomapäivien lukumääriä ei pyöristetä, mutta kerrointaulukko osaa huomioida puolikkaat päivät ylöspäin pyöristäen, vaikka kerrointaulukossa vaihteluväli ilmaistaankin esim. 6,0-6,0, niin siinä tapahtuu pyöristys matemaattisin säännöin. Eli jos KTA laskennassa lomakertymä joltakin vuodelta on 6,5pv, niin vuosilomapäivän hinnan laskennassa käytetään kerrointaulukosta 7pv vastaavaa arvoa, mutta kaavan jakajana käytetään 6,5pv.

Kunnallinen lomalaskenta: aikajaksopohjaiset ja kalenteritiedon kaavaelementit sekä karkausvuosi

Jos maksetaan lomia lomalaskentatavalla, jonka kaavoissa on aikajakso- tai kalenteripohjaisia kaavaelementtejä, kuten mm. "Palkkajaksolla olevat kalenteripäivät" tai "Palkkajaksolla olevat arkipäivät", haetaan näille arvot seuraavalta vuodelta.

Edellinen karkausvuosi oli 2020 ja seuraava on 2024.

Huhti - Joulukuu

Jos muodostetaan palkkajakso 1.7.2023 - 31.7.2023 ja maksetaan lomavuoden 1.4.2020 - 31.3.2021 vuosilomia, noudetaan kaavaan jakajaksi lomavuodesta katsottuna edellisen vuoden vastaavan aikajakson työpäivät eli silloin vuosilomapäivän jakajana toimii 1.7.2020 - 31.7.2020 työpäivät.

Tammi - Maaliskuu

Jos muodostetaan palkkajakso 1.2.2024 - 29.2.2024, jossa maksetaan lomavuoden 1.4.2020 - 31.3.2021 vuosilomia, noudetaan kaavaan jakajaksi lomavuodesta katsottuna edellisen vuoden vastaavan aikajakson työpäivät eli ajalta 1.2.2020 - 29.2.2020 (=karkausvuosi). Tällöin lomavuodelle 1.4.2020 - 31.3.2021 noudettaisiin kalenteritietoa 2/2020, joka ei sisälly lomavuoteen 2020-2021, vaan lomavuoteen 2019-2020. Tällöin jakajaksi muodostuu 29 päivää, koska 2020 on ollut myös karkausvuosi, vaikka ainoa helmikuu, joka sisältyy lomavuodelle 2020-2021 on ollut helmikuu 2021.

Usein kysytyt kysymykset

Saako palkkalaskelmalta poistettua lomavuosien erittelyn palkkalajiriviltä?

Maksettavat lomapalkat eritellään palkkalaskelmalla lomavuosittain. Maksetut lomat katsotaan käytetyiksi vanhimmasta uusimpaan. Mikäli palkkalaskelmalta halutaan poistaa selitekentästä tämä erittely, onnistuu se muokkaamalla valittua palkkalajiriviä "Kynä/lehtiö" kuvasta, kun palkkalaskelma on vielä maksamatta ja toimittamatta.

Selite-kentän voi tyhjentää palkkalaskelmilta palkansaaja kerrallan, jotta lomavuosi erittely ei näy palkkalaskelmalla tai palkkalaskelman pdf-tulosteella. Lomavuosien erittely ei ole valinnainen asetus, eikä tiedon poistamiselle ole massatoimintoa.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.