Myyntilaskuraportin pääset luomaan seuraavasti: Myynti > Raportointi > Myyntilaskuraportti.

Hakuehdot

Avautuvassa Myyntilaskuraportti- näkymässä voit valita raporttityypiksi Joko Myyntilaskuraportti tai Myynnin yhteenvetoraportti.

Päivämääräväliksi voit valita joko kokonaisen tilikauden tai jonkin tilikauden tietyn kuukauden. Voit halutessasi myös rajata tietyillä päivämäärillä. Tämän jälkeen valitaan vielä asiakas sekä laskun tila. Laskun tila- kohdassa voit valita kaikki laskut tai esimerkiksi vain avoimet.

"Näytä raportti"- painikkeesta pääset hakuehtojesi mukaiselle raportille.

Myyntilaskuraportti

Valittuasi kyseisen raporttimuodon hakuehdot, avautuu Myyntilaskuraportti, jossa näkyy laskunumero, tositenumero, selite, laskupäivä, eräpäivä, summa sekä saldo. Sivun alalaidassa näkyy yhteenveto. Mikäli asiakasvalintaa ei tehdä, tuodaan raportille kaikki asiakkaat. 

Myynnin yhteenvetoraportti

Myynnin yhteenvetoraportti näyttää nimensä mukaisesti halutun asiakkaan myynnin yhteenvedon halutulta aikaväliltä. Mikäli asiakasvalintaa ei tehdä, tuodaan raportille kaikki asiakkaat. Näkymässä näkyy edellisessä kohdassa mainittujen tietojen lisäksi myös esimerkiksi viitenumero sekä valuuttasumma. Myynnin yhteenvetoraportilla näytetään Myyntilaskut, Kohdistetut suoritukset sekä Kohdistamattomat suoritukset valitulta aikaväliltä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.