Mikäli palkansaaja työskentelee arkipyhänä, jonka pitäisi lisätä liukumasaldoa koko päivän työtunneilta, tarvitaan arkipyhää korjaava kirjauslaji, jotta lakisääteinen työaikakirjanpito saadaan säilymään tallessa Netvisorissa.

 1. Perustetaan erillinen kirjauslaji liukumasaldon kojraamiseksi

  Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Lisää uusi kirjauslaji

  Kirjauslaji vain oikaisee liukumasaldoa arkipyhäpäivältä eikä vaikuta työaikaraportteihin, loman kertymiseen, ei maksa mitään palkkalaskelmalla eikä muodosta jakokäyrää.
 2. Syötetään työajan kirjaukseen arkipyhänä tehdyt normaalit työtunnit

  Esimerkissä on perjantaille 6.1. kirjattu 5h normaalia tuntityötä, joka vähentää liukumaa -2,50h,  kun normaali työaika on päiväkohtaisesti 7,5h/pv.
 3. Korjataan arkipyhän liukumalaskenta kirjaamalla normaalin työpäivän tunnit erillisellä kirjauslajilla, jotta tehdyt työtunit menevät kokonaan liukumasaldoon.

  Esimerkissä on kirjattu kirjauslajilla "Liukuman korjaus (esim. arkipyhä)" 7,5h, jolloin liukumasaldoon tulee +5h lisää liukumatunteja

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.