Netvisorissa jokaisen palkkamallin tulee sisältää kaikki laskennalliset palkkalajit, jotta palkanlaskenta on mahdollista. Laskennalliset palkkalajit vaikuttavat mm. ennakonpidätyksen laskentaan. 

Netvisorin toimivuuden kannalta pakolliset vakiopalkkalajit kaikilla palkkamalleilla, ovat:


SISÄLTÖ

Mainitut palkkalajit kuuluvat "Laskennalliset" -ryhmään palkkamallien kaavoissa. Luodessa uusia palkkalajeja, on palkkalaji liitettävä johonkin näihin laskennallisiin palkkalajeihin palkkamallikohtaisissa kaavoissa tai uudelle palkkalajille on määritettävä laskentakaava. Se mihin uusi palkkalaji laskennallisista palkkalajeista liitetään, riippuu palkkalajin luonteesta. Palkkalaji johon luotu palkkalaji liitetään riippuu esimerkiksi siitä, onko se ennakonpidätyksen alaista palkkaa vai verotonta kustannuksen korvausta.

Laskennalliset palkkalajit ja niihin liitetyt palkkalajit löytyvät palkkamallikohtaisista kaavoista: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > klikkaa "Kaavat" haluamasi palkkalajin kohdalta.

 

Laskennalliset palkkalajit on listattuna aina palkkamallin palkkalajien kaavoissa ensimmäisenä. Näihin on liitettynä kaikki alla olevat muut palkkamallin palkkalajit.

Jos Rahapalkaksi lukeutuvaa (ennakonpidätyksen alaista) palkkaerää ei liitetä Rahapalkan laskentakaavaan, vaan esim. Maksetaan -palkkalajiin laskentakaavaan, ei silloin kyseisestä palkkaerästä vähennetä ennakonpidätystä, eikä palkkaerää huomioida Bruttopalkassa. Tämä vääristää palkanlaskennan raportointia ja aiheuttaa virheellisen palkanlaskennan.

Huomioitavaa on myös, ettei Rahapalkkaa tai muitakaan laskennallisia palkkalajeja tule käyttää palkanlaskennassa, vaan luodaan palkanlaskentaa varten omat palkkalajinsa tai käytetään olemassa olevia palkkalajeja.

Laskennallisten palkkalajien ideana on se, että niihin on liitetty palkkalajit palkkalajien luonteen mukaan. Palkkalajin luonne voi olla luontaisedut, veroton kustannusten korvaus tai vähennys. Se, peritäänkö palkasta ennakonpidätystä tai muita vähennyksiä määrää sen mihin laskennalliseen palkkalajin kaavaan palkkalaji kuuluu liittää.

 

Bruttopalkka

Bruttopalkkaan on liitetty Rahapalkka ja kaikki luontaisedut. Bruttopalkasta lasketaan ennakonpidätys.

 

Ennakonpidätys

Ennakonpidätyksessä lasketaan Bruttopalkasta ennakonpidätyksen määrä verokortin veroprosenttien mukaan.

 

Maksetaan

Maksetaan summaksi jää lopullinen maksettava palkka, josta on tehty kaikki vähennykset. Nämä on lisätty Maksetaan kaavaan.

Maksetaan kaavaan on lisätty myös kaikki verottomat kustannusten korvaukset kuten päivärahat ja kilometrikorvaukset.

 

Rahapalkka

Rahapalkkaan liitetään kaikki ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka maksetaan palkansaajalle.

Rahapalkka on käytössä Bruttopalkassa ja Nettopalkassa, jotta Rahapalkkaan liitetyistä palkkalajeista voidaan laskea ennakonpidätys ja muut vähennykset. Nettopalkassa Rahapalkasta vähennetään kaikki vähennykset.

 

Nettopalkka

Nettopalkka vähentää Rahapalkasta ennakonpidätyksen ja muut lakisääteiset vähennykset kuten työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun.

Nettopalkkaa käytetään myös ulosmittauksen laskemiseen.

 

Esimerkki 

Laskennallisten palkkalajien toimintaa kuvaa seuraava palkkalaskelman esimerkki.

Palkansaajan palkkatiedot:

Kuukausipalkka: 2500 €
Matkapuhelinetu: 20 €
Ennakonpidätys: 20 %
Työeläkemaksu: 6,75 %
Työttömyysvakuutusmaksu: 1,5 %
Kilometrikorvaus: 100 km
Ulosmittaus: 250 €

Palkkalaskelman laskennallisten palkkalajien laskentakaavat muodostuvat seuraavasti:

Rahapalkka: Kuukausipalkka 2500 €

Bruttopalkka: Rahapalkka + Matkapuhelinetu (2500 € + 20 €)

Ennakonpidätys: Bruttopalkka x verokortin pidätysprosentti (2520 € x 20 %)

Nettopalkka: Rahapalkka - Ennakonpidätys - Tyel - Työttömyysvakuutusmaksu (2500 € - 504 € - 170,10 € - 37,8 €)

Maksetaan: Nettopalkka + Kilometrikorvaus - Ulosmittaus (1788,10 € + 42 € - 250 €)

Kun luo uutta palkkalajia on tiedettävä palkkalajin luonne eli onko se ennakonpidätyksen alaista palkkaa, luontoisetua vai verotonta kustannusten korvausta. Tämän mukaan palkkalaji voidaan liittää oikeaan laskennalliseen palkkalajiin. Laskennallisilla palkkalajeilla on vaikutus Netvisorin muihin automaattisiin asetuksiin sekä raportointiin.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.