Netvisorissa tuettuja rahoitusyhtiöitä ovat:

 • Arvato (ent. Gothia)
 • Danske Finance/Danske Bank
 • Guida
 • Nordea Rahoitus
 • Op yrityspankki oyj /Pohjola Pankki Oyj
 • Svea
 • Tapiola

Tuetuille rahoitusyhtiöille voidaan lähettää sähköinen Factoring-ilmoitus Netvisorista. Mikäli yrityksenne käytössä oleva rahoitusyhtiö ei kuulu Netvisorissa tuettuihin rahoitusyhtiöihin, asetukset tulee tehdä tämän ohjeen lopussa olevan ohjeen "Käytössä on muu kuin Netvisorin tukema rahoitusyhtiö" mukaisesti.

Factoring-tilin asetukset

Factoring-tilin asetukset määritetään Laskutuksen asetuksissa:
Myynti > Asetukset > Laskutuksen asetukset > Factoring-tilit > Uusi

Nimi: Kirjoita tähän rahoitusyhtiön nimi
Rahoitusyhtiö: Valitse avautuvasta pudotusvalikosta rahoitusyhtiö, jonka kanssa yritys on tehnyt rahoitussopimuksen
Tilinumero: Tähän syötetään se pankkitili IBAN-muodossa, jolle yrityksen asiakkaat maksavat rahoitetut laskut. Tilinumero ilmoitetaan rahoitusyhtiön kanssa tehdyssä sopimuksessa.
Sopimusnumero: Kirjoita tähän rahoitussopimuksen sopimusnumero
Siirtoselite: Kirjoita tähän rahoitusyhtiöltä saatu siirtoselite siinä muodossa missä se on annettu
Kirjanpidon tili: Valitse avautuvasta pudotusvalikosta kirjanpidon tili, jolle saapuvien suoritusten halutaan kirjautuvan. Yleensä tässä käytetään tiliä 1717. 

Asiakkaiden liittäminen Factoring-laskutukseen ja laskujen muodostaminen

Jotta asiakkaat voi liittää Factoring-laskutukseen, tulee asiakaskorteille ensin lisätä asiakaskoodit asiakaskohtaisesti. Asiakaskoodi lisätään asiakaskortin Perustietojen muokkaus -välilehdelle. Asiakaskoodin tulee olla numeerinen ja 1-7 merkkiä pitkä:

Laskutusosoitteessa katuosoitteen ja postinumeron tulee olla yli 2 merkkiä sekä postitoimipaikan vähintään 2 merkkiä. Tämän jälkeen asiakaskortin Lisätietojen muokkaus -välilehdellä asiakkaalle valitaan järjestelmään tallennettu Factoring-tili:

Jos lisättäviä asiakkaita on paljon, lisäämisen voi tehdä massana seuraavasti:

Myynti > Asetukset > Laskutuksen asetukset > Factoring-tilit klikkaa tässä näkymässä "Valitut asiakkaat" -sarakkeen numeroa.

Tämä vie sinut asiakaslistaukseen, missä voit hakea haluamasi asiakkaat Factoring-asiakkaiksi.

Teknisesti myös ulkomaisen asiakkaan voi liittää Factoring-laskutukseen. Omalta rahoitusyhtiöltä tulee kuitenkin tarkistaa rahoittavatko he ulkomaisia asiakkaita.

Kun asiakas on liitetty Factoring-laskutukseen, ko. asiakkaan laskut muodostuvat tämän jälkeen oletuksena Factoring-laskuina. Factoring-laskua luodessa tulee kiinnittää huomiota laskunumeron pituuteen. Laskunumeron tulee olla 1-8 merkkiä pitkä, muuten järjestelmä antaa virheilmoituksen laskun tallennuksen yhteydessä:

Kun lasku tallennettu, laskulta on nähtävissä, että se on Factoring-lasku:

 

Factoring-laskujen lähetys

Factoring-laskut lähetetään normaalin myyntilaskujen lähetysprosessin mukaisesti. Lähetysprosessissa lähetetään ensin rahoitusyhtiölle menevät sähköiset Factoring-ilmoitukset. Kun Factoring-ilmoitukset on lähetetty, lähetetään lopuksi asiakkaiden laskut:

Jos on epähuomiossa tulostanut laskun paikallisesti ja factoring ilmoitusta ei ole lähetetty ja laskua ei siis myöskään ole lähetetty, voi myyntilaskuluettelon kautta vaihtaa laskun tilan lähettämättömäksi. Sen jälkeen factoring lähetys onnistuu. 

Svea rahoituksen suhteen tässä on kuitenkin poikkeus. Svean osalta lähetetään Netvisorista pelkkä Factoring -ilmoitus rahoitusyhtiölle, eikä laskua lähetetä Netvisorista.  Mikäli Svealle haluttiin lähettää vain yksi lasku ko. asiakkaalta ja seuraavat taas ”normiprosessin” mukaan, niin asiakaskortilta pitää käydä poistamassa Factoring-tilitieto ennen uusien laskujen lähetystä, jotta tulevat laskut lähtevät suoraan asiakkaalle. Jos Netvisoriin halutaan tallentaa sekä Svean että asiakkaan oma verkkolaskuosoite voidaan tämä tehdä toimipaikan avulla. Tällöin asiakaskortille tallennetaan esimerkiksi Svean verkkolaskuosoite ja asiakaskortille luodaan asiakkaalle toimipaikka, jonka taakse lisätään asiakkaan oma verkkolaskuosoite.

Svea tarjoaa myös laskurahoitusta, jonka prosessi toimii eritavalla kuin Svea rahoituksen/factoringin. Laskurahoituksessa Svealle ei lähetetä factoring-aineistoa, vaan ainoastaan lasku. Mikäli lasku halutaan lähettää verkkolaskuna, niin tällöin asiakaskortille lisätään Svean verkkolaskuosoite. Koska laskurahoituksessa ei tarvitse lähettää factoring-ilmoitusta Svealle, voidaan se lähetysprosessissa poistaa toiminnolla "Poista valitut prosessista" ja lähettää pelkkä lasku Svealle.

Guida Factoringin osalta toimitaan vastaavasti kuin Svea-laskurahoituksen, eli ei lähetetä factoring ilmoitusta, vaan pelkkä lasku. 


Käytössä on muu kuin Netvisorin tukema rahoitusyhtiö


Mikäli käytössä on muu kuin Netvisorin tukema rahoitusyhtiö, asetukset tulee tehdä alla olevalla tavalla:

 1. Lisää rahoitusyhtiön ilmoittama pankkitili yrityksen pankkitileihin
 • Pankkitilin asetuksissa tulee ruksata kohdat "Näytä tili laskulomakkeella" ja "Sulje kaikki tiliin kohdistuva pankkiliikenne Netvisorissa". Pankkiliikenteen sulku tulee tehdä sen vuoksi, että muutkin samaa rahoitusyhtiötä ja tiliä käyttävät yritykset voivat lisätä tilin Netvisoriin

 • Rahoitusyhtiön ilmoittama siirtoselite lisätään myynnin perustietoihin (Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset >Vakiotekstit) vakiotekstien hallintaan kenttään "Vakioteksti ennen laskurivejä" tai "Vakioteksti laskurivien jälkeen". Mikäli kaikkia yrityksen laskuja ei rahoiteta, rahoitusyhtiön ilmoittama siirtoselite tulee lisätä laskukohtaisesti "Vapaa teksti laskurivien jälkeen" -kenttään.

 • Laskut lähetetään asiakkaille Netvisorista normaalin myyntilaskujen lähetysprosessin mukaisesti. Koska Netvisorista ei pysty muodostamaan sähköisiä Factoring-ilmoituksia rahoitusyhtiölle, joka ei ole Netvisorissa tuettu, tulee rahoitusyhtiön kanssa sopia, kuinka laskujen tiedot välitetään heille.
 • Jos ei haluta lähettää kaikkia laskuja factoringin kautta, pitää perustaa yritykseen aputoiminimet, toinen tälle factoring pankkitilille ja toinen ilman tätä factoring pankkitiliä. Sitten tämän halutun aputoiminimen voi lisätä haluttujen asiakkaiden taakse. Aputoiminimen perustamisesta löytyy ohje täältä

Factoring suoritusten kirjaaminen


 • Mikäli tili jolle rahoitusyhtiö toimittaa rahoitettujen saatavien suoritukset on yrityskohtainen, tilille kannattaa tehdä maksuliikennesopimus jossa sovitaan konekielisistä viitesuoritusaineistoista. Näin asiakkailta saapuvat suoritukset kuittaantuvat automaattisesti myös rahoitetuille laskuille. Ohjeen factoring-laskutuksen tällaiseen käsittelyyn löydät Communitystamme.
 • Mikäli yrityskohtaista tiliä ei ole, tulee suoritukset kuitata laskuille manuaalisesti. Jos yritys ei ole tuettu factoring yhtiö, niin sitten tuosta alla olevasta ohjeesta unohdetaan tuo 1. kohta factoring tilin perustaminen ja aloitetaan suoraan kohdasta 2. Tili 1718 on tällöin normaali myyntisaamistili 1701.
  Ohjeen manuaaliseen suoritusten käsittelyyn löydät Communitystamme.

 

Siirtoselitteiden kielikäännösten asettaminen

Eri kielisten siirtoselitteiden asettamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1) Mikäli halutaan käyttää factoring-tilillä jotakin muuta kieltä, tässä tapauksessa englantia, tulee tämä eri kielinen factoring-tili tallentaa omaksi tilikseen. Tällöin siirtoselite -kenttään tallennetaan selite esim. englanniksi. Tämä tapa sopii erityisesti, jos samoja asiakkaita laskutetaan useammalla kielellä.

2) Mikäli asiakkaan laskutuskieli on jokin muu kuin suomi, ko. kielellä oleva siirtoselite voidaan tallentaa myös asiakaskortille Lisätietojen muokkaus -välilehdelle kohtaan "Oletusteksti ennen laskurivejä" tai "Oletusteksti jälkeen laskurivien", jotta siirtoselite muodostuisi laskulle asiakkaan laskutuskielen mukaan. Tällöin kaikkia kieliversiota ei tarvitsisi tallentaa Factoring-tilin asetuksiin, eikä tällöin myöskään kaikki kieliversiot näkyisi aina kaikilla laskuilla. Tämä sopii erityisesti, jos kyseistä asiakasta laskutetaan aina englanniksi.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.