Netvisorissa tuettuja rahoitusyhtiöitä ovat:

 • Danske Finance/Danske Bank
 • Guida
 • Nordea Rahoitus
 • Op yrityspankki oyj /Pohjola Pankki Oyj
 • Tapiola
 • Svea (päättyy 31.3.2023)
 • Riverty (ent. Arvato, ent. Gothia).  (päättyy 31.3.2023)
  - Lopetamme Rivertyn ja Svean osalta Factoring-laskutuksen tuen 31.3.2023 kyseisten rahoitusyhtiöiden vähäisen käytön vuoksi. Tuen loppumisen jälkeen tulee käyttää Muu rahoitusyhtiö -valintaa, jos haluaa jatkaa näiden rahoitusyhtiöiden käyttöä (ks. ohjeen kohta "Käytössä on muu kuin Netisorin tukema rahoitusyhtiö"). 

Tuetuille rahoitusyhtiöille voidaan lähettää sähköinen Factoring-ilmoitus Netvisorista. Mikäli yrityksenne käytössä oleva rahoitusyhtiö ei kuulu Netvisorissa tuettuihin rahoitusyhtiöihin, asetukset tulee tehdä tämän ohjeen lopussa olevan ohjeen "Käytössä on muu kuin Netvisorin tukema rahoitusyhtiö" mukaisesti.

Factoring-tilin asetukset

Factoring-tilin asetukset määritetään Laskutuksen asetuksissa:
Myynti > Asetukset > Laskutuksen asetukset > Factoring-tilit > Uusi

Nimi: Kirjoita tähän rahoitusyhtiön nimi
Rahoitusyhtiö: Valitse avautuvasta pudotusvalikosta rahoitusyhtiö, jonka kanssa yritys on tehnyt rahoitussopimuksen
Tilinumero: Tähän syötetään se pankkitili IBAN-muodossa, jolle yrityksen asiakkaat maksavat rahoitetut laskut. Tilinumero ilmoitetaan rahoitusyhtiön kanssa tehdyssä sopimuksessa.
Sopimusnumero: Kirjoita tähän rahoitussopimuksen sopimusnumero
Siirtoselite: Kirjoita tähän rahoitusyhtiöltä saatu siirtoselite siinä muodossa missä se on annettu
Kirjanpidon tili: Valitse avautuvasta pudotusvalikosta kirjanpidon tili, jolle saapuvien suoritusten halutaan kirjautuvan. Yleensä tässä käytetään tiliä 1717. 

Asiakkaiden liittäminen Factoring-laskutukseen ja laskujen muodostaminen

Jotta asiakkaat voi liittää Factoring-laskutukseen, tulee asiakaskorteille ensin lisätä asiakaskoodit asiakaskohtaisesti. Asiakaskoodi lisätään asiakaskortin Perustietojen muokkaus -välilehdelle. Asiakaskoodin tulee olla numeerinen ja 1-7 merkkiä pitkä:

Laskutusosoitteessa katuosoitteen ja postinumeron tulee olla yli 2 merkkiä sekä postitoimipaikan vähintään 2 merkkiä. Tämän jälkeen asiakaskortin Lisätietojen muokkaus -välilehdellä asiakkaalle valitaan järjestelmään tallennettu Factoring-tili:

Jos lisättäviä asiakkaita on paljon, lisäämisen voi tehdä massana seuraavasti:

Myynti > Asetukset > Laskutuksen asetukset > Factoring-tilit klikkaa tässä näkymässä "Valitut asiakkaat" -sarakkeen numeroa.

Tämä vie sinut asiakaslistaukseen, missä voit hakea haluamasi asiakkaat Factoring-asiakkaiksi.

Teknisesti myös ulkomaisen asiakkaan voi liittää Factoring-laskutukseen. Omalta rahoitusyhtiöltä tulee kuitenkin tarkistaa rahoittavatko he ulkomaisia asiakkaita.

Kun asiakas on liitetty Factoring-laskutukseen, ko. asiakkaan laskut muodostuvat tämän jälkeen oletuksena Factoring-laskuina. Factoring-laskua luodessa tulee kiinnittää huomiota laskunumeron pituuteen. Laskunumeron tulee olla 1-8 merkkiä pitkä, muuten järjestelmä antaa virheilmoituksen laskun tallennuksen yhteydessä:

Kun lasku tallennettu, laskulta on nähtävissä, että se on Factoring-lasku:

Factoring-laskujen lähetys

Factoring-laskut lähetetään normaalin myyntilaskujen lähetysprosessin mukaisesti. Lähetysprosessissa lähetetään ensin rahoitusyhtiölle menevät sähköiset Factoring-ilmoitukset. Kun Factoring-ilmoitukset on lähetetty, lähetetään lopuksi asiakkaiden laskut:

Asiakkaan laskua ei ole mahdollista lähettää ennen factoring yhtiölle lähetettävää ilmoitusta.

Svea rahoituksen suhteen tässä on kuitenkin poikkeus. Svean osalta lähetetään Netvisorista pelkkä Factoring -ilmoitus rahoitusyhtiölle, eikä laskua lähetetä Netvisorista.  Mikäli Svealle halutaan lähettää yksi lasku ko. asiakkaalta ja seuraavat taas ”normiprosessin” mukaan, niin asiakaskortilta pitää käydä poistamassa Factoring-tilitieto ennen uusien laskujen lähetystä, jotta tulevat laskut lähtevät suoraan asiakkaalle. Jos Netvisoriin halutaan tallentaa sekä Svean että asiakkaan oma verkkolaskuosoite voidaan tämä tehdä toimipaikan avulla. Tällöin asiakaskortille tallennetaan esimerkiksi Svean verkkolaskuosoite ja asiakaskortille luodaan asiakkaalle toimipaikka, jonka taakse lisätään asiakkaan oma verkkolaskuosoite.

Svea tarjoaa myös laskurahoitusta, jonka prosessi toimii eritavalla kuin Svea rahoituksen/factoringin. Laskurahoituksessa Svealle ei lähetetä factoring-aineistoa, vaan ainoastaan lasku. Mikäli lasku halutaan lähettää verkkolaskuna, niin tällöin asiakaskortille lisätään Svean verkkolaskuosoite. Koska laskurahoituksessa ei tarvitse lähettää factoring-ilmoitusta Svealle, voidaan se lähetysprosessissa poistaa toiminnolla "Poista valitut prosessista" ja lähettää pelkkä lasku Svealle.

Guida Factoringin osalta toimitaan vastaavasti kuin Svea-laskurahoituksen, eli ei lähetetä factoring ilmoitusta, vaan pelkkä lasku. 

Käytössä on muu kuin Netvisorin tukema rahoitusyhtiö

Mikäli käytössä on muu kuin Netvisorin tukema rahoitusyhtiö, asetukset tulee tehdä alla olevalla tavalla:

Myynti > Asetukset > Laskutuksen asetukset > Factoring-tilit > Uusi
Rahoitusyhtiö: Valitaan listalta "Muu rahoitusyhtiö"
Nimi: Kirjoita tähän rahoitusyhtiön nimi
Huom. Muun rahoitusyhtiön laskuille ei muodostu Factoring-ilmoitusta laskun lähetysprosessissa. Laskuilla näytetään pankin nimenä Factoring-tilin asetuksissa annettu Factoring-tilin nimi.
Tilinumero: Tähän syötetään se pankkitili IBAN-muodossa, jolle yrityksen asiakkaat maksavat rahoitetut laskut. Tilinumero ilmoitetaan rahoitusyhtiön kanssa tehdyssä sopimuksessa.
Sopimusnumero: Kirjoita tähän rahoitussopimuksen sopimusnumero
Siirtoselite: Kirjoita tähän rahoitusyhtiöltä saatu siirtoselite siinä muodossa missä se on annettu
Kirjanpidon tili: Valitse avautuvasta pudotusvalikosta kirjanpidon tili, jolle saapuvien suoritusten halutaan kirjautuvan. Yleensä tässä käytetään tiliä 1717. 

 • Laskut lähetetään asiakkaille Netvisorista normaalin myyntilaskujen lähetysprosessin mukaisesti. Koska Netvisorista ei pysty muodostamaan sähköisiä Factoring-ilmoituksia rahoitusyhtiölle, joka ei ole Netvisorissa tuettu, tulee rahoitusyhtiön kanssa sopia, kuinka laskujen tiedot välitetään heille.

Siirtoluettelo- Factoring-laskujen tarkastelu laskun lähetyksen jälkeen

Kaikki factoring-laskut listataan Netvsorissa erilliselle siirtoluettelolle. Siirtoluettelo löytyy Myynti-> perustiedot ja asetukset   -> myynti ja tuotteet -> Factoring-tilit -> siirtoluettelo. Luettelolle listataan Factoring-laskut eränumeroittain. Eränumero on yksilöintitieto samassa lähetysprosessissa olleille laskuille, ja kulkee laskujen mukana Netvisorista pankkiin. Eränumerosta voi olla hyötyä esimerkiksi silloin, kun halutaan selvittää pankin kanssa tiettyjen, samaan aikaan lähetettyjen laskujen tilaa. Siirtoluettelolta löytyy lisäksi tiedot laskun saajasta, lasku-ja eräpäivästä ja laskun summasta. Luettelolta voi myös porautua kyseiselle laskulle laskunumerolinkin kautta. 

Siirtoluettelolta voi hakea laskuja laajennettun haun avulla joko eränumeroittain, laskunumeroittain tai päivämäärän avulla. Lisäksi luettelon voi listata eränumerojärjestykseen tuoreimmasta vanhimpaan. 

Factoring suoritusten kirjaaminen

 • Mikäli tili jolle rahoitusyhtiö toimittaa rahoitettujen saatavien suoritukset on yrityskohtainen, kannattaa tilille tehdä maksuliikennesopimus, jossa sovitaan konekielisistä viitesuoritusaineistoista. Näin asiakkailta saapuvat suoritukset kuittaantuvat automaattisesti myös rahoitetuille laskuille. Tarkempi ohje tämän käsittelyyn löytyy täältä.
 • Mikäli yrityskohtaista tiliä ei ole, tulee suoritukset kuitata laskuille manuaalisesti. (Jos yritys ei ole tuettu factoring yhtiö, on ohjeen kohdassa 2. tili 1718 tällöin normaali myyntisaamistili 1701.)
  Ohjeen suoritusten manuaaliseen käsittelyyn löydät täältä.

Siirtoselitteiden kielikäännösten asettaminen

Eri kielisten siirtoselitteiden asettamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

1) Mikäli halutaan käyttää factoring-tilillä jotakin muuta kieltä, tässä tapauksessa englantia, tulee tämä eri kielinen factoring-tili tallentaa omaksi tilikseen. Tällöin siirtoselite -kenttään tallennetaan selite esim. englanniksi. Tämä tapa sopii erityisesti, jos samoja asiakkaita laskutetaan useammalla kielellä.

2) Mikäli asiakkaan laskutuskieli on jokin muu kuin suomi, ko. kielellä oleva siirtoselite voidaan tallentaa myös asiakaskortille Lisätietojen muokkaus -välilehdelle kohtaan "Oletusteksti ennen laskurivejä" tai "Oletusteksti jälkeen laskurivien", jotta siirtoselite muodostuisi laskulle asiakkaan laskutuskielen mukaan. Tällöin kaikkia kieliversiota ei tarvitsisi tallentaa Factoring-tilin asetuksiin, eikä tällöin myöskään kaikki kieliversiot näkyisi aina kaikilla laskuilla. Tämä sopii erityisesti, jos kyseistä asiakasta laskutetaan aina englanniksi.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.