Netvisor stöder följande finansbolag:

 • Arvato (f.d. Gothia)
 • Danske Finance/Danske Bank
 • Guida
 • Nordea Finans
 • OP Företagsbanken Abp /Pohjola Bank Abp
 • Svea
 • Tapiola

Till stödda finansbolag kan du skicka en elektronisk factoringanmälan från Netvisor. Om ditt företags finansbolag inte är ett av de finansbolag som Netvisor stöder bör du ställa in finansbolaget enligt anvisningen "Övrigt finansbolag som inte stöds av Netvisor" i slutet av denna guide.

Factoringkontots inställnignar

Factoringkontots inställningar ställs in under Faktureringsinställningar:
Försäljning > Inställningar > Faktureringsinställningar > Factoringkonton > Nytt

Namn: Ange här finansieringsbolagets namn
Finansieringsbolag: Välj det finansbolag som företaget har tecknat ett avtal med i rullgardinsmenyn som öppnas
Kontonummer. Ange det bankkonto i IBAN-format som företagets kunder betalar finansierade fakturor till. Kontonumret framgår av avtalet som tecknats med finansbolaget.
Avtalsnummer: Ange finansieringsavtalets avtalsnummer
Överföringsförklaring: Ange den överföringsförklaring som du fått från finansbolaget i den form den givits
Bokföringskonto: Välj det bokföringskonto du vill att inkommande betalningar redovisas till i rullgardinsmenyn som öppnas. Vanligtvis används här kontot 1717.

Anslut kunder till factoringfakturering och skapa fakturor

För att ansluta kunder till factoringfakturering måste du först lägga till kundkoder på varje kundkort. Kundkoden läggs till på kundkortets Rediga basuppgifter-flik. Kundkoden bör vara numerisk och ett till sju tecken lång.

Faktureringsadressens gatuadress och postnummer ska vara längre än två tecken och postanstalten ska vara minst två tecken lång. Härefter väljer du under kundkortets Redigering av tilläggsuppgifter-flik det factoringkonto som du sparat i systemet för kunden:

Om du har ett stort antal kunder att lägga till kan du lägga till dem med en massfunktion så här:

Försäljning > Inställningar > Faktureringsinställningar > Factoringkonton-vyn Här klickar du på numret i kolumnen "Valda kunder".

Det här tar dig till en kundlista där du kan lägga till de kunder du vill ha som factoringkunder.

Tekniskt sett kan du ansluta även en utländsk kund till factoringfakturering. Du bör dock kontrollera med ditt eget finansbolag om de finansierar utländska kunder.

När en kund anslutits till factoringfakturering skapas som standard factoringfakturor för kunden. När du skapar en factoringfaktura ska du uppmärksamma fakturanumrets längd. Fakturanumret måste vara ett till åtta tecken långt, annars returnerar systemet ett felmeddelande när fakturan ska sparas:

När fakturan har sparats syns det att den är en factoringfaktura:

 

Skicka factoringfakturor

Factoringfakturor skickas enligt den normala processen för utskick av försäljningsfakturor. Elektroniska factoringanmälningar till finansbolaget skickas till först i sändningsprocessen. Efter factoringanmälningarna skickas de vanliga kundfakturorna:

Om du av misstag har skrivit ut fakturan lokalt och inte skickat en factoringanmälan och därmed inte heller en faktura kan du via försäljningsfakturalistan ändra fakturans status till Oskickad. Härefter kan du skicka factoringanmälan. 

Svea utgör dock här ett undantag. Till Svea skickas bara en factoringanmälan från Netvisor till finansbolaget, men ingen faktura skickas från Netvisor. Om det var meningen att bara en faktura skulle skickas till Svea för kunden i fråga och de följande fakturorna enligt "standardprocessen" måste du gå in på kundkortet och ta bort factoringkontouppgiften innan du skickar nya fakturor, så att framtida fakturor skickas direkt till kunden. Om du vill spara både Sveas och kundens egen e-fakturaadress i Netvisor kan du göra detta med hjälp av verksamhetsställen. I så fall sparar du till exempel Sveas e-fakturaadress på kundkortet och skapar ett verksamhetsställe för kunden på kundkortet, för vilket du lägger till kundens egen e-fakturaadress.

Svea erbjuder även fakturafinansiering, vars process fungerar annorlunda än Sveas finansiering/factoring. Vid fakturafinansiering skickas inget factoringmaterial till Svea, utan endast en faktura. Om du vill skicka fakturan som e-faktura lägger du till Sveas e-fakturaadress på kundkortet. Eftersom du vid fakturafinansiering inte behöver skicka en factoringanmälan till Svea kan du ta bort den i sändningsprocessen med funktionen "Ta bort valda från process" och skicka endast en faktura till Svea.

I fråga om Guida Factoring är tillvägagångssättet motsvarande som med Svea-fakturafinansiering, det vill säga att ingen factoringanmälan skickas, utan endast en faktura.


Ett finansbolag som inte stöds av Netvisor används


Om ett finansbolag som inte stöds av Netvisor används ska inställningarna göras enligt följande:

 1. Lägg till det bankkonto som rapporterats av finansbolaget till företagets bankkonton.
 • bankkontots inställningar måste du kryssa för punkterna "Visa konto på fakturaformuläret" och "Stäng all bankrörelse som riktar sig till kontot i Netvisor". En stängning av bankrörelsen bör göras för att även andra företag som använder samma finansbolag kan lägga till kontot i Netvisor

 • Finansbolagets överföringsförklaring läggs till i försäljningens grunduppgifter (Försäljning > Inställningar > Grunduppgifter och inställningar > Standardtexter) under hantering av standardtexter i fältet "Standardtext för fakturarader" eller "Standardtext efter fakturarader". Om inte alla företagets fakturor finansieras ska finansbolagets överföringsuppgift läggas till i fältet "Fritext efter fakturarader" för varje faktura.

 • Fakturorna skickas enligt den normala processen för utskick av försäljningsfakturor. Då Netvisor inte kan skapa elektroniska factoringanmälningar för ett finansbolag som inte stöds av Netvisor måste företaget avtala med finansbolaget hur fakturauppgifterna förmedlas till dem.
 • Om du inte vill skicka alla fakturor via factoring måste grunda bifirmor för företaget, ett för detta factoringbankkonto och ett utan detta factoringbankkonto. Sedan kan du lägga till önskad bifirma bakom önskade kunder. Instruktioner för att grunda en bifirma finns här.

  Överföringslista – Kontrollera factoringfakturor efter utskick av faktura

  Alla factoringfakturor listas i Netvisor på en separat överföringslista. Överföringslistan finns under Försäljning -> Basuppgifter och inställningar -> Försäljning och produkter -> Factoringkonton -> Överföringslista. Listan listar factoringfakturor enligt partinummer. Partinumret är en identifikationsuppgift för fakturor som varit med i samma sändningsprocess och följer med fakturorna från Netvisor till banken. Batchnumret kan vara användbart till exempel när du vill kontrollera status på vissa fakturor som skickas till banken samtidigt. Överföringslistan innehåller även information om fakturans mottagare, fakturerings- och förfallodatum samt fakturans belopp. Via fakturanummerlänken kan du också borra dig in i fakturan i fråga.
  Från överföringslistan kan du hämta fakturor med hjälp av utvidgad sökning, antingen efter partinummer, fakturanummer eller datum. Dessutom kan listan listas i massnummerordning från nyaste till äldsta faktura.


Bokför factoringbetalningar


 • Om det konto till vilket finansbolaget levererar betalningarna för de finansierade fordringarna är företagsspecifikt är det värt att teckna ett betalningsrörelseavtal för kontot gällande referensbetalningsmaterialet på maskinspråk På så sätt krediteras betalningar från kunder automatiskt även för finansierade fakturor. Instruktioner för att hantera factoringfakturering på det här sättet hitta du i vår Community.
 • Om det inte finns något företagsspecifikt konto måste betalningar kvitteras till fakturor manuellt. Om factoringföretag inte stöds kan du hoppa över steg 1. grunda ett factoringkonto nedan och börja direkt från steg 2. Kontot 1718 är i så fall ett normalt kundfordringskonto, 1701.
  Besök vår Community för instruktioner om hur du hanterar betalningar manuellt.

 

Ställ in språköversättningar för överföringsförklaringar

Det finns två alternativ för att ställa in överföringsförklaringar på olika språk:

1) Om du vill använda ett annat språk på factoringkontot, här engelska, måste du spara detta factoringkonto på ett annat språk, som ett eget konto. I så fall sparas en förklaring i överföringsförklaringsfältet till exempel på engelska. Denna metod är särskilt lämplig för när samma kunder faktureras på flera språk.

2) Om kundens faktureringsspråk är något annat än finska kan överföringsförklaringen på språket i fråga även sparas på kundkortet på fliken Redigera detaljer under punkten "Standardtext före fakturarader" eller "Standardtext efter fakturarader" för att skapa en överföringsförklaring för fakturan enligt kundens faktureringsspråk. I det här fallet skulle du inte behöva spara alla språkversioner i factoringkontots inställningar och alla språkversioner skulle inte heller alltid synas på alla fakturor. Detta är särskilt om kunden i fråga alltid faktureras på engelska.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.