(Inköp > Inköpsfakturor > Ny inköpsfaktura

För att manuellt skapa en ny inköpsfaktura måste användaren ha åtminstone redigeringsbehörighet för inköpsreskontrans grundläggande funktioner. Vi rekommenderar också att du har åtminstone läs- eller redigeringsbehörigheter för inköpsreskontrans vyer och listor för att kunna se öppna inköpsfakturor och inköpsfakturalistan. Det är också bra att ha behörighet att se eller redigera leverantören, om den behöver korrigeras.


Manuell inmatning av en ny inköpsfaktura inleds från länken "Ny faktura" i menyn Inköp. Det är också möjligt att skapa en inköpsfaktura genom att använda knappen "Skapa ny" i skärmens övre högra hörn eller via leverantörslistan.

I fakturans inmatningsfas är de obligatoriska fälten markerade med en asterisk: du måste fylla i dessa innan du sparar fakturan för första gången.

Fakturans nummer

Inköpsfakturans nummer kan innehålla både siffror och bokstäver. Om leverantören redan har en faktura som sparats i Netvisor för samma räkenskapsperiod med samma fakturanummer måste du redigera numret genom att lägga till ett suffix till numret, exempelvis "-001" eller "b".
Om en faktura med samma nummer som en manuellt inmatad faktura inkommer elektroniskt till systemet mottas den i Netvisor. Netvisor meddelar dock användaren om duplikatet på själva inköpsfakturan och i vyn för inköpsfakturor som ska sakgranskas.

Datum

Ange fakturans datum i fältet. När fakturan kontosätts får verifikationen samma datum, om ingen bokföringsdag har angivits.

Bokföringsdag

Bokföringsdagen bestämmer på vilken dag inköpsfakturans verifikation bokförs. Om bokföringsdagen är tom kommer verifikationens datum att vara fakturans datum. Om ingen bokföringsdag har angetts, fylls fakturans datum automatiskt i fältet. 

Leverantör

Leverantören hämtas med hjälp av en realtidssökfunktion. Om den önskade leverantören inte kan hittas i systemet måste du skapa den innan du skriver fakturan. I leverantörsuppgifterna kan du definiera standardbetalningsvillkor och ett standardbankkonto. Dessa ärvs till den skapade fakturan.

Valuteringsdag

Om en valuteringsdag anges för fakturan räknas förfallodatum enligt betalningsvillkoret från detta datum.

Betalningsvillkor

Om du inte hittar önskat betalningsvillkor i listan kan du ange nya betalningsvillkor på leverantörskortet från länken Standardbetalningsvillkor. Samma funktion finns även i inställningarna för försäljningsreskontra.

Inbetalas på kontot

Här väljer du leverantörens bankkonto, till vilket fakturan betalas.  Du kan göra valet om leverantören har fler än ett bankkonto.

Förfallodag

Om du väljer "Förfallodag" som betalningsvillkor kan förfallodagen anges manuellt på fakturan. I annat fall beräknar systemet automatiskt förfallodagen på basis av valuteringsdagen. Om inget valuteringsdatum har angivits, beräknas förfallodagen på basis av dateringen.

Vår referens

Fakturans avsändares eller leverantörs referens.

Er referens

Fakturans mottagares referens.

Slutsumma

Fakturans rätta slutsumma. Fakturans valuta bestäms av bankkontots valuta.


Dröjsmålsränta och påminnelsetid hämtas som standard från företagets basuppgifter, men kan vid behov ändras när du skapar en faktura.

Valuta

Om den valda leverantörens bankkonto är ett utländskt bankkonto visas ett valutafält. Standardvalutan för fältet är valutan för leverantörens bankkonto, men den kan ändras till en annan. I samband med valutan visas växelkursen i relation till euron. Kursen hämtas en gång i dagen ca kl. 17.15.

Kurs

Om den valda valutan inte har en automatisk kurs kan du även ange den manuellt.

Bankreferensnummer och meddelande

Ett av dessa måste fyllas i på fakturan. Bankreferensnumret anges i fältet Bankreferensnummer. Om det inte finns någon bankreferens skriver du ett meddelande på fakturan. En internationell RF-referens kan anges i inköpsfakturans referensnummerfält. Tidigare har de här referenserna angetts i meddelandefältet istället för referensfältet. Bankreferensnumret måste vara giltigt för att kunna läggas till vid fakturainmatningen. Om du anger ett giltigt referensnummer i meddelandefältet överförs detta direkt till fakturans Referensnummer-fält och fakturan visar inget meddelande. 

Fakturans tilläggsuppgifter (visas i fakturaförteckningen, max 250 tecken)

Systemets interna tilläggsuppgift.

Inköpsordernummer relaterade till inköpsfakturan

Den här uppgiften visas på inköpsfakturan om företaget använder inköpsorderdelen. Med hjälp av den här uppgiften vet du vilka inköpsfakturor och inköpsorder som så att säga hör ihop. Här kan du länka flera inköpsorder till samma inköpsfaktura.


Klicka på Spara-knappen när du har angett alla uppgifter. Fakturan skapas i inköpsreskontra.

Fakturans bilaga: Du kan lägga till en bilaga till en faktura genom att dra eller ladda ner filer från din dator i följande format: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, xls och xlsx. Vi rekommenderar att du lägger till bilagor på högst 5–10 MB. Att lägga till en bilaga till en inköpsfaktura kräver minst redigeringsbehörigheter till inköpsreskontrans grundläggande funktioner och minst läsbehörighet till inköpsreskontrans vyer och listor. Med samma behörigheter kan du också ta bort en bilaga.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.