Här är några exempelanvisningar på hur du kan skapa nya löneslag i Netvisor. Inställningarna och kontosättningarna för löneslagen är bara exempel. Du kan ändra kontosättningarna för att motsvara dina egna behov.

Du kan skapa ett nytt löneslag från två olika ställen:

 1. Från företagsspecifika löneslag > Lägg till nytt löneslag
 2. Från lönemallens formler > Lägg till nytt löneslag och anslut till lönemall

Exempel:

I exemplet har vi skapat ett löneslag som är lön underkastad förskottsinnehållning och omfattas av socialförsäkringen. De här faktorerna påverkar exempelvis valet av löneslagets inkomstslag samt löneslagets anslutning till lönemallen.

Arbetsfaser för ett nytt löneslag:

 1. Skapa ett nytt löneslag från företagsspecifika löneslag
 2. Lägg till källa
 3. Anslut löneslag till lönemall
 4. Lägg till beräkningsformel
 5. Kontrollera formatering

Nedan länkar till detaljerade anvisningar om Företagsspecifika löneslag och Hantera löneslagens formler.

Se detaljerad anvisning för att ansluta ett löneslag till en lönemall här: Anslut ett färdigt löneslag till en lönemall.

1. Skapa ett nytt löneslag under Företagsspecifika löneslag

Under Företagsspecifika löneslag hittar du alla aktiva lönemallars löneslag på samma sida.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Företagsspecifika löneslag > Lägg till nytt löneslag.

 

2. Lägg till ett nytt löneslag från lönemallens formler

Du kan också skapa ett nytt löneslag från lönemallens formler. Den valda "Gruppen" fördelar automatiskt löneslaget till formeln för det kalkylmässiga löneslaget. Exempelvis ansluts löner underkastade förskottsinnehållning till formeln Penninglön.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Formler > Skapa nytt löneslag och anslut till lönemall

Länka exempelvis löneslagen i gruppen "Löner och tillägg" till Penninglön.

Anslut skattefria kostnadsersättningar och avdrag till formeln för Betalas-lönetypen. Övriga löneslagsgrupper är inte automatiskt länkade till kalkylmässiga löneslag.

Exempel: Kvällstillägg

Använd kvällstillägg när du vill lägga till det manuellt i lönespecifikationen utan en automatisk beräkningsformel.

Kvällstillägg är lön underkastad förskottsinnehållning varav arbetstagarens ArPL och arbetslöshetsförsäkringspremie måste avdras.

Skapa ett nytt löneslag från företagsspecifika löneslag: Kvällstillägg

 

Fyll i basuppgifter:

 • Löneslagets nummer: behövs inte, krävs endast för integration
 • Översättningar är valfria
 • Grupp: Löner och tillägg
 • Lönelistans grupp: Beaktas inte
 • Källa: Användarformel
 • Enhet: Behövs inte.
 • Inkomstslag: Välj lämpligt inkomstslag enligt inkomstregistrets anvisning

Ange tilläggsinställningar

 • Visas på rapporter: Ja
 • Beräkning: Ingår som standard vid beräkning
 • Betalning: Betalas kontant
 • Frekvens: Betalas som engångsersättning: Nej

Lägg till bokföringsinställningar

 • Kontosättningar: Lägger till kontosättningar som önskat, på bilden endast exempel

Räkenskapsobjekt

 • "Fördelningskurva" är räkenskapsobjektets standardval , men du kan även vid behov välja en annan källa för räkenskapsobjektet

Spara.

Nu finns det nya löneslaget "Kvällstillägg" i Företagsspecifika löneslag under Löner och tillägg och kan anslutas till lönemallen.

 

Anslut ett löneslag till en lönemall

När ett löneslag har skapats i företagsspecifika löneslag kan du ansluta det till en lönemall och lönemallens formler.

Anslut löneslaget till lönemallen från lönemallens formler.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Månadslöntagare (standardmodell) > Formler (blocket med penna)

Då Kvällstillägg är lön underkastad förskottsinnehållning varav arbetstagarens ArPL och arbetslöshetsförsäkringspremie måste avdras, ansluts det till löneslaget Penninglön.

Formler > Kalkylmässiga > Penninglön > Redigera (blocket med penna)

Penninglönens formel visas först i sin helhet efter likhetstecknet. Under den listas samma formel och här kan du också lägga till nya löneslag.

Nere på sidan hittar du ett grönt plustecken. Klicka på tecknet för att öppna en rad för behandling.

Klicka två gånger på det gröna plustecknet för att skapa två rader att behandla.

Byt sista raden till Löneslag och välj Kvällstillägg från rullgardinsmenyn.

Spara när formeln är klar.

 

Nu har du anslutit löneslaget "Kvällstillägg" till lönemallen och kan använda det i löneberäkningen.

I löneberäkningsprocessen hittar du löneslaget i Skapa ny löneslagsrad-menyn under Redigera lönespecifikation.

 

Mata manuellt in summan att betala i kalkylen.

Efter att du sparat syns Kvällstillägg på lönespecifikationen.

 

Exempel: Provision

Provision är lön underkastad förskottsinnehållning och socialskyddsavgift varav arbetstagarens ArPL och arbetslöshetsförsäkringspremie måste avdras.

Provisionen beräknas så att personen betalas tio procent påslag på den normala lönen. Provision betalas i samband med varje lön, så Provision används alltid i beräkningen.

Beräkningsformeln är då: Provision = Månadslön x Provisionsprocent 10/100

För att beräkna formeln behövs två nya löneslag:

 • Provision, med Användarformel som källa. Definiera beräkningsformel, kontosättningar och inkomstslag för inkomstregistret
 • Provisionsprocent 10, vars källa är Inställningar för löneberäkningen.

Skapa ett nytt löneslag från företagsspecifika löneslag

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Företagsspecifika löneslag

Fyll i basuppgifter:

 • Löneslagets nummer: valfritt, krävs endast för integration
 • Översättningar är valfria
 • Grupp: Löner och tillägg
 • Lönelistans grupp: Beaktas inte
 • Källa: Användarformel
 • Enhet: Behövs inte.
 • Inkomstslag: Välj lämpligt inkomstslag enligt inkomstregistrets anvisning

Ange tilläggsinställningar

 • Visas på rapporter: Ja
 • Beräkning: Ingår som standard vid beräkning
 • Betalning: Betalas kontant
 • Frekvens: Betalas som engångsersättning: Nej

Lägg till bokföringsinställningar

 • Kontosättningar: Lägger till kontosättningar som önskat, på bilden endast exempel

Räkenskapsobjektets

 • standardval är "Fördelningskurva", men vid behov kan du även välja en annan källa för räkenskapsobjektet 

Spara.

Skapar ett annat löneslag för Provisionsprocent 10 under Företagsspecifika löneslag.

Basuppgifter

 • Grupp: Löner och tillägg
 • Lönelistans grupp: Beaktas inte
 • Källa: Inställningar för löneberäkningen

Tilläggsinställningar

 • Rapportering: Visas inte på rapporter
 • Beräkning: Ingår som standard vid beräkning
 • Betalning: Betalas inte kontant
 • Frekvens: Betalas som engångsersättning: Nej
 • Spara

Anslut ett löneslag till en lönemall

När löneslaget har skapats ansluter du Provision till löneslaget Penninglön.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Välj lönemall > Formler > Kalkylmässiga > Penninglön > Redigera (blocket med penna)

Anslutning av ett löneslag till en lönemall beskrivs närmare i början av anvisningen, såsom under exemplet Kvällstillägg.

Anslut ett löneslag till en lönemall

 

Lägg till en beräkningsformel för löneslaget

När Provision är ansluten till en lönemall kan du lägga till en beräkningsformel för den.

Inställningarna för löneslaget Provision kan nås även direkt från formeln för Penninglön, där löneslagets namn fungerar som länk.

Lägg till en formel för provisionen från det gröna plustecknet.

Från det gröna plustecknet kan du alltid skapa en ny, redigerbar rad att behandla.

Lägg till en formel för löneslaget Provision: Månadslön x Provisionsprocent 10/100 enligt bilden:

 • Löneslag: Månadslön
 • Beräkning: plustecknet
 • Löneslag: Provisionsprocent 10
 • Beräkning: Divisionstecken
 • Fast nummer: 100

Formeln 1 000 gör att en löntagare som betalas 1 000 euro med löneslaget Månadslön på detta automatiskt får en Provision, som är 10 % av månadslönen.

Inställningar för löneberäkningen

LÄGG INTE TILL kontosättningar eller inkomstslag till löneslaget Provisionsprocent 10 efter att du sparat det.

Källan till lönetypen Provisionsprocent 10 är Inställningar för löneberäkningen, så du kan lägga till procentsumman för lönetypen i det fält som reserverats för den under Löner > Inställningar > Inställningar för löneberäkningen.

Du hittar Provisionsprocent 10 under titeln Provisionsprocent. Ange värdet 10 i det tomma fältet.

Exempel på lönespecifikation

Nedan en exempelbild på en lönespecifikation:

Formatera lönemall

När du skapar nya löneslag i programmet visas de alltid automatiskt på lönespecifikationen och till först på lönespecifikationsraderna.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Välj lönemallens namn > Formatera-fliken

Under Formatera kan du omformatera lönespecifikationens utseende genom att dra dess löneslag till önskad plats eller dölja lönetyper.

Kom ihåg att spara ändringarna nere på sidan.

 

Exempel: Ersättning för arbetstidsförkortning

Exemplet avser lön underkastad socialskyddsavgifter, varav förskottsinnehållning, ArPL och arbetslöshetsförsäkringspremie måste avdras.

Två nya löneslag behövs:

 • Ersättning för arbetstidsförkortning: Definiera kontosättningar, beräkningsformel och inkomstslag
 • Arbetstidsförkortningsprocent: Ange värdet på hur stor ersättning för arbetstidsförkortning utbetalas med lönen

Skapa ett nytt löneslag från företagsspecifika löneslag

Skapa två nya lönetyper: Ersättning för arbetstidsförkortning och Arbetstidsförkortningsprocent.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Företagsspecifika löneslag

Ersättning för arbetstidsförkortning:

Basuppgifter

 • Översättningar: Frivilliga
 • Grupp: Löner och tillägg
 • Lönelistans grupp: Beaktas inte
 • Källa: Användarformel

Försäkringsbehandling

 • Inkomstslaget avgör försäkringsbehandlingen

Tilläggsinställningar

 • Visa på rapporter: Lämna valet här
 • Ingår som standard vid beräkning
 • Betalas kontant
 • Spara

Bokföringsinställningar

 • Lägg till debet- och kreditkonton

Arbetstidsförkortningsprocent:

 • Grupp: Löner och tillägg
 • Lönelistans grupp: Beaktas inte
 • Källa: Inställningar för löneberäkningen
 • Spara

LÄGG INTE TILL kontosättningar eller inkomstslag till löneslaget Arbetstidsförkortningsprocent efter att du sparat det.

Inställningar för löneberäkningen

Källan till löneslaget Arbetstidsförkortningsprocent är Inställningar för löneberäkningenså du kan lägga till procentsumman för löneslaget i det fält som reserverats för den under Löner > Inställningar > Inställningar för löneberäkningen.

Du hittar Arbetstidsförkortningsprocenten under titeln Basuppgifter. Ange värdet 7,7 i det tomma fältet.

Anslut ett löneslag till en lönemall

Bägge löneslagen är förinstallerade. Anslut Ersättning för arbetstidsförkortning till löneslaget Penninglön.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Välj lönemall > Formler > Kalkylmässiga > Penninglön > Redigera (blocket med penna)

Anslutning av ett löneslag till en lönemall beskrivs närmare i början av anvisningen under exemplet Kvällstillägg.

Anslut ett löneslag till en lönemall

Lägg till en beräkningsformel för löneslaget

När Ersättning för arbetstidsförkortning är ansluten till en lönemall kan du lägga till en beräkningsformel för den.

Du kan lägga till en formel till Ersättning för arbetstidsförkortning från det gröna plustecknet.

Från det gröna plustecknet kan du alltid skapa en ny, redigerbar rad att behandla.

Lägg till en Ersättning för arbetstidsförkortning-formel till löneslaget: Timlön x Arbetstidsförkortningsprocent / 100 enligt bilden:

Då löneslaget Ersättning för arbetstidsförkortning alltid används i beräkningen, lägger beräkningen alltid till ett påslag på 7,7 % till timlönen som Ersättning för arbetstidsförkortning. Nedan en exempelbild på en lönespecifikation.

Formatera lönemall

När du skapar nya löneslag i programmet visas de alltid automatiskt på lönespecifikationen och till först på lönespecifikationsraderna.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Välj lönemallens namn > Redigera > Formatera-fliken

Under Formatera kan du omformatera lönespecifikationens utseende genom att dra dess löneslag till önskad plats eller dölja löneslag.

Kom ihåg att spara ändringarna nere på sidan.

 

Exempel: Bonus

Exemplet avser lön underkastad socialskyddsavgifter, varav förskottsinnehållning, ArPL och arbetslöshetsförsäkringspremie måste avdras.

Företaget betalar olika bonussummor till varje arbetstagare. Bonusen är en fast summa som varierar beroende på löntagare. Bonus utbetalas sporadiskt i samband med övrig lönebetalning.

Du behöver en ny lönetyp med namnet Bonus, vars källa är Löntagarens lönegrunder och som inte ingår som standard vid beräkning.

Skapa ett nytt löneslag från företagsspecifika löneslag

Skapa det nya löneslaget Bonus.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Företagsspecifika löneslag

Basuppgifter

 • Översättningar: Frivilliga
 • Grupp: Löner och tillägg
 • Lönelistans grupp: Beaktas inte
 • Källa: Löntagares lönegrunder
 • Inkomstslag: välj inkomstslag enligt inkomstregistrets anvisning

Tilläggsinställningar

 • Rapportering: Visas på rapporter
 • Beräkning: Ingår inte som standard vid beräkning
 • Betalning: Betalas kontant
 • Frekvens: Betalas som engångsersättning: Nej

Anslut ett löneslag till en lönemall

Löneslaget är färdigt. Anslut Bonus till lönetypen Penninglön.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Välj lönemall > Formler > Kalkylmässiga > Penninglön > Redigera (blocket med penna)

Anslutning av ett löneslag till en lönemall beskrivs närmare i början av anvisningen, såsom under exemplet Kvällstillägg.

Anslut ett löneslag till en lönemall

Löntagarens basuppgifter

Bonus-löneslagets källa är Löntagarens lönegrunder, så du kan lägga till ett fast belopp för löneslaget i Löntagarens basuppgifter för respektive löntagare under Löner > Personal > Hantera lönegrunder.

Sök en lönemall som anslutits till löneslaget Bonus under Hantera lönegrunder och därifrån kolumnen "Bonus". Mata in en fast summa i det tomma fältet. Beloppet kan variera beroende på löntagare.

Spara.

När löneslaget används vid valet av objekt för beräkningen och du vill betala Bonus måste du separat välja löneslaget Bonus för beräkning i samband med lönegrundernas granskning under löneberäkningsprocessen.

När du har valt lönetyp, klicka på Spara och Skapa lönespecifikationer.

Bonusen har lagts till lönespecifikationen utöver den fasta Månadslönen.

 

Exempel: Verktygsersättning

Använd exemplets Verktygsersättning-löneslag genom att ange det manuellt på lönespecifikationen utan en automatisk beräkningsformel.

Från exemplets Verktygsersättning, som utbetalas i vissa branscher, avdras förskottsinnehållning, arbetstagarens ArPL och arbetslöshetsförsäkringspremie inte vid betalning, utan först i löntagarens slutliga beskattning Verktygsersättning deklareras som kostnadsersättning underställd skatt.

Skapa ett nytt löneslag från företagsspecifika löneslag: Verktygsersättning

Basuppgifter

 • Grupp: Skattefria kostnadsersättningar
 • Lönelistans grupp: skattefria ersättningar
 • Källa: Användarformel
 • Inkomstslag: Välj lämpligt inkomstslag enligt inkomstregistrets anvisning

Tilläggsinställningar

 • Rapportering: Visas på rapporter
 • Beräkning: Ingår som standard vid beräkning
 • Betalning: Betalas kontant
 • Frekvens: Betalas som engångsersättning: Nej

Bokföringsinställningar

 • Lägg till debet- och kreditkonton

 

Anslut ett löneslag till en lönemall

Eftersom löneslaget "Verktygsersättning" är en skattefri ersättning ansluts den till löneslagets "Betalas"-formel.

Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Välj lönemall > Formler > Kalkylmässiga > Betalas > Redigera (blocket med penna)

Om du skapar ett löneslag direkt från lönemallarnas formler länkar du löneslaget enligt vald grupp till löneslagets "Betalas"-formel.


Eftersom Verktygsersättning betalas till löntagaren utan att uppbära förskottsinnehållning ansluts löneslaget till formeln för löneslaget Betalas. Klicka på Redigera-ikonen på löneslagsraden Betalas. Lägg till två nya rader (från det gröna pluset) efter lönetypens formel och på dessa de uppgifter som visas på bilden > Spara

Lägg till verktygsersättningen till lönespecifikationen

Skapa först en lönespecifikation. Redigera lönespecifikationens uppgifter genom att välja "Redigera" i skedet "Obehandlade lönespecifikationer"

I vyn Lönespecifikationens raduppgifter hittar du den nya lönetypen i rullgardinsmenyn Skapa ny lönetypsrad > Välj lönetyp> Lägg till

Lägg manuellt till belopp att betala för Verktygsersättning.

 Efter att du sparat visas Verktygsersättningen på lönespecifikationen.

Du kan ändra lönespecifikationens radordning under fliken Formatera lönemall.

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.