Ekonomiförvaltning > Företagets förpliktelser > Sammandragsdeklaration för moms

Sammandragsdeklarationen för moms ska lämnas in senast den 20:e dagen i månaden efter utgången av varje månad. Sammandragsdeklarationen ges endast för de månader då det förekommit försäljning av varor eller tjänster till andra EU-länder. Mer information om deklarationen hittar du på skattemyndighetens webbplats.

Sammandragsdeklaration för moms i Netvisor

I Netvisor hittar du sammandragsdeklarationen för moms under menyn Ekonomiförvaltning. På sidan som öppnas ser du eventuella deklarationer som gjorts under innevarande period, samt kan lägga till en ny deklaration.

För att skapa en ny deklaration, klicka på länken "Skapa ny deklaration". Välj därefter önskad månad att deklarera.

Alternativen är att skapa en tom deklaration eller skapa en deklaration och hämta dess värden rakt från bokföringen. Även om du i det här skedet bara skulle skapa en tom deklaration kan du dock senare hämta värdena från bokföringen. Systemet hämtar verifikationer och försäljning för månaden specificerade enligt kund på basis av de använda momskoderna, samt försäljningens totala värden och handelsvarukoden.

Om det bara är en stor engångssumma beror det antingen på att kundkortet inte visar något annat EU-land än Finland som kundens hemland eller att endast en försäljningsverifikation har skapats utan faktura.

I deklarationen kan du ännu redigera landskod, kundens momsidentifierare, försäljningens värde och handelsvarukod. Landskoden skrivs automatiskt in i formuläret från landsinformationen på kundkortet, momsidentifieraren skrivs automatiskt in från kundkortets FO-nummer-fält. Försäljningsvärdet och handelsvarukoden kommer automatiskt från verifikationen. (OBS! För att handelsvarukoden "Trepartshandel" ska synas på fakturan måste den ställas in i försäljningsfakturans tilläggsuppgifter, som här måste vara "Trepartshandel". Här måste du observera att du inte vid deklaration i Netvisor kan ha landskoden med i VAT-numret på kundkortet, utan endast nummerdelen. Annars går inte deklarationen igenom, då identifieraren innehåller landskoden två gånger.

Spara den färdiga blanketten och markera den som färdig. Härefter kommer du tillbaka till startsidan för Sammandragsdeklaration för moms, där du kan skicka den färdiga deklarationen till skattemyndigheten med hjälp av ett certifikat. I följande vy kan du också redigera deklarationen, även om den markerats som färdig.

Du kan skicka en korrigerande deklaration från Netvisor. I så fall görs de nödvändiga korrigeringarna direkt ovanpå de deklarerade värdena och systemet skickar bara det ändrade meddelandet till skattemyndigheten. TA ALLTSÅ INTE BORT RIKTIGA VÄRDEN!

Du kan markera en anmälan som komplett även om anmälan görs från en annan källa än Netvisor. 


När du skickat meddelandet får du nedanstående meddelande om leveransen.Knappen "Markera deklaration skickad" SKICKAR INGET MATERIAL TILL SKATTEMYNDIGHETEN, den ändrar bara statusen för deklarationen till "Skickad".

Vanliga frågor

Vad ska jag göra om deklarationen inte går igenom?

De två överlägset vanligaste orsakerna till att ett meddelande inte går igenom utan endast returnerar ett (system)fel efter sändning är:

  • Någon kunds momsidentifierare är felaktig (identifieraren duger inte för skattemyndigheten). I detta fall måste du gå igenom alla identifierare och korrigera de felaktiga. Granskningen kan göras här.
  • Ett försök kommer att göras att skicka deklarationen en gång till utan att något värde ändras. 

Om identifierarna har kontrollerats och är korrekta och du inte försöker skicka samma deklaration en andra gång ska du kontakta Netvisors kundsupport, så utreder de orsaken till sändningsfelet.

Hur tar jag bort påminnelsen om EU-sammandragsdeklarationen på startsidan?

Du får bort varningen om EU-sammandragsdeklarationen när du skapar en EU-sammandragsdeklaration för månaden i fråga och markerar deklarationen sänd, varvid ingen deklaration skickas till skattemyndigheten men varningen försvinner på förstasidan.

  


 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.