Tjänstens aktivering och priser
Använd Duetto – anmärkningstjänst
Använd Duetto – indrivningstjänst
Duettos verksamhetsprincip
Bokför en betalning manuellt för en faktura som skickats till Duettos tjänst
Kontaktpersonens uppgifter på kundkortet
Indrivningskostnader
Duetto Master-ID 

Visma Financial Solutions Oy:s indrivningstjänst Duetto möjliggör elektronisk indrivning av fakturor. Indrivningen kan enkelt inledas som en del av Netvisors fakturahanteringsprocess.

Mer information om Visma Financial Solutions Oy:s anmärknings- och indrivningstjänst Duetto finns på https://www.visma.fi/financial

Aktivering och priser

Tjänsten kan tas i bruk i Netvisor Store. För att aktivera tjänsten behöver du en av följande behörigheter: Användaradministratör (KH), Revisionsbyrås huvudanvändare (TPK), Företagets huvudanvändare, Företagsanvändare-profil eller Alla behörigheter-profil. Att ta i bruk tjänsten kräver inte att Web Service-gränssnittet används. 

  1. Välj "Ta i bruk". När du startar tjänsten får du veta vilka uppgifter som överförs i tjänsten.
  2. Välj "Gå till ibruktagande av Duetto".
  3. Godkänn tjänstens användarvillkor.
  4. Tjänsten aktiveras i Netvisor och du kan smidigt skicka fakturor till Duetto anmärknings- och indrivningstjänst.

För det material som skickas till Duetto debiteras en avgift för överföring av e-faktura. Du hittar vår prislista här.

Mer information om tjänsten finns på Duettos sidor på Netvisor MarketPlace.

Använd Duetto – anmärkningstjänst

Material till Visma Financial Solutions Oy:s anmärkningstjänst Duetto skickas från vyn Öppna försäljningsfakturor enligt normal utskrifts- och sändningsprocess. I vyn väljer du förfallen och längst ner i vyn "Behandla förfallna" I rullgardinsmenyn väljer du "Överför till Visma Duetto-tjänsten".

Anmärkningsmaterial kan skapas av fakturan när den har status “Förfallen". Fakturornas indrivningsstatus kan ändras manuellt på fliken Öppna försäljningsfakturor och länken "Uppdatera status" vid den önskade fakturan.

I utskrifts- och sändningsprocessen blir Visma Duetto anmärkningstjänst automatiskt kanalen för att sända fakturorna. Skicka materialet till Duetto genom att klicka på knappen "Skicka material till Visma Duettos anmärkningstjänst"

Använd Duetto – indrivningstjänst

Materialet till Duetto indrivningstjänst skickas också från vyn Öppna försäljningsfakturor. I vyn väljer du faktura i delen "Anmärkt" och klickar på knappen "Behandla förfallna". I rullgardinsmenyn väljer du "Överför till Visma Duetto-tjänsten". Material för indrivningsuppdrag kan skapas av fakturan när den har status "Påmind". Det innebär att både en betalningspåminnelse och en betalningsanmärkning har skickats tidigare och indrivningsstatusen har uppdaterats enligt det. Fakturornas indrivningsstatus kan ändras manuellt på fliken Öppna försäljningsfakturor och länken "Uppdatera status" vid den önskade fakturan.

I vyn för sändningsprocessen är indrivningstypen angiven som indrivningsbrev och kanalen som sköter sändningen är "Visma Duetto indrivningstjänst". Skicka materialet till Duetto genom att klicka på knappen "Skicka material till Visma Duettos anmärkningstjänst"

Duettos verksamhetsprinciper

Fakturor som skickas till Duetto visas i vyn Öppna försäljningsfakturor som finns under rubriken I Visma Duetto-tjänsten.

För det material som skickas till Duetto debiteras en avgift för överföring av e-faktura.

Duetto ser till att indrivningsstatusen för fakturor som skickats till Duetto anmärknings- och indrivningstjänst uppdateras. När du öppnar en faktura visas det senaste indrivningssteget för fakturan i fakturans rubrikfält. Inga ändringar behöver göras i standardinställningarna för Netvisors indrivningstexter, eftersom de är gjorda för manuell indrivning. Duetto har för sina kunder egna fakturamallar för vidarebefordran av fakturor. Om du vill att någon särskild text ska synas i indrivningsbreven som skickas från Duetto bör du kontakta Duetto. Duettos indrivning stöder användning av en bifirma. Om en bifirma är vald på fakturan, kommer även Duetto att få information om detta. 

Om fakturan som skickats till Duetto betalas, kommer en text att visas i listan Inkomna betalningar och i kontoutdragsvyn vid den ifrågavarande betalningen. Av texten framgår att en betalning inkommit till en faktura som skickats till Duetto indrivningstjänst. Förbibetalningsmaterial skickas automatiskt till Duetto för betalningar som gjorts i anslutning till fakturor som skickats till anmärkning eller indrivning. På detta sätt hålls indrivningssaldot hela tiden uppdaterat.

Om fakturan felaktigt skickas till Duetto för indrivning, ska indrivningen avbrytas genom direkt kontakt med Visma Financial Solutions Oy. Meddela efter det skriftligen Netvisors kundsupport vilket företag fakturan skickats från och fakturanumret så att fakturan kan återställas till förfallen.

Lägg en manuell betalning till en faktura som skickats till Duetto-tjänsten

Om förbibetalningen som erhållits av kunden manuellt antecknas på fakturan, ska markeringen tas bort från “Betalningen är en avräkning från indrivningsbolaget" i samband med att betalningen bokförs. Denna åtgärd meddelar om en förbibetalning som kommit från Duettos kund

Observera även att om du lämnar rutan "Betalningen är en avräkning från indrivningsbolaget" markerad, kommer Duetto alltid automatiskt att anges som betalare, trots att någon annan information skulle anges här när betalningen skapas. 

Ingen information om Netvisors kreditförlusthantering går till Duetto. Om Netvisors kreditförlusthantering används bör Duetto kontaktas först. 

Om kunden betalar direkt till det konto som kunden angett och referensen matchar kommer detta automatiskt att redovisas i Netvisor och Duetto informeras automatiskt om förbibetalningen.

Kontaktpersonens uppgifter på kundkortet

För att underlätta indrivningsbyråns arbete är det bra att lägga till standardkontaktpersonens telefonnummer och e-postadress på kundkortet. Funktionen finns i det övre högra hörnet av kundkortets huvudvy enligt följande

Standardkontaktpersonens kontaktuppgifter ingår i överföringsfilen som skickas till indrivningsbyrån, vilket underlättar indrivningsprocessen. När du skapar den här kontaktpersonen blir den automatiskt den ifrågavarande kundens standardkontaktperson. I Försäljningens basuppgifter bör dessutom "Hämta kundens standardkontaktperson till faktura" vara vald.

Indrivningskostnader

Om du vill lägga till indrivningskostnader på fakturor som skickas till Duetto, ska du kontakta Visma Financial Solutions Oy:s support. När indrivningskostnaderna är överenskomna, går det att lägga till indrivningskostnaderna till fakturorna normalt i Netvisor innan fakturan skickas till Duetto genom att gå till Försäljning > Ränta och indrivning > Indrivning av fakturor. Mera information om hur man lägger till indrivningskostnader finns i anvisningen: Indrivning av fakturor. Observera att kostnaden som tillkommer alltid måste motsvara det belopp som avtalats med Duetto.

Duetto Master-ID

Vill du ha koll på status för alla uppdrag i företag som du hanterar på en och samma plats i Duetto-tjänsten? Med Master-koderna kan du hantera flera företags uppdrag med endast en inloggning. Master-koderna lämpar sig därför väl för bokföringsbyråer, koncernbolag eller andra enheter som hanterar många företags indrivning. Du får Master-koder genom att skicka ett e-postmeddelande till fsf.asiakaspalvelu@visma.com. Om du hanterar indrivning för företag som redan använder Duettos indrivningstjänster, meddela vänligen dessa företag via e-post.

 

 

 

 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.