Bokföringsbyrån kan grunda nya kundföretag i Netvisorprogrammet om de har användaradministratör-behörigheter (KH) behörigheter vid bokföringsbyrån.  Grundaren får direkt KH- och KP-behörighet till det nya företaget. De personer som har revisionsbyrås huvudanvändare-behörigheter (TPK) i får även automatiskt TPK-, KH- och KP-behörigheter för det nya företaget. Grundaren får även löneräknarrollen (P) och profilen "Alla behörigheter" till löneberäkningen, om grundaren har behörigheter för löneberäkning vid bokföringsbyrån. Andra användare måste läggas till manuellt. 

Basuppgifter om företaget

FO-nummer: Mata in företagets FO-nummer. Uppgifterna kan hämtas direkt från FODS genom att ange önskat FO-nummer och klicka på knappen "Sök uppgifter". För tillfället fungerar FO-nummersökningen med bolagsformer: aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag. Vi hämtar information från FODS med hjälp av gränssnittet, och än så länge är endast dessa företagsformer tillgängliga genom detta. I Netvisor kan det bara finnas ett företag per FO-nummer.  

Kontolista: Observera att kontoplanen genereras för företaget enligt vald bolagsform. Ta del av de tillgängliga kontoplanerna innan du väljer företagsform, då det är krångligt att redigera en kontoplan i efterhand och ett företag som skapats med fel kontoplan oftast måste tas bort och öppnas igen. I det här fallet måste du först kontakta supporten, eftersom två företag inte kan ha samma FO-nummer. Om företagsformen ändras och kontoplanen och FO-numret förblir oförändrade kan företagsformen ändras av supporten.

Netvisor-servicepaket

Omsättningsklass: Tjänstens pris varierar beroende på företagets storlek. Den minsta omsättningsklassen är under 0,1 miljoner euro och den största över 50 miljoner euro. 

Servicepaket: Netvisor har fyra olika servicepaket att välja på i Netvisor Store.

Basic

  • Basic-paketet innehåller egenskaper för försäljningsfakturering, hantering av inköpsfakturor samt bokföringsegenskaper, men försäljnings- och inköpsfakturor debiteras enligt antalet skapade fakturor. Det möjliggör utnyttjande av automatisering även för mindre fakturamängder. Basic-paketet är rätt val när du endast har några få försäljnings- och inköpsfakturor per månad. Det kan fås för en omsättning på mindre än 0,5 milj. euro.

Core

  • Core-paketet innehåller egenskaper för försäljningsfakturering, hantering av inköpsfakturor, kassaflödesverktyget och bokföringsegenskaper till ett fast månadspris. Med detta paket känner företaget hela tiden till sin betalningsförmåga och sitt kassaflöde. Core-paketet är rätt val då försäljnings- och inköpsfakturornas månatliga antal är regelbundet och grundfunktionaliteten är tillräcklig.

Professional

  • Professional-paketet kompletterar Cores egenskaper på ett bredare plan. Paketet innehåller egenskaper för programvarugränssnitt, budgetering, rapportering och prognostisering samt försäljnings- och inköpsorder. Paketet ökar affärsverksamhetens förutsägbarhet och möjliggör informationsgång mellan olika system. Professional-paketet är rätt val när du vill ha bättre förutsägbarhet och reaktionsförmåga eller när du vill ansluta andra program inom företaget till Netvisor.

Premium

  • Premium-paketet utökar tjänsten med egenskaper för lagerhantering och utvidgad produkthantering. Paketet kombinerar hela kedjan från lager till bokföring till en obruten helhet. Premium-paketet är rätt val när du behöver funktioner för lagerhantering eller mångsidiga funktionaliteter för produkthantering.

Netvisor Löner

  • Löner-paketet kan tas i bruk som sådant och är inte bundet till andra paket. Netvisors effektiva löneberäkning, som omfattar mångsidiga löneberäkningsegenskaper och automatiska meddelanden till inkomstregistret. Löner-paketet omfattar också lättanvända mobilverktyg för löntagarens arbetstidsbokföring och behandling av resefakturor. Paketets helhetspris bildas av paketets grundavgift samt antalet löntagare. Rese- och kostnadsfakturornas pris baserar sig på antalet registratorer. Alla paket har kostnadsfritt ett obegränsat användarantal.

Tilläggstjänster

Som tilläggstjänster kan du välja:

Löneberäkning och arbetstidsbokföring

  • Integrerad löneräkning för ekonomiförvaltning automatiserar bokföringen och anmälningarna till inkomstregistret. Tilläggstjänsten omfattar både mångsidiga löneberäkningsegenskaper och arbetstidsbokföring för löntagare. Löneberäkningen debiteras enligt antalet löntagare.

Rese- och kostnadsfakturor

  • Granskning, kopplingar till räkenskapsobjekt och kostnadsuppföljning sker effektivt. Tilläggstjänsten omfattar även mobila egenskaper för att göra rese- och kostnadsräkningar. Rese- och kostnadsräkningar debiteras månatligen enligt antalet användare som bokfört rese- eller kostnadsräkningar.

Controller

  • Egenskaper för budgetering och rapportering, passar framför allt föreningar och idrottssällskap. För aktiebolag rekommenderar vi Financial Overview, som ingår i Professional- och Premium-paketen.

Koncernhantering

  • En funktionalitet avsedd för kedjor och koncerner. Koncernhantering och koncernrapportering är till hjälp vid hantering av elimineringar och rapportering på kedjenivå.

Maventa-förbindelse Netvisor använder Maventa-förbindelsen för att skicka och ta emot e-fakturor. Om registreringen av kontot förhindras kan du inte skicka eller ta emot e-fakturor. Företagets Maventa-e-fakturaadress eller skanningstjänstens adress kan inte anges på meddelandet om faktureringsadress innan förbindelsen öppnats. Företagets användaradministratör kan öppna förbindelsen efteråt från hanteringen av Netvisors elektroniska servicekanaler. Maventa-kontot skapas inom ett dygn från att företaget grundats. För fakturor som kommer från banknätet till Maventa-kontot öppnas en banknätsförbindelse inom en till tre bankdagar. Om företaget redan har ett Maventa-konto i ett annat system öppnas inte kontot automatiskt. I så fall står det i faktureringsadressvyn att kontot inte kan öppnas på grund av ett befintligt konto. Om du vill använda ditt konto med Netvisor måste du kontakta supporten. 

Lägg till din kund som Netvisor-användare

Denna vy låter dig ange en användare i samband med att du skapar ett företag. Du måste lägga till en användare, som inte kan vara du själv.

Användaren kan utses till huvudanvändare. Huvudanvändaren är företagets representant i Netvisor. Huvudanvändaren ska vara en person som arbetar vid företaget. Huvudanvändaren har behörighet att grunda nya användarnamn, lägga till eller radera servicedelar och underteckna avtal inom tjänsten.

När du har angett de nödvändiga uppgifterna, tryck på knappen "Gå vidare till sammanfattning" för att fortsätta grundandet.

Vyn som öppnas visar företagets uppgifter, som vid behov kan redigeras ytterligare.

Grunda företaget genom att klicka på knappen "Grunda företag".

När företaget har öppnats skickas ett meddelande till företagaren om öppnandet, om företagsanvändaren har grundats i samband med öppnandet.

Nedan ett exempelmeddelande:

Välkommen till Netvisor!
Välkommen som Netvisor-användare, (användarnamn). Du har nu användningsbehörigheter till ekonomiförvaltningsprogrammet Netvisor. Användarbehörigheten gäller företaget (företagets namn)

Logga in i tjänsten
Du kan logga in i Netvisor på adressenhttps://suomi.netvisor.fi. Inloggning sker säkert med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.
Läs mer om mobilcertifikatet och hur du beställer det:
http://www.mobiilivarmenne.fi/sve/
När du använder Netvisor för att skicka och betala fakturor har du alltid en realtidsöversikt över ditt företags ekonomi. Du hittar fler tips, diskussioner och aktuella nyhetsbrev i vår användargemenskap. Ta del på adressen https://community.vismasolutions.com/community/netvisor
Vi är glada över att du nu är en bland tiotusentals finska företagsanvändare som använder Netvisor.
Med vänlig hälsning,
Netvisor-teametHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.