Momshantering
Momskoder:
Momshantering på trsaktioner
Avstämning och behandling av avrundningsdifferenser
Periodskatteanmälan

Momshantering i Netvisor

Netvisors bokföringssystem bygger på ett nettokonteringsförfarande, där bokföringstransaktioner alltid registreras som netto och momsandelarna på egna transaktionsrader. På så sätt finns alltid resultat- och balansredovisningen tillgängliga utan några korrigeringar i samband med hantering av momsperioden.

Netvisor använder momskod och skatteprocent på transaktionsraderna. Med hjälp av dessa styrs beräkning och redovisning av moms. På basis av momskoden kommer transaktionen in under rätt grupp i momsberäkningen och kontrolldeklarationen.

I bokföringens kontoplan kan du ställa in standardmomskoder, som även används av systemets standardkontosättningsfunktioner. Inga momssatsspecifika konton behövs i kontolistan.

Momskoder:

Här får du alla momskoder i PDF-format: Momskoder

Here are the VAT codes for Visma Netvisor as PDF: VAT codes

De använda momskoderna är fasta och inställda av systemleverantören. Följande momskoder är tillgängliga:

Ingen momsbehandling (-)

 • Transaktionen syns inte på momsberäkningen eller periodskattedeklarationen.
 • Systemet sparar alltid momssatsen 0 %.

KOMY Inrikesförsäljning

 • Skattebeloppet bokförs på momsskuldskontot och framgår i avsnitt 301, 302 eller 303 "Skatt på inhemsk försäljning" i periodskattedeklarationen.
 • Om en momssats på 0 % har valts för transaktionen kumulerar den punkten kommer den att samlas på "309 Omsättning enligt 0-skattesats".

EUMY EU-försäljning

 • Skapar ingen post på momsfordrings- eller momsskuldskontot.
 • Syns i periodskattedeklarationen under punkt "311 Varuförsäljningar till andra EU-länder".
 • Systemet sparar alltid momssatsen 0 %.

EUUM Försäljning utanför EU

 • Skapar ingen post på momsfordrings- eller momsskuldskontot.
 • Syns i periodskattedeklarationen under punkt "309 Omsättning enligt 0-skattesats" i säsongsdeklarationen.
 • Systemet sparar alltid momssatsen 0 %.

KOOS Inrikesinköp

 • Skattebeloppet registreras på kontot för momsfordringar och syns i periodskattedeklarationen under punkt "307 Rapporteringsmånadens skatt som avdras".

EUOS EU-inköp

 • Skattens belopp registreras på momsfordrings- och momsskuldskontot och syns i avsnitten "306 Skatt på inköp av tjänster från andra EU-länder" och "307 Skatt som ska dras av för skatteperioden".
 • Därtill syns skattegrunden i periodskattedeklarationen under punkt "313 Varuinköp från andra EU-länder".
 • OBS! Om skatten inte är avdragsgill, använd koden EVTO.

EUPO EU-tjänsteinköp

 • Skattens belopp registreras på momsfordrings- och momsskuldskontot och syns i avsnitten "306 Skatt på inköp av tjänster från andra EU-länder" och "307 Skatt som ska dras av för skatteperioden".
 • Dessutom syns skatteunderlaget under "314 Inköp av tjänster från andra EU-länder".
 • OBS! Om skatten inte får avdras, använd koden EVPO.

EUUO Inköp utanför EU

 • Skapar ingen post på momsfordrings- eller momsskuldskontot.
 • Syns inte i periodskattedeklarationen.
 • Systemet sparar alltid momssatsen 0 %.

100 % 100 % avdragsgill skatt

 • Registreras i sin helhet på momsfordringskontot.
 • Syns i periodskattedeklarationen under punkt "307 Målmånadens skatt som avdras".
 • Systemet sparar alltid 0 % som momssats, men hela beloppet visas som skattegrund.

EUPM 312 EU-tjänsteförsäljning

 • Omvänd skattskyldighet i mållandet, placeras i fält 312 i periodskattedeklarationen.
 • Användning av momsprocent är inte tillåten.
 • Köparen av tjänsterna betalar skatt för dessa tjänster på basis av omvänd skattskyldighet i det EU-land till vilket tjänsten överlämnas.

EUPM 309 EU-tjänsteförsäljning

 • Ingen omvänd skattskyldighet, placeras i fält 309 i periodskattedeklarationen
 • Användning av momsprocent är inte tillåten.
 • Försäljning av en tjänst till en konsument i ett annat EU-land, tjänster relaterade till fastigheter, restaurang- och cateringtjänster samt uthyrning av transportmedel.

EVTO Varuinköp från andra EU-länder, inte avdragsgillt

 • Skattens belopp registreras på momsfordrings- och momsskuldskontot och syns i avsnitten "306 Skatt på inköp av tjänster från andra EU-länder" men INTE under "307 Skatt som ska dras av för skatteperioden".
 • Därtill syns skattegrunden i periodskattedeklarationen under punkt "313 Varuinköp från andra EU-länder".
 • OBS! Använd koden EUOS om skatten är avdragsgill.

EVPO Tjänsteinköp från andra EU-länder, inte avdragsgillt

 • Skattens belopp registreras på momsfordrings- och momsskuldskontot och syns i avsnitten "306 Skatt på inköp av tjänster från andra EU-länder" men INTE under "307 Skatt som ska dras av för skatteperioden". Dessutom syns skatteunderlaget under "314 Inköp av tjänster från andra EU-länder". OBS! Använd koden EUOS om skatten är avdragsgill.

EVKV Icke avdragsgill omvänd skatteskyldighet

 • Skattebeloppet registreras på momsfordrings- samt momsskuldskontot och syns i periodskattedeklarationen under punkt "301–303 Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna" men inte under "307 Moms som ska dras av för skatteperioden".

KÄVE Omvänd skatteskyldighet 

 • Skattebeloppet registreras på momsfordrings- samt momsskuldskontot och syns i periodskattedeklarationen under punkt "301–303 Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna" och "307 Moms som ska dras av för skatteperioden".

MUUL Övrig momsfri omsättning (310) 

 • Används för att specificera transaktioner från sådana skattefria försäljningar i Finland som inte är momspliktiga och för vilka det inte finns någon momsavdragsrätt för inköp.
 • Dessa transaktioner kommer inte in i periodskattedeklarationen under punkt "309 Omsättning enligt 0-skattesats".
 • Om inköpen under 0-skattesats är avdragsgilla ska du använda momskoden KOMY Inhemsk försäljning och välja momssatsen 0 % för transaktionen, så att transaktionen kumulerar periodskattedeklarationens punkt "309 Omsättning enligt 0-skattesats".
 • OBS! Från och med den 1 januari 2011 togs uppgiften "310 Annan momsfri omsättning" bort från momsuppgifterna. Uppgifter kan vidarebefordras för målperioderna år 2010.

RAMY – Försäljning av byggtjänster

 • I april 2011 infördes omvänd momsskyldighet för byggtjänster
 • Skapar ingen post på momsfordrings- eller momsskuldskontot.
 • Syns i periodskattedeklarationen under punkt "319 Försäljningar av byggtjänster".
 • Systemet sparar alltid momssatsen 0 %.

RAOS – Köp av byggtjänster

 • Dwn 1 april 2011 infördes omvänd momsskyldighet för byggtjänster
 • Skattebeloppet registreras på momsfordrings- och momsskuldskontot och syns i periodskattedeklarationen under punkterna "307 Skatt på inköp av byggtjänster" och "320 Skatt som ska dras av för skatteperioden" och därtill kommer skattegrunden in i periodskattedeklarationen under punkt "320 Inköp av byggtjänster".

EVRO –Ej avdragsgillt köp av byggtjänster

 • I april 2011 infördes omvänd momsskyldighet för byggtjänster
  Skattebeloppet registreras på kontot för momsfordringar och syns i periodskattedeklarationen under punkt "318 Skatt på inköp av byggtjänster".
 • Dessutom syns skatteunderlaget under "320 Inköp av tjänster från andra EU-länder".

MAAL Import utanför EU Moms

 • Kan användas från 1.1.2018
 • Skattens belopp registreras på momsfordrings- och momsskuldskontot och syns i periodskattedeklarationen under punkt "304 Skatt på varuimport från andra EU-länder" och "307 Skatt som ska dras av för skatteperioden".
 • Därtill syns skattegrunden i periodskattedeklarationen under punkten "310 Varuimport utanför EU".
 • OBS! Om skatten inte får avdras, använd koden EVMA.

Import utanför EU Moms icke avdr. gill

 • Kan användas från 1.1.2018
 • Skattens belopp registreras på momsskuldskontot och syns i periodskattedeklarationen under punkt "304 Skatt på varuimport från andra EU-länder" men INTE under "307 Skatt som ska dras av för skatteperioden".
 • Därtill syns skattegrunden i periodskattedeklarationen under punkten "310 Varuimport utanför EU".
 • OBS! Om skatten är avdragsgill, använd koden MAAL.

På vår Community-webbplats finns följande instruktioner för att använda importens momskoder. 

Momsbehandling av import

KOMY 0% 

Koden beter sig som när KOMY använder momsprocenten 0. Denna lyfts alltså med på momsberäkningen under punkten "309 Omsättning enligt 0-skattesats". 

 • Tillägget har gjorts på grund av kraven i EU:s e-fakturastandard, så att man med skattefri inhemsk försäljning kan använda en skattekod för e-fakturering som avviker från KOMY.
 • Enligt EU:s e-fakturastandard kan samma faktura inte innehålla både försäljning inklusive skatt och skattefri försäljning. Hela fakturan måste alltså vara antingen skattefri eller inklusive skatt.
 • KOMY:s standardval "S (normal skatteprocent) tillåter inte momsvärdet 0 %. Den nya momskodens standardskattekod är "O (skattefri tjänst)".

Momshantering på transaktioner

Vid redigering av transaktioner som sparats före den 27 januari 2006 är inte momskoden vald och man kunde låta bli att välja den vid redigering. För dessa gamla transaktioners del följs hanteringen av den tidigare versionen. Om du väljer en momskod för en gammal transaktion följer transaktionen den nya praxisen. Alla nya transaktioner måste ha en momskod.

Det momsbelopp som valts för transaktionsraderna eller definierats automatiskt från standarduppgifterna beräknas och föreslås för bokföring. Användaren kan ändra transaktionsradens standardmomskod efter behov.
I anslutning till inköps- och försäljningsreskontran sker momsbokföringen automatiskt som en bokföringens ransaktionsrad med nettometoden.

Transaktionsspecifika momser registreras på momsfordrings- eller momsskuldskontot enligt momskod. Momsredovisningskonton kan definieras i grundinställningarna för bokföringen under punkten Standardkontosättningar.

Undantagssituationer:

Om momssatsen på transaktionsraden inte har angetts eller anges som 0 % med sådana momskoder som förväntas kumulera moms blir transaktionen inte en skattegrund för beräkning av momsredovisningen.

Om man som momskod väljer Ingen momshantering sparar systemet alltid momssatsen som 0 %, oavsett vad användaren har valt som momssats.

Om transaktionsraden har en angiven momssats men nettoförfarandet inte har genomförts (momsfordran eller momsskuld har inte registrerats eller en rad har tagits bort) avviker summorna i momsperiodens slutberäkning senare från slutverifikatet för sagda period. Dylika händelser måste korrigeras.

Avstämning och behandling av avrundningsdifferenser

De beräknade skatteandelarna för skatt som ska betalas jämförs med den skatt som registrerats på kontona för momsskuld och momsfordringar. När summorna stämmer överens kan du vara säker på att inmatningarna är tekniskt korrekta. Periodens slutverifikation inkluderar de verifikationstransaktionsspecifika momsbelopp som intjänats från momsgrunderna. Efter slutredovisningen nollställs periodens momsfordrings- och momssskuldskonto och deras saldo överförs till skattekontot.

En eventuell differens på några cent på grund av beräkningen kan registreras som en avrundningsdifferens i samband med slutredovisningen. Därför bör avrundningsdifferens alltid hanteras med hjälp av systemets egen funktion vid momsregistrering.

I momsberäkningen kumuleras skattegrunderna enligt momskod och momssats, varav den beräknade skatten avstäms med den registrerade skatten. Beräkningen tar hänsyn till den kalkylmässiga avrundningsdifferens som uppstår per transaktion mellan den sammanräknade skatteandelen och den skatteandel som beräknats på skattegrunden.

Om differensen är större än några cent måste den utredas. Du kan söka efter möjliga felaktiga transaktioner bland momsberäkningens hjälplänkar.

Periodskatteanmälan

Från och med transaktionerna i januari 2010 inlämnas i stället för den tidigare kontrolldeklarationen en periodskattedeklaration och betalning sker med standardreferens till skattekontot. Moms som inte dragits av dras inte längre av på följande rapporteringsperiods periodskatteeanmälan utan syns som saldo på skattekontot.

 

Anvisningens bilagor:Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.