E-fakturaoperatören Maventa ingår i Visma-produktfamiljen och erbjuds automatiskt till alla företag som använder Netvisor.

Maventa-förbindelsen består av följande funktioner:

  • Mottagning av e-fakturor
  • Mottagning av inköpsfakturor som skickats till skanningstjänsten
  • Sändning av företagets e-fakturor (B2B)

Maventa-förbindelsen fördelas automatiskt på för företag som använder Netvisors försäljnings- och/eller inköpsdel. När ett företag grundas i Netvisor skapas ett Maventa-konto automatiskt samma dag. Maventa-kontots mottagning öppnas automatiskt när inköpsdelen öppnas. Efter detta är Maventa-kontot redo att ta emot e-fakturor från operatörsnätet och fakturor via skanningstjänsten.

Om Maventa-förbindelsen inte öppnats automatiskt, exempelvis i en situation där Maventa används i ett annat system, kan du även aktivera Maventa senare. Aktivering sker under fliken Elektroniska servicekanaler (företagsmenyn > Elektroniska servicekanaler) under punkten "Skapa Maventa-förbindelse". Kontakta Netvisors kundtjänst om du får ett felmeddelande när du vill etablera förbindelsen.

För att kunna motta även fakturor som kommer från banknätet till Maventa-kontot måste vi öppna en banknätsförbindelse för kontot. Begäran om att öppna en banknätverksanslutning skickas automatiskt när Maventa-kontots mottagning öppnas och det tar vanligtvis 1–3 bankdagar för förbindelsen att öppnas. När Maventa-kontots banknätverksanslutning har bekräftats som öppen, kommer Maventas e-faktureringsuppgifter att uppdateras till Netvisors faktureringsadresser.

Genom att använda mottagning av e-fakturor via Maventa sparar du på eventuella banktjänstavgifter som banken tar ut av ditt företag för att ta emot e-fakturor.

Prissättning

Prissättningen av transaktioner skapade via Maventa baserar sig på det månatliga antalet elektroniska transaktioner för företaget. Transaktionsavgifterna prissätts enligt Netvisors gällande prislista. Transaktionerna faktureras i Netvisors fakturering av tjänster.

Gränssnitt

Du hittar Maventa-gränssnittet via Expansioner > Maventa. I menyn "Maventa API-nycklar" ser du kontots uppgifter.

Aktivera fakturaimport om kontot är anslutet till Netvisor med användarens egna api-nycklar. Via menyn "Manuell överföring av inköpsfakturor" kan du manuellt granska och hämta inköpsfakturor som inkommit till kontot. 

Alla fakturor kan hämtas för önskad tidsperiod. När sökningen är klar kan du överföra fakturor som inte ännu är i Netvisor genom att välja dem och klicka på knappen "Flytta valda fakturor till kö".

Undantagssituationer för Maventa-förbindelse

Maventa-kontot finns redan och du vill överföra det till Netvisor.

Om du har behov av att fördela ett befintligt konto till Netvisor kan du ansluta kontot själv eller kontakta Netvisors kundtjänst för att ansluta kontot. Länkning av konto sker via "Expansioner > Maventa > Maventas API-nycklar". Ange Maventa-kontots API-nyckel i de för ändamålet avsedda fälten och klicka på "Spara". När Maventa-kontots identifieringsdata har matats in i Netvisor uppmanas användaren att börja importera inköpsfakturor. Importen kan starta antingen genast eller från valt datum. Om du väljer genast kan du fortfarande senare hämta fakturor till Netvisor manuellt via gränssnittet.

Det finns redan ett Maventa-konto som du inte vill länka till Netvisor.

Maventa-kontots ägarskap och inställningar bibehålls oförändrade och ditt konto fördelas inte alls till Netvisor. I detta fall kan du varken ta emot fakturor till Netvisor-tjänsten via Maventa (skanningstjänsten fungerar inte heller) eller skicka e-fakturor via Netvisor. 

Det finns ett Maventa-konto och du vill ta emot fakturor i ett annat system och skicka försäljningsfakturor via Netvisor.

Kunden behåller Maventa-kontot och sändningen av försäljningsfakturor fördelas till Netvisor. Kontakta Netvisors kundtjänst om detta.

Företaget slutar använda Netvisor och vill ta Maventa-kontot i eget bruk.

Kontakta Netvisors kundtjänst om företaget slutar använda Netvisor och vill ta Maventa-kontot i eget bruk.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.