Öppna en inköpsfaktura genom att klicka på fakturanumret under Inköp > Inköpsfakturor > Öppna inköpsfakturor eller Inköp > Inköpsfakturor > Inköpsfakturalista.

Du kan redigera fakturan från knappen Redigera i fakturavyn.


Överst på fakturan visas fakturans eventuella anmärkningar (exempelvis om fakturaleverantören skapats på basis av fakturan, om det finns en inköpsorder för inköpsfakturan, eller om det redan finns en annan faktura med samma nummer i systemet). Nedanför finns fakturans titeluppgifter (leverantör, fakturanummer, fakturadatum, redovisningsdag, summa, vår referens, er referens, betalningsvillkor, förfallodag, referensnummer eller meddelande, bankkonto, fakturans tilläggsuppgift och förväntad betalningsdag).

Fakturans titeluppgifter kan redigeras, om:

  • Fakturan har inte en verifikation för en låst momsperiod eller en låst räkenskapsperiod
  • Fakturan är inte godkänd (bokförarrollen kan redigera en godkänd faktura som saknar verifikation).
  • Om fakturan inte är godkänd får de redigeras av:
  • En användare som kan godkänna fakturan
  • En användare som kan huvudsakgranska fakturan
  • En användare som har rätt att ställa in en cirkulation
  • En användare som skapat fakturan (gäller i praktiken skapade fakturor). Bokförarrollen kan redigera manuella fakturor som skapats av andra.

Om du vill redigera en godkänd faktura måste fakturan återställas till obehandlad eller sakgranskad via menyn "Inköpsfakturans funktioner". Bokförarrollen (KP) kan redigera fakturan även efter godkännande.

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.