Du hittar bokföringsrapporterna under Ekonomiförvaltning > Rapportering och uppföljning.

Behörigheter att visa rapporter

För att en användare ska kunna se bokföringsrapporter måste hen i de funktionsspecifika behörigheterna ha åtminstone behörigheterna "Grundrapportering", "Bokföringens basfunktioner" och "Sökkriterier för bokföringsrapporter" (bilden nedan).

Rapporterna syns direkt för "Företagsanvändare"- eller "Alla rättigheter"-profiler.

De här profilerna kan öppna rapporten och verifikationen, men kan inte redigera dem. Om verifikationen inte får öppnas ges ingen tillgång till Bokföringens basfunktioner.

Bokföringsrapporter-valet öppnar en vy där du kan välja önskat rapportformat och ange avgränsningar och sökvillkor för önskade uppgifter. Alla rapporter går ända ner till transaktionsnivå.

Rapporter:

 • Verifikationsbläddring (rapporten har även ett val för att avgränsa enbart verifikationer med differens)
 • Huvudbok (förteckning över bokföringstransaktioner i sakordning)
 • Dagbok (förteckning över bokföringshändelser i kronologisk ordning)
 • Resultaträkning (ändrings-, budget- och omsättningsjämförelse)
 • Resultaträkning med rörliga kostnader (kräver skapande av konton mellan 4500–4999, se nedan)
 • Resultaträkning, omsättningsjämförelse
 • Resultaträkning, månatlig
 • Resultaträkning, koncernjämförelse (kräver tilläggstjänsten koncern- och kedjerapportering. Rapporten måste tas från elimineringsbolaget. Kräver KS-behörighet och behörighet till alla koncernbolag.)
 • Balansräkning
 • Balansräkning, koncernjämförelse (kräver tilläggstjänsten koncern- och kedjerapportering). Rapporten måste tas från elimineringsbolaget. Kräver KS-behörighet och behörighet till alla koncernbolag.)
 • Kontosaldon
 • Rapport om noter. Visar verifikationer till noter i bokslutet.
 • Transaktionsstatistik
 • Användaren ser i listan även snabblänkar som skapats för användarenRapporter och snabblänkar: Välj önskad rapport.

Räkenskapsperiod/Datumintervall: Du kan välja önskad räkenskapsperiod eller hämta värdet manuellt för önskad period.

Verifikationsslag: Kan endast hämta verifikationer av ett visst verifikationsslag. Som standard söks alla.

Kontonummerintervall: Du kan ange önskat kontonummerintervall eller rentav bara ett kontointervall för vilket uppgifter hämtas.

Verifikationsnummer: Välj från vilket verifikationsnummerintervall uppgifterna hämtas.

Konto: I kontots sökruta kan du söka på kontonummer eller kontonamn. Om sökresultatet visar bara ett konto kan du välja det genom att lämna fältet med tabulatortangenten eller genom att välja det separat från rullgardinsmenyn.

Kontonummerintervall: Kontonummerintervallet kan även användas för att söka efter ett kontonummerintervall så att kontot som används i avgränsningen inte används av företaget.

Förklaring: Du kan exempelvis söka verifikationer med önskad förklaring.

Summa: Sök på önskad summa eller önskat summaintervall.

Mervärdesskattesats: Sök transaktioner med önskad momsprocent eller momskod.

Rapportens språk: Välj mellan finska, engelska och svenska. Du får rapporten på önskat språk.

Visa verifikationer med differens: Söker bara verifikationer vars debet-/kreditbokföring inte matchar.

Visa makulerade verifikationer: Med det här sökfiltret visas även makulerade verifikationer.

Visa konton med nollsumma: Visar konton med nollsaldo på rapporten.


Tryck på knappen Sök för att bilda vald rapport. Om du vill skriva ut rapporten i en webbläsare klickar du på knappen "Skriv ut från sökkriterier" nedan, som skapar en utskrivbar version av sidan.

Om du väljer "Visa rapport i formatet för 2016 års bokföringslag" utesluter rapporten extraordinära poster och visar saldon på de konton till vilka extraordinära poster är länkade i 2016 års inställningar. Om du vill se rapporter från tidigare år som inkluderar extraordinära poster måste du ta bort bocken; i så fall kommer inga länkningar att göras, utan extraordinära poster visas normalt.När du hämtar vissa rapporter från bokföringens rapporter, såsom balans- och resultaträkningen, är deras innehåll eller layout inte alltid lämplig läsning för utomstående. När du exempelvis gör delårsbokslut vill du se bokslutet för ett visst tidsintervall. Via bokslutet kan du få det officiella bokslutet, resultaträkningen och balansräkningen (Ekonomiförvaltning > Bokslut) i ett snygg format för önskat tidsintervall genom att ange tidsintervallet som Aktiv period. Du kan öppna dokumenten genom att klicka på dem och därefter spara eller skriva ut dem.

Vi har gjort ändringar i koncernrapporteringen, det finns ett meddelande om detta i Community.


Rapportering av rörliga kostnader

Om du vill kan du skapa egna konton för rörliga kostnader i kontolistan. Du kan använda samma kontogrupper för dem som för fasta kostnader. När kontonumret är mellan 4500–4999 separeras transaktionerna på dessa konton på rapporten Resultaträkning med rörliga kostnader.

Med hjälp av pilknappen till höger kan du dra in eller utöka rapportens sökkriterier.


Räkenskapsobjekt

Under varje räkenskapsobjektsrubrik kan välja flera räkenskapsobjekt från samma rullgardinsmeny samtidigt .

Visa dolda räkenskapsobjekt: Visar även dolda räkenskapsobjekt för användaren.

Valet Importera ofördelade: Det här visar transaktioner som inte bokförts för valt räkenskapsobjekt.

Rapportsökningens villkor

Rapportsökningens villkor I nedre delen av sökkriterierna finns olika kriterier för att hämta rapporter:

Knappen Sök öppnar rapporterna bredvid sökkriterierna. Notera dock att vissa rapporter fortfarande alltid öppnas i en ny flik bland annat på grund av att vissa rapporter innehåller olika funktioner som inte skulle fungera tekniskt ifall de skulle öppnas i samma fönster. Följande rapporter öppnas alltid på en ny flik:

 • Kontosaldon 
 • Resultaträkning, månatlig 
 • Verifikationer till noter och 
 • Koncernrapporter (resultaträkningar och balansräkning)

Rapporter kan också vid behov öppnas på en ny flik genom att klicka på pilen till höger om knappen Sök. Även i detta fall matchas sökkriterierna med rapporten.


Genom att klicka på knappen "Skriv ut från sökkriterierna" kan du också skriva ut rapporten direkt från sökkriterierna utan att först öppna den. Vi kommer senare att lägga till fler lagringsalternativ här (pdf, csv/xlsx).

Rapportspecifika funktioner finns i övre kanten av varje rapport. Du kan exempelvis fortfarande spara en huvudbok som csv-fil högst upp i en öppnad rapport. Via rapportens funktioner kan du även skriva ut rapporten eller spara den som en snabblänk.

Du kan rensa dina val för rapportsökningen från knappen "Töm" längst ned i sökkriterierna. I det här fallet återställs sökningen till standardalternativen

Snabblänk

Du kan skapa en snabblänk till rapporten som syns på Netvisors startsida. Om du har rollen revisionsbyrås huvudanvändare (TPK), användaradministratör (KH) eller bokförare (KP) i ditt företag kan du också göra snabblänken synlig för andra användare. Snabblänkarna finns i samma rullgardinsmeny som rapporterna.

Spara en snabblänk genom att fylla i önskade sökkriterier och klicka på "Spara snabblänk" längst ner på söksidan. Du kan också spara en snabblänk genom att först öppna en rapport och sedan använda funktionen "Spara rapport som snabblänk" i rapporten.


Vyn Hantera snabblänkar visar alla de snabblänkar som skapats åt dig. Om du har rollen revisionsbyrås huvudanvändare, användaradministratör eller bokförare i ditt företag ser du även snabblänkar som skapats åt andra användare. Med ovan nämnda roller kan du ta bort snabblänkar på administrationssidorna genom att kryssa för rutan i slutet av snabblänkens rad (1). Via snabblänkens namn kan du även öppna rapporten i fråga (2).

Om du vill att användaren endast ska se snabblänken men inte se några andra uppgifter i Netvisor ska du ställa in följande behörigheter:

Skapa funktionsspecifika behörigheter. Alla andra punkter än behörighet att läsa bokföringens basrapportering ska lämnas tomma.

Om den önskade rapporten begränsas med ett räkenskapsobjekt måste snabblänken skapas via Bokföringsrapporterna för att inte användaren ska se andra räkenskapsobjekt. En snabblänk som skapats genom räkenskapsobjektsrapporteringen öppnar även andra räkenskapsobjekt för användaren att öppna, eftersom räkenskapsobjektsrapporteringen är uppbyggd på ett annat sätt än bokföringsrapporterna.

Med ovanstående behörigheter kan användaren borra sig in i värdena så att hen ser verifikationsnumret, men kan inte öppna verifikationen om inte hen beviljas mer behörigheter (öppnande av verifikationen kräver behörighet att läsa bokföringens grundläggande funktioner, varvid användaren redan ser annan bokföringsrelaterad information om företaget i fråga. I så fall ser hen även öppna fordringar och öppna leverantörsskulder samt vissa bokföringsinställningar, men kan inte ändra dem. Hen ser även räkenskapsobjekt och eventuella anmälningar inom byggbranschen. Däremot kan användaren inte komma åt eller se andra bokföringsrapporter). 

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.