I juli 2020 förnyade vi ordervyn för att motsvara vår redan tidigare förnyade försäljningsfakturavy. Här hittar du ett Community-meddelande om ämnet.

Professional- och Premium-paketen omfattar användning av offert- och orderhantering. Paketet kan vid behov uppgraderas i Netvisor Store.

Du kan lägga till en ny order på följande sätt:

  • Försäljning > Ordrar > Ny order
  • Med funktionen Skapa ny > Order i övre balken 
  • Från det gröna pluset i kundvyns "Senaste order"-låda
  • Via produktsökning, från "Exportera valda till försäljningsorder"-funktionen längst ner på sidan


Att skapa och hantera en ny beställning kräver redigeringsbehörighet för punkten Orderhantering under Accounting-delen (Försäljningsreskontra). Om användaren vill fakturera ordern och även kunna behandla den behöver hen behörighet att redigera de grundläggande funktionerna i reskontra.

Ny order

I vyn kan du utöver att välja kund även mata in orderns basuppgifter. Det här är möjligt även i nästa vy. Välj Spara när du har valt kund och fyllt i behövliga uppgifter. Du kan lägga till en ny kund under punkten Mata in ny kund.

I samband med skapande av en offert, order eller försäljningsfaktura visas en varning om förseningar har upptäckts i kundens betalningsbeteende:
- Kundens betalningsdag är minst 30 dagar senare än förfallodagen för 12 mån.
- Kundens betalningsdag är minst 14 dagar senare än förfallodagen för 3 mån. (exempelvis 0 dgr -> +14 dgr). Dessutom måste kunden ha minst en betald faktura eller kreditförlustfaktura per kvartal under de senaste 12 månaderna.

Efter sparandet öppnas ordervyn, där orderuppgifter, orderrader och tilläggsuppgifter specificeras.

Uppgifter om ordern

Du kan bläddra framåt och bakåt bland förvalda order i försäljningsorderlistan med hjälp av pilarna.

Kund – Genom att klicka på kundens namn kan du förhandsgranska kundkortets uppgifter. Genom att välja "Redigering av basuppgifter" kan du uppdatera kundkortets uppgifter. Om du uppdaterar kunduppgifterna måste du välja kunden på nytt för ordern för att uppgifterna ska uppdateras på den behandlade fakturan. Via valen i slutet av raden kan du vid behov ändra kund eller uppdatera kundens uppgifter.
Faktureringsadress – Uppgifterna uppdateras från kunduppgifterna.
Leveransadress – Välj verksamhetsställe via sökfunktionen eller mata in adressuppgifterna manuellt. 
Ordernummer – Som standard följande lediga ordernummer. Numret kan skrivas över genom att mata in ordernumret manuellt, varvid de nästa ordernumren som standard bildas med löpande, stigande numrering.
Leveransdag Som standard föreslår det här fältet dagens datum. Det är också möjligt att lägga till leveransdag per orderrad i kolumnen med Leveransdag
Leveransvillkor och Leveranssätt – Välj lämpligt alternativ i rullgardinsmenyn. Alternativen kan redigeras under Försäljning >  Försäljningens basuppgifter och inställningar.
Försäljare – Välj försäljare via sökfunktionen. Försäljarna kan redigeras under Försäljning > Försäljningens basuppgifter och inställningar.
Valuta – När du vill skapa en order i en annan valuta än euro, välj rätt valuta från listan. Kursen efter valutan är stängningskursen för ECB:s referenskurs dagen innan. Netvisors bokföringsvaluta är alltid euro.
Skattehantering – Skattehantering kan fördefinieras i kunduppgifterna, under Skattehantering på fliken Redigering av tilläggsuppgifter. Vid behov kan detta ändras på offerten (kör över valet i kundens uppgifter) eller så kan detta alltid väljas i offertstadiet.

Orderns tilläggsuppgifter, dokument och bilagor samt hanteringshistorik

I fältet Interna tilläggsuppgifter kan du skriva en textkommentar om ordern, som inte skrivs ut på den offert som skickas.
Förskottsbetalningar – visar betalningar som har fördelats till ordern.
Fältet Dokument relaterade till order länkar till offert- och fakturanumret, om dessa skapats av offerten.
Orderns bilagor – Du kan lägga till alla bilagor antingen genom att dra dem till ordern eller genom att ladda upp filer från din dator. När du lägger till en bilaga väljer du om du vill att bilagan ska ingå i den utgående ordern. Inställningen kan ändras även i efterskott. Om bilagan inte är avsedd att skickas med ordern, utan exempelvis fungerar som en intern tilläggsuppgift meddelas detta genom en speciell notis (en låsikon).
Punkten Senaste sändnings- och statusinformation visar de senaste transaktionerna. Visa fullständig sändnings- och statushistorik-länken visar bearbetningshistoriken (samma som längst ner till vänster i vyn). Bearbetningshistoriken visar alla orderns transaktioner och ändringar som gjorts i ordern. I bearbetningshistoriken sparas även information om orderns skapare och redigerare. Kommentarer som lagts till i bearbetningshistoriken kan hittas via nummerräknaren bredvid länken.

Orderrader

Text före och efter orderrader - I fälten kan du ange fritext som visas för den aktuella ordern. Standardtexterna före och efter fakturaraderna i Försäljningens basuppgifter använder dessa samma fält. Om du i fritextfälten antingen skriver ut text från kundens standarduppgifter eller anger information vid redigering av ordern skrivs inte standardtexterna i Försäljningens basuppgifter ut på fakturan. Text före och efter fakturaraderna-fälten rymmer 500 tecken i vardera.
Gör för valda – Du kan antingen ta bort eller kopiera de markerade orderraderna
Via menyn Visa kolumner kan du välja de kolumner som ska visas. Som standard är alla kolumner valda.
I enlighet med valet Räkenskapsobjekt visas antingen visas eller döljs räkenskapsobjekt från orderraderna.
Hämta fakturerad produkt – Hämta en produkt med produktuppgifter eller produktkod via sökfunktionen. Till först visas produkter som tidigare sålts till kunden, varefter alla produkter visas.

vänstra kanten av orderraden finns det tre punkter, med vars hjälp du kan dra raden uppåt eller nedåt, med andra ord ändra radordningen om det finns flera rader. Även kommentar- och delsummaraden kan flyttas på liknande sätt.

När ordern är färdig kan du spara den under punkten Spara order.

Radspecifika funktioner och bearbetningshistorik

Om du vill kan du lägga till en delsummarad, en kommentarsrad samt faktureringstillägg med separata funktioner till ordern.

Lägg till orderrad – Lägger till en ny tom orderrad
Lägg till delsummarad – Du kan lägga till en delsummarad mellan orderraderna, med vars hjälp du kan räkna ihop summorna av raderna ovanför den här raden.
Lägg till kommentarsrad – Lägger till en kommentarsrad, som skrivs ut på ordern.
Lägg till faktureringstillägg – Lägger till faktureringstillägg, som kan ställas in i Försäljning > Inställningar > Faktureringsinställningar > Tillägg till försäljningsfakturor.
Skapa ny produkt – Mer detaljerade instruktioner för hur du skapar en produkt finns på en separat instruktionssida.
Bearbetningshistorik – Visar ordens transaktioner samt ändringar som gjorts i ordern. I bearbetningshistoriken sparas även information om orderns skapare och redigerare. Kommentarer som lagts till i bearbetningshistoriken kan hittas via nummerräknaren bredvid länken.

Orderns funktioner

Via Funktioner-menyn hittar du de funktioner som visas på bilden.

Spara, skriv ut och skicka order

Förhandsvisa — öppnar ordern i förhandsgranskningsläge.
Via Skriv ut-menyn öppnas olika utskriftsformat. Genom att klicka på Skriv ut materialet öppnas ordern i PDF-format.
Spara order-valet sparar dina eventuella ändringar. Om det finns osparade ändringar visas en varning i enlighet med bilden, som försvinner efter att du sparat ordern.
Skicka dokument – Överför ordern till sändningsvyn. Vi berättar mer om sändningsprocessen här.
Behandla order-funktionen överför ordern till behandlingsvyn. Vi berättar mer om orderhantering här.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.