Öppna kundlistan från: Försäljning > Kunder > KundlistaHärefter öppnas vyn Kundlista.

Bassökning
Du kan söka kunder på namn, kundkod eller FO-nummer. I sökningen är det inte nödvändigt att använda exempelvis hela namnet utan du kan söka på basis av exempelvis tre bokstäver. Med "Sök"-knappen ser du alla kunder.

Du kan precisera sökningen genom att använda filtren i rullgardinsmenyn till höger om sökfältet. Välj en eller flera söktermer i rullgardinsmenyn för att lista de kunder som matchar din sökning. Sökfiltren ingår i sökningen när sökfönstret är öppet. Om fönstret är stängt fungerar bassökningen utan specifika sökfilter.

Avancerad sökning
Sökningen kan användas för att söka efter önskade uppgifter eller sökkombinationer. Exempelvis på bilden nedan har alla kunder med postanstalt i Villmanstrand hämtats från kundgruppen Privatkunder.

Knapparna "+" och "-" ger fler fält för sökningen, där du bland annat kan söka inom flera kundgrupper samtidigt.

"Ta bort sökfilter": Tar bort alla uppgifter om aktuell sökning.

"Rensa sökfilter": Tömmer sökuppgifterna, men visar alla sökfält.

"Spara ändringar": Sökningen kan sparas för senare bruk. I det här fallet bör du namnge sökningen.

När du ställt in önskade filter kan du söka genom att klicka på knappen "Spara och sök".

Den sparade sökningen visas nu bredvid den avancerade sökningen. Klicka på namnet för att se sökningen på nytt. Efter att du gjort en sökning kan du också redigera, kopiera eller ta bort sökningen från den uppochnervända triangeln.

"Visa kolumner":
Här kan du ange vilka uppgifter du vill visa i kundlistan. Kryssa för önskade uppgifter och tryck sedan på knappen "Uppdatera vy". Nu visas kundlistan med önskade uppgifter. Du kan lista exempelvis faktureringshistorik, som visar antalet fakturor och deras totala summa. Genom att klicka på dessa kan du även spara listan till Excel.

Gruppera:
Här kan du ange på vilka grunder listan grupperas. Som standard grupperas den inte.

"Spara som Excel-fil":
Om du vill kan du ta in datumet i Excel.

Radspecifika funktionstangenter
Den här knappen låter dig hantera en enskild kund.

"Kundlistans funktioner":
I denna meny kan du välja önskad åtgärd för flera kunder i taget.


Funktionen "Hämta e-fakturaadress" hämtar kundens e-fakturaadress från det offentliga E-adressregistret om kundkortet saknar e-fakturaadress. Om kundkortet har en e-fakturaadress ger sökningen resultatet "Inget att uppdatera".


Faktureringshistorik
Under denna titel kan du granska kundens offert/order/faktureringshistorik för önskad tidsperiod.

Knapparna Hantera kundgrupper (1) och Skapa ny kund (2) finns i det övre högra hörnet av vyn Kundlista.

Hantera kundgrupper-funktionen hanterar och redigerar befintliga kundgrupper samt lägger till nya grupper.

Genom funktionen "Skapa ny kund" lägger du till en ny kund till kundregistret.

Det finns en separat instruktion om kundkortet och dess funktioner här.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.