Övervältringsregeln används för att tilldela bokföringens export till objektberäkningens kalkyleringsobjekt enligt en fördefinierad fördelningskurva.

Var kan övervältringen göras?

Från verifikationen

Efter verifikationsraden. Detta övervältrar bara en rad.

Övervältringen kan ske som massfunktion. Genom att välja flera kontosättningsrader och från "Masshantera rader" välja "Övervältra valda".

Från inköpsfakturan

Valet finns under menyn "Gör för valda". Fakturan kan högst vara sakgranskad, med andra ord inaktiveras övervältringsfunktionen om fakturan godkänts.

Från Bokföringens kontosaldo-rapporten

Ekonomiförvaltning > Rapportering och uppföljning > Bokföringsrapporter > Kontosaldon

Övervältringsregler

Listan över övervältringsregler visar befintliga övervältringsregler.

Du hittar övervältringsreglerna från övervältringsverktyget. Öppna alltså först övervältringsfunktionen och här länken Hantera övervältringsregler. Övervältringsregeln används för att tilldela bokföringens export till objektberäkningens kalkyleringsobjekt enligt en fördefinierad fördelningskurva. I vyn som öppnas kan du se de regler som redan finns. Redigera regelns uppgifter genom att klicka på den Du kan också ta bort en regel från den här vyn.

Lägg till övervältringsregel

  • Öppna övervältringsfunktionen när du är på ett kvitto, en inköpsfaktura eller en kontosaldorapport
  • Klicka på länken Hantera övervältringsregler.
  • Klick på länken Lägg till övervältringsregel

Ge först regeln ett namn och välj sedan använd rubriknivå. Ange delningsprocenten och välj önskat objekt från rullgardinsmenyn som öppnar sig från förstoringsglaset. Lägg vid behov till rader från det gröna plustecknet. Fördelningen måste vara sammanlagt 100 %, klicka till sist på Spara. För att räkenskapsobjekt och rubriker ska synas måste de först skapas i hanteringen av räkenskapsobjekt.

 Använd övervältringsfunktionen

Gå till övervältringsfunktionerna från en inköpsfaktura, ett verifikat eller kontosldo-rapporten. Obs! Om du har kommit till funktionen via kontobalansrapporten har du möjlighet att övervältra hela kontots transaktioner för önskat tidsintervall (som definieras när du tar ut rapporten).

Under Övervältringsregel, välj önskad skapad regel, tryck sedan på knappen Dela valda rader -> Systemet delar upp den valda raden enligt den regel du skapat.

I vyn finns även alternativen Anpassa hela saldot till övervältringsregeln och Bokför endast för otilldelad andel (det vill säga ett kontosaldo som inte redan har ett räkenskapsobjekt). Funktionen nollställer exporterna för beräkning av räkenskapsobjekt enligt ditt val och bokför saldona på kontot i fråga enligt den regel du valt. Verifikationen skapas för den sista dagen i det intervall du valt. Dessa val kan endast användas om du kommer till övervältringen från kontobalansrapporten. Verifikationen skapas för den sista dagen i det intervall du valt.

Om du kom till vyn via kontobalansrapporten skapar systemet ett nytt verifikat för övervältringen. Här upphävs det eventuella tidigare saldot och raderna övervältras till nya kostnadsställen.

En övervältring som görs via en inköpsfaktura och en verifikation redigerar den befintliga verifikationens kostnadsställen.

Använd en övervältringsregel för att lägga till samma räkenskapsobjekt till långa verifikationer

Om du bokför en lång verifikation med många kostnads- eller intäktsrader och alla tillhör samma räkenskapsobjekt kan detta objekt snabbt läggas till via en övervältringsregel. Gör färdigt övervältringsregeln redan innan du bokför verifikationen; ovan sidan finns en anvisning för att lägga till en regel. Här är ett exempel på en 100 % regel där allt tilldelas till ett räkenskapsobjekt:
Registrera först verifikatet normalt och välj sedan önskade verifikationsrader, antingen genom att kryssa för dem en och en eller med hjälp av den svarta triangeln i vänstra kanten (kryssa sedan bort balansräkningens konton då du inte vill övervältra även dessa till räkenskapsobjektet).

Öppna knappen Masshantera rader och därifrån funktionen "Övervältra valda". Välj önskad övervältringsregel.

När regeln är vald, klicka på knappen "Dela valda rader". Systemet övervältrar de valda verifikationsraderna enligt den regel du valde:

I det här exemplet fanns en kort verifikation, men om det finns tiotals rader kan du på så sätt lägga till räkenskapsobjektet med rimlig ansträngning.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.