När ett företag beräknar moms låser detta månaden ifråga och datumet för låsningen av moms flyttas till den sista dagen i månaden ifråga. Momslåsning förhindrar redigering av transaktioner så att det inte ens i misstag görs poster som påverkar mervärdesskatten och meddelandet om det till skattemyndigheten uteblir. Ibland uppstår det dock sådana situationer där en tidigare händelse borde redigeras och perioden redan är låst efter att mervärdesskatten bokförts. I dylika fall måste låsningen av moms förbigås för den önskade månaden, varefter det går att redigera händelserna för den månaden. Upplåsningen är personlig, vilket innebär att endast den som förbigår låsningen av moms kan redigera gamla händelser. För andra användare gäller låsningen fortfarande . 

Det går att förbigå låsningen av moms från tre olika ställen i Netvisor. Ett alternativ är startsidan för momsberäkningen där det finns en direktlänk för att förbigå låsningen av moms.

Ett annat alternativ är startsidans Låsningar-widget, som tar dig direkt till startsidan för Hantera räkenskapsperioder. Widgeten visar också företagets aktuella låsningsdatum. 

Det tredje alternativet är att gå till sektionen Bokslut under Ekonomiförvaltning, där till länken Hantera räkenskapsperioder, där du hittar Kringgå låst moms. I Hantera räkenskapsperioder kan du samtidigt se alla låsningar i Netvisor (förutom låsningar av löner). Startsidans Widget tar dig också till denna punkt.

I bilden i punkt 1 går det att förbigå låsningen. Punkt 2 visar till slutet av vilken månad låsningen för tillfället är gjord och punkt 3 visar datum fram till vilket inköpsreskontran är låst. Inköpsreskontras låsningsdatum påverkar inget annat än inköpsreskontran. Låsningen av momsperioden påverkar hela systemet. 

Om låsningen av momsperioden ligger närmare den innevarande dagen så har inköpsreskontrans låsning ingen effekt utan låsningen av momsperioden åsidosätter det datumet. Låsningen av inköpsreskontran kan användas i det fallet att man vill att inköpsreskontrans låsning är nyare än hela systemets låsning av momsperiod.

Datumen för låsningen av momsperioden och inköpsreskontran kan ändras med knappen framför punkt 2 och 3. Med den går det att välja ett nytt datum för låsningen. Datumet för låsningen av momsperioden får inte flyttas från den ifrågavarande tidpunkten om ändringarna påverkar mervärdesskatten. När låsningen överförs på det här sättet, ogiltigförklarar systemet inte det befintliga momsverifikatet. Om mervärdesskatten bokförs på nytt för en månad som redan har en momsverifikation, kommer systemet endast att registrera det mervärdesskattebelopp som redan registrerats på avrundningskontot. Använd denna överföring av datum endast med försiktighet och var medveten om vad som görs. 

Genom att gå till länken "Kringgå låst moms" öppnas en vy med en rullgardinsmeny. I rullgardinsmenyn väljer du den månad du vill förbigå låsningen. Listan visar den öppna räkenskapsperiodens månader före periodens låsningsdatum. När låsningen förbigås för den valda månaden kommer den befintliga momsbokföringen för den månaden vid samma punkt i bakgrunden att automatiskt makuleras. Låsningen förbigår alltså den månad vars händelse du vill redigera och för vilken en momsberäkning redan är gjord. 

Om du till exempel vill redigera verifikationen för januari 2020, väljer du januari i listan. I det fallet att företaget har mer än en räkenskapsperiod öppen, kontrollera att valet definitivt görs för rätt år. 

Efter att låsningen förbigåtts, ser vyn ut så här (i detta fall har låsningen förbigåtts för januari 2020).

Månaden ifråga är nu öppen (endast med koderna för den person som förbigick låsningen) och nödvändiga poster/ändringar kan nu göras för månaden.

På samma sätt, om du nu tittar på låsningarna i vyn Hantera räkenskapsperioder, kommer du att se att momsen är låst för alla andra fram till slutet av februari, förutom för den som förbigick låsningen. Här kan du se för vilken månad låsningen förbigicks och av vem.

Ångra kringgående av momslåsning

När nödvändiga korrigeringar har gjorts i verifikationerna måste kringgåendet av låsningen avbrytas av den användare som ursprungligen kringgick den. Detta lyckas genom att på nytt klicka på länken kringgå låst moms i låsningar som finns på fliken hantering av redovisningsperioder. 

Detta öppnar vyn nedan. Där kan du trycka på knappen "Avbryt kringgående".

Knappen avbryt kringgå låst moms styr användaren till den ifrågavarande månadens momsberäkning och mervärdesskatten bör på nytt bokföras längst ner i beräkningen. Det här skapar en ny momsverifikation i bakgrunden för att ersätta den tidigare makulerade verifikationen. I detta fall gäller samma regler och principer för momsberäkningen och dess revidering som för den normala bokföringen av momsberäkningen. När du bokfört mervärdesskatten (och avrundningsskillnaden) genereras verifikationen igen normalt. Om du har gjort korrigeringar som påverkar momsens periodskattedeklaration, kan du återskapa periodskattedeklarationen i vyn för den ifrågavarande månadens frivilliga skatter

Det finns saldo kvar på momskontot

Momsberäkningen nollställer momsskulden och saldot på fordringskontot i slutet av månaden. Men om låsningsdatumet har flyttats manuellt kan det uppstå en situationen då saldot inte är på noll i slutet av månaden. I det här fallet rekommenderar vi att du förbigår låsningen av momsperioden för månaden ifråga och efter det makulerar den. Då kommer programmet att räkna om momsen för den ifrågavarande månaden. Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.