Netvisor-tjänster
Tilläggstjänster
Expansioner

I Netvisor Store kan du ändra ditt företags prissättning till paketprissättning eller ta i bruk expansioner eller tilläggstjänster. I fortsättningen görs alla tjänsteändringar i Netvisor Store. Tjänstesortimentet utvecklas och blir mångsidigare i framtiden.

När du håller muspekaren över Store-ikonen får du vara bland de första att se de nyaste tillagda tjänsterna.

Netvisor-tjänster

Från fliken kan du uppdatera ditt företags prissättning till en paketmodell. Det finns fyra olika paket att välja mellan, som utformats designade för att möta våra kunders affärsbehov. Paketpriserna är fortfarande bundna till företagets omsättningsklass. Offerträknaren låter dig jämföra paketpriserna.

Basic-paketet omfattar grundläggande bokföringsfunktioner samt transaktionsbaserad inköps- och försäljningsreskontra. Paketet är tillgängligt för företag med en omsättning på under 0,5 milj. euro. Om ditt företag har använt ett Baspaket och byter till ett annat paket mitt i månaden debiteras transaktioner som görs under Basic-paketets giltighetstid i enlighet med Basic-paketet. 

Core-paketet omfattar grundläggande bokföringsfunktioner samt inköps- och försäljningsreskontra. Core-paketet är rätt val då försäljnings- och inköpsfakturornas månatliga antal är regelbundet och grundfunktionaliteten är tillräcklig.

Professional-paketet kompletterar Cores egenskaper på ett bredare plan. Paketet innehåller egenskaper för programvarugränssnitt, budgetering, rapportering och prognostisering samt försäljnings- och inköpsorder.

Premium-paketet utökar tjänsten med egenskaper för lagerhantering och utvidgad produkthantering. Paketet kombinerar hela kedjan från lager till bokföring till en obruten helhet.

Netvisor Löner – Netvisors effektiva löneberäkning, som omfattar mångsidiga löneberäkningsegenskaper och automatiska anmälningar till Inkomstregistret. Löner-paketet omfattar också lättanvända mobilverktyg för löntagarens arbetstidsbokföring och behandling av resefakturor. Paketets helhetspris bildas av paketets grundavgift samt antalet löntagare. Rese- och kostnadsfakturornas pris baserar sig på antalet registratorer. Alla paket har kostnadsfritt ett obegränsat användarantal.

Du kan jämföra funktionerna närmare här och komma åt prislistan här.

Alla paket har kostnadsfritt ett obegränsat användarantal.

För att ändra prissättningen behöver du någon av följande användarbehörigheter: Användaradministratör (KH), Revisionsbyrås huvudanvändare (TPK) eller Företagets huvudanvändare.

Uppdateringen öppnar omedelbart nya saknade egenskaper och stänger egenskaper som inte ingår i paketet. Samtidigt ändras vissa prissättningsprinciper (exempelvis löner, transaktioner, debitering av ytterligare användare tas bort) och alla priser som avviker från prislistan tas bort.

Vid byte till paketprissättning tas Netvisor CRM ur bruk (Kund- och försäljningsstyrning samt Uppgifts- och projektstyrning) och CRM kan inte användas med paket. Om du vill fortsätta använda CRM kan tjänsten inte uppdateras till ett paket. Uppgradering till ett paket stänger CRM, som inte länge kan användas.

Ändringen till paketpris är permanent och det finns ingen möjlighet att annullera eller returnera åtgärden.

Du kan göra bytet genom att välja "Byt till detta paket", varefter du måste bekräfta bytet genom att acceptera våra avtalsvillkor. I samband med bytet erbjuder vi företaget samma tilläggstjänster som är i bruk.

Tilläggstjänster kan tas i bruk senare. Tilläggstjänster för våra fyra paket kan väljas under fliken Netvisor-tjänster

Tilläggstjänster

Löneberäkning och arbetstidsbokföring

Integrerad löneräkning för ekonomiförvaltning automatiserar bokföringen och anmälningarna till inkomstregistret. Tilläggstjänsten omfattar både mångsidiga löneberäkningsegenskaper och arbetstidsbokföring för löntagare. Löneberäkningen debiteras enligt antalet löntagare.

Rese- och kostnadsfakturor

Granskning, kopplingar till räkenskapsobjekt och kostnadsuppföljning sker effektivt. Tilläggstjänsten omfattar även mobila egenskaper för att göra rese- och kostnadsräkningar. Rese- och kostnadsräkningar debiteras månatligen enligt antalet användare som bokfört rese- eller kostnadsräkningar.

Netvisor Controller

Egenskaper för budgetering och rapportering, passar framför allt föreningar och idrottssällskap. För aktiebolag rekommenderar vi Financial Overview, som ingår i Professional-paketet.

Via menyn Administration av tjänster kan du granska ändringshistoriken för tjänster Med hjälp av denna funktion ser du vem som har tagit i bruk en tjänst och när det har skett, samt när tjänsten kommer att stängas.

Expansioner

Från fliken kan du ta i bruk följande expansioner: För att aktivera tjänsterna behöver du en av följande användarbehörigheter: Användaradministratör (KH), Revisionsbyrås huvudanvändare (TPK), Företagets huvudanvändare, Företagsanvändare-profil eller Alla behörigheter-profil.
På fliken Expansioner kan du se vilka tjänster som finns tillgängliga, hitta länkar till detaljerade tjänstebeskrivningar och ta i bruk tjänsten.

  1. Välj "Ta i bruk".
  2. Vid ibruktagningen ser du vilka data som överförs i tjänsten. Välj "Gå till ibruktagning av tjänsten".
  3. Godkänn användarvillkoren för den anslutna tjänsten. I det här skedet kräver vissa av tjänsterna som ska anslutas att användaren registrerar sig i en annan tjänst eller signerar ett avtal elektroniskt.
  4. När du har godkänt de behövliga användarvillkoren är tjänsten färdig att användas. Om tjänsten använder Netvisor-gränssnittet skapas i det här skedet dina egna gränssnitts-ID:n för tjänsten automatiskt.

Prissättningen av tjänster varierar beroende på tjänst.

OP Laskulaina

Med OP Laskulaina kan du snabbt och lätt använda de pengar du får in på försäljningsfakturor för betalning av inköpsfakturor och löner. Tjänsten fungerar med alla Netvisor-paket. 

Läs mer: OP Laskulaina

Duetto – påminnelse- och inkassotjänst

Påminnelse- och indrivningstjänster finns lätt tillgängliga direkt i Netvisor. Du kan använda tjänsten efter eget behov, utan bindande årskostnad. Tjänsten fungerar med alla prispaket. 

Läs mer: Duetto – påminnelse- och inkassotjänst

Eazybreak

Eazybreak är den enklaste vägen till anställningsförmåner. Med Eazybreak sköter du dina löntagares lunch-, motions-, kultur- och arbetsreseförmåner mobilt och sparar samtidigt tid och pengar. Netvisor-integrationen automatiserar förvaltningen av förmånens användare och avdrag för självrisk på lönespecifikationer.

Läs mer: Eazybreak

eShip

Smarttime eShip ger dig elektronisk uppkoppling till Unifaun-tjänsten och transportföretag. Du kan elektroniskt skicka leveransinformation såsom transportdokument till transportföretag och på motsvarande sätt samla paketkort och spårningsnummer på ett ställe, till vilket du har direkt åtkomst från Netvisor. Användningen kräver Professional- eller Premium-paket. 

Läs mer: eShip

Financial Overview 

Visma Financial Overview är ett lättanvänt verktyg för budgetering och rapportering. Programmets illustrativa grafer och tabeller erbjuder en tydlig översikt över ditt företags ekonomi och utveckling. Med budgeteringsverktyget gör du upp års- och månadsbudgetar, även enligt konto och kostnadsställe. Med hjälp av kommenteringsmöjligheten i Financial Overview kan du chatta med andra användare direkt i programmet.

Om FO införs eller tas ur bruk från och med den 1 maj 2019 kommer företagets prissättning att övergå till paketpris. FO kräver Professional- eller Premiumpaket och ingår i priset för dessa. 

Läs mer: Financial Overview 

Supermetrics

Supermetrics är ett finskt rapporteringsverktyg som har blivit allt populärare särskilt bland marknadsförare, och som gör det enkelt att kombinera och organisera data från olika källor, samt att skapa och automatisera anpassade rapporter.

Nu gör Supermetrics Netvisor-rapporteringen okomplicerad och enkel. Du kan överföra Netvisor-data exempelvis till Excel, Google Sheets eller Data Studio med bara några klick. Med ditt favoritverktyg kan du på några minuter sammanställa och analysera data samt bygga och automatisera rapporter åt dig själv och dina kunder.

Läs mer: Supermetrics

Finance.Rocks

Med tjänsten Finance.Rocks kontosätter du inköpsfakturor ännu smidigare. Syftet med tjänsten är att underlätta bokförarens arbete genom att kontosätta inköpsfakturor baserat på befintliga data. Ibruktagningen av tjänsten tar dig till sidan Finance.Rocks, där du måste godkänna avtalsvillkoren. Härefter kan du använda tjänsten. Om ibruktagningen avbryts återgår situationen till sitt ursprungliga tillstånd efter 30 minuter, varvid ibruktagningen måste upprepas.

När tjänsten tas i bruk hämtar Finance.Rocks gamla, redan kontosatta inköpsfakturor och använder dessa till hjälp för att kontosätta nya fakturor. Om användaren redigerar inköpsfakturor som kontosatts via Finance.Rocks måste ändringen göras på inköpsfakturaraderna för att programmet ska kunna iaktta dessa ändringar på de nya fakturorna.

Läs mer: Finance.Rocks

BiBook

Med hjälp av BiBook automatiserar du rapporteringen av ditt företags ekonomital. Du får ditt företags centrala finansrapporter och nyckeltal i realtid, så att du kan koncentrera dig på att analysera siffror i realtid i stället för att producera dem. BiBook utnyttjar Microsofts Power BI-applikation, som låter dig enkelt och utan ansträngning dela rapporter inte bara till BiBook utan också till Tableau och Qlik Det tar bara några minuter att ta i bruk BiBook via Netvisor Store.

BiBook fungerar med alla Netvisor-paketmodeller och kräver inte övergång till paketprissättning. Du kan logga in på adressen https://bibook.com/

Läs mer: BiBook

Bezala

Med appen Bezala kan du hantera verifikationer och reseräkningar samt spara dina löntagares nerver, din bokförares tid och ditt företags pengar. Låt Bezala avläsa uppgifter från kvitton, påminna om saknade kvitton samt göra anmälningar till inkomstregistret och granska bara uppgifterna själv. Bezala fungerar med alla Netvisor-paketmodeller. Bezalas webbplats hittar du på adressen https://bezala.com/

Läs mer: Bezala

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.