Ta i bruk tjänsten

Du kan skicka försäljningsfakturor via e-post när “Förmedling av försäljningsfakturor via e-post" är vald i Store > Expansioner > Elektroniska tjänstekanaler. Samma val kan göras i Företagsmeny > Elektroniska tjänstekanaler


Det kostar inget att ta tjänsten i bruk. För försäljningsfakturor som skickas via e-post debiteras en transaktionsavgift enligt prislistan. När tjänsten är aktiverad bör de transaktionstyper som ska kunna skickas via e-post väljas i försäljningens basuppgifter (Försäljning > Inställningar > Basinformation och inställningar > Försäljningens basuppgifter):Följebrevsmallar kan redigeras i Försäljning > Faktureringsinställningar > E-postmeddelandets följebrev:

  

  • Avsändarens e-postadress: I detta fält kan du ange företagets egen adress. Avsändarens e-postadress är alltid noreply@netvisor.fi och avsändarens namn är företagets namn. Om kunden svarar på meddelandet, kommer meddelandet till den adress som anges i detta fält.
  • Meddelandets följebrev: Denna text kommer att bli en del av meddelandet och kommer att visas i meddelandet direkt efter faktureringsuppgifterna. Texten, som börjar med orden bästa kund, ovanför följebrevet går inte att redigera.
  • Meddelandets följebrev på svenska: som ovan, om kundens faktureringsspråk är inställt på svenska på kundkortet. Observera att följebrevet själv bör skrivas på svenska.
  • Meddelandets följebrev på engelska: som ovan, om kundens faktureringsspråk är inställt på engelska på kundkortet. Observera att följebrevet själv bör skrivas på engelska.
  • Tips: Radbrytning kan läggas till meddelandets följebrev med hjälp av HTML-koden <br>

E-postadresser som ska läggas till i kunduppgifterna

Kundens e-postadress för fakturering definieras i fältet E-postadress för fakturor på fliken "Redigera basinformation" på kundkortet:

 

Om du vill skicka fakturan via e-post till flera olika mottagare måste de enskilda e-postadresserna skiljas åt med semikolon (;) i det ifrågavarande fältet. Den sista adressen efterföljs inte av ett semikolon.

I kundens uppgifter separeras adresser ifrån varandra med semikolon, men i sändningsprocessen och behandlingshistoriken visas semikolon som kommatecken.


Skicka fakturor

Att skicka försäljningsfakturor via e-post sker i enlighet med den normala processen för att skicka normala försäljningsfakturor. I sändningsprocessen blir kanalen för överföring av fakturor "Förmedling via e-post". 

Om du vill skicka fakturor både via standardöverföringskanalen och via e-post måste punkten "Material via e-post" kryssas för i sändningsprocessen. 

Fakturor skickade via e-post kommer att skickas i ankomstordningen antingen omedelbart eller med en liten fördröjning. Fakturor som skickas med e-post från Netvisor skickas som e-postbilaga i pdf-format. Bilagorna är inte krypterade. Material som skickats kan inte längre återkallas.


Bilagor


Bilagor till fakturor som skickas via e-post kan läggas direkt till försäljningsfakturan under Fakturans bilagor. Om bilagan ska läggas till alla fakturor som ska skickas kan fakturorna först exporteras till sändningsprocessen genom att välja "Skicka fakturor". I sändningsprocessen kan bilagan därefter läggas till i punkten "Lägg till bilaga". En bilaga som läggs till under sändningsprocessen skickas till alla fakturor i samma sändningsprocess.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.