Öppna inköpsfakturor

För att besöka vyn Öppna inköpsfakturor måste användaren ha åtminstone läsbehörighet till inköpsreskontrans grundläggande funktioner, vyer och listor. Dessa kan dock inte ändras. Dessutom måste huvudanvändaren i Löneberäkningens "Funktionsspecifika behörigheter" under "Löneberäkning" ha redigeringsbehörighet. 


Överst i inköpsreskontran finns en sammanställning av förfallna fakturor. Du kan expandera området genom att klicka på det (blå området). Vyn visar fakturor som förfallit under en månad (1), fakturor som förfaller nästa månad (2) och fakturor som förfaller inom en månad som separat är föremål för en kontantrabatt (3).

Listvyn kan uppdateras enligt sökfiltren.

Från knappen Visa kolumner väljer du de önskade kolumnalternativ du vill visa. Vyn kan ännu begränsas separat med användarens egna val. När valen är gjorda som önskat måste du ännu uppdatera dem med knappen Uppdatera val i vyn. Ändringen sparas för användaren i fråga i företaget i fråga. Om du äger rättigheterna till flera företag kan du själv anpassa vyn över öppna inköpsfakturor för respektive företag efter egen smak. 


Inköpsfakturor listas efter sökkriterier i mitten av vyn enligt status för inköpsfakturorna: Ny faktura, Sakgranskas, I godkännande, Godkänd. När en inköpsfaktura har betalats och en betalning har lagts till den antingen manuellt eller automatiskt från kontoutdraget, försvinner den från öppna inköpsfakturor-vyn och kan hämtas från Inköpsfakturalistan. Om betalningen av någon anledning misslyckas kommer detta att visas i den här vyn. Genom att klicka på felikonen ser du orsaken till felet. Exempelvis Fel i betalning: Betalning avvisad, vänligen skicka fakturan för betalning på nytt. Vid behov, kontrollera med banken varför fakturan förkastades. (NARR :: Agreement missing .) Indikerar att företaget saknar ett giltigt betalningsrörelseavtal.

Om fakturan har ett nollbelopp får du den att försvinna från vyn genom att redovisa en betalning med summan noll på fakturan.

Om en faktura har något att anmärka på visas detta i vyn.

Om fakturan har behandlats med hjälp av inköpsfakturaautomationen visas detta i vyn.

Därtill kan sökningen filtreras med hjälp av punkten Visa endast. För utländska fakturor hämtas landet på basis av leverantörens bankkonto; om en utländsk leverantör har ett finskt bankkonto i uppgifterna anses den aktuella fakturan vara en inhemsk faktura. 

 


Därtill kan fakturor filtreras efter önskat datum och fakturavyn kan grupperas enligt status. "Uppdatera val" sparar ändringarna. Listan kan också sparas i Excel.

Koppling av inköpsorder

Om företaget har aktiverat Inköpsorder-delen kan du i Öppna inköpsfakturor-vyn se om inköpsordern och inköpsfakturan har fördelats sinsemellan. Det här valet finns under knappen Visa kolumner. 

Status för radspecifik koppling: Hur många av inköpsfakturans rader har fördelats till inköpsorderrader.

Status för värde av koppling: Det skattefria värdet av hela fakturans skattefria värde av rader som fördelats till fakturan

Status för mottagning per rad: Hur många av raderna som fördelats till inköpsordern som har mottagits.

Status för mottagningens värde: De mottagna inköpsfakturornas procentuella värde av alla inköpsorderrader som fördelats till fakturan.

Masshantering av fakturor

I vyn kan du välja och ta flera inköpsfakturor för behandling. Vyn öppnar fakturorna, beroende på fakturan och användarens behörigheter kan fakturorna sakgranskas, godkännas, kontosättas eller betalas.

Betalning sker via knappen Exportera till betalning. Med knappen Exportera på nytt kan du exempelvis betala en faktura som ursprungligen fastnat i ett fel, om orsaken till felet har korrigerats. 

Från knappen Överför till Severa kan du smidigt överföra kostnads- eller återfaktureringsuppgifter för arbeten i Visma Severa. Läs mer på anvisningssidorna.

Med återfakturering kan du skapa en försäljningsfaktura av en inköpsfaktura. Läs mer på anvisningssidan.

Utför automatiseringsregler för fakturor

Om ditt företag använder automatisk hantering av inköpsfakturor kan du även köra automatisk hantering direkt för fakturor du väljer själv i vyn Öppna inköpsfakturor.

Inköp – Inköpsfakturor – Automatisk hantering

När automatisering är aktiverat visas knappen Kör automatiseringsregler för fakturor nedtill i vyn Öppna inköpsfakturor. Om inte automationen används visas inte denna funktion.

Du kan exempelvis välja alla nya fakturor (se bild ovan, punkt 1) och sedan köra automatiseringsregler för dessa (2).

 

 Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.