Ostoreskontran yläreunassa näkyy kooste erääntyneistä laskuista. Alueen saa laajennettua sitä (sinistä aluetta) klikkaamalla. Näkymä esittää kuukauden ajan menneisyyteen erääntyneet laskut (1), seuraavan kuukauden sisällä erääntyvät laskut (2) ja erikseen kassa-alennuksen piirissä olevat kuukauden sisällä erääntyvät laskut (3).

Listausnäkymä voidaan päivittää hakuehtojen mukaisesti.

Näytä sarakkeet -painikkeella (1) valitaan näkymään mukaan halutut sarakevalinnat. Näkymää voidaan rajata vielä erikseen käyttäjän omilla valinnoilla (2). Kun valinnat on saatu halutun laisiksi, täytyy ne vielä päivittää näkymän Päivitä valinnat -painikkeella (3). Ostolaskut on listattu hakuehtojen perusteella näkymän keskelle (4) ostolaskujen tilan mukaan: Uusi lasku, Asiatarkastuksessa, Hyväksynnässä, Hyväksytty. Kun ostolasku on maksettu ja sille on lisätty suoritus joko manuaalisesti tai automaattisesti tiliotteelta, katoaa se avointen ostolaskujen näkymästä ja on haettavissa Ostolaskuluettelosta.

Jos lasku on nollasummainen, tämä katoaa näkymästä kirjaamalla laskulle nollasummaisen maksun.

Laskuja voidaan lisäksi rajata halutulla päiväyksellä, ja laskunäkymää voidaan ryhmitellä eri tilojen perusteella. Päivitä valinnat tallentaa nämä muutokset. Listauksen voi myös tallentaa Exceliin.

Ostotilauskohdistukset

Mikäli yrityksessä on käytössä ostotilaus -osio, saadaan avoimet ostolaskut näkymään, onko ostotilaus ja ostolasku kohdistettu keskenään. Tämä valinta löytyy näytä sarakkeet -painikkeen alta. 

Kohdistuksen rivikohtainen tilanne: Kuinka monta ostolaskun riveistä on kohdistettu ostotilausriviin.

Kohdistuksen arvon tilanne: Laskuun kohdistettujen ostotilausrivien veroton arvo koko laskun verottomasta arvosta.

Vastaanoton rivikohtainen tilanne: Kuinka moni ostolaskulle kohdistetuista ostotilausriveistä on vastaanotettu.

Vastaanoton arvon tilanne: Vastaanotettujen ostotilausrivien arvo prosentteina kaikista laskuun kohdistetuista ostotilausriveistä.

Laskujen massakäsittely

Ostolaskuja voidaan valita näkymästä useampi kerralla ja ottaa nämä sitten käsittelyyn. Näkymä avaa laskut, josta riippuen laskun tilasta ja käyttäjän oikeuksista, voidaan laskut asiatarkistaa, hyväksyä, tiliöidä tai maksaa.

Maksaminen tapahtuu vie maksuun painikkeen kautta. Vie uudelleen maksuun napista voidaan esim. maksaa uudestaan alun perin virheeseen jäänyt lasku, mikäli virheen syy on korjattu. 

Siirrä Severaan -painikkeesta, voidaan siirtää Netvisoriin saapuneiden ostolaskujen kulu- tai jälleenlaskutustiedot kätevästi Visma Severaan töille. Tästä löytyy oma ohjesivu

Jälleenlaskutuksella voi ostolaskusta muodostaa myyntilaskun. 

Automaatiosääntöjen suorittaminen laskuille

Mikäli yrityksellä on käytössään Ostolaskujen automaattinen käsittely, niin automaattikäsittelyt voi ajaa myös itse valitsemilleen laskuille suoraan Avoimet ostolaskut -näkymässä.

Ostot - Ostolaskut - Automaattinen käsittely

Kun automaatio on käytössä, niin Avoimet ostolaskut -näkymän alaosaan tulee näkyviin Suorita automaatiosäännöt laskuille -nappi. Mikäli automaatio ei ole käytössä, niin tätä toimintoa ei näytetä.

Voit valita esim. kaikki uudet laskut (katso kuva yllä, kohta 1) ja sitten suorittaa näille automaatiosäännöt (2).

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.