SISÄLTÖ

Tilitykset -näkymällä voidaan muodostaa raportteja ja tilisiirtoja eri Tilityspisteiden tiedoista, kuten esimerkiksi ammattiliittojen jäsenmaksuista tai ulosotoista. Tilityksen muodostamisesta syntyy aina raportti tilityspisteelle annettujen asetusten ja hakuehtojen mukaisesti. Raporttia voidaan käyttää esimerkiksi selvityksenä ammattiliiton jäsenmaksujen perinnästä. 

Palkat > Palkanlaskenta > Tilitykset tai Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Palkanlaskennan velvoitteet > Tilitykset

Tilitykset-näkymä on jaettu kahdelle eri välilehdelle. Ensimmäisellä välilehdellä näkyy Maksettavat tilitykset (1) ja toisella välilehdellä Raportoitavat tilitykset (2).

Maksettavat tilitykset

Tilitykset -sivulla muodostetaan tilisiirrot ay-jäsenmaksuista, ulosotoista tai vakuutuksista. Sivulla näytetään tilityspisteet, joiden asetuksissa on valittu "Maksetaan". Tilitykset -sivulla on myös massatoiminnot, joilla tilitysten muodostaminen ja maksaminen on nopeaa. Alla kuva ulosmittauksen tilityspisteen asetuksista, jossa tämä valinta on tehtynä.

Tilityksen tilat

 • Maksamaton = Tilitys on muodostettu, mutta ei vielä maksettu
 • Maksatuksessa = Tilitys on muodostettu ja siirretty "Maksa palkkoja" -sivulle odottamaan maksatusta
 • Maksettu = Tilitys on siirretty maksuun pankkiin "Maksa palkkoja" -sivulta
 • Merkitty maksetuksi = Tilitystä ei ole maksettu, vaan merkitty maksetuksi
 • Käsittelyssä = Tilitys on siirretty maksuun pankkiin ja on parhaillaan käsittelyssä
 • Virheellinen = Tilityksen maksussa on tapahtunut virhe, tarkista pankkiliikennenäkymä

Raportoitavat tilitykset

Näkymässä näytetään oletusrajauksena edellinen kalenterikuukausi. Tapahtumat ovat listalla aikajärjestyksessä tilityspisteittäin, uusin tilitys ylimpänä. Näkymää on mahdollista laajentaa "Näytä tilitykset jälkeen" -toiminnolla (katso kuva alla, kohta 1). Tehty aikarajaus pysyy oletuksena koko kirjautumisen ajan. Lisäksi näkymällä voidaan piilottaa henkilöerittely valitsemalla toiminnon "Piilota tilitysrivit" aktiiviseksi (Kohta 2), jolla saa listausta tarvittaessa tiivistettyä. 

HUOM! Mikäli tilitys on raportoitu, sitä ei voi enää poistaa.

Uuden tilityksen muodostaminen

Tilitykset muodostetaan maksupäivämäärän mukaan. Eli voit hakea samalle kuukaudelle useamman tilityksen, jos palkkalaskelmilla on eri palkanmaksupäivämäärät. Huomioithan, että samalta aikajaksolta voidaan tehdä vain yksi tilitys.

1. Uusi tilitys

Tilitykset muodostetaan aina tilityspisteittäin, "Uusi tilitys" -linkistä (katso kuva alla, kohta 1).


HUOM! Mikäli tilitys on raportoitu, sitä ei voi enää poistaa.

2. Valitse tilityksen aikajakso

Määritellään tilityksen ajankohta joko kuukausittain valitsemalla "Tilityksen aloitus" ja "Tilityksen lopetus" (1)

Tai päivämäärä väliltä, klikkaamalla valinta "Hae tilitys päivämäärävälillä" -ruutu aktiiviseksi (2). Mikäli tilitys haetaan palkanmaksupäivältä 15.10. ja seuraava palkanmaksupäivä olisi 31.10., tällöin tilitys haetaan päivämääräväliltä 1.10.-15.10., jotta seuraavan palkanmaksun tilitys voidaan tehdä päivämääräväliltä 16.10.-31.10. Mikäli palkanmaksupäivän 15.10. tilitys tehdään koko kuulta (1.-31.10.) ei kuukauden toisen palkanmaksupäivän tilitystä voida muodostaa.

3. Tarkista pankkitilinumero ja viitenumero 

Tarkistetaan "pankkitilinumero", sekä "viitenumero". Esimerkiksi ammattiliiton jäsenmaksujen kuukausittain vaihtuva yrityskohtainen viitenumero voidaan tallentaa tässä vaiheessa (3).

4. Hae tilitysrivit palkanlaskennasta

Haetaan tilitysrivit palkanlaskennasta palkkalaskelman tiedoista, jossa tilityksen summa on näkyvissä (4).

5. Tilitysrivit

Tilitystiedot näytetään Tilitysrivit -otsikon alla. (5)


6. Tallenna tai maksa tilitys

a) Tallenna tilitys: Tilitys tallentuu muodostetuksi Tilitykset -sivulle. Tämä ei siirrä tilitystä maksuun (7)

b) Siirrä maksatukseen: Tilitys siirtyy "Maksa palkkoja" -sivulle odottamaan pankkiin siirtoa. (6)

c) Merkitse maksetuksi: Mikäli tilitys on maksettu jotain muuta kautta, voi muodostetun tilityksen merkitä maksetuksi (6)

Massatoiminnot

Tilitykset -sivun näkymä on uudistunut 2.2.2023, josta ohessa Communityn ohjeistus: Massatoiminnot palkanlaskennan tilitysten muodostamiseen ja maksamiseen

Massatoiminnolla voit valita useamman eri tilityksen ja muodostaa useamman tilityksen kerralla. Valitse ensin haluamasi tilityspisteet (1) ja klikkaa sen jälkeen "Avaa tilityksen muodostus" -painiketta (2).

Muodosta uusi tilitys -ikkunassa valitaan aikajakso, miltä tilitykset halutaan muodostaa (1) ja sen jälkeen klikkaa "Muodosta tilitykset" -painiketta (2).

Muodostuksen jälkeen tilitykset ilmestyvät Maksettavat tilitykset -välilehdellä kunkin tilityspisteen alle tilassa "Maksamaton".

Kuhunkin tilitykseen sisältyvien palkansaajien listan saa näkyviin tilitysrivikohtaisesti klikkaamalla "Näytä palkansaajat" -linkkiä (1). Jos palkansaajia on tilityksessä vain yksi, näkyy hänen nimi suoraan tilitysrivillä.

Massatoiminnot koskevat aina kaikkia kyseisen tilityspisteen alla olevia tilitysrivejä. Mikäli on tarve esimerkiksi siirtää maksatukseen vain toinen rivi saman tilityspisteen alta, se onnistuu, kun avaa tilityksen klikkaamalla aikajaksoa. Tilityksen alareunasta löytyvät kaikki samat toimintopainikkeet kuin massatoiminnoissakin.

Muodostetun tilityksen poistaminen

Muodostetun tilityksen voi poistaa valitsemalla tilityspiste/jakso.

Ja valitse alhaalta punainen painike "Poista tilitys".


Maksuaineiston muodostaminen

Mikäli tilitys on vain muodostettu, eikä siirretty maksatusnäkymään (Maksa palkkoja -sivulle), voi myös Tilitykset -sivulta muodostaa tilisiirron. Tilitys näkyy tällöin tilassa "Maksamaton".

Tilisiirron saa muodostettua yksittäin tai massana Tilitykset -sivulla maksatusta varten klikkaamalla tallennetun tilityksen kohdalla ruutua (1) ja valitsemalla alhaalta "Siirrä maksatukseen" (2). Mikäli et halua muodostaa tilisiirtoa, voi merkitä tilityksen maksetuksi (2).Ohjelma vahvistaa vielä tilisiirron muodostamisen: "Haluatko varmasti siirtää valitut tilitykset maksatukseen?".

Valitsemalla "Siirrä maksatukseen" ohjelma muodostaa maksuaineiston "Maksa palkkoja" -sivulle (1). Tilityksen tila on tällöin "Maksatuksessa".


Palkat > Palkanlaskenta > Maksa palkkoja

Muodostetut tilisiirrot näkyvät Maksa palkkoja -sivulla kohdassa "Tilitykset" (2).

Maksuaineiston siirtäminen pankkiin maksuun

 1. Valitaan maksettava tilitys valitsemalla valintaruutu aktiiviseksi (katso kuva alla, kohta 1)
 2. Valitaan pankkitili, jolta haluat maksun suorittaa. (2)
 3. Klikataan toiminnosta "Jatka vahvistusnäkymään". (3)
 4. Tarkistetaan tiedot ja klikkaamalla toimintoa "Lähetä maksuun", tilitettävä erä lähtee maksuun (4)
 5.  Saat onnistuneesta lähetyksestä ilmoituksen "Aineisto lähetetty pankkiin". Voit palata takaisin maksatusnäkymään tai Pankki- ja laskuliikenteen seurantanäkymään.

Kun maksutapahtuman sisältämä tiliote saapuu Netvisoriin, luodaan tilityksestä automaattisesti tositteen kirjanpitoon.

Merkitse maksetuksi

Tilityksen käsittelyssä on nyt myös mahdollista merkitä muodostettu tilitys maksetuksi manuaalisesti "Merkitse maksetuksi" -toiminnolla silloin kun tilityksen maksatus ei tapahdu Netvisorissa. Toimintoa ei ole mahdollista kumota, eli tilitystä ei voi merkitä uudelleen maksamattomaksi, jos se on kerran jo merkitty maksetuksi.

Tilityksen voi merkitä heti maksetuksi, kun tilitystä ollaan muodostamassa valitsemalla "Siirrä maksatukseen" - painikkeen vierestä pudotusvalikkoa ja valitsemalla "Merkitse maksetuksi".

Tilityksen voi myös ensiksi tallentaa, sen jälkeen valita (1) ja merkitä maksetuksi (2).

Tilityksen raportointi

Jokaisesta tilityksestä muodostuu erillinen raportti ja raportilla näytettäviä kenttiä voidaan muokata. Näin saadaan esimerkiksi ay-liitoille toimitettava selvitys perityistä ammattiliiton jäsenmaksuista. Tietojen sähköinen ilmoittaminen suoraan Netvisorista ei ole mahdollista. Tilitys voidaan raportoida tilityksen kohdalla olevasta "Raportoimaton" -toiminnosta (katso kuva alla, kohta 1).

Avautuvalta raportilta nähdään kaikki tilityksen tiedot. "Valitse kentät" -toiminnosta avautuvasta valikosta voidaan valita raportilla näytettävät kentät (katso kuva alla, kohta 1).

Valintojen jälkeen klikataan "Päivitä näkymä" -painiketta (2).

Raportti voidaan tulostaa Tulostin-kuvakkeesta (3). "Kuittaa tilitys raportoiduksi" -toiminto lukitsee raportin, minkä jälkeen sitä ei voida enää poistaa eikä muodostaa uudelleen (4).

Usein kysytyt kysymykset 

Miksi Maksa-linkkiä ei tule näkyviin tilitysriville?

Jos tilityspisteen asetuksissa ei ole sallittu tilisiirron muodostamista, niin "Maksa"-linkin tilalla näkyy "Vain raportointi" -teksti. 

Tilityspisteen asetuksia voidaan muokata Hallitse tilityspisteitä -toiminnossa.

 1. Tilitykset -näkymältä klikataan toimintoa "Siirry tilityspisteiden asetuksiin". Avautuvalta näkymältä klikataan kyseisen tilityspisteen riviltä Muokkaa-kuvaketta. (katso kuva alla, kohta 1).
 2. Valitaan valintaruutu "Maksetaan" aktiiviseksi (2) ja lisätään IBAN-muotoinen pankkitilinumero sekä viitenumero. Tallenna.

Miksi tilitystä ei muodostu, vaikka ay-jäsenmaksu on vähennetty palkkalaskelmalla?

Varmista, että palkkalaskelmalla käytetty palkkalaji (katso kuva alla, kohta 1) on sama kuin Tilityspisteen asetuksissa, kohdassa "Yrityksen tilitettävän osuuden peruste" oleva palkkalaji (2). Tarvittaessa, muokkaa Tilityspisteen asetuksia.

 

Varmista, että palkansaaja, jolta ay-jäsenmaksua on peritty, on liitettynä tilityspisteelle (katso kuva alla).

Varmista, ettei kyseiselle palkansaajalle ole jo muodostettu tilitystä kyseiselle ajanjaksolle.Jos esimerkiksi kesäkuun ay-tilitys on jo muodostettu ja palkansaajalle muodostetaan lisälaskelma, ei tilitystä voi muodostaa uudelleen kesäkuulta samalle palkansaajalle.Tällöin lisälaskelman ay-jäsenmaksu tulee tilittää käsin tilisiirrolla. Lue tarkempi ohjeistus tilisiirron muodostamisesta.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.