Varastoasetuksiin pääset seuraavasti: Tuotteet > Varasto > Varaston asetukset.

Oletuseräkäsittely uusille tuotteille

Tämä asetus vaikuttaa siihen, mikä eräkäsittely tuotteelle muodostuu uuden tuotteen luonnin yhteydessä. Tarvittaessa eräkäsittelyä pääsee kuitenkin vaihtamaan tuotekortilta käsin. Lisää eräkäsittelystä on kerrottu täällä.

Päivitä laskuriville hankintahinta myös ei-varastoitavalla koostetuotteella:

Hankintahinta päivitetään varastotapahtumilta laskuriville jos kyseessä on varastoitava tuote tai jos tuote on ei-varastoitava koostetuote ja sillä on vain varastoitavia tuotteita alituotteena. Ilman valintaa päivitys tehdään vain jos kyseessä on varastoitava tuote.

Linkitä varastotapahtumat automaattisesti uuden myyntitilauksen luonnissa:

Linkittää varastotapahtumat hankintaan automaattisesti uuden myyntitilauksen luonnin yhteydessä. Ilman valintaa  varastotapahtumia ei automaattisesti linkitetä uuden myyntitilauksen luonnin yhteydessä, vaan linkitys tapahtuu kun tilaus asetetaan toimitetuksi/laskutetaan. Tätä voi käyttää esimerkiksi tilanteissa, joissa tilaus ei välttämättä realisoidu koskaan.

Aseta varastotapahtumat käsitellyiksi myyntitilauksen toimituksen yhteydessä:

Asettaa varastotapahtumat käsitellyiksi myyntitilauksen toimituksen yhteydessä, eli tilausten toimitetuksi merkitseminen vähentää varastoa. Mikäli valintaa ei ole tehty, varastotapahtumat kuitataan käsitellyiksi laskutuksen yhteydessä.

Esimerkkitapaukset:

Tässä tapauksessa varaston saldoa vähentävä tapahtuma (esim. myynti) linkitetään varastoa lisäävään tapahtumaan (esim. hankinta) uuden myyntitilauksen luonnin yhteydessä ja tuotteet vähenevät varastosta myyntitilauksen toimituksen yhteydessä.

Tässä tapauksessa linkitykset tapahtuvat myyntitilauksen toimituksen yhteydessä, eli samalla kun tuotteet vähenevät varastosta.

Tässä tapauksessa linkitykset tapahtuvat heti uuden myyntitilauksen luonnin yhteydessä. Tuotteet vähenevät varastosta laskutuksen yhteydessä.

Mikäli mitään kohtaa ei ole asetettu päälle, tapahtuu linkitys ja varastosta väheneminen laskutuksen yhteydessä.

Linkitä automaattisesti vain käsiteltyihin hankintatyypin tapahtumiin:

 Automatiikan voi rajata käsittelemään vain käsiteltyjä varastotapahtumia, jolloin avoimiin tapahtumiin ei linkityksiä muodostu edelleenkään missään tilanteessa. Varastotapahtuman tuotteella täytyy olla automaattinen eräkäsittely (esim. FIFO) asetettuna.

Linkitä linkittämättömiä tapahtumia automaattisesti hankintatyypin tapahtumaan kun se luodaan tai sitä muutetaan:

Linkitystyökalulla voi edelleen linkittää manuaalisesti myös avoimiin tapahtumiin (esim. toimittamaton ostotilaus).


Varaston arvostusmenetelmä:

Näyttää mikä varastonarvostusmenetelmä yritysessä on valittuna. 

Juokseva keskihintalaskenta:

  • Juokseva keskiarvo on varaston arvostusmenetelmä, joka saadaan summaamalla viimeisin ja sitä edeltävä osto yhteen, jonka jälkeen ostojen yhteisarvo jaetaan tuotteiden yhteiskappalemäärän kanssa.
  • Kustannukset muodostuvat laskennallisesti yksiköiden juoksevan keskiarvon perusteella.
  • Tämä yksikköhinta päivitetään kaikille varastossa oleville tuotteille yksikköhinnaksi, ja tämä laskenta toistetaan aina uuden ostoerän saapuessa varastoon.

Painotettu keskihintalaskenta:

  • Painotettu keskiarvo on Netvisorissa varaston arvostusmenetelmä, joka saadaan summaamalla varasto yhteen koko ostohistorian osalta, jonka jälkeen tämä luku jaetaan ostojen määrän kanssa koko varastohistorian osalta.
  • Kustannukset muodostuvat laskennallisesti yksiköiden painotetun keskiarvon perusteella.
  • Suosittelemme käyttämään mieluummin FIFO - laskentaa tai Juoksevaa keskihintalaskentaa.

FIFO-laskenta:

  • Ensimmäiseksi ostettujen yksiköiden kustannukset kohdentuvat viimeksi myytyihin yksiköihin.
  • Menetelmässä oletetaan ensimmäiseksi varastoon saapuneiden ainesten ja tarvikkeiden tulevan käytetyiksi ensimmäisinä.
  • Liikekirjanpitoon voimakkaasti vaikuttavan elinkeinotuloverolain perusteella inventaariarvo on laskettava FIFO-menetelmän mukaan.

Käsittelykorin oletusvarastotapahtumatyypit:

Valittu tyyppi asetettaan oletukseksi kun ko. toimintoa suoritetaan käsittelykorissa (tuotelistauksessa). Tarvittaessa uusia varastotapahtumatyyppejä on mahdollista luoda Tuotteet > Varastotapahtumatyypit kautta.

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.