SISÄLTÖ

Kun yritykseen luodaan uusi lomalaskentatapa, ohjelma luo automaattisesti lomalaskennassa tarvittavat palkkalajit. Jokaiselle lomalaskentatavalle on olemassa omat Lomapalkka- ja Lomaraha palkkalajinsa, joita käytetään palkkalaskelmalla niiden maksamisessa.

Kaikkiin Lomapalkan- ja Lomarahan palkkalajeille tulee lisätä kirjanpidon tiliöinnit ja Tulorekisterin vaatiman tulolajin.

Lomapalkkajaksotus kirjataan Lomien hallinnan näkymällä kirjanpitoon kuluksi ja taseeseen lomapalkkavelaksi. Lomia maksettaessa puretaan kirjanpitoon muodostunutta lomapalkkavelkaa. Tällä saadaan kirjanpidon lomapalkkajaksotuksen kulut ohjattua oikeille laskentakohteille loman ansaintakuukauden palkkalaskelman Jakokäyrän perusteella. Tällöin maksamishetken laskentakohteet eivät vaikuta kulukirjauksiin. Lue lisää lomapalkan käsittelystä kirjanpidossa.

Lomalaskentatapojen palkkalajit yrityskohtaisissa palkkalajeissa

Yrityskohtaiset palkkalajit löytyvät valikosta: 

Palkat > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lomalaskentatapojen palkkalajit -välilehti

Yritykselle lisättyjen lomalaskentatapojen palkkalajit näytetään omalla välilehdellään. Lomalaskentatapa, johon palkkalaji kuuluu, näkyy viereisessä Lomalaskentatapa-sarakkeessa. Laskentatavan nimestä pääset porautumaan kyseiselle lomalaskentatavalle.

Palkkamallien hallinnassa kaavat näytetään Palkkalajien kaavat -välilehdellä otsikon "Lomat ja poissaolot" alla. 

Tiliöintien ja tulolajin lisääminen palkkalajeille

Lomalaskennassa käytettävien palkkalajien asetuksia pääsee muokkaamaan klikkaamalla palkkalajin nimestä kohdassa:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit

Lomalaskentatavan palkkalajeilla on muokattavissa alla olevat tiedot:

  • Palkkalajin numero
  • Nimi (suomeksi, englanniksi, ruotsiksi)
  • Ryhmä
  • Palkkalistan ryhmä
  • Lähde
  • Yksikkö
  • Tulolaji
  • Valinta näytetäänkö palkkalaji raporteilla vai ei
  • Kirjanpidon tiliöinnit
  • Laskentakohteen lähde

Palkkalaskelman muotoilu

Lomalaskentatapojen palkkalajit ovat oletuksena näkyvissä palkkalaskelmalla. Lomalaskentatapojen käyttöönoton yhteydessä palkkalaskelmalla näkyy Lomapalkkaan ja Lomajaksotukseen liittyvien palkkalajien tiedot myös palkansaajalle.

Mikäli ylimääräisiä rivejä halutaan piilottaa palkkalaskelmalta, palkkalaskelman ulkoasua ja näytettäviä palkkalajeja pääsee muokkaamaan Palkkamallien hallinnassa: 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta. Valitse haluttu palkkamalli ja siirry Muotoilu-välilehdelle.

Näkymällä määritellään mitkä palkkalajirivit näytetään palkkalaskelmalla ja miten muotoiltuna (lihavoituna, isoilla kirjaimilla tai kehystettynä). Mikäli valinta otetaan pois Näkyvissä-kentästä palkkalajia ei näy palkkalaskelmalla. Kaikki palkansaajan palkkalaskelmalla käytössä olevat palkkalajit näkyvät piilotuksen jälkeen palkkalaskelman Palkanlaskijan näkymä -välilehdellä.

 

Käyttöoikeudet

Yrityskohtaiset palkkalajit -näkymään tarvitaan Palkanlaskennan Toimintakohtaisista oikeuksista luku- tai muokkausoikeus kohtaan Hallinta > Palkkamallit, -lajit ja lomalaskentatavat, tämän lisäksi tarvitaan Palkanlaskija-rooli.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.