Lomalaskentatapojen pakkalajit yrityskohtaisissa palkkalajeissa
Tiliöintien ja tas-veroilmoituksen ohjauksen lisääminen palkkalajeille
Palkkalaskelman ulkoasun muotoilu
Käyttöoikeudet


Kun yritykseen luodaan uusi lomalaskentatapa, luodaan samalla tarvittavat palkkalajit Yrityskohtaisiin palkkalajeihin. Jokaiselle lomalaskentatavalle on olemassa omat Lomapalkka- ja Lomaraha-palkkalajinsa, joita käytetään palkkalaskelmalla lomien maksamiseen.

Muista lisätä kaikille Lomapalkka- ja Lomaraha -palkkalajeille kirjanpidon tiliöinnit ja kohdistaa palkkalajit tulolajeille.

Uudistetun lomalaskennan myötä lomapalkkajaksotus kirjataan Kuukausittaisissa velvoitteissa kirjanpitoon kuluksi ja taseeseen lomapalkkavelaksi. Lomia maksettaessa puretaan kirjanpitoon muodostettua lomapalkkavelkaa. Tällä muutoksella saadaan kirjanpidon lomapalkkajaksotuksen kulut ohjattua oikeille laskentakohteille loman ansaintakuukauden palkkalaskelman Jakokäyrän perusteella eivätkä maksamishetken laskentakohteet vaikuta kulukirjauksiin. Lue lisää lomapalkan käsittelystä kirjanpidossa.

 

Lomalaskentatapojen palkkalajit yrityskohtaisissa palkkalajeissa

Yrityskohtaiset palkkalajit löytyvät valikosta: 

Palkat > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lomalaskentatapojen palkkalajit -välilehti

Yritykselle lisättyjen lomalaskentatapojen tuomat palkkalajit näytetään siis omalla välilehdellään. Lomalaskentatapa, johon palkkalaji kuuluu, näkyy viereisessä Lomalaskentatapa-sarakkeessa. Laskentatavan nimestä pääset porautumaan kyseiselle lomalaskentatavalle.

Palkkamalleilla samat kaavat näytetään Palkkalajien kaavat -näkymässä otsakkeen "Lomat ja poissaolot" alla. 

 

Tiliöintien ja tulolajin lisääminen palkkalajeille

Muokkaus tapahtuu klikkaamalla palkkalajin nimestä kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit.

Lomalaskentatavan palkkalajeilla on muokattavissa seuraavat kentät:

  • Palkkalajin numero
  • Nimi (suomeksi, englanniksi, ruotsiksi)
  • Ryhmä
  • Palkkalistan ryhmä
  • Lähde
  • Yksikkö
  • Tulolaji
  • Valinta näytetäänkö palkkalaji raporteilla vai ei
  • Kirjanpidon tiliöinnit
  • Laskentakohteen lähde

 

 

Palkkalaskelman ulkoasun muotoilu

Lomalaskentatapojen palkkalajit kopioituvat palkkamalleille niitä lisättäessä. Oletuksena uudet palkkalajit ovat näkyvissä palkkalaskelmalle. Lomalaskentatapojen käyttöönoton yhteydessä palkkalaskelmalla näkyy Lomapalkkaan ja Lomajaksotukseen liittyvien palkkalajien tiedot myös palkansaajalle.

Saat piilotettua ylimääräiset rivit Palkkamallien hallinnassa: 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta. Klikkaa palkkamallirivin nimestä ja siirry Muotoilut-välilehdelle.

Tässä näkymässä voit määritellä mitkä rivit palkkalaskelmalla näytetään ja miten muotoiltuna (lihavoituna, isoilla kirjaimilla tai kehystettynä). Ottamalla valintatäpän pois Näkyvissä-kentästä saat palkkalajin piilotettua laskelmalta. Kaikki palkkalajit ovat piilotuksen jälkeen näkyvissä Palkanlaskijan näkymä -välilehdellä.

 

Käyttöoikeudet

Yrityskohtaiset palkkalajit -näkymään tarvitaan Palkanlaskennan Toimintakohtaisista oikeuksista luku- tai muokkausoikeus kohtaan Hallinta > Palkkamallit, -lajit ja lomalaskentatavat. Lisäksi tarvitaan Palkanlaskija-rooli.

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.