Uuden tositteen voi luoda Netvisorissa nopeasti kahdesta eri paikasta. Taloushallinnon alla on suoraan kohta "Uusi tosite" tai vaihtoehtoisesti oikeassa yläkulmassa on "Luo uusi", joka avaa alasvetovalikosta, josta löytyy "Tosite".

Jotta voi luoda uusia tositteita tarvitaan käyttöoikeuksista muokkausoikeus kirjanpidon perustoimintoihin. Tämä on valmiina kaikki oikeudet profiilissa. 

SISÄLTÖ

Tositteen tiedot ja toiminnot

Tositenumero
Tositelajikohtaisesti juokseva numero, eli seuraava vapaa tositenumero.

Tositelaji
Valitse haluamasi tositelaji. Tositelajeja hallitaan kirjanpidon perustietojen kautta.

Konsernin kohdeyritys

Valinta näkyy, jos yrityksessä on konsernikäsittelypalvelu päällä. Tämän voi ottaa käyttöön Netvisor Storesta. Konsernien välisissä kirjauksissa voidaan valita tositteella konsernin kohdeyritys. Valinta aktivoi toiminnon, jolla tositerivejä voidaan merkitä konsernitapahtumiksi. Merkityt rivit näytetään konsernitapahtumien eliminointinäkymässä aktiiviisen yrityksen ja valitun kohdeyrityksen välisinä tapahtumina.

Rivien merkitseminen konsernitapahtumiksi.

Päiväys
Järjestelmä ehdottaa viimeisimmän tositteen päivämäärä. Tositteen päiväys vaihdetaan halutulle kirjauspäivälle ennen tositteen tallentamista.

ALV-peruste
Valitse alv-peruste ennen tositteen riviosan syöttämistä, muutoin ALV:n laskennassa voi tapahtua virheitä!

Osto- ja myyntireskontrasta automaattisesti muodostettavat tositteet noudattavat alv:n nettokirjaustapaa. 

Uuden tositteen käsinsyötössä voidaan valita alv-käsittelytavaksi joko brutto tai netto. Tällöin järjestelmä laskee valitun ALV-kannan mukaisen veron määrän valittua syöttötapaa noudattaen. Tositteella syötetään siis brutto- tai nettosummat, sekä vastatilin kirjaus kokonaissummana. Järjestelmä laskee ALV:n määrää reaaliajassa. Kun tosite tallennetaan tallenna uusi tosite -painikkeella, järjestelmä laskee ALV:n määrän, muuttaa bruttosummana syötetyt luvut nettokirjaukseksi, sekä kirjaa ALV-summan ALV-saamisiin- tai -velkatilille.

Huomioithan, että vaikka syöttäisit tositteen alkujaan bruttona, on se muokkauksessa oletuksena aina nettotilassa! Mikäli vaihdat bruttokäsittelyyn muokkaustilassa, niin tarkistathan, että luvut käyttäytyvät halutusti.

Esimerkki: Olen kirjannut luottokorttitapahtumia selvittelytilille (ALV 0%) odottamaan kuittien saapumista. Kun kuitit saapuvat, aloitan tapahtumien käsittelyn siten, että muutan alv-perusteen brutoksi, pidetään jo annetut summat ennallaan vaihdon yhteydessä, sillä luvuthan olivat jo oikein. Haluan vain laskea ALV:n, joka niissä on määrittelemättä. 
 

Tositerivit

Voit liikkua tositesyötössä sarkainerotin-napilla (Tab), enterillä tai hiirellä. Vältä käyttämästä selaimen back-toimintoa, sillä https-yhteydessä sivuhistoria ei säily tallennettuna lomakkeilla!

Tilin valinta
Tili-kenttään voidaan syöttää suoraan tilinumero tai -nimi. Suurennuslasia käyttämällä saadaan näkyviin yrityksen tällä ja viime tilikaudella käytetyt tilit. Mikäli haluttu tili ei ole listalla, saa sen haettua tilinumerolla tai -nimellä. Uudella yrityksellä tilin nimen valinta on tyhjä. Tilit näkyvät valintalistassa sitä mukaa kuin niitä on käytetty.

Summa
Summasarakkeessa kredit vienti merkitään merkillä "-".  Jos on valittu bruttosyöttö, alv-kuorinta tehdään saman tien. Alkuperäisen summan näkee, kun klikkaa summasaraketta. Seuraavalle riville järjestelmä ehdottaa aina kirjaamatta olevaa summaa. Tositesyöttö kannattaa aloittaa verollisista tapahtumista, tällöin vastakirjauksen summa on aina automaattisesti valmiina.
Alv-vientien summat näytetään näytön alareunassa, alv-kuorinta tapahtuu järjestelmän toimesta tositteen tallentamisen jälkeen.

ALV-laskenta

Uutta tositetta syötettäessä automaattisen alv-laskennan saa pois päältä kytkemällä laskennan asentoon "Off". Tällöin käyttäjä voi itse syöttää haluamansa alv-rivit ja summat ilman että järjestelmä yrittää korjata niitä. Myöskään vastakirjausehdotusta ei tällöin tehdä.

Kun tallennettua tositetta aletaan muokkaamaan, niin automaattinen alv-laskenta on oletuksena pois päältä, jotta esim. edellä mainitulla tavalla syötetyt tositteet eivät muokkaudu ilman käyttäjän hyväksyntää. Tositetta muokatessa laskennan voi halutessaan kytkeä päälle valitsemalla "On".

Uusien rivien lisääminen
Tositteelle voidaan lisätä enemmän rivejä kuin mitä lomakkeella oletuksena näkyy. Rivejä voidaan lisätä erikseen "Lisää rivi" -painikkeella tai vain syöttämällä tietoja tositeriveille, jolloin viimeiselle riville mentäessä lisätään uusi rivi automaattisesti. Mikäli tositteelle jää tyhjiä rivejä, ne poistetaan tallennuksen yhteydessä.

Käsittelyhistoria

Käsittelyhistoria on samassa sivupalkissa liitteiden kanssa. Tositteen tapahtumat ja annetut kommentit näkyvät aikajärjestyksessä. Kommenttikentän maksimimerkkimäärä on 255 merkkiä.

Debet / Kredit -valinta

Kun tosite on tallennettu, on tositteen selailunäkymässä mahdollista tarkastella tositetta myös debet / kredit -muodossa yhden summakentän sijaan. Vaihtaminen onnistuu helposti summa-sarakkeen otsikkoa klikkaamalla ja vaihtoehtoisesti debet tai kredit -sarakkeen otsikkoa klikkaamalla, jos halutaan palata takaisin yhden sarakkeen näkymään.

Liitteiden lisääminen 

Liitteiden lisääminen onnistuu sivun oikeassa reunassa olevasta sivupalkista. Liitteen voi lisätä "Lisää liitteitä" -painikkeella tai raahaamalla halutut liitteet tietokoneelta sivupalkin liiteosion päälle. Liiteosion saa sisennettyä ja laajennettua nuolipainikkeesta. Tositteelle lisättävän liitteen maksimikoko on 20MT. Liiteen lisääminen vaatii KP-roolin.

Selitettä voi halutessaan muokata, selitteeksi tuodaan oletuksena liitteen nimi.

Tositerivien hakeminen

Tositteen yläreunasta löytyy hakukenttä, jossa voidaan hakea haluttuja tositerivejä hakusanojen avulla. Tämän tarkoituksena on helpottaa rivien etsimistä tositteilta, jossa vientien määrät ovat suuria.


Tositerivien sivutus

Jos tositteella on paljon tapahtumia, rivitetään nämä useammalle sivulle. Pääsette liikkumaan sivulta toiselle tositteen yläreunassa olevasta valinnasta.

Muokkaustilan toiminnot

Rivien massakäsittely

Tositteen alareunasta löytyy massakäsittelyn toiminnosta. Rivien massakäsittely aktivoituu, kun valitaan tositerivit, joita käsittely koskee. Tämän jälkeen voidaan valita massatoiminto:

Kopioi valitut: Kopioi valituista riveistä uuden rivin tositteelle.

Poista valitut: Poistaa valitut rivit tositteelta.

Mitätöi valitut: Mitätöi valitut rivit tosittella. Rivi jää näkyviin tositteelle yliviivattuna.

Vyörytä valitut: Vyöryttää valitut rivit halutun vyörytyssäännön mukaisesti laskentakohteille.

Palauta valittujen alkuarvot: Jos tehdään muokkauksia tositerivien summiin, eikä tositetta tallenneta välissä, niin toiminnolla voi palauttaa riveille alkuperäiset summat


Tasoita arvonlisaverot: Toiminto laskee riveille ALV:n uudelleen, mikäli jonkin rivin ALV-prosenttia muutetaan

Kommentoi muutosta: Painikkeella saadaan halutessa näkyviin kommenttikenttä, johon muokkauksia voi kommentoida ennen tositteen tallennusta. Kommentti tulee näkyviin tositteen käsittelyhistoriaan.

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.