SISÄLTÖ

Uusi lomalaskentatapa lisätään kopioimalla valmis lomalaskentatavanpohja. Valmista lomalaskentatavan pohjaa voi muokata yrityksen tarpeiden mukaisesti. Netvisorissa on valmiita lomalaskentatapoja kuukausipalkalle, keskituntiansiolle, keskipäiväansiolle ja prosenttiperusteiselle laskennalle. Lomalaskentatapoja löytyy myös kunnalliseen lomalaskentaan, yksityisen sosiaalipalvelualan kuukausipalkkaisen työntekijän tuntikohtaisten lisien lomapalkan korotusosan laskentaan ja lomakorvaukseen, joka maksetaan jokaisessa palkkajaksossa. Laskentatapoja voidaan myös kopioida toisista käyttäjän hallinnoimista yrityksistä. 

Uuden lomalaskentatavan lisääminen muodostuu kolmesta vaiheesta, ensin valitaan haluttu lomalaskentatapa, tämän jälkeen kohdistetaan palkkalajit vastaamaan kyseisen yrityksen palkkalajeja ja lopuksi muokataan lomalaskentatavan kaavat yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

 

Lomalaskentatavan lisääminen: Lomalaskentatavan valinta

Lomalaskentatavan lisäykseen pääsee polusta: Palkat > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat 

  1. "Lisää uusi lomalaskentatapa" (katso kuva alla, kohta 1)   
  2. Valitaan Netvisorin laskentatapapohjat -välilehdeltä (2) "Lisättävä lomalaskentatapa" valitsemalla lisättävän rivin aktiiviseksi. Omien yritysten laskentatavat -välilehdeltä (3) löytää muiden hallinnoitavien yritysten kopioitavissa olevat lomalaskentatavat.
  3. Jatka (katso kuva yllä, kohta 4)  

Lomalaskentatavan lisääminen: Palkkalajien kohdistaminen

Lomalaskentatavanpohjiin on valittu oletuksena mahdollisimman monen yrityksen tarpeita palvelevat palkkalajit.

Kohdistetut palkkalajit näkyvät vihreällä Lomalaskentatavan ja yrityksen palkkalajien kohdistaminen otsikon alta. Ehdotettuja palkkalajeja voidaan muokata Kohdepalkkalaji -pudotusvalikosta. Kohdistuksia voidaan muokata myös seuraavassa työvaiheessa muokkaamalla laskentakaavaa.

Mikäli lomalaskentatavan kaavaan on valittu laskennallisia palkkalajeja kuten bruttopalkka, maksetaan, nettopalkka tai rahapalkka ohjelma antaa virheilmoituksen palkanlaskentaprosessissa palkkalaskelman muodostamishetkellä. Laskennallisia palkkalajeja ei tule käyttää lomalaskentatavan kaavoissa.

Näkymän oikeassa reunassa olevasta "Lomalaskentatavan kaavojen esikatselu" otsikon alta nähdään tarkemmin lomalaskentatavalle muodostumassa olevan kaavan sisällön.

 

Lomalaskentatavan lisääminen: Lisäys

Viimeisessä vaiheessa voidaan muokata lomalaskentatavan palkkalajeja ja kaavoja, jotta ne vastaavat yrityksen tarpeita. Kun lomalaskentatavan kaavat ovat valmiit, lisätään se käyttöön näin:

Käytettävissä oleva lomalaskentatapa

  • Näkyy valittavana palkansaajan perustiedoissa kohdassa vuosilomatiedot
  • On asetettavissa palkansaajille lomaoikeuden hallinnassa massatoiminnon avulla
  • Näkyy lomalaskennan alkusaldoissa ja sille voidaan syöttää arvoja
  • On kopioitavissa lomalaskentatapa -pankin kautta uudeksi lomalaskentatavaksi samaan tai eri yritykseen

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Kohdepalkkalaji näkyy punaisella ilman ehdotettua palkkalajia?

Jos kohdistus näkyy punaisella, ei esikohdistusta ole voitu tehdä palkkalajin nimen perusteella. Valitse oikea palkkalaji Kohdepalkkalaji -pudotusvalikosta. 

Mitä jos sopivaa kohdistettavaa palkkalajia ei löydy valikosta?

Jos lomalaskentatavan tarvitsemaa palkkalajia ei löydy Yrityskohtaisista palkkalajeista, tarkoitusta varten tulee luoda uusi palkkalaji. Voit poistua nykyisestä näkymästä, jolloin lomalaskentatapa tallentuu keskeneräisenä ja voit palata sen muokkaamiseen myöhemmin. Huomioithan, että "Keskeytä" -painike peruuttaa koko lomalaskentatavan lisäämisen. Ohessa käyttöohje uuden palkkalajin lisäämisestä.

Lomalaskentatavan muokkausnäkymään pääsee polusta: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > KeskeneräinenOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.