Lomalaskentatavan lisääminen:
    1. Lomalaskentatavan valinta
    2. Palkkalajien kohdistaminen
    3. Lisäys
Usein kysyttyä

Lomalaskennan perustana ovat lomalaskentatavat, joiden asetusten mukaan lomapalkka ja lomaraha lasketaan. Voit lisätä uuden lomalaskentatavan kopioimalla valmiin lomalaskentatapapohjan ja muokata sitä tarpeidesi mukaan. Olemme luoneet lomalaskentamallit vuosilomalain tarpeiden mukaan kuukausipalkalle, keskituntiansiolle, keskipäiväansiolle, prosenttiperusteiselle laskennalle ja lomakorvaukselle. Voit myös kopioida laskentatapoja toisista hallinnoimistasi yrityksistä. 

Uuden lomalaskentatavan lisääminen muodostuu kolmesta vaiheesta, ensin valitaan haluttu lomalaskentatapa, sitten kohdistetaan palkkalajit vastaamaan kyseisen yrityksen palkkalajeja ja lopuksi voit muokata lomalaskentatapaa yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

 

 

Lomalaskentatavan lisääminen 1/3: Lomalaskentatavan valinta

Pääset lisäämään uuden lomalaskentatavan näin Palkat > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat 

  1. "Lisää uusi lomalaskentatapa" (katso kuva alla, kohta 1)
  2. Valitse Netvisorin laskentatapapohjat -välilehdeltä (2) "Lisättävä lomalaskentatapa" täppäämällä rivi. Omien yritysten laskentatavat -välilehdeltä (3) löydät muiden hallinnoimiesi yritysten kopioitavissa olevat lomalaskentatavat. 
  3. Jatka (katso kuva yllä, kohta 4)  

 

Lomalaskentatavan lisääminen 2/3: Palkkalajien kohdistaminen

Lomalaskentatapapohjiin on valittu oletuksena mahdollisimman monen yrityksen tarpeita palvelevat palkkalajit. Jotta lisättävä lomalaskentatapa toimii oikein juuri teidän yrityksessänne, tulee laskentatapapohjan tarvitsevat palkkalajit kohdistaa teillä jo olemassa oleviin yrityskohtaisiin palkkalajeihin.

Oletuksena ohjelma tarjoaa samannimistä palkkalajia kyseisen yrityksen yrityskohtaisista palkkalajeistanne. Kohdistetut palkkalajit näkyvät vihreällä Lomalaskentatavan ja yrityksen palkkalajien kohdistaminen -sarakkeessa. Voit muokata ehdotettuja palkkalajeja Kohdepalkkalaji-alasvetovalikosta. Kohdistuksia voi muokata myös seuraavassa työvaiheessa kaavaa muokkaamalla.

Mikäli lomalaskentatavan kaavaan on valittu laskennallisia palkkalajeja kuten Bruttopalkka, Maksetaan, Nettopalkka tai Rahapalkka, estää tämä palkkalaskelman käsittelemisen. Ohjelma antaa tästä virheilmoituksen palkanlaskentaprosessissa ennen palkkalaskelmien muodostamista. Laskennallisia palkkalajeja ei tulisi käyttää lomalaskentatavan kaavoissa.

Näkymän oikeassa reunassa olevasta, Lomalaskentatavan kaavojen esikatselu -sarakkeesta näet tarkemmin lomalaskentatavalle muodostumassa olevan kaavan sisällön. Kohdistettavat palkkalajit näkyvät esikatselussa vihreällä pohjalla.

Lisäohjeistusta ongelmatilanteisiin löydät Usein kysyttyä -osiosta, ohjeen lopusta.

 

Lomalaskentatavan lisääminen 3/3: Lisäys

Viimeisessä vaiheessa voit vapaasti muokata vielä lomalaskentatavan tietoja ja kaavoja, jotta ne vastaavat yrityksen tarpeita. Kun lomalaskentatapa on valmis, lisätään se yritykselle käyttöön näin:

  1. Valitse Kyllä-vaihtoehto kohdassa Asetettavissa palkansaajille (katso kuva alla, kohta 1)
  2. Nimeä lomalaskentatapa haluamallasi tavalla (1)
  3. Tarkasta, että kaikki laskentakaavat vastaavat yrityksenne tarpeita (2)
  4. Lisää-toiminnolla luodaan yritykselle uusi lomalaskentatapa

Lue lisää lomalaskentatavan muokkaamisesta ja Lomalaskentatavat-näkymästä erillisestä ohjeesta Lomalaskentatavan hallintanäkymä.

 

Käytettävissä oleva lomalaskentatapa

 

Usein kysyttyä

Miksi Kohdepalkkalaji näkyy punaisella ilman ehdotettua palkkalajia?

Jos kohdistus näkyy punaisella, ei esikohdistusta ole voitu tehdä palkkalajin nimen perusteella. Valitse oikea palkkalaji Kohdepalkkalaji-alasvetovalikosta. 

Mitä jos sopivaa kohdistettavaa palkkalajia ei löydy valikosta?

Jos lomalaskentatavan tarvitsemaa palkkalajia ei löydy Yrityskohtaisista palkkalajeista, sinun tulee luoda uusi palkkalaji. Voit poistua nykyisestä näkymästä, jolloin lomalaskentatapa tallentuu Keskeneräisenä ja voit palata sen muokkaamiseen myöhemmin, kun uusi palkkalaji on luotu. Älä kuitenkaan klikkaa Keskeytä-painiketta, ellet halua peruuttaa koko lomalaskentatavan lisäämistä.

Lue ohjeet uuden palkkalajin lisäämiseksi.

Pääset takaisin lomalaskentatavan muokkausnäkymään näin: Palkat> Asetukset>Lomalaskennan asetukset>Lomalaskentatavat>Keskeneräinen

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.